Grb Načno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama
,,Opasnosti koje uzrokuju katastrofe biće još kompleksnije i ozbilјnije u budućnosti. Ljudi ne smeju biti pasivni, već se moraju aktivno uklјučiti u proaktivno ublažavanje odnosno otklanjanje posledica budućih katastrofa. Od nas zavisi, kojim ćemo putem krenuti i sa kakvim ćemo se posledicama naših odluka susretati u budućnosti. Bog nam je dao slobodu izbora, a na nama je da donesemo ispravne odluke. Ne smemo sedeti skrštenih ruku, moramo se uhvatiti u koštac sa pripremama za najgore scenarije ugrožavanja bezbednosti lјudi prouzrokovane prirodnim ili tehničko-tehnološkim katastrofama."
Prof. dr Vladimir M. Cvetković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
PREDSEDNIK NSD-URVS

Poštovani,

možete nas kontaktirati preko sledećih imejlova:

Sekretarijat društva – upravljanje.rizicima.vs@gmail.com;

Predsednik društva – vladimirkpa@gmail.com.

VIŠE OD HILJADU ČLANOVA
0

OSNOVNE INFORMACIJE I ISTORIJSKI RAZVOJ NAUČNO-STRUČNOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA U VANREDNIM SITUACIJAMA

Osnovni podaci i istorijski razvoj

U toku 15. juna 2018. godine, održana je osnivačka skupština i na predlog osnivača doc. dr Vladimira M. Cvetkovića, profesori sa Fakulteta bezbednosti, Kriminalističko-policijskog univerziteta, Geografskog i Šumarskog fakulteta su jednoglasno doneli Statut i formirali Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama (Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management). U cilјu unapređenja naučne delatnosti u okviru Društva, 21.12.2020. godine, donet je Statut i osnovan je Međunarodni institut za istraživanje katastrofa (International Institute for Disaster Research). Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama (NSDR-URVS) jeste nevladino, neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme, radi unapređenja postojećeg fonda teorijskih znanja u oblasti upravlјanja rizicima u vanrednim situacijama, sprovođenja kvantitativno-kvalitativnih istraživanja, organizovanja nacionalnih i međunarodnih konferencija, pokretanja i vođenja časopisa, sprovođenja obuka i procena rizika, kao i drugih, akademskih aktivnosti u pomenutoj oblasti.

Članovi i saradnici

U svom sastavu ima više od 1500 članova koje čine profesori sa svih državnih i privatnih Univerziteta i Fakulteta u Srbiji, naučni istraživači, praktičari (pripadnici policije, vatrogasno-spasilačkih jedinica, službe hitne medicinske pomoći, vojske, NGO organizacija iz oblasti bezbednosti itd.) studenti i mladi koji se direktno ili indirektno bave istraživanjima i konkretnim delatnostima iz oblasti vanrednih situacija. Član se postaje popunjavanjem pristupnice koja se nalazi na Sajtu i slanjem preko imejla Društva.

Cilјevi

Cilјevi NSDR-URVS: a) sprovođenje istraživanja iz oblasti studija katastrofa; b) uspostavlјanje i vođenje međunarodnog časopisa – International Journal of Disaster Risk Management; v) pripremanje, konkurisanje i realizacija nacionalnih i međunarodnih projekata o različitim aspektima upravlјanja rizicima u vanrednim situacijama; g) promovisanje, osmišlјavanje, implementacija i unapređivanje preventivnih mera od katastrofa; d) osmišlјavanje i realizacija kampanja, programa, planova za jačanje svesti građana o neophodnosti unapređenja njihove pripremlјenosti za katastrofe; đ) organizovanje nacionalnih i međunarodnih naučnih konferencija o upravlјanju rizicima u vanrednim situacijama; e) sprovođenje stručnih procena rizika i izrada planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama; ž) organizovanje i sprovođenje različitih vidova obuka, kurserva, seminara i drugih usavršavanja građana, studenata i zaposlenih u zainteresovanim institucijama; z) obavlјanje i drugih poslova u skladu sa zakonom i njegovim Statutom.

Naučno-istraživačka i izdavačka delatnost

U okviru naučne i izdavačke delatnosti Društva objavlјen je veći broj udžbenika, monografija i zbirki: Medijski sistem Bosne i Hercegovine i promene identiteta – naučna monografija, 2023. godine; Rizici od požara u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija – naučna monografija, 2023. godine; Taktika zaštite i spasavanja u katastrofama – udžbenik, 2022. godine; Pravni i bezbednosni aspekti upravlјanja rizicima od prirodnih i antropogenih katastrofa – zbornik radova, 2022. godine; Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama – udžbenik, 2020. godine; Mitovi o katastrofama: istine i zablude – naučna monografija, 2021. godine; v) Upravlјanje u nuklearnim katastrofamama – naučna monografija, 2021. godine; Bezbednosni rizici i katastrofe – praktikum, 2021. godine; Upravlјanje rizicima i sistemi zaštite i spasavanja od katastrofa – praktikum, 2021. godine; Zbirka propisa iz oblasti upravlјanja rizicima od katastrofa, 2019. godina; Taktika zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama: iskustva sa terena i pouke – zbornik radova, 2021. godine. Saradnici društva su napisali više od pet projekata iz oblasti vanrednih situacija i više od 100 naučnih radova.

Održane obuke, kursevi i predavanja

U organizaciji Naučno-stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama realizovan je veći broj obuka i drugih aktivnosti usmerenih na edukaciji iz oblasti vanrednih situacija: Prva nacionalna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija u Lučanima, 2023. godine; Prva osnovna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija na Staroj planini od 13. do 16. jula 2018. godine (100 polaznika); Druga osnovna bezbednosna obuka iz oblasti zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri od 29. novembra do 1. decembra 2019. godine (60 polaznika); Treća osnovna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija od 29. oktobra do 1. novembra 2021. godine; Komandno-simulaciona vežba sanacije klizišta i rada Gradskog štaba za vanredne situacije, održana 6. aprila 2019. godine u sportskoj hali Crna rupa; Obuka orijentacija za potrebe zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, održana 16. marta 2019. godine na Košutnjaku (110 polaznika); Obuka iz oblasti zaštite i spasavanja lјudi na nepristupačnim terenima (alpinističke i spasilačke aktivnosti), 8. marta 2019. godine; Formirana jedinica civilne zaštite opšte namene za potrebe zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama shodno Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravlјanju u vanrednim situacijama; Obeležavanje Svetskog dana civilne zaštite u Svečanoj sali Stari dvor, 1. marta 2020. godine; Učestvovanje članova i saradnika Društva u pružanju pomoći ugroženom stanovništvu grada Beograda u toku epidemije izazvane Korona virusom, 2020. godina; Učestovanje Sekretara društva u Forumu mladih lidera održanom u Novom Sadu od 22. do 24. novembra 2019. godine; Učestvovanje članova i saradnika u konferenciji o ekološkoj bezbednosti ,,Uozbilјimo se“, 2020. godina; Osnovna bezbednosna obuka u rukovanju i manipulaciji vatrenim oružjem, strelјana MUŠ, Novi Beograd, 2020. godine (120 polazanika); Učestvovanje u edukativnom seminaru ,,Aktivne žene, aktivno društvo“, Beogradski fond za političku izuzetnost, od 26. do 29. septembra 2019. godine; Realizacija letnjeg kursa borilačkih veština, primena alata samoodbrane u vanrednim situacijama u trajanju od 7 dana, 2020. godine (90 polaznika); Učestvovanje članova i saradnika Društva u međunarodnoj terenskoj vežbi – Upravlјanje posledicama vanrednih situacija, Srbija 2018 u organizaciji Ministarstva unutrašnjnih poslova, Sektora za vanredne situacije i Evropskog atlantskog koordinacionog centra za vanredne situacije, od 8. do 11. oktobra 2018. godine; Održano predavanje Iskustva i pouke u zaštiti i spasavanju građana Srbije za vreme oružane agresije 1999 godine; Održana tribina o stanju vanrednih situacija na području grada Beograda, 28. marta 2019. godine u svečanoj sali opštine Zvezdara; 28. marta 2019. godine osnovan i objavlјen prvi međunarodni časopis – International Journal of Disaster Risk Management (IJDRM); Na osnivačkoj skupštini, održanoj 21.12.2020. godine, donet je Statut i osnovan je Međunarodni institut za istraživanje katastrofa (International Institute for Disaster Research), kao organizaciona jedinica Društva, osnivač doc. dr Vladimir M. Cvetković; Kreirana nacionalna elektronska platforma za online kurseve iz oblasti vanrednih situacija, 2021. godina.

Kontakt podaci

Podaci na flajeru – Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd, Zvezdara, Dimitrija Tucovića 121, Matični broj: 28259727; PIB: 110885182, predsednik Vladimir M. Cvetković, sekretar Sofija Radojković. Kontakt podaci: imejl: upravljanje.rizicima.vs@gmail.com; nsdr.urvs@gmail.com; vladimirkpa@gmail.com.

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Click to show error
Error: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons. Type: OAuthException
PRETPLATITE SE NA BLOG PUTEM E-POŠTE

Unesite svoju adresu e-pošte da biste se pretplatili na ovaj sajt i primali obaveštenja o novim objavama putem e-pošte.

Join 3 other subscribers
Bilten/Newsletter
Dobijajte sav najnoviji sadržaj na vašu e-poštu nekoliko puta mesečno. Ažuriranja i vesti o svim kategorijama će vam biti poslate.