OPŠTINA LAPOVO SPONZOR DRUGOG NACIONALNOG SEMINARA U OBLASTI UPRAVLJANJA RIZICIMA U VANRENDIM SITUACIJAMA

Opština Lapovo se nalazi u centralnom delu Republike Srbije, u severozapadnom delu Šumadijskog okruga kome administrativno pripada i njegova je, po veličini najmanja opština, sa ukupnom površinom od oko 55 ha. Celokupna dužina granice opštine iznosi 40 km. Opština Lapovo se graniči sa opštinom Batočina na jugu, sa opštinom Svilajnac na istoku, sa opštinom Velika Plana na severu, dok se sa zapadne strane graniči sa opštinom Rača. Smeštena je na aluvijalnim ravnima Velike Morave i njenih pritoka, Lepenice i Rače, na 107m prosečne nadmorske visine. Lapovsko nisko pobrđe predstavlјa krajnji izdanak Rudnika, najveće planine u Šumadiji. U sastav opštine Lapovo ulaze dva naselјa: Lapovo varoš i Lapovo selo. Arheološki nalazi na teritoriji lapovskog atara ukazuju na postojanje naseobina od najstarijih vremena, sve do srpskog srednjovekovnog doba. Na karti praistorijskih nalazišta u Centralnoj Srbiji, Lapovo je označeno kao naselјe bronzanog doba, dok je u antičko doba na ovoj teritoriji egzistiralo malo rimsko naselјe na lokalitetu Šavac. U ranom srednjem veku, nešto severnije od antičke nekropole, osnovano je srpsko srednjevekovno naselјe.

KOMPANIJA ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA SPONZOR DRUGOG NACIONALNOG SEMINARA U OBLASTI UPRAVLJANJA RIZICIMA U VANREDNIM SITUACIJAMA

Energoprojekt Visokogradnja obavlja delatnost u duhu najboljih tradicija Energoprojekta, koji se bazira na bogatom iskustvu, stečenom tokom 60 godina postojanja i rada po celom svetu. Imajući u vidu značaj društveno odgovorno poslovanja, kompanija Energoprojekt obezbediće neophodne prostorne i tehničke uslove, kao i pružiti drugi logističku podršku u cilju realizacije Drugog nacionalnog seminara za mlade iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama. Ovom prilikom neizmerno zahvaljujemo kompaniji na prepoznatom značaju tema iz oblasti vanrednih situacija i unapređenja otpornosti društva na katastrofe.

OPŠTINA LUČANI, GUČA SPONZOR PRVE NACIONALNE BEZBEDNOSNE OBUKE ZA MLADE IZ OBLASTI VANRENDIH SITUACIJA

Zahvaljujući nesebičnoj podršci opštine Lučani, Guča, održana je Prva nacionalna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija. Mesto realizovanja bilo je Guča, u opštini Lučani. Smeštaj je organizovan u hotelu „Nordik – Zlatna truba“ u Guči, na samo par koraka od Doma kulture Guča gde su bila organizovana teorijska predavanja, ali i svečano otvaranje i i zatvaranje ove obuke. Opština Lučani, Guča obezbedila je smeštaj i ishranu svih 160 polaznika obuke. 

 

KOMPANIJA ALBO – ZVANIČNI SPONZOR TREĆE OSNOVNE BEZBEDNOSNE OBUKE IZ OBLASTI VANREDNIH SITUACIJA

Imajući u vidu neophodnost korišćenja raznovrnsne opreme iz oblasti bezbednosti, kompanija ALBO је bila zvanični sponzor Treće osnovne bezbednosne obuke koja je održana krajem oktobra 2020. године. U ime svih članova i lično ime, predsednik Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama prof. dr Vladimir M. Cvetković zahvalio se rukovodstvu kompanije na nesebičnoj pomoći i podršci koju pružaju u cilju unapređivanja otpornosti i bezbednosti svih građana Republike Srbije

POSTANITE ZVANIČNI SPONZOR NAUČNO-STRUČNOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

Ukoliko želite da postanete sponzor nacionalnih seminara ili obuka za mlade koje organizuje naše Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, možete nas kontaktirati preko imejla: upravljanje.rizicima.vs@gmail.com. U znak zahvalnosti, svim sponzorima biće omogućeno da reklamiraju svoje proizvode i brendove na svim našim seminarima i obukama koje organizujemo.

Ukoliko se odlučite da nas podržite u vidu određenih novčanih donacija, možete koristiti sledeći broj tekućeg računa: 340-11020546-63 Erste banka.

Unapred zahvalni na svakoj vrsti podrške i donacije

UKOLIKO ŽELITE DA IZVRŠITE UPLATU DONACIJE ORGANIZACIJI IZ INOSTRANSTVA, MOŽETE IZVRŠITI ELEKTRONSKU UPLATU KLIKOM NA DOLE PRIKAZANO DUGME