Polazeći od značaja edukacije građana u oblasti smanjenja rizika od katastrofa, Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama izradilo je platformu za online besplatne kurseve u oblasti katastrofa. Nakon završenog kursa, polaznici dobijaju elektronske sertifikate kojima se potvrđuje da su završili određenu oblast.

Besplatnim kursevima možete pristupiti preko sledećeg linka

http://kursevi.upravljanje-rizicima.com/moodle/login/index.php