Uvaženi,

Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama (http://upravljanje-rizicima.com/) i Međunarodni institut za istraživanje katastrofa (http://upravljanje-rizicima.com/medjunarodni-institut-za-istrazivanje-katastrofa/) u Beogradu organizuju Prvi seminar – Taktika zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama: iskustva sa terena i pouke. Ovom prilikom Vas pozivamo da uzmete aktivno učešće u realizaciji seminara imajući u vidu vaše naučno-stručne kvalifikacije i neprocenjivo iskustvo u ovoj oblasti.

Planirano je da se seminar organizuje na području grada Beograda (bićete naknadno obavešteni o tačnom mestu odnosno sali za konferencije), sredinom aprila. Tačan datum održavanja seminara u aprilu mesecu nismo u mogućnosti da preciziramo uzimajući u obzir aktuelnu epidemiološku situaciju (bićete naknadno obavešteni). Nadamo se da ćete do kraja februara dobiti sve preciznije informacije sa konačnim programom i rasporedom vaših predavanja.

Programom je predviđeno da vaše predavanje traje do 30 minuta i da bude zasnovano na interakciji sa polaznicima, sa konkretnim primerima i iskustvima iz prakse, bez nepotrebnog teoretisanja, kako bi se sadržaji učinili što privlačnijim polaznicima seminara.

Predavači koji budu angažovani na seminaru dobijaju sertifikat kao znak zahvalnosti od strane organizatora, njihove biografije biće promovisane u posebnoj brošuri, kao i besplatne kotizacije i učešće u samom seminaru.

Planirano je da bude prisutno više od 200 studenata sa različitih Univerziteta i Fakulteta u Srbiji i celog regiona. Takođe, planiran je dolazak i gostovanje visokih državnih zvaničnika Republike Srbije, kao i kulturno-umetnički program.

Imajući u vidu našu dosadašnju saradnju, obraćamo vam se ovom prilikom sa molbom da uzmete učešće u našem seminaru i da nam dostavite podatke o samom predavaču (ime i prezime, afilacija) kao i naziv konkretne teme koju biste predavali. Pošaljite nam spomenute podatke na imejl – upravljanje.rizicima.vs@gmail.com. Predlažemo vam da teme budu iz oblasti vanrednih situacija, a u kontekstu taktike zaštite i spasavanja