Pripremljenost domaćinstva za zemljotrese u Srbiji: studija slučaja izabranih lokalnih zajednica

  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

Household earthquake preparedness in Serbia: A study of selected municipalities

ACTA GEOGRAPHICA SLOVENICA

Vol. 59, No 2

Impact factor – 1.333

Vladimir M. CVETKOVIĆ, Kevin RONAN, Rajib SHAW, Marina FILIPOVIĆ, Rita MANO, Jasmina GAČIĆ, Vladimir JAKOVLJEVIĆ

DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.5445
UDC: 614.8:550.34(497.11)
COBISS: 1.01

Indexed and listed in:

SCIE (Science citation index expanded), Scopus, CGP (Current geographical publications), EBSCO, GEOBASE Journals, Geosource, JS (Journal Citation Reports/Science Edition), OHSU Electronic Journals, Google scholar, Geoscience e-Journals, ERIH PLUS, CrossRef, Georef, SJR (SCImago Journal & Country Rank), OCLC WorldCat, I2OR.

Vladimir Cvetkovic

Prof. dr Vladimir M. Cvetković je zaposlen na Univerziteta u Beogradu, Fakultetu bezbednosti i realizuje nastavu na predmetima: Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Zaštita od prirodnih i antropogenih katastrofa, Bezbednosni rizici i katastrofe, Metodologija procene rizika od katastrofa, Rukovodjenje u vanrednim situacijama, Smanjenje rizika od katastrofa. Više od 15 godina se bavi istraživanjem u oblasti studija katastrofa. Objavio je preko 250 naučnih radova i 20 knjiga iz oblasti studija katastrofa. Predsednik je i osnivač Naučnog stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa i glavni urednik Međunarodnog časopisa za upravlјanje rizicima od katastrofa (International Institute for Disaster Research). Dobitnik je brojnih nagrada od čega je najznačajnija nagrada za najboljeg mladog naučnika Srbije ,,Danubius Young Scientist Award 2017“ koja se dodeljuje od strane Austrijskog ministarstva za nauku, istraživanje i ekonomiju (BMWFW) i Instituta za Dunavski region i Centralnu Evropu (IDM) za izuzetna dostignuća u nauci. Više o njegovoj biografiji možete pogledati na sledećoj adresi - https://vladimircvetkovic.upravljanje-rizicima.edu.rs/.

Оставите одговор