PROF. DR. SLOBODAN MARKOVIĆ, AKADEMIK (SANU) IMENOVAN ZA POTPREDSEDNIKA NSD-URVS ZA NAUČNU SARADNJU

  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

Odlukom Predsednika Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama prof. dr Vladimira M. Cvetkovića, imenovan je prof. Slobodana Marković, akademik SANU za Potpredsednika za Naučnu Saradnju u okviru NSD-URVS.

Prof. dr Slobodan Marković, akademik (SANU), rođen je 15. novembra 1970. godine u Novom Sadu. Diplomirao je 1993., magistrirao 1996. godine, a doktorsku tezu pod nazivom „Paleogeografija kvartara na teritoriji Vojvodine“ odbranio je 2000. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-Matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Kao priznat stručnjak, prof. dr Marković je u svojoj karijeri obavljao različite akademske funkcije, počevši od asistenta 1994. godine, do redovnog profesora od 2009. godine. Njegova oblast naučnog istraživanja obuhvata lesno-paleozemljišne sekvence, stratigrafiju kvartara, klimatsku i ekološku rekonstrukciju kvartara, paleopedologiju, geomorfologiju i hidrologiju.

Prof. dr Marković je aktivno angažovan u naučnoj zajednici, kao predsednik Nacionalnog Saveta za Geonasleđe, kao i član mnogobrojnih renomiranih organizacija kao što su International Union for Quaternary Research (INQUA), European Quaternary Stratigraphy sub-commission (SEQS) i druge. Takođe, učestvuje kao član uredničkog odbora u vodećim naučnim časopisima kao što su Quaternary International i Acta Geographica Slovenica.

Njegovi brojni naučni projekti, poput istraživanja lesno-paleozemljišnih sekvenci Vojvodine ili klimatskih promena u Vojvodini, doprinose razumevanju i očuvanju prirodnih resursa. Prof. dr Marković je istaknuti naučni lider čija stručnost i doprinos naučnoj zajednici predstavljaju neprocenjivu vrednost za Nacionalno Naučno Društvo za Upravljanje Rizicima u Vanrednim Situacijama (NSD-URVS).

Оставите одговор