Od svog osnivanja, Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama je usmereno ka stvaranju specijalizovanih stručnih knjiga iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama. Polazeći od multidisciplinarnosti naučnog polja, NSDR-URVS izdaje naučne monografije, zbirke propisa, praktikume, naučne časopise, periodične publikacije i drugu stručnu literaturu koja se koristi u nastavno-obrazovnom i naučnoistraživačkom radu. U okviru svoje izdavačke delatnosti, društvo nastoji da unapredi teorijski i istraživački fond znanja.

 

Objavljene knjige:

 

1.  Cvetković, V., Filipović, M., & Gačić, J. (2019). Zbirka propisa iz oblasti upravljanja rizicima od katastrofa. Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.

 

2. Cvetković, V. (2019). Upravljanje rizicima i sistemi zaštite i spasavanja od katastrofa – Praktikum. Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.

 

Close Menu