Sekretar

Sofija Radojković je rođena u Smederevu 5. februara 1997. godine. Završila je Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu 2023. godine. Završila je srednju tehničku školu u Smederevu – tehničar drumskog saobraćaja. 2012. godine završila je OŠ „Branislav Nušić“ u Smederevu.
U toku 2019. godine započela je svoje aktivnosti u okviru Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama kao saradnik. Završila je bezbednosnu obuku u Naučno-stručnom društvu za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama u oblastima upravljanja rizicima, zaštite od katastrofa i spasavanja. Zatim je u istoj organizaciji pomagala u planiranju Prvog nacionalnog seminara o vanrednim situacijama. „Iskustva sa terena i naučene lekcije: strategije zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.

Pohađala je i volontirala na raznim seminarima vezanim za bezbednost. Pored toga, 2018. godine završila je obuku iz rukovanja vatrenim oružjem. Njena profesionalna interesovanja obuhvataju bezbednost, hitne slučajeve, sisteme zaštite i spasavanja i naučne studije o katastrofama.

Kontakt: upravljanje.rizicima.vs@gmail.com

Koordinator za PROMOTIVNI MATERIJAL I DIZAJN

Milica Vlajković je rođena u Beogradu 15. marta 1996. godine. Završila je Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu 2021. godine, smer – civilna zaštita i zaštita zivotne sredine. Završila je Gimnaziju u Obrenovacu, društveno jezički smer. Poseduje Licence Bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i licencu za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja. Zaposlena je u EPS AD, Ogranak TENT kao Strucni saradnik za vanredne situacije. Pre zaposlenja u EPS AD, 2 godine je radila na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara u firmi Tehpro. U toku 2018. godine započela je svoje aktivanosti u Naučno-stručnom društvu za upravljanje rizicima u vanrednim situacija i dala doprinos u organizaciji i kordinaciji Prve bezbednostne obuke na Staroj planini, kao i organizaciji ostalih sprovedenih obuka. Završila je sve bezbednosne obuke koje su bile u organizaciji Naučno-stručnog društvu za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama u oblastima upravljanja rizicima, zaštite od katastrofa i spasavanja. Zatim je u istoj organizaciji pomagala u planiranju i izradi grafičkog dizajna, reklamnih materijala i promotivnih proizvoda društva na Prvom nacionalnom seminaru o vanrednim situacijama. „Iskustva sa terena i naučene lekcije: strategije zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Pohađala je i volontirala na raznim seminarima vezanim za bezbednost. Pored toga, 2018. godine završila je obuku iz rukovanja vatrenim oružjem. Njena profesionalna interesovanja obuhvataju bezbednost, hitne slučajeve, sisteme zaštite i spasavanja i naučne studije o katastrofama.