DRUGI NACIONALNI SEMINAR IZ OBLASTI UPRAVLJANJA RIZICIMA U VANREDNIM SITUACIJAMA

Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama (http://upravljanje-rizicima.com/) i Međunarodni institut za istraživanje katastrofa (http://upravljanje-rizicima.com/medjunarodni-institut-za-istrazivanje-katastrofa/) u Beogradu organizuju Drugi nacionalni seminar za mlade iz oblasti – Upravlјanja rizicima u vanrednim situacijama.

Predviđeno je da seminar traje 3 dana (od 15. do 17. decembra 2023. godine) i da na kraju seminara polaznici dobiju sertifikate.

U sklopu seminara, za sve predavače i polaznike je obezbeđeno posluženje u periodu pauza (obrok, poslastice i piće).

Prijave za seminar, zbog velikog broj interesovanja, otvorene su do 25.10.2023. godine.

O ostalim detalјnijim informacijama, kao i sama Agenda, biće dostavlјena prijavlјenim polaznicima seminara.

Ovim prilikom Vas pozivamo da uzmete aktivno učešće u realizaciji predavanja na seminaru imajući u vidu vaše naučno-stručne kvalifikacije i neprocenjivo iskustvo u ovoj oblasti.

Programom je predviđeno da vaše predavanje traje do 30 minuta i da bude zasnovano na interakciji sa polaznicima, video snimcima, sa konkretnim primerima i iskustvima iz prakse, bez nepotrebnog teoretisa, kako bi se sadržaji održavali učesnicima seminara što je učinio.

Predavači koji budu angažovani na seminaru dobijaju sertifikat i poklon kao znak zahvalnosti od strane organizatora, njihove biografije biće promovisane u posebnoj brošuri, kao i besplatne kotizacije i učesće u samom. Takođe, fotografije i biografije svih predavača biće promovisane u brošurama predavača kao i u posebnim reklamnim materijalima (videti na dole prikazanim slikama).

Planirano je da bude prisustvo više od 300 mladih sa različitih Univerziteta i fakulteta u Srbiji i celom regionu. Napominjemo da seminar neće biti ograničen samo na mlade veče i svi ostali zainteresovani mogu da prisustvuju. Takođe, planiran je dolazak i gostovanje visokih državnih zvaničnika Republike Srbije, kao i kulturno-umetnički program.

Imajući u vidu našu dosadašnju saradnju, obraćamo vam se ovim prilikom sa molbom da uzmete učešće u našem seminaru i da nam dostavite vaše podatke (ime i prezime, afilacija) kao i naziv konkretne teme koje predajete. Pored toga, potrebno je da nam dostavite vašu kraću biografiju do 1000 karaktera i fotografiju u cilju izrade brošure predavača. Pošaljite nam spomenute podatke na imejl – upravljanje.rizicima.vs@gmail.com.

Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama organizuje Drugi nacionalni seminar iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama

PRVI NACIONALNI SEMINAR IZ OBLASTI VANRENDIH SITUACIJA - TAKTIKA ZAŠTITE I SPASAVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA: ISKUSTVA SA TERENA I POUKE

Uvaženi, Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama (http://upravljanje-rizicima.com/) i Međunarodni institut za istraživanje katastrofa (http://upravljanje-rizicima.com/medjunarodni-institut-za-istrazivanje-katastrofa/) u Beogradu organizuju Prvi seminar – Taktika zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama: iskustva sa terena i pouke. Ovom prilikom Vas pozivamo da uzmete aktivno učešće u realizaciji seminara imajući u vidu vaše naučno-stručne kvalifikacije i neprocenjivo iskustvo u ovoj oblasti.

Planirano je da se seminar organizuje na području grada Beograda (bićete naknadno obavešteni o tačnom mestu odnosno sali za konferencije), sredinom aprila. Tačan datum održavanja seminara u aprilu mesecu nismo u mogućnosti da preciziramo uzimajući u obzir aktuelnu epidemiološku situaciju (bićete naknadno obavešteni). Nadamo se da ćete do kraja februara dobiti sve preciznije informacije sa konačnim programom i rasporedom vaših predavanja.

Programom je predviđeno da vaše predavanje traje do 30 minuta i da bude zasnovano na interakciji sa polaznicima, sa konkretnim primerima i iskustvima iz prakse, bez nepotrebnog teoretisanja, kako bi se sadržaji učinili što privlačnijim polaznicima seminara.

Predavači koji budu angažovani na seminaru dobijaju sertifikat kao znak zahvalnosti od strane organizatora, njihove biografije biće promovisane u posebnoj brošuri, kao i besplatne kotizacije i učešće u samom seminaru.

Planirano je da bude prisutno više od 200 studenata sa različitih Univerziteta i Fakulteta u Srbiji i celog regiona. Takođe, planiran je dolazak i gostovanje visokih državnih zvaničnika Republike Srbije, kao i kulturno-umetnički program.

Imajući u vidu našu dosadašnju saradnju, obraćamo vam se ovom prilikom sa molbom da uzmete učešće u našem seminaru i da nam dostavite podatke o samom predavaču (ime i prezime, afilacija) kao i naziv konkretne teme koju biste predavali. Pošaljite nam spomenute podatke na imejl – upravljanje.rizicima.vs@gmail.com. Predlažemo vam da teme budu iz oblasti vanrednih situacija, a u kontekstu taktike zaštite i spasavanja