POTPISANI SPORAZUMI O NAUČNO-STRUČNOJ SARADNJI

SPORAZUM O SARADNJI MINISTARSTVA UNUTRAŠNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE I NAUČNO-STRUČNOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA U VANREDNIM SITUACIJAMA

Polazeći od značaja ostvarenih aktivnosti Naučno-stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama u oblasti upravlјanja rizicima u vanrednim situacijama, došlo je do potvrde celokupnog rada organizacije u ovoj oblasti i samim tim,posle određenog vremena, i do sporazuma u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, koga zastupa ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin i Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama koga zastupa prof. dr Vladimir M. Cvetković, zaključili su

Sporazum o naučno-stručnoj saradnji u oblasti vanrednih situacija

Ministarstvo i Naučno-stručno društvo uspostavljaju saradnju radi ostvarivanja zajedničkih interesa u oblasti naučno-stručne saradnje u sferi: nauke, obrazovanja, stručnog usavršavanja, istraživanja i osposobljavanja koje se odnose na upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.

U cilju ostvarenja i unapređenja zajedničkih interesa, Ministarstvo i Naučno-stručno društvo će:
– sarađivati u naučno-stručnoj oblasti;
– sarađivati na zajedničkoj organizaciji seminara i stručnih skupova;
– na stručnim skupovima koje organizuje Naučno-stručno društvo, angažovati zaposlene u Ministarsvu, u svojstvu predavača;
– prilikom realizacije obuka koje organizuje Ministarstvo, po potrebi angažovati stručnjake iz oblasti vanrednih situacija Naučno-stručnog društva;
– po potrebi sarađivati u sprovođenju ili razmeni rezultata istraživanja iz oblasti vanrednih situacija, kao i u razmeni informacija koje se odnose na dobro upravljanje i unapređenje integriteta u oblasti vanrednih situacija;
– zajednički nastup u javnosti, uz prethognu saglasnost Ministarstva, a radi podizanja nivoa svesti o rizicima u vanrednim situacijama;
– radi unapređenja znanja i stručnosti ostvariti saradanju u oblasti komunikacija, predavanja stručnjaka, praktične obuke i realizovanja istraživanja za potrebe Ministarstva.

Predmet saradnje biće i zajedničke aktivnosti koje se odnose na publikovanje edukativnih sadržaja u smislu priručnika i edukativnog materijala.

SPORAZUM O SARADNJI MINISTARSTVA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE I NAUČNO-STRUČNOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA U VANREDNIM SITUACIJAMA

Ministarstvo odbrane Republike Srbije, koga zastupa ministar odbrane dr Nebojša Stefanović i Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama koga zastupa prof. dr Vladimir M. Cvetković, zaključili su Sporazum o naučno-stručnoj saradnji u oblasti vanrednih situacija.

Ministarstvo i Naučno-stručno društvo uspostavljaju saradnju radi ostvarivanja zajedničkih interesa u oblasti naučno-stručne saradnje u sferi: nauke, obrazovanja, stručnog usavršavanja, istraživanja i osposobljavanja koje se odnose na upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.
U cilju ostvarenja i unapređenja zajedničkih interesa, Ministarstvo i Naučno-stručno društvo će:
– sarađivati u naučno-stručnoj oblasti;
– sarađivati na zajedničkoj organizaciji seminara i stručnih skupova;
– na stručnim skupovima koje organizuje Naučno-stručno društvo, angažovati zaposlene u Ministarsvu, u svojstvu predavača;
– prilikom realizacije obuka koje organizuje Ministarstvo, po potrebi angažovati stručnjake iz oblasti vanrednih situacija Naučno-stručnog društva;
– po potrebi sarađivati u sprovođenju ili razmeni rezultata istraživanja iz oblasti vanrednih situacija, kao i u razmeni informacija koje se odnose na dobro upravljanje i unapređenje integriteta u oblasti vanrednih situacija;
– zajednički nastup u javnosti, uz prethognu saglasnost Ministarstva, a radi podizanja nivoa svesti o rizicima u vanrednim situacijama;
– radi unapređenja znanja i stručnosti ostvariti saradanju u oblasti komunikacija, predavanja stručnjaka, praktične obuke i realizovanja istraživanja za potrebe Ministarstva.
Predmet saradnje biće i zajedničke aktivnosti koje se odnose na publikovanje edukativnih sadržaja u smislu priručnika i edukativnog materijala.

SPORAZUM O SARADNJI UNIVERZITETA U BEOGRADU I NAUČNO-STRUČNOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA U VANREDNIM SITUACIJAMA

Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama je potpisalo sporazum o naučno-stručnoj saradnji sa Univierzitetom u Beogradu.Sporazum je potpisan između rektora Univerziteta prof. dr Vladana Đokića i predsednika NSD-URVS –prof. dr Vladimir M. Cvetkovića.

SPORAZUM O SARADNJI ASOCIJACIJE MENADŽERA BEZBEDNOSTI CRNE GORE I NAUČNO-STRUČNOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA U VANREDNIM SITUACIJAMA

Predsednik Naucno-strucnog drustva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama prof. dr Vladimir M. Cvetkovic 18.09.2023. potpisao je sporazum o saradnji sa Asocijacijom menadzera bezbjednosti Crne Gore.

Na osnovu ovog sporazuma uredjuje se saradnja vezana za potrebe unapređenja u oblasti korporativne bezbednosti i upravljanja bezbednosnim rizicima,aktivnosti u cilju poboljšanja pravne regulative iz područja zaštite kritične infrastrukture, zaštite lica i imovine, informacione bezbednosti, zaštite i spašavanja i sl., kao i organizovanje stručnih i naučnih konferencija, radionica i tribina, stručnih konsultacija i sastanaka sa stručnjacima koji učestvuju u navedenim pitanjima bezbednosne politike.

 

SPORAZUM O SARADNJI SRPSKOG SPASILAČKOG TIMA I NAUČNO-STRUČNOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA U VANREDNIM SITUACIJAMA

Predsednik Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama prof. dr Vladimir M. Cvetkovic 12.02.2020. potpisao je sporazum o saradnji sa predsednikom Srpskog Spasilačkog tima Danilom Budimirom. Na osnovu ovog sporazuma razvija se saradnja u naučno-istraživačkom domenu; razmeni nastavnika,saradnika i stručnjaka; izdavanju i razmeni udžbeničke i stručne literature,studijskih priručnika i naučnih materijala; organizovanju zajedničkih predavanja i obuka;organizivanju stručnih timova za apliciranje na nacionalnim i međunarodnim projektima. 

SPORAZUM O SARADNJI PLANEKSA I NAUČNO-STRUČNOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA U VANREDNIM SITUACIJAMA

Predsednik Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama prof. dr Vladimir M. Cvetkovic 16.08.2022. potpisao je sporazum o saradnji sa direktorkom Draganom Novovićem. Na osnovu ovog sporazuma razvija se saradnja u naučno-istraživačkom domenu, privatnog obezbeđenja, vanrednih situacijama i zaštite od požara.