PRAVNI I BEZBEDNOSNI ASPEKTI UPRAVLJANJA RIZICIMA OD PRIRODNIH I ANTROPOGENIH KATASTROFA (LEGAL AND SECURITY ASPECTS OF NATURAL AND MAN-MADE DISASTER RISK MANAGEMENT)

Poštovani autori, obaveštavamo vas da su apstrakti prihvaćenih radova za publikovanje u Zborniku radova (Collection of Papers) PRAVNI I BEZBEDNOSNI…

Continue ReadingPRAVNI I BEZBEDNOSNI ASPEKTI UPRAVLJANJA RIZICIMA OD PRIRODNIH I ANTROPOGENIH KATASTROFA (LEGAL AND SECURITY ASPECTS OF NATURAL AND MAN-MADE DISASTER RISK MANAGEMENT)