ISTORIJSKI RAZVOJ NAUČNO-STRUČNOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA U VANREDNIM SITUACIJAMA

Osnovni podaci i istorijski razvoj

Opasnosti koje uzrokuju katastrofe u Srbiji biće još kompleksnije i ozbiljnije u budućnosti. Ljudi ne smeju biti pasivni, već se moraju aktivno uključiti u proaktivno ublažavanje odnosno otklanjanje posledica budućih katastrofa. Od nas zavisi, kojim ćemo putem krenuti i sa kakvim ćemo se posledicama naših odluka susretati u budućnosti. Bog nam je dao slobodu izbora, a na nama je da donesemo ispravne odluke. Ne smemo sedeti skrštenih ruku, moramo se uhvatiti u koštac sa pripremama za najgore scenarije ugrožavanja bezbednosti ljudi prouzrokovane prirodnim ili tehničko-tehnološkim katastrofama. Teritorija Srbije je podložna raznim vrstama prirodnih i antropogenih katastrofa. Rizik nije podjednak na celoj teritoriji i zavisi od vrste opasnosti i očekivanog potencijala štete.

Do sada u Srbiji nije utvrđen nivo otpornosti zajednice na katastrofe. Ne postoje naučni preduslovi za njegovo unapređenje kako bi se umanjile buduće materijalne i nematerijalne posledice katastrofa. Razvijanje prediktivnog modela sa indeksom otpornosti zajednice na katastrofe u Srbiji osnažio bi stvaranje preduslova za kreiranje javnih politika, strategija i procedura za unapređenje otpornosti i smanjenje posledica katastrofa po ljude i njihovu imovinu i unapređenje bezbednosti građana. Takođe, to bi podstaklo predviđanje otpornosti zajednice na katastrofe na osnovu indikatora društvenog identiteta, poboljšavajući predviđanje katastrofa i pripremajući se za ograničavanje gubitaka u katastrofama. Na osnovu razvoja analitičkih okvira za razumevanje otpornosti zajednice na katastrofe i društvenog identiteta u katastrofama, stvorili bi se suštinski preduslovi za projektovanje inovativnih informacionih sistema koji će omogućiti lokalnim zajednicama da povećaju nivo otpornosti.

Polazeći od nemerljivog značaja i uloge nevladinih organizacija i civilnog društva u procesu upravljanja rizicima od katastrofama (proaktivno daju svoje doprinose za podršku i javnoj politici i javnim akcijama smanjenja rizika; javnim zagovaranjem unapređena pripremljenost i otpornost; pružanje pomoći ugroženim ljudima; saradnja sa interventno-spasilačkim službama), prof. dr Vladimir M. Cvetković je 15. juna 2018. godine doneo odluku o osnivanju Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama (NSD-URVS) koje bi okupilo sve naučnike i praktičare iz Srbije i regiona u cilju zajedničkog unapređenja teorijskih i empirijskih postulata i pružanja pomoći donosiocima odluka na lokalnom nivou i rukovodiocima u procesu upravljanja u vanrednim situacijama.

Dakle, toku 15. juna 2018. godine, održana je osnivačka skupština i na predlog osnivača prof. dr Vladimira M. Cvetkovića, profesori sa Fakulteta bezbednosti, Kriminalističko-policijskog univerziteta, Geografskog i Šumarskog fakulteta su jednoglasno doneli Statut i formirali Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama (Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management).

U cilјu unapređenja naučne delatnosti u okviru Društva, 21.12.2020. godine, donet je Statut i osnovan je Međunarodni institut za istraživanje katastrofa (International Institute for Disaster Research). Osnovna delatnost Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa je naučno istraživački rad u oblasti studija katastrofa i obavlja se u Institutu. Naučna delatnost Instituta obavlja se u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti Srbije i postavljenom i usvojenom programskom orijentacijom rada. Osnovnu delatnost, Institut ostvaruje kroz osnovna, primenjenja i razvojna naučna istraživanja iz oblasti naučne discipline upravljanja rizicima od katastrofa: sprovođenje naučnih istraživanja iz oblasti fenomenologije katastrofa i opasnosti; sprovođenje naučnih istraživanja iz oblasti pripremljenosti i ublažavanja rizika od katastrofa; sprovođenje naučnih istraživanja iz oblasti zaštite i spasavanja u katastrofama; sprovođenje naučnih istraživanja iz oblasti oporavka od katastrofa; sprovođenje naučnih istraživanja iz oblasti upravljanja rizicima od katastrofa; sprovođenje naučnih istraživanja iz oblasti medjunarodne saradnje i pravnog okvira u oblasti katastrofa; vrši i druge poslove u skladu Statutom.

Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama (NSDR-URVS) jeste nevladino, neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme, radi unapređenja postojećeg fonda teorijskih znanja u oblasti upravlјanja rizicima u vanrednim situacijama, sprovođenja kvantitativno-kvalitativnih istraživanja, organizovanja nacionalnih i međunarodnih konferencija, pokretanja i vođenja časopisa, sprovođenja obuka i procena rizika, kao i drugih, akademskih aktivnosti u pomenutoj oblasti.

Slika 1. Zvanični grb Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama

Medjunarodni institut za istraživanje katastrofa

INFORMATIVNA BROŠURA O MEĐUNARODNOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE KATASTROFA (INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DISASTER RESEARCH)
INFORMATIVNA BROŠURA O MEĐUNARODNOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE KATASTROFA (INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DISASTER RESEARCH)

Rukovodstvo, članovi i saradnici

Rukovodilac Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama je predsednik prof. dr Vladimir M. Cvetković, dok funkciju sekretara obavlja Sofija Radojković. U svom sastavu NSD-URVS ima više od 1500 članova koje čine profesori sa svih državnih i privatnih Univerziteta i Fakulteta u Srbiji, naučni istraživači, praktičari (pripadnici policije, vatrogasno-spasilačkih jedinica, službe hitne medicinske pomoći, vojske, NGO organizacija iz oblasti bezbednosti itd.) studenti i mladi koji se direktno ili indirektno bave istraživanjima i konkretnim delatnostima iz oblasti vanrednih situacija. Član se postaje popunjavanjem pristupnice koja se nalazi na Sajtu i slanjem preko imejla Društva.

Osnovna delatnost i ciljevi

Cilјevi NSDR-URVS: a) sprovođenje istraživanja iz oblasti studija katastrofa; b) uspostavlјanje i vođenje međunarodnog časopisa – International Journal of Disaster Risk Management; v) pripremanje, konkurisanje i realizacija nacionalnih i međunarodnih projekata o različitim aspektima upravlјanja rizicima u vanrednim situacijama; g) promovisanje, osmišlјavanje, implementacija i unapređivanje preventivnih mera od katastrofa; d) osmišlјavanje i realizacija kampanja, programa, planova za jačanje svesti građana o neophodnosti unapređenja njihove pripremlјenosti za katastrofe; đ) organizovanje nacionalnih i međunarodnih naučnih konferencija o upravlјanju rizicima u vanrednim situacijama; e) sprovođenje stručnih procena rizika i izrada planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama; ž) organizovanje i sprovođenje različitih vidova obuka, kurserva, seminara i drugih usavršavanja građana, studenata i zaposlenih u zainteresovanim institucijama; z) obavlјanje i drugih poslova u skladu sa zakonom i njegovim Statutom.

Naučno-istraživačka i izdavačka delatnost

U okviru naučne i izdavačke delatnosti Društva objavlјen je veći broj udžbenika, monografija i zbirki: Medijski sistem Bosne i Hercegovine i promene identiteta – naučna monografija, 2023. godine; Rizici od požara u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija – naučna monografija, 2023. godine; Taktika zaštite i spasavanja u katastrofama – udžbenik, 2022. godine; Pravni i bezbednosni aspekti upravlјanja rizicima od prirodnih i antropogenih katastrofa – zbornik radova, 2022. godine; Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama – udžbenik, 2020. godine; Mitovi o katastrofama: istine i zablude – naučna monografija, 2021. godine; v) Upravlјanje u nuklearnim katastrofamama – naučna monografija, 2021. godine; Bezbednosni rizici i katastrofe – praktikum, 2021. godine; Upravlјanje rizicima i sistemi zaštite i spasavanja od katastrofa – praktikum, 2021. godine; Zbirka propisa iz oblasti upravlјanja rizicima od katastrofa, 2019. godina; Taktika zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama: iskustva sa terena i pouke – zbornik radova, 2021. godine. Saradnici društva su napisali više od pet projekata iz oblasti vanrednih situacija i više od 100 naučnih radova.

Održane obuke, kursevi i predavanja

U organizaciji Naučno-stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama realizovan je veći broj obuka i drugih aktivnosti usmerenih na edukaciji iz oblasti vanrednih situacija: Prva nacionalna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija u Lučanima, 2023. godine; Prva osnovna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija na Staroj planini od 13. do 16. jula 2018. godine (100 polaznika); Druga osnovna bezbednosna obuka iz oblasti zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri od 29. novembra do 1. decembra 2019. godine (60 polaznika); Treća osnovna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija od 29. oktobra do 1. novembra 2021. godine; Komandno-simulaciona vežba sanacije klizišta i rada Gradskog štaba za vanredne situacije, održana 6. aprila 2019. godine u sportskoj hali Crna rupa; Obuka orijentacija za potrebe zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, održana 16. marta 2019. godine na Košutnjaku (110 polaznika); Obuka iz oblasti zaštite i spasavanja lјudi na nepristupačnim terenima (alpinističke i spasilačke aktivnosti), 8. marta 2019. godine; Formirana jedinica civilne zaštite opšte namene za potrebe zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama shodno Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravlјanju u vanrednim situacijama; Obeležavanje Svetskog dana civilne zaštite u Svečanoj sali Stari dvor, 1. marta 2020. godine; Učestvovanje članova i saradnika Društva u pružanju pomoći ugroženom stanovništvu grada Beograda u toku epidemije izazvane Korona virusom, 2020. godina; Učestovanje Sekretara društva u Forumu mladih lidera održanom u Novom Sadu od 22. do 24. novembra 2019. godine; Učestvovanje članova i saradnika u konferenciji o ekološkoj bezbednosti ,,Uozbilјimo se“, 2020. godina; Osnovna bezbednosna obuka u rukovanju i manipulaciji vatrenim oružjem, strelјana MUŠ, Novi Beograd, 2020. godine (120 polazanika); Učestvovanje u edukativnom seminaru ,,Aktivne žene, aktivno društvo“, Beogradski fond za političku izuzetnost, od 26. do 29. septembra 2019. godine; Realizacija letnjeg kursa borilačkih veština, primena alata samoodbrane u vanrednim situacijama u trajanju od 7 dana, 2020. godine (90 polaznika); Učestvovanje članova i saradnika Društva u međunarodnoj terenskoj vežbi – Upravlјanje posledicama vanrednih situacija, Srbija 2018 u organizaciji Ministarstva unutrašnjnih poslova, Sektora za vanredne situacije i Evropskog atlantskog koordinacionog centra za vanredne situacije, od 8. do 11. oktobra 2018. godine; Održano predavanje Iskustva i pouke u zaštiti i spasavanju građana Srbije za vreme oružane agresije 1999 godine; Održana tribina o stanju vanrednih situacija na području grada Beograda, 28. marta 2019. godine u svečanoj sali opštine Zvezdara; 28. marta 2019. godine osnovan i objavlјen prvi međunarodni časopis – International Journal of Disaster Risk Management (IJDRM); Na osnivačkoj skupštini, održanoj 21.12.2020. godine, donet je Statut i osnovan je Međunarodni institut za istraživanje katastrofa (International Institute for Disaster Research), kao organizaciona jedinica Društva, osnivač doc. dr Vladimir M. Cvetković; Kreirana nacionalna elektronska platforma za online kurseve iz oblasti vanrednih situacija, 2021. godina.