SPISAK CLANAKA U CASOPISUPREVENCIJA I UPRAVLJANJE KATASTROFAMA (DISASTER PREVENTION AND MANAGEMENT)

TOM – 1994. godine

I – IZDANJE

 1. Da li katastrofe, zaista postaju sve gore,
 2. Efektivan odgovor za proaktivna preduzeca – plan kontinuiranog biznisa,
 3. Iskljucenost planiranja za nuklearne instalacije i radioaktivne incidente,
 4. Konstruktivna kritika hitnih odgovora u Velikoj Britaniji,
 5. Koordinacija i odgovor na katastrofe u Velikoj Britaniji,
 6. Treninzi i obuka za glavne hitne sluzbe u VS,
 7. Upravljanje stampom,

II – IZDANJE

III – IZDANJE

 1.  Bezbednosna kultura, korporativna kultura,
 2. Centar za hitne odgovore, kada mediji naprave gresku,
 3. Psihijatrijski prijemni i Zalivski rat,
 4. Trauma kao posledica katastrofa,
 5. Upravljanje bezbednosnim sistemom,
 6. Upravljanje krizama i strategija upravljanja krizama,

IV – IZDANJE

 1. Kopiranje konteksta hitnih slucajeva,
 2. Merenja do katastrofa – neophodnost vaznih podataka,
 3. Primena FEMA formule sa Zalivskog rata u Izraelu,
 4. Socijalno-tehnoloske katastrofe,
 5. Upravljanje rizicima i ublazavanje steta,

TOM – 1995. godine

I – IZDANJE

 1. Konflikti danas i zahtevi za medjunarodnu bezbednost,
 2. Rad u zajednici u cilju smanjenja konflikata,
 3. Rehabilitacija i rekonstrukcija u Avganistanu,
 4. Ka rehabilitaciji, izgradnja poverenja u Avganistanu,
 5. Obnova Sarajeva,
 6. Sirenje horizonta u posle-ratnoj rekonstrukciji,
 7. Pozitivne reakcije koje prate vanredne situacije i katastrofe,

II – IZDANJE

III – IZDANJE

 1.  Predlozeno sklairanje komunalnih poslova u katastrofama,
 2. Mohonk kriterijumi za humanitarnu pomoc,
 3. Okvir za poboljsanje odgovora u katastrofama,
 4. Sistem za upozorenje od poplava,
 5. Obrasci i stambeno zbrinjavanje u katastrofama  – SAD,

IV – IZDANJE

 1. Trenutne odredbe i preporuke za upravljanje od psiho-socijalnog morbiditeta – Engleska,
 2. Bezbednosna kultura  – Britanija,
 3. Sistem upravljanja poplavama u Maleziji,
 4. Ponasanje u evakuaciji,

V – IZDANJE

TOM – 1996. godine

I – IZDANJE

 1. Pokusaj povezivanja procene rizika sa koriscenjem zemljista,
 2. Ogranicenja koriscenja vojnih resursa za pomoc,
 3. Sposobnosti komande i personala,

II – IZDANJE

III – IZDANJE

IV – IZDANJE

 1. Smanjenje seizmicke ranjivosti,
 2. Nerazumevanje nuklearnog rizika,
 3. Moja prakticna iskustva u upravljanju,
 4. Subkultura katastrofa,
 5. Rizik – dva pogleda,

V – IZDANJE

 1. Lokalni mediji u katastrofama,
 2. Treninzi za katastrofe,
 3. Upravljanje rizikom i katastrofe,
 4. Iskustva prvih katastrofam u vezi interneta,
 5. Principi politike upravljanja u katastrofama,

TOM – 1997. godine

I – IZDANJE

 1. Krize,
 2. Priprema za katastrofe,
 3. Terorizam, Oklahoma katastrofa,
 4. Podrska nakon katastrofa za radnike,

II – IZDANJE

III – IZDANJE

IV – IZDANJE

 1. Razmisljanja o slabostima medjunarodne zajednice tokom IDNR,
 2. Sistem za upravljanje informacijama,
 3. Planiranje priprema za katastrofu,
 4. Da li je tesko resavati medjunarodne stvari,

V – IZDANJE

 1. Interorganizacijske povezanosti,
 2. Plan katastrofe simulirane avionske nesrece,
 3. Zahtevi ljudske pouzdanosti podataka,
 4. Ljudski faktor neuspeha i uporedna struktura posla,
 5. Uloga informacija u planiranju,

TOM – 1998. godine

I – IZDANJE

 1. Organizacioni odgovor na vulkanske erupcije,
 2. Uloga novih informacionih tehnologija u odgovoru na katastrofe,
 3. Stres i iskustvo,
 4.  Odgovor na klizista u Maleziji,

II – IZDANJE

III – IZDANJE

IV – IZDANJE

 1. Odgovor na milenijumska predvidjanja,
 2. Suocavanje sa masovnim procentom smrtnosti nakon katastrofa,
 3. Opasnosti zivotne sredine,
 4. Okvir zastite brodova od pozara,

V – IZDANJE

 1. Da li sve krize postanu katastrofa,
 2. Obuka operativnih stabova u vezi ponasanja putnika i mase,
 3. Svest i spremnost za vanredne situacije na lokalnom nivou,
 4. Rad policije neposredno nakon uragana

TOM – 1999. godine

I – IZDANJE

 1. Operacije spasavanja i rekonstrukcije nakon zemljotresa,
 2. Unutar organizacioni odnosi hitnih sluzbi,
 3. Dimenzije bioloskog terorizma,
 4. Komunikacije i kulturni poremecaji u krizama,

II – IZDANJE

III – IZDANJE

IV – IZDANJE

V – IZDANJE

 1. Modeliranje psihologije i radnih situacija,
 2. Pitanja u vezi katastrofa,
 3. Pozarna bezbednost putnika na terminalima,

TOM – 2000. godine

I – IZDANJE

 1. Izvestaj slucaja,
 2. Razumevanje i upravljanje dinamikom kriza,
 3. Nepravilnosti prevencije i upravljanje katastrofama,
 4. Merenje seizmicke ranjivosti javnih objekata,

II – IZDANJE

III – IZDANJE

IV – IZDANJE

 1. Upravljanje tehnoloskim rizikom ,
 2. Analiza kriticnog bezbednosnog softvera,
 3. Tranzicija u borbi protiv pozara,

V – IZDANJE

 1. Upravljanje zajednicom u vulkanskim opasnostima,
 2. Opservacija sudara vozova,
 3. Hitna prikupljanja za katastrofu,
 4. Ublazavanje i odgovor na planirani bioloski napad,

TOM – 2001. godine

I- IZDANJE

 1. Ne panicite, osnovna ponasanja,
 2. Pruzanje podrske u planiranju evakuacije, tehnicka resenja,
 3. Daljinske detekcije, u istrazivanju vanrednih situacija,

II – IZDANJE

III – IZDANJE

IV – IZDANJE

 1. Analiza javne percepcije opasnosti,
 2. Katastrofe i lokalne zajednice, ugrozenost, otpornost,
 3. Pomorska bezbednost,

V – IZDANJE

 

 1.  
 2. Upravljanje u katastrofama izazvanim poplavama, Kina,
 3. Zemljotres, neka pitanja,
 4. Stres i stresne situacije,

TOM – 2002. godine

I – IZDANJE

 1. Nevidljivi neprijatelj, crni konj,
 2. Dali su kompanije u Hong Kongu, spremne na krizu,
 3. Prevencija morskih nesreca,
 4. Izvestaji medija o katastrofama u trecem svetu,

II – IZDANJE

III – IZDANJE

 1. Od civilne odbrane do civilne zastite,
 2. Pozari i eksplozije,

IV – IZDANJE

 1. Pripreme za katastrofu, zdravstvene organizacije,
 2. Kada cemo konacno nauciti,
 3. Tumacenje subjektivnih ocena, neki osnovni elementi,
 4. Morska osiguranja,

V – IZDANJE

 1. Kordinacija multiagencijskog odgovora,
 2. Koreografija smrti, Turska,
 3. Tehnicko-tehnoloske katastrofe,

TOM – 2003. godine

I – IZDANJE

 1. Upravljanje u katastrofama,
 2. Evolucija bezbednosne kulture,
 3. Pregledi katastrofa i kriza,
 4. Ucesce javne zajednice,
 5. Minimizacija rizika od zemljotresa, cunamija,
 6. Pravo na zdravlje, zrtve katastrofe,

II – IZDANJE

III- IZDANJE

 1. Lokalni terorizam, SAD,
 2. Stres u odgovoru na katastrofu,
 3. Priprema za katastrofu,
 4. Podrska sistema,
 5. Podrska odluka,

IV – IZDANJE

16. Osiguranje i upravljanje u katastrofama,

17. Kriterijumi i modeli tehnoloskih katastrofa,

18. Paradoks snage,

19. Greske informacionih sistema,

20. Psihotrauma Indonezija,

V – IZDANJE

21. Sistem upravljanja u katastrofama,

22. Ostecenja izazvana klizistima,

23. Transport, hitne sluzbe,

24. Kontrola glavnih opasnosti,

TOM – 2004. godine

I – IZDANJE

 1. Oblici ucesnika i agencija,
 2. Procena rizika,
 3. GIS,
 4. Avijacija,
 5. Edukacija, priprema za zemljotres,
 6. Kvalitet u transportu,

II – IZDANJE

III – IZDANJE

 1. Razvoj, katastrofe i ranjivost,
 2. Upravljanjem sekundarnim PTD,
 3. Studija o slucajnosti,
 4. Integrativni pristup upravljanja u katastrofama,

IV – IZDANJE

 1. Katastrofe ekonomska steta,
 2. Ucinak i zastita,
 3. Ekonomski gubici,
 4. Modeliranje ekonomskih faktora zemljotresa,
 5. Definicije i otpornosti na zemljotres,
 6. Indirektni ekonomski gubici,
 7. Procena ranjivosti, poplave,
 8. Direktne procene stete, najvaznijih katastrofa,
 9. Metodologija, prirodne katastrofe,

V – IZDANJE

TOM – 2005. godine

I – IZDANJE

 1. Ispravljanje reka u cilju smanjenja posledica od poplava,
 2. Rezultati pilot projekta integrativne bezbednosti,
 3. Javni rizik, pogresne procene,
 4. Analize kolapsa zgrada,
 5. Procena bezbednosnih praksi u agroindustriji,
 6. Modeli za automatizovani sistem za oporavak,

II – IZDANJE

III – IZDANJE

 1. Vrsta informacionog sistema za pracenje kvaliteta vode,
 2. Tehnologija za predvidjanje katastrofa,
 3. Buduci sistem upravljanja u VB,
 4. Primena sa neuspehom dijagnostickog modela,
 5. Strategija za upravljanje katastrofom,
 6. Posledice ignorisanja starog modela upravljanja,
 7. Katastrofa – Himalaji,

IV – IZDANJE

V – IZDANJE

TOM – 2006. godine

I – IZDANJE

 1. Cunami – Indijski okean,
 2. Zemljotres i cunami u Bandi,
 3. Teskoce implementacije plana za odgovor na cunami, Indija,
 4. Pojedini aspekti cunamija i odgovora na njega, Indija,
 5. Odgovor posle cunamija, Indija,
 6. Cunami i sistem upravljanja, Sri Lanka,
 7. Briga o ljudima i zajednici,
 8. Cunami, Indijski okean,
 9. Upozorenje na cunami,
 10. Problemi sa vodom za snabdevanje stanovnistva, Indija,
 11. Ne kroz oci zena, vec slike cunamija,

II – IZDANJE

 1. Izgradnja otpornosti za prezivljavanje,
 2. Sveobuhvatna planiranja i uloga SDSS,
 3. Opservacija nacionalne komisije za ljudska prava, Indija,
 4. Problemi sa klizistima, Indija,
 5. Klizista, Indija,
 6. Katastrofe i preventivno upravljanje, NASA,
 7. Vrste katastrofa u Maleziji,
 8. Podsticaj vatre, upravljanje u VB,
 9. Hronologija visoke magnitude sneznih lavina,

III – IZDANJE

IV – IZDANJE

 

V – IZDANJE

TOM – 2007. godine

I – IZDANJE

 1. Eksplozija bombe, zivotna sredina i zdravlje, Nijagarina iskustva,
 2. Populacija i ekonomska pitanja, velike poplave,
 3. Pripremljenost institucija za oporavak nakon katastrofe,
 4. Prilike za poboljsanje sistema upravljanja u Cileu,
 5. Medicinske organizacija u susretu katastrofa,
 6. Kordinacija mirovnih operacija u miru,
 7. Teroristicke pretnje,
 8. Priprema za prirodne katastrofe,

II – IZDANJE

III – IZDANJE

 1. Odredjivanje rizika saobracajnih nesreca duz planinskih puteva,
 2. Sumski pozari, mapiranje rizika,
 3. Finansijski mehanizmi, Indija,
 4. Preseljenja sa osvrtom na prirodne katastrofe,
 5. Priprema za prirodne opasnosti,
 6. Pregled tehnoloskih katastrofa,
 7. Ocekivani scenario pretnji, Irak,
 8. Maksimizovanje promoci kroz saradnju sa lokalnim preduzecima,

IV – IZDANJE

IV – IZDANJE

TOM – 2008. godine

I – IZDANJE

 1. Incident na nafntoj bazi,
 2. Automatska verifikacija planova za katastrofe,
 3. Da li je preseljenje dobar nacin da se smanji rizik,
 4. Odgovor javnog zdravlja,
 5. Katastrofe, lekcije naucene u proteklih 105 godina,
 6. Pregled planiranja odgovora u Maleziji,
 7. Pretrage i spasilacke operacije, Malezija,
 8. Mapiranje opasnosti od poplava u zemljama u razvoju,
 9. Tehnoloske katastrofe,

II – IZDANJE

 1. Proaktivno ucenje, nova paradigma,

III – IZDANJE

 1. Ugrozenost, nevine katastrofe,
 2. Poplave u Jakarti,
 3. Ziveti sa rastucim opasnostima od poplava,
 4. Siromastvo,
 5.  
 6. Otpornost zajednice na cunami, Indonezija,

IV – IZDANJE

 1. Ublazavanje posledica zemljotresa u siromasnim podrucjima,
 2. Koriscenje satelitskih podataka za analize,
 3. Kliziste, Indija,
 4. Koriscenje tradicionalnih znanja za borbu protiv cunamija, Indija,
 5. Verovatnoce u analizi prirodnih rizika,
 6. Mitologija katastrofa,
 7. Priprema kulture,

V – IZDANJE

TOM – 2009. godine

I – IZDANJE

 1. Postizanje bolje otpornosti na poplave,
 2. Smanjenje katastrofa, zasto i kako,
 3. Podrska urbanog reagovanja u VS,
 4. Podizanje spremnosti za hitno reagovanje,
 5. Izgradnja sistema, Sri Lanka,
 6. Uloga menadzmenta znanja,

II – IZDANJE

III – IZDANJE

 1. Islamski zemljotresi,
 2. Tragedija u Kuvajtu,
 3. Cetiri godine cunamija,
 4. Upravljanje odgovorom na krizu,
 5. Slucajevi nestabilnosti, Himalaji,
 6. Zemljotres, bezbednosni elementi, Indija,
 7. Jacanje otpornosti, Etiopija,
 8. Podrska na WEB – u u odgovoru na katastrofe
 9. Incident sa putnicima,

IV – IZDANJE

V- IZDANJE

TOM – 2010. godine

I – IZDANJE

 1. Zemljotres, Turska,
 2. Stene,
 3. Iranska javna edukacija o VS,
 4. Preispitivanja dizajna katastrofe,
 5. Incidenti sa izlivanjem ulja,
 6. Tehnika za pretragu i spasavanje,
 7. Upravljanje rizikom od poplava,
 8. Sistem upravljanja klizistima,

II – IZDANJE

III – IZDANJE

 1. Snimci u vremenu – humanitarne katastrofe,
 2. Invazivne vrste – katastrofe biodiverziteta,
 3. Uticaj i prilagodjavanje poplavama,
 4. Ciscenja nakon Katrine,
 5. Odrzivo susedstvo, zemljotres,
 6. Strategija upravljanja u katastrofama,
 7. Osvrt na ADCO rezervoare,
 8. Bioinzinjering,

IV – IZDANJE

V – IZDANJE

TOM – 2011. godine

I – IZDANJE

 

 1. ,
 2. Izazovi smanjenja ranjivosti,
 3. Mega pozari,
 4. Klimatske promene,
 5. Lokalni zenski odgovori,
 6. Komparativna studija, Iran,

II – IZDANJE

III- IZDANJE

 1. Analiza socijalne ugrozenosti, Bangades,
 2. Procen iskustva u katastrofama,
 3. Trziste droge tokom Katrina katastrofe,
 4. Priprema zajednice za cunami,
 5. Vazduh nakon oluje,
 6. Razumevanje i smanjenje ugrozenosti,
 7. Integrativni okvir za posledice zemljotresa,
 8. Priprema za zemljotres,

IV – IZDANJE

V – IZDANJE

 

TOM – 2012. godine

I – IZDANJE

 1. Resursi za postkatastrofalnu rekonstrukciju,
 2. Institucionalni okvir za pripreme za zemljotres,
 3. Zastita zivotinja tokom katastrofa,
 4. Kriptografija,
 5. Procene pozarnih opasnosti u Pakistanu,
 6. Sistemi ranog upozoravanja za poplave,
 7. Integrativni model planiranja i upravljanja,
 8. Komunikacija i sistem upozorenja,

II – IZDANJE

III – IZDANJE

 1. Menadzment u katastrofama,
 2. Strategijska predvidjenost zdravstvene brige,
 3. Implikacije na mentalno zdravlje volontera,
 4. Crni labudovi, ka sivim labudovima,
 5. Obrasci dizajna,
 6. Oporavak nakon katastrofe, Indonezija,
 7. Ponasanje nakon zemljotresa,
 8. Identifikovana prekoracenja u vezi velikih steta,

IV – IZDANJE

V – IZDANJE

SPISAK ČLANAKA IZ ČASOPISA UPRAVLJANJE KATASTROFAMA I ODGOVOR(DISASTERS MANGEMENT AND RESPONSE)

TOM – 2003. godine

I – IZDANJE

 1. An internet based bar code tracking system coordination of confusion,
 2. Diagnosis, management and containment of smallpox infections,
 3. Online educational resources for smallpox,
 4. Post traumatic stress, clinical implications,
 5. The new normal,
 6. The voice of experience Australian nurses caring for victims of Bali bom,
 7. The walking blood bank an alternative blood supply in military mass casu

II – IZDANJE

 1. A postevent smallpox mass vaccination clinic exercise,
 2. Counterterrorism planning using the hazardosu substaces events,
 3. Critical incident stress debriefing implications for best practise,
 4. Developing and implementnihg a surgical response and physician triage,
 5. Pediatric implicaton in bioterrorism education for healthcare provide,
 6. Ricin,
 7. To pause and reflect,

III – IZDANJE

 1. A call to respond,
 2. A primer on epidemiology with SARS as an example,
 3. Caring for victims of nuclear and radiologic terrorism,
 4. Case report caring for suspected severe acute respiratory syndrome,
 5. Classified ad,
 6.  Disaster preparedness in Virginia Hospital Center Arlington after Sept,
 7. Generic evaluation methods for disaster drills in developing countries,
 8. Implications of hospital evacuation after the Northridge, California,
 9. Intensive care in a field hospital in an urban disaster area lessons,
 10. Not such an innocent cough,
 11.  Providing nursing care with federal disaster relief teams,
 12. Respiratory protection for severe acute respiratory syndrome (SARS),
 13. The role of pastoral crisis intervention in disasters, terrorism, viol,
 14. The strategic national stockpile roles and responsibilities of health,

IV – IZDANJE

 1. An inner compass,
 2. Considerations for chemical decontamination,
 3. Earthquakes in El Salvador,
 4. Emergency preparedness for an extended utility outage,
 5. Emergency preparedness for an extended utility outage in the OR,
 6. Homemade chemical bomb events and resulting injuries–selected states,
 7. Innovative survelance methods for rapid detection of disease outbreak,
 8. Lessons learned,
 9. Lessons learned the “pale horse” bioterrorism response exercise,
 10. Lessons learned the “pale horse” bioterrorism response exercise,
 11. Outbreak of joint and soft tissue infections associated with injections,
 12. Patterns of injury in hospitalized terrorist victims,
 13. Recognition and management of bioterrorism infections,
 14. Ten Fold expansion of a burn unit in mass casualty How to recruit the-

TOM – 2004. godine

I   IZDANJE

 1. Earthquakes in El Salvador a descriptive study of health concerns,
 2. Joint regional exercise,
 3. Noroviruses agents in outbreaks of acute gastroenteritis,
 4. Providing emergency care during a power,
 5. Vertical evacuation drill of an intesive care unit design,

II   IZDANJE

 1. Developing an emergency department based Special operations team,
 2. Disaster mental health,
 3. Earthquakes in El Salvador a descriptive study,
 4. HIV masking as the flu,
 5. Moving beyond imagination,
 6. Novel approach to educate clinicians,
 7. Safety of vaccines affected by a power outage,
 8. SARS transmissions,
 9. The rhode island emdical emegency distribution system,
 10. The San Diego Country wildfires perspectives of healthcare,

III   IZDANJE

 1. Communicating during a bioterroris attack,
 2. Designer disasters a legacy to leave behind,
 3. Internet resources for continuing education,
 4. Large scale urban disaster drill involving an explosion lessons learned,
 5. Lessons from North Carolina,
 6. Long Term effects of anthrax infection,
 7. Mass antibiotic prophyaxis for anthrax,
 8. Physician preparedness for bioterrorism recognition and response,
 9. Planning for hospital emergency mass casualty decontamination,
 10. Providing care during the Washington DC,
 11. Trauma systems respond to terrorism,
 12. Triage of a febrile patient,

IV   IZDANJE

 1. And the survey says,
 2. Biological, chemical and nuclear terrorism readiness,
 3. Pediatric emergency preparedness for mass gathering and special events,
 4. Perceptions of work in humanitarian assistance,
 5. Quick clinical note emegency care includes prevention of influenza,
 6. San Diego County wildfires,

TOM – 2005. godine

I   IZDANJE

 1. Case report illegal immigration via overloaded vans and the effects,
 2. Challenges of international disaster relief use of a deployable rapid,
 3. Deployment of a navy expeditionary medical facility to the horn of afric,
 4. Disaster nursing a new and exciting specialty,
 5. Expanding opportunities for disaster nursing education,
 6. Field observations disaster medical assistance team response for hurrica,
 7. Mobilizing and managing the caring power of a community in times of  need,
 8. Using murphy,s laws for disaster planning,

II   IZDANJE

 1. Called to respond,
 2. It rocked the world,
 3. Massive Tsunami in Indian Ocean coasts,
 4. Medical reserve corps strengthening public health and improving,
 5. The national disaster medical system,
 6. The national response plan health and human services,
 7. The threat of communicabe diseases following natural disasaters,

III   IZDANJE

 1. Evacuation of a rural community hospital lessons learned,
 2. Nursing students perceptions about disaster nursing,
 3. On chicken little and the Avian Influenza,
 4. Pandemic Influenza are we ready,
 5. Patient safety,
 6. Regional mecial services following a large earthquake,
 7. Syndromic surveillance hospital emergency department,

IV   IZDANJE

 1. Assessing the readiness and training needs of non urban physicians,
 2. Development of a state medical surge plan,
 3. Disaster planning more questions,
 4. London,
 5. News,
 6. Nursing students perceptions about disaster nursing,
 7. The 14 world congress on disaster and emergency medicine,
 8. The role of publik health nurses in bioterrorism preparedness,

TOM – 2006. godine

I   IZDANJE

 1. After the storm,
 2. Case report adapting the HECS approach for flu vaccination,
 3. Development of a state medical surge,
 4. Imert deployment to baton rouge,
 5. Rapid assessment of the needs and health status in Santa rosa,
 6. Regional medicine following a large earthquake,
 7. Requesr for volunteers,
 8. Venous,

II   IZDANJE

 1. Defining disasters,
 2. Editoral board,
 3. HIPAA and disaster research,
 4. Motivations, concerns and expectations,
 5. The Sri Lanka Tsunami experience,

III   IZDANJE

 1. Access to hospitals in the wake of terrorism challenges,
 2. Disaster preparedness at the University,
 3. Integrating disaster preparedness,
 4. Realities of disaster preparedness in rural hospital,
 5. Social and mental health,

IV   IZDANJE

 1. Better prepared but spread to thin the impact of emergency preparedness,
 2. CCATT,
 3. Challenges and opportunities of  Nursing care in special,
 4. Disaster nursing book,

TOM – 2007. godine

I   IZDANJE

 1. Health needs of patients with chronic diseases who lived through,
 2. Managing bioterrorism mass casualties,
 3. Preparing for disaster, a way of developing community relations,
 4. The many codes for a disaster,
 5. The prevalence of posttraumatic,

II   IZDANJE

 1. A mass casualty incident involving children and chemical decontamination,
 2. DMR,
 3. Emergency department staff preparedness for mass casualty events,
 4. Mass medical evucation,
 5. Testing hospital disaster communication,
 6. The value of support for Aid Workers in complex emergencies,
 7. Will first responders show up for work,
 8. Prevent pediatric,

III   IZDANJE

 1. Assessment of physician preparedness,
 2. Establishing a prophylastic drug,
 3. Fostering Innovative use of disaster,
 4. Organization based incident,
 5. Start Triage does it work,

IV   IZDANJE

 1. Affected parents and other stakeholder,
 2. Disasters and poverty,
 3. Emergency preparednes and professional,
 4. Organization of a hospital based victim decontamination,
 5. Seeking a participiants,

SPISAK CLANAKA IZ CASOPISA O POZARNOJ BEZBEDNOSTI (FIRE SAFETY JOURNAL)

 1. 3D spatial information for fire fighting search and rescue route analysis,
 2. About combustion of silicon powder in the mixture with other substances, 1997,
 3. A brief note on the smoke filling equation, 2012,
 4. A comparison of a FLOW 3D based fire field model with experimental room fire data, 1994,
 5. A comprison of the use of fire zone and field models for simulating atrium smoke filling processes, 1995,  
 6. A computational fluid dynamics study of wood fire extinguishment by water sprinkler, 1997,
 7. A computational study of the flammability of methanol and gasoline fuel spills on hot engine manifolds, 1997,
 8. A computer based simulation model for the prediction of evacuation from mass transport vehicles, 1994,
 9. Aircraft cargo compartment fire detection and smoke transport modeling, 2008,  
 10. A model for the fire fighting activity of local residents in urban fires, 2012,  
 11. A model to evaluate tunnel fire characteristics, 2000,
 12.  An alternative method for fire smoke toxiciy assessment using human lung cells, 2006,
 13. Analyses of the effects of cooling and fire spread on steel framed buildings, 1996,
 14. Analysis of evacuation procedures in high speed trains fires, 2012,
 15. Analytical assessment of the structural performance of composite floors subject to compartment fires, 2001
 16. An nalytical model based on radiative heating for the determination of safety distances for wildland fires, 2011,
 17.  An e cient fiber element approach for the thermo structural simulation of non uniformly heated frames, 2012,
 18.  A new correlation for gas temperature inside a burning enclosure, 2009,  
 19.  A new design method for calculating critical temperatures of restrained steel column in fire, 2010,  
 20.  A new model of wildland fire simulation, 1997,
 21.  A new temperature time curve for fire resistance analysis of structures, 2012,
 22.  An improved two layer zone model applicable to both pre and post flashover fires, 2012,  
 23.  An integral model for turbulent flame radial lengths under a ceiling, 2012,  
 24.  A non linear model of major fire spread in a tunnel, 1995,  
 25.  A probabilistic model of fire spread with time effects, 1994,
 26.  A quasi steady state model for predicting fire suppression in spaces protected by water mi
 27.  A study on large scale boiiover using crude oil containing emulsified water, 2003,
 28.  A theoretical appraisal of the effectiveness of idealised ab!ative coatings for steel protection, 2008,  
 29.  A thermal theory for estimating the flammability limits of a mixture, 2011,
 30.  Virtual realiy based feasibility study of evacuation time compared to the traditional calculation method, 2000,
 31.  A virtual reality based fire training simulator integrated with fire dynamics data, 2012,  
 32.  Axial strength of cold formed thin walled steel channels under non uniform temperatures in fire, 2003,
 33.  Behavior of clay hollow brick masonry walls during fire. Part l Experimental analysis, 2012,  
 34.  Bhushan, 2013,
 35.  BRE large compartment fire testsCharacterising post fashover fires for model validation, 2007,
 36.  Celular automaton modeling approach for optimum ultra high rise building evacuation design, 2012,
 37.  Change of mass burning rate for flammable liquid in the process of water aerosol extinction, 1997,
 38.  Characteristics and problems of fires following the Great East Japan earthquake in March 2011, 2012,     
 39.  Characterizing heat release rate transients, 2012,
 40.  Charring model for timber frame floor assemblies with void cavities, 2008,
 41.  Comparison of PIV and PDA droplet velocity measurement techniques on two high pressure water mist nozzles, 2009,
 42.  Compartment fire near field entrainment measurements, 1995,
 43.  Composite beams with partial fire protection, 1998,
 44.  Computing the rate of spread of linear flame fronts by thermal image processing, 2006,  
 45.  Construction of explanatory fire loss model for buildings, 2009,
 46.  Control of smoke flow in tunnel fires, 1995,      
 47.  COSMO Software for designing smoke control systems in high rise buildings, 2010,   
 48.  Critical ventilation velocity for tunnel fires occurring near tunnel exits, 2011,   
 49.  Delichatsios, 2013,
 50.  Design and testing of innovatJve materials for passive fire protection, 2009,
 51.  Determination of cup burner extinguishing concentration using the perfectly stirred reactor model, 2008,   
 52.  Determining the fire damage temperature of concrete by inclusion decrepitation, 2012,
 53.  Development of a high temperature resistant mortar by using slag and pumice, 2008,
 54.  Development of the size distribution of smoke particles in a compartment fire, 2012,
 55.  Differences in measurement methods for travel distance and area for estimates of occupant speed on stairs, 2012,
 56.  Effect of temperature on uni axial compressive behavior of confined concrete, 2012,
 57.  Effects of altitude and sample width on the characteristics of horizontal flame spread over wood sheets, 2012,
 58.  Effects of elevated temperatures on properties of concrete, 2007,
 59.  Energy balance in a confined fire compartment to assess the heat release rate of an electrical cabinet fire, 2012,
 60.  Equivalent concrete layer thickness of a fire protection insulation layer, 1996,
 61.  Ergun, 2013, Fire Safety
 62.  Erratum_1997_Fire-Safety-Journal
 63.  Erratum to „The maximum ceiling gas temperature in a large tunnel fire“ 2012,
 64.  Establishing safety distances for wildland fires, 2008,
 65.  Estimating the flammability of vapours above refinery wastewater laden with hydrocarbon mixtures, 2012,   
 66.  Estimations of the probability of fire occurrences in buildings, 2005,
 67.  Evaluation of criteria for the detection of fires in underground conveyor belt haulageways, 2012,  
 68.  Evaluation of fire safety distance between objects in the compartment in fire. Part II, 1997,  
 69.  Evaluation of fire safety distance between objects in the compartment in 1997,  
 70.  Evaluation of ignition time for cellulose constructions in fire, 1995,
 71.  Evaporation and diffusion behavior of fuel mixtures of gasoline and kerosene, 2012,  
 72.  Evaporative cooling due to a sparse spray, 1996,
 73.  Experimental analysis of cross laminated timber panels in fire, 2009,
 74.  Experimental and numerical study of fire in a midscale test tunnel, 2012,
 75.  Ехрег imental evaluation of fire suppression characteristics of twin fluid water mist system, 2012,
 76.  Experimental investigation of structure vulnerabilities to firebrand showers, 2011,
 77.  Experimental investigations on the deflagration explosion characteristics of different DME LPG mixtures, 2012,
 78.  Experimental studies of non load bearing steel wall systems under fire conditions, 2012,
 79.  Experimental study and modeling of radiation from compartment fires to adjacent buildings, 2012,
 80.  Experimental study of natural roof ventilation in full scale enclosure fire tests in a small compartment, 2007,
 81.  Experimental study of pedestrian behaviors in a corridor based on digital image processing, 2012,
 82.  Experimental study of suppressing Poly(methyl methacrylate) fires using water mists, 2012,
 83.  Experimental validation of a numerical model for the transport of firebrands, 2009,   
 84.  Exposing siding treatments, walls fitted with eaves, and glazing assemblies to firebrand showers, 2012,
 85.  Extinction limit of a pool fire with a water mist, 1997,
 86.  Extinction of counterfiow diffusion flames with halon replacements, 1996,  
 87.  Field evaluation of two image based wildland fire detection systems, 2012,  
 88.  Fine spray (water mist) protection of shipboard engine rooms, 1997,
 89.  Fire and explosion research at factory mutual research corporation, 1997,
 90.  Fireballs from deflagration and detonation of heterogeneous fuel rich clouds, 1995,
 91.  Fire detection, location and heat release rate through inverse problem solution. Part II Experiment, 1997,
 92.  Fire detection, location and heat release rate through inverse problem solution. Part I Theory, 1997,
 93.  Fire detection using smoke and gas sensors, 2007,
 94.  Fire detection using time series analysis of source temperatures, 1997,
 95.  Fire performance of concrete filled steel tubular (CFST) column to RC beam joints, 2012,  
 96.  Fire resistance of barriers in modelling fire spread, 1994,
 97.  Fire resistance of steel columns with restrained thermal elongation, 2012,
 98.  Fire resistance study of restrained steel columns with partial damage to fire protecti
 99.  Fire safety design based on calculations Uncertainty analysis and safety verification, 1996,     
 100.  Fire situation and fire characteristic analysis based on fire statistics of China, 2002,  
 101.  Fire spread in a pallet load of bottles of flammable iiquid, 1994,
 102.  Fire suppression by low volatile chemically active fire suppressants using aerosol technology, 2012,  
 103.  Flame radiation from polymer fires, 1998,
 104.  Flame retardance of materials at the fire safety conference, 1997,
 105.  Flame suppression ability of meta!locenes (nickelocene, cobaltcene, ferrocene, manganocene, and chromocene), 2012,
 106.  Flammability of combustible materials in reduced oxygen environment, 2007,
 107.   Foams and gels as fire protection agents, 1999,
 108.  Forsth, 2013,
 109.  Froude modeling based general scaling relationships for fire suppression by water sprays, 2012,   
 110.  Fundamental principles of structural behaviour under thermal effects, 2001,     
 111.  Heat release rates of multiple objects at varying distances, 2012,
 112.  Heat transfer analysis of the composite slab in the Cardington frame fire tests, 2001,
 113.  Heat transfer mechanisms in liquid pool fires, 1994,
 114.   High density polyethylene thermal degradation and gaseous compound evolution in a cone calorimeter, 2012,
 115.  Impact analysis of human factors on pedestrian tra    c characteristics, 2012,
 116.  Influence of reinforcement arrangement in flexural fire behavior of hollow core slabs, 2012,  
 117.  Influences of sample thickness on the early transient stages of concurrent flame spread and solid burning, 1995
 118.  Interaction of a water mist with a buoyant methane diffusion flame, 1995,
 119.  Interaction of fire plume with inclined surface, 2000,
 120.   Jet fires and the domino effect, 2008,
 121.   Laminar smoke points of coflowing flames in microgravity, 2011,
 122.  Leading fire signatures of spacecraft materials Light gases. condensables. and particulates
 123.  Mathematical modelling of vented gaseous explosion in industrial and civil buildings, 1995,
 124.  Meaningful performance evaluation conditions for fire service thermal imaging cameras, 2008,
 125.  Modeiing and analyzing 3D complex building interiors for effective evacuation simulations, 2012,  
 126.  Modeling fire growth in a combustible corner, 2003,
 127.  Modeling missile propellant fires in shipboard compartments, 2000,
 128.  Modeling of bare and aspirated thermocouples in compartment fires, 1999,  
 129.  Modeling of pool fires in cold regions, 2012,
 130.  Modeling the risk of structural fire incidents using a self organizing map, 2012,
 131.  Modelling of „Relay“ flame propagation through dust air mixture, 1995,
 132.  Modelling of heated composite floor slabs with reference to the Cardington experiments, 2001,    
 133.  Model scale tunnel fire tests with longitudinal ventilation, 2010,
 134.  Models for calculating flame spread on wall lining materials and the resulting heat release rate in a room, 1994
 135.   New steel in fire forum, 1994,
 136.  Nitrogen dilution for explosion of nutrient yeast dust air mixture, 1995,
 137.  Non autonomous coloured Petri net based methodology for the dispatching process of urban fire fighting, 2000,
 138.  Non linear structural modelling of a fire test subject to high restraint, 2001,
 139.  Numerical analysis of flame heating on arbitrarily oriented condensed fuel surfaces, 2012,
 140.  Numerical analysis of stainless steel beam columns in case of fire, 2012,
 141.  Numerical ana!ysis of tunnel thermal plume control using longitudinal ventilation, 2009,
 142.  Numerical and theoretical evaluations of the propagation of smoke and fire in a full scae tunnel, 2012,
 143.  Numerical modelling of the structural fire behaviour of composite buildings, 2000,
 144.  Numerical simulation of cables in widespread use in the nuclear power industry subjected to fire, 2012,  
 145.  Numerical simulation of the interaction between two fire fronts in grassland and shrubland, 2011,
 146.  Numerical simulation of the wind shadow effect on the convective heat transfer tog
 147.  Numerical studies of gypsum plasterboard panels under standard fire conditions, 2012,    
 148.  Observable characteristics of flashover, 2012,
 149.  On adhered spill plume entrainment, 2010,
 150.  On a fire in the industrial room for the filling of oxygen vessels, 1995,
 151. On the significance of transient heat release rate excursions above a set limit, 2008,  
 152.  Optimising foil thickness for cone calorimeter tests of furniture composites, 1994,
 153.  Parametric temperature time curves of medium compartment fires for structural design, 2000,
 154.  Performance in fire of FRP strengthened and insulated reinforced concrete columns, 2012,
 155.  Piloted ignition of live forest fuels, 2012,
 156.  PV measurements of water mist transport in a homogeneous turbulent flow past an obstacle, 2006,
 157.  Post heating strength of fiber reinforced concretes, 2012,      
 158.  Predicting the mean and RMS fields in subsonic hydrogen jet fires, 2012,  
 159.  Prediction of Fire Hazards Associated with Chemical warehouses, 1996,
 160.  Pressure vahations induced by a pool fire in a weli confined and force ventilated compartment, 2012,
 161.  Residual bond strength in steel reinforced concrete columns after fire exposure, 2012,
 162.  Response surface modelling of monte carlo fire data, 2002,
 163.  Rise in structural steel temperatures during ISO 9705 room fires, 2011,
 164.  Signal processing algorithms for fire localization using temperature sensor arrays, 2005,  
 165.  Smoke control in sloping tunnels, 1996,
 166.  Smoke detection in video using wavelets and support vector machines, 2009,
 167.  Smoke fil!ing in closed compartments with elevated fire sources, 2012,  
 168.  Smolder ignition of polyurethane foam effect of oxygen concentration, 2000,
 169.  Sociological safety analysis of urban housing developments, 1997,
 170.   Some considerations in the combination and use of expert opinions in fire safety evaluatm  
 171.  Special Issue on Response of Composite Steel Framed Structures to Fire, 2001,
 172.  Spray characterization measurements of a pendent fire sprinkler, 2012,  
 173.  Sprinkler protection of non storage occupancies with high ceiling clearance, 2012,
 174.  Stability assessment of shallow tunnels subjected to fire load, 2005,
 175.  Statistics for fire prevention in Sweden, 1999,
 176.  Strongly buoyant plume similarity and ‘small fire’ ventilation, 1997,
 177.  Structure of the condensed phase and char of fire retarded PBT nanocomposites by TGAATR in N2, 2009,
 178.  Study of critical velocity and backlayering length in longitudinally ventilated tunnel fires, 2010,
 179.  Synergistic effects of hydroxy silicone oil on intumescent flame retardant polypropylene system, 2009,  
 180.  Temperature of a partially embedded connection subjected to fire, 2012,
 181.  Temperature stratification in tunnels, 2012,
 182.  Tests of full scale fire obstacle installed in the lines for air recirculation, 1995,
 183.  The development and mitigation of backdraft a real scale shipboard study, 1999,
 184.  The experimental investigation of flame propagation in hydrogen air mixtures in tube filled by metal balls, 1995
 185.  The fire environment in a multi room building comparison of predicted and experimental results, 1994,
 186.  The International FORUM of Fire Research Directors A position paper on sustainability and fire safety, 2012,  
 187.  The maximum ceiling gas temperature in a large tunnel fire, 2012,
 188.  The phys ics of the outflow from the opening of an enclosure fire and re examination of Yokoi’s correlation, 2012,
 189.  Thermal characteristics of fires in a combustible corner, 2003,  
 190.  Thermal characteristics of fires in a noncombustible corner, 2003,  
 191.  Thermal degradation of fiber reinforced extruded materials, 2012,  
 192.  Thermal radiation from vertical jet fires, 2012,  
 193.  Thermal restraint and fire resistance of columns, 2002,
 194.  The role of temperature on carbon monoxide production in compartment fires, 1995,
 195.  Travelling fires for structural design Part II Design methodology, 2012,
 196.  Travelling fires for structural design Part I Literature review, 2012,
 197.  Turbulence statistics in a fire room model by large eddy simulation, 2002,
 198.  Venting of deflagrations the influence of „External explosions“, 1995,
 199. Wavelet based flickering flame detector using differential PIR sensors, 2012,

SPISAK ČLANAKA IZ ČASOPISA KATASTROFE

(DISASTERS)

 1. Coping strategies and risk manageability: using participatory geographical information systems to represent local knowledge,
 2. Complementing institutional with localised strategies for climate change adaptation: a South–North comparison,
 3. Cyclone preparedness and response: an analysis of lessons identified using an adapted military planning framework,
 4. Post-flooding disaster crop diversity recovery: a case study of Cowpea in Mozambique,
 5. Latino social network dynamics and the Hurricane Katrina disaster,
 6. Controlling disasters: recognising latent goals after Hurricane Katrina,
 7. Preventing corruption in humanitarian assistance: perceptions, gaps and Challenges,
 8. The need for innovative strategies to  improve immunisation services in rural Zimbabwe,
 9. Rebuilding and strengthening health systems and providing basic health services in fragile states,
 10. Human resources for health through conflict and recovery: lessons from African  countries
 11. Post-conflict health reconstruction: search for a police,
 12. Mother’s body mass index as a predictor of infant’s nutritional status in the postemergency phase of a flood,
 13. Supporting breastfeeding in emergencies: protecting women’s reproductive rights and maternal and infant health,
 14. An integrated approach: managing resources for post-disaster reconstruction
 15. Remodelling reparation: changes in the compensation of victims of natural catastrophes in Belgium and the Netherlands,
 16. A test of stress theory: relief workers in refugee camps,
 17. Facilitating disaster preparedness through local radio broadcasting
 18. Tsunami survivors’ perspectives on vulnerability and vulnerability reduction: evidence  from Koh Phi Phi Don and Khao Lak, Thailand
 19. Evaluating post-Katrina recovery in Mississippi using repeat photography
 20.  Repetitive flood victims and acceptance of FEMA mitigation offers: an analysis with community– system policy implications,
 21. Social impact of the 2004 Manawatu floods and the ‘hollowing out’ of rural New Zealand,
 22. The establishment of a standard operation procedure for psychiatric service after an earthquake,
 23. Establishing moral bearings: ethics and expatriate health care professionals in humanitarian work,
 24. Exploring the feasibility of private micro flood insurance provision in Bangladesh,
 25. Dividing disasters in Aceh, Indonesia:  separatist conflict and tsunami, human rights and humanitarianism,
 26. Epidemiology of tornado destruction in rural northern Bangladesh: risk factors for death and injury,
 27. The role of the organisational psychologist in disasters and emergency situations,
 28. Escaping to and being active in neighbourhood parks: park use in a post-disaster setting,
 29. Comparative analysis of permanent post-disaster houses constructed in Çankırı and Dinar,
 30. Mother Nature versus human nature: public compliance with evacuation and quarantine,
 31. Disaster risk reduction and ‘built-in’ resilience: towards overarching principles for construction practice,
 32. A multiple additive regression tree analysis of three exposure measures during Hurricane Katrina,
 33. The relationship between demographic/ educational parameters and perceptions, earthquake mitigation in Israel,
 34. Information technology and emergency management: preparedness and planning in US states,
 35. Pinning down vulnerability: from narratives to numbers,
 36. Revisiting Sphere: new standards of service delivery for new trends in protracted displacement,
 37. Business closure and relocation: a comparative analysis of the Loma Prieta earthquake and Hurricane Andrew,
 38. How prepared is prepared enough?,
 39. Land tenure, disasters and vulnerability,
 40. Networking emergency teams in Jerusalem
 41. Crime in post-Katrina Houston: the effects of moral panic on emergency  planning
 42. Continuity, social change and Katrina,
 43. Half full or half empty? Shelter after the Jogjakarta earthquake,
 44. The normalisation of terror: the response of Israel’s stock market to long periods of terrorism,
 45. The unthinkable: who survives when disaster strikes – and why,
 46. States of fragility: stabilisation and its implications for humanitarian action,
 47.  A tradition of forgetting’: stabilisation and humanitarian action in historical perspective
 48.  Stabilisation and humanitarian access in a collapsed state: the Somali case
 49.  Stabilising a victor’s peace? Humanitarian action and reconstruction in eastern Sri Lanka
 50.  The United Kingdom’s stabilisation model and Afghanistan: the impact on humanitarian actors,
 51.  Security for whom? Stabilisation and civilian protection in Colombia,
 52.  Aid and stability in Pakistan: lessons from the 2005 earthquake response,
 53.  Addressing symptoms but not causes: stabilisation and humanitarian action in Timor-Leste,
 54.  The effects of stabilisation on humanitarian action in Haiti,
 55. The effects of stabilisation on humanitarian action in Haiti,
 56. Health sector recovery in early postconflict environments: experience from southern Sudan,
 57. Health sector recovery in early postconflict environments: experience from southern Sudan,
 58. Individual preparedness and mitigation ctions for a predicted earthquake in Istanbul,
 59. Cyclone disaster vulnerability and response experiences in coastal Bangladesh,
 60. Emergency preparedness consultants at the local government level: the Israeli experience
 61. Civilians under fire: evacuation behaviour in north Israel during the Second Lebanon War
 62. Timing crisis information release via television
 63. Long-term effects of Hurricane Katrina on the psychological well-being of evacuees
 64. Health and social impacts of a flood disaster: responding to needs and implications for practice,
 65. Disaster risk from a macroeconomic perspective: a metric for fiscal vulnerability evaluation
 66. Search and rescue in collapsed structures: engineering and social science aspects,
 67. Operational challenges to community participation in post-disaster damage assessments: observations from Fiji,
 68. Persistence of airline accidents,
 69. Doing good, but looking bad? Local perceptions of two humanitarian organisations in eastern Democratic Republic Congo,
 70. Effects of seismic intensity and socioeconomic status on injury and displacement after the       2007 Peru earthquake,
 71. Campaign contributions, lobbying and post-Katrina contracts,
 72. Disaster mental health training programmes in New York City, following September 11, 2001,
 73. Gauging the societal impacts of natural disasters using a capability approach,
 74. Preparedness for anthrax attack: the effect of knowledge on the willingness, to treat patients,
 75. Transformative experiences for Hurricanes Katrina and Rita disaster volunteers,
 76. Fiji’s worst natural disaster: the 1931 hurricane and flood
 77. Post-earthquake rehabilitation of the rural water systems in Kashmir’s Jehlum Valley,
 78. Proposal for a quantitative index of flood disasters
 79. Assessing the impact of the Indian Ocean tsunami on households: a modified domestic assets index approach,
 80. Vulnerability of schools to floods in Nyando River catchment, Kenya,
 81. Disaster response preparedness coordination through social networks,
 82. Two solitudes: post-tsunami and postconflict Aceh,
 83. Symptomatic profile and healthrelated quality of life of persons affected by the Prestige catastrophe,
 84. Optimizing hurricane disaster relief goods distribution: model development and application with respect to planning strategies,
 85. Emergency Safe Spaces in Haiti and the Solomon Islands,
 86. Minimization of socioeconomic disruption for displaced populations following disasters,
 87. Editorial: social dynamics of humanitarian action,
 88. The humanitarians’ tragedy: escapable and inescapable cruelties,
 89. Ritual dynamics in humanitarian assistance,
 90. Livelihoods and protection in situations of protracted conflict,
 91. The humanitarian arena in Angola, 1975–2008,
 92. Learning from recovery after Hurricane Mitch,
 93. The far side: the meta functions of humanitarianism in a globalised world,
 94. Between protest, revenge and material interests: a phenomenological analysis of looting in the Somali war,
 95. Humanitarian presence and urban development: new opportunities and contrasts in Goma, DRC,
 96. Community cohesion after a natural disaster: insights from a Carlisle flood,
 97. Urban disaster recovery: a measurement framework and its application to the 1995 Kobe earthquake,
 98. Lessons from a microfinance recapitalisation programme,
 99. Urban earthquake hazard: perceived seismic risk and preparedness in Dhaka City, Bangladesh
 100. Organisational socialisation in a crisis context,
 101. Targeting vulnerability after the 2005 earthquake: Pakistan’s Livelihood, Support Cash Grants programme,
 102. Financing of internal displacement: excerpts from the Sri Lankan experience
 103. Patterns of substance use among Hurricane Katrina evacuees in Houston, Texas,
 104. A pilot study of citizens’ opinions on the Incident Command System in Taiwan,
 105. Communication, neighbourhood belonging and household hurricane preparedness
 106. Flood proneness and coping strategies: the experiences of two villages in Bangladesh,
 107. Insuring against earthquakes: simulating the cost-effectiveness of disaster preparedness,
 108. Application of catastrophe loss modelling to promote property insurance in developing countries,
 109. A national system for disseminating information on victims during mass casualty incidents,
 110. Revealing the socioeconomic impact of small disasters in Colombia using the DesInventar database,
 111. Determinants of coverage in Community based Therapeutic Care programmes: towards a joint quantitative and qualitative analysis,
 112. Handbook of Disaster and Emergency Policies and Institutions,
 113. Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster,
 114. Emerging patterns in the reconstruction of conflict-affected countries,
 115. ‘Rule of Law’ initiatives and the liberal peace: the impact of politicised reform in post-conflict states,
 116. Insurgency, militias and DDR as part of security sector reconstruction in Iraq: how not to do it,
 117. The gift of disaster: the commodification of good intentions in post-tsunami Sri Lanka,
 118. Who owns the peace? Aid, reconstruction, and peacebuilding in Afghanistan,
 119. A very political reconstruction: governance and reconstruction in Lebanon after the 2006 war,
 120.  Seasons of Hunger: Fighting cycles of quiet starvation among the world’s rural poor,
 121. Success in Kashmir: a positive trend in civil–military integration during humanitarian assistance operations,
 122. Reproductive health services for refugees by refugees: an example from Guinea,
 123. Archetypes of famine and response,
 124. The politics of protection: aid, human rights discourse, and power relations in Kyaka II settlement, Uganda,
 125. An exploratory study on perceptions of seismic risk and mitigation in two districts of Istanbul,
 126. The impact of Hurricane Rita on an academic institution: lessons learned,
 127. The 9/21 earthquake in Taiwan: a local government disaster rescue system,
 128. Role of information in collective action in dynamic disaster environments,
 129. Emergency medical preparedness during the 2006 World Cup in Frankfurt, Germany,
 130. Mortality rate and confidence interval estimation in humanitarian emergencies,
 131. Earthquake mortality in Pakistan,
 132. In the aftermath of the Qa’yamat:1 the Kashmir earthquake disaster in northern Pakistan,
 133. The effect of different educational interventions on schoolchildren’s knowledge of earthquake protective behaviour in Israel,
 134. Framework for integrating indigenous and scientific knowledge for disaster risk reduction,
 135. The role of microcredit in reducing women’s vulnerabilities to multiple disasters,
 136. The functions of social service workers at a time of war against a civilian population,
 137. On Disasters in India,
 138. Cross-sectional survey methods to assess retrospectively mortality in humanitarian emergencies,
 139. Children and fighting forces: 10 years on from Cape Town,
 140. Using the ‘protective environment’ framework to analyse children’s protection needs in Darfur,
 141. A tale of two cities: restoring water services in Kabul and Monrovia,
 142. Reproductive health services for refugees by refugees: an example from Guinea,
 143. Archetypes of famine and response,
 144. The politics of protection: aid, human rights discourse, and power relations in Kyaka II settlement, Uganda,
 145. An exploratory study on perceptions of seismic risk and mitigation in two districts of Istanbul,
 146. The impact of Hurricane Rita on an academic institution: lessons learned,
 147. The 9/21 earthquake in Taiwan: a local government disaster rescue system,
 148. Emergency medical preparedness during the 2006 World Cup in Frankfurt, Germany,
 149. Mortality rate and confidence interval estimation in humanitarian emergencies,
 150. Earthquake mortality in Pakistan,
 151. In the aftermath of the Qa’yamat:1 the Kashmir earthquake disaster in northern Pakistan,
 152. The effect of different educational interventions on schoolchildren’s knowledge of earthquake protective behaviour in Israel
 153. Framework for integrating indigenous and scientific knowledge for disaster risk reduction,
 154. The role of microcredit in reducing women’s vulnerabilities to multiple Disasters
 155. The functions of social service workers at a time of war against a civilian population,
 156. Cross-sectional survey methods to assess retrospectively mortality in humanitarian emergencies,
 157. Children and fighting forces: 10 years on from Cape Town,
 158. Using the ‘protective environment’ framework to analyse children’s protection needs in Darfur,
 159. A tale of two cities: restoring water services in Kabul and Monrovia,
 160. Spatial econometric model of natural disaster impacts on human migration in vulnerable regions of Mexico,
 161. Faith-based aid, globalisation and the humanitarian frontline: an analysis of Western-based Muslim aid organisations,
 162. The 2006 war and its inter-temporal economic impact on agriculture in Lebanon,
 163. Development of urban planning guidelines for improving emergency response capacities in seismic areas of Iran,
 164. Impact of drought-related vaccination on livestock mortality in pastoralist areas of Ethiopia,
 165. The politics of risk in the Philippines: comparing state and NGO perceptions of disaster management,
 166. Risk factors for mortality during the 2002 landslides in Chuuk, Federated States of Micronesia,
 167. Wildland fire mitigation networks in the western United States,
 168. Debriefing with teachers after the Marmara earthquake: an evaluation study1,
 169. Housing anxiety and multiple geographies in post-tsunami Sri Lanka,
 170. Mapping convergence points in the initial emergency response to 9/111,
 171. Suicide bombings: process of care of mass casualties in the developing world,
 172. Substance use and functional impairment among adolescents directly exposed to the 2001 World Trade Center attacks,
 173. Stressful but rewarding: Norwegian personnel mobilised for the 2004 tsunami disaster,
 174. Why the poor pay with their lives: oil pipeline vandalisation, fires and human security in Nigeria,
 175. The Tasman Spirit oil spill: implications for regulatory change in Pakistan,
 176. Inter-organisational communication in civil–military cooperation during complex emergencies: a case study in Afghanistan1,
 177. Putting houses in place:1 rebuilding communities in post-tsunami Sri Lanka,
 178. Earthquake recovery of historic buildings: exploring cost and time needs,
 179. Chemical, biological and radiological incidents: preparedness and perceptions of emergency nurses,
 180. Letter to the Editors,
 181. Advanced rescue techniques: lessons learned from the collapse of a building in Nairobi, Kenya,
 182. Flagship regeneration project as a tool for post-disaster recovery planning: the Zeytinburnu case,
 183. The importance of mangrove forest in tsunami disaster mitigation
 184. A scenario-based study on information flow and collaboration patterns in disaster management
 185. Biodiversity versus emergencies: the impact of restocking on animal genetic resources after disaster
 186. Ethnicity, politics and inequality: posttsunami humanitarian aid delivery in Ampara District, Sri Lanka,
 187. Multiple disasters and policy responses in pre- and post-independence Orissa, India,
 188. Institutional, policy and farmer responses to drought: El Nińo events and rice in the Philippines,
 189. Inquiries into Malaysia’s socio-technical disasters: recommendations and lessons learnt,
 190. To whom it may concern,
 191. Health effects of relocation following disaster: a systematic review of theLiterature,
 192. Disaster management and mitigation: the telecommunications infrastructure,
 193. Vulnerability of community businesses to environmental disasters,
 194. Making a technological choice for disaster management and poverty alleviation in India,
 195. VTOL aircraft in emergency planning and management: a model for a helipad network,
 196. Indirect assessment of economic damages from the Prestige oil spill: consequences for liability and risk prevention,
 197. Survivor needs or logistical convenience? Factors shaping decisions to deliver relief to earthquake-affected communities, Pakistan 2005–06,
 198. The social context of childcare practices and child malnutrition in Niger’s recent food crisis,
 199. GIS and local knowledge in disaster management: a case study of flood risk mapping in Viet Nam,
 200. The effect of local calamities on educational achievement,
 201. Corruption in emergency procurement,
 202. Social vulnerability and the natural and built environment: a model of flood casualties in Texas,
 203. All hazards approach to disaster management: the role of information and knowledge management, Boyd’s OODA Loop, and network-centricity,
 204. The politics of NGO registration in international protectorates: the cases of Bosnia and Iraq,
 205. Measuring populations’ vulnerabilities or famine and food security interventions: the case of Ethiopia’s Chronic Vulnerability Index,
 206. Post-disaster community tourism recovery: the tsunami and Arugam Bay, Sri Lanka,
 207. Risk perception, risk management and vulnerability to landslides in the hill slopes in the city of La Paz, Bolivia. A preliminary statement,
 208. Unauthorised development and seismic hazard vulnerability: a study of squatters and engineers in Istanbul, Turkey,
 209. Are non-poor households always less vulnerable? The case of households, exposed to protracted civil war in Southern Sudan,
 210. Science guides search and rescue after the 2006 Philippine landslide,
 211. Responding to crises and disasters: the role of risk attitudes and risk perceptions,
 212. Images of war: using satellite images for human rights monitoring in Turkish Kurdistan1,
 213. The clearinghouse concept: a model for geospatial data centralization and dissemination in a disaster,
 214. Modelling the elements of country vulnerability to earthquake disasters,
 215. Impact of a commercial destocking relief intervention in Moyale district, southern Ethiopia,
 216. Changing household responses to drought in Tharaka, Kenya: vulnerability, persistence and challenge,
 217. ‘It’ll never happen to me’: understanding public awareness of local flood risk,
 218. Collaborative emergency management: better community organising, better, public preparedness and response,
 219. Understanding the security management practices of humanitarian organisations,
 220. Psychological consequences among adults following the 1999 earthquake in Athens, Greece,
 221. Decision making as community adaptation: a case study of emergency managers in Oklahoma,
 222. Overview of deaths associated with natural events, United States, 1979–2004,
 223. Returning home: resettlement of formerly abducted children in Northern Uganda,
 224. Identifying the impact of the built environment on flood damage in Texas,
 225. Spain’s greatest and most recent mine disaster,
 226. The 2004 Madrid train bombings: an analysis of pre-hospital management,
 227. Protecting cultural assets from bushfires: a question of comprehensive Planning,
 228. Measuring revealed and emergent vulnerabilities of coastal communities to tsunami in Sri Lanka,
 229. The impact of the 2004 tsunami on coastal Thai communities: assessing adaptive capacity,
 230. The strength of networks: the local NGO response to the tsunami in India,
 231. The sexual and reproductive rights of internally displaced women: the embodiment of Colombia’s crisis,
 232. Enhancing community-based disaster preparedness with information technology,
 233. Impediments to recovery in New Orleans’ Upper and Lower Ninth Ward: one year after Hurricane Katrina,
 234. Nema,
 235. Nema,
 236. Nema.
 237. Nema,
 238. Nema,
 239. Nema,
 240. Nema,
 241. Nema,
 242. Nema,
 243. Nema,
 244. Still falling short: protection and partnerships in the Lebanon emergency response,
 245. Designing new institutions for implementing integrated disaster risk management: key elements and future directions,
 246. Effects of the tsunami on fisheries and coastal livelihood: a case study of tsunami-ravaged southern Sri Lanka,
 247. Comparison of the expectations of residents and rescue providers of community emergency medical response after mudslide disasters,
 248. Immediate and long-term assistance following the bombing of the US Embassies in Kenya and Tanzania,
 249. Strategic planning for post-disaster temporary housing,
 250. Information technologies and the sharing of disaster knowledge: the critical role of professional culture,
 251. Urbanisation and flood vulnerability in the peri-urban interface of Mexico City,
 252. Managing volunteers: FEMA’s Urban Search and Rescue programme and interactions with unaffiliated responders in disaster response,
 253. The impact of disasters on small business disaster planning: a case study,
 254. Earthquake survivors’ quality of life and academic achievement six years after the earthquakes in Marmara, Turkey,
 255. Remote sensing-based neural network mapping of tsunami damage in Aceh, Indonesia,
 256. The significance of a small, level‑3 ‘semi evacuation’ hospital in a terrorist attack in a nearby town,
 257. Realising a resilient and sustainable built environment: towards a strategic agenda for the United Kingdom,
 258. The application of seismic risk-benefit analysis to land use planning in Taipei City,
 259. Operation Child-ID: reunifying children with their legal guardians after Hurricane Katrina,
 260. Hurricane Katrina disaster diplomacy,
 261. Hurricane Katrina disaster diplomacy,
 262. Post-traumatic stress disorder and comorbid depression among survivors of the 1999 earthquake in Turkey,
 263. Characteristics, context and risk: NGO insecurity in conflict zones,
 264.  Gender and Hurricane Mitch: reconstructing subjectivities after disaster,
 265. A tool to aid emergency managers and communities in appraising private dam safety and policy,
 266. Unauthorised development and seismic hazard vulnerability: a study of squatters and engineers in Istanbul, Turkey,
 267. Are non-poor households always less vulnerable? The case of households exposed to protracted civil war in Southern Sudan,
 268. The underutilization of street markets as a source of food security indicators in Famine Early Warning Systems: a case study of Ethiopia,
 269. Science guides search and rescue after the 2006 Philippine landslide,
 270. Responding to crises and disasters: the role of risk attitudes and risk perceptions,
 271. Images of war: using satellite images for human rights monitoring in Turkish Kurdistan1,
 272. The clearinghouse concept: a model for geospatial data centralization and dissemination in a disaster,
 273. Modelling the elements of country vulnerability to earthquake disasters,
 274. Impact of a commercial destocking relief intervention in Moyale district, southern Ethiopia,
 275. Changing household responses to drought in Tharaka, Kenya: vulnerability, persistence and challenge,
 276. It’ll never happen to me: understanding public awareness of local flood risk,
 277. Collaborative emergency management: better community organising, better public preparedness and response,
 278. Understanding the security management practices of humanitarian organisations,
 279. Psychological consequences among adults following the 1999 earthquake in Athens, Greece,
 280. Decision making as community adaptation: a case study of emergency managers in Oklahoma,
 281. Overview of deaths associated with natural events, United States, 1979–2004,
 282. Returning home: resettlement of formerly abducted children in Northern Uganda,
 283. Identifying the impact of the built environment on flood damage in Texas,
 284. Spain’s greatest and most recent mine disaster,
 285. The 2004 Madrid train bombings: an analysis of pre-hospital management,
 286. Protecting cultural assets from bushfires: a question of comprehensive planning,
 287. Measuring revealed and emergent vulnerabilities of coastal communities to tsunami in Sri Lanka,
 288. The impact of the 2004 tsunami on coastal Thai communities: assessing adaptive capacity,
 289. The strength of networks: the local NGO response to the tsunami in India,
 290. The sexual and reproductive rights of internally displaced women: the embodiment of Colombia’s crisis,
 291. Enhancing community-based disaster preparedness with information Technology,
 292. Impediments to recovery in New Orleans’ Upper and Lower Ninth Ward: one year after Hurricane Katrina,
 293. Still falling short: protection and partnerships in the Lebanon emergency response,
 294. Designing new institutions for implementing integrated disaster risk management: key elements and future directions,
 295. Learning from others: the scope and challenges for participatory disaster risk assessment,
 296. Effects of the tsunami on fisheries and coastal livelihood: a case study of tsunami-ravaged southern Sri Lanka,
 297. Comparison of the expectations of residents and rescue providers of community emergency medical response after mudslide disasters,
 298. Immediate and long-term assistance following the bombing of the US Embassies in Kenya and Tanzania,
 299. Strategic planning for post-disaster temporary housing,
 300. Information technologies and the sharing of disaster knowledge: the critical role of professional culture,
 301. Urbanisation and flood vulnerability in the peri-urban interface of Mexico City
 302. Managing volunteers: FEMA’s Urban Search interactions with unaffiliated responders in disaster response,
 303.  The impact of disasters on small business disaster planning: a case study,
 304.  Earthquake survivors’ quality of life and academic achievement six years after the earthquakes in Marmara, Turkey,
 305.  Remote sensing-based neural network mapping of tsunami damage in Aceh, Indonesia,
 306. The significance of a small, level‑3 ‘semi evacuation’ hospital in a terrorist attack in a nearby town,
 307. Realising a resilient and sustainable built environment: towards a strategic agenda for the United Kingdom,
 308.  The application of seismic risk-benefit analysis to land use planning in Taipei City,
 309.  Operation Child-ID: reunifying children with their legal guardians after Hurricane Katrina,
 310.  Hurricane Katrina disaster diplomacy
 311.  Post-traumatic stress disorder and comorbid depression among survivors of the 1999 earthquake in Turkey,
 312.  Characteristics, context and risk: NGO insecurity in conflict zones,
 313.  Gender and Hurricane Mitch: reconstructing subjectivities after disaster
 314.  A tool to aid emergency managers and communities in appraising private dam safety and policy,
 315.  The Prestige oil spill and its economic impact on the Galician fishing sector
 316.  Editorial: the future of WFP programming in Sudan
 317.  Conflict, trade and the medium-term future of food security in Sudan
 318.  Global factors shaping the future of food aid: the implications for WFP
 319.  Looking beyond food aid to livelihoods, protection and partnerships: strategies for WFP in the Darfur states,
 320.  Conflict, camps and coercion: the ongoing livelihoods crisis in Darfur,
 321.  From food aid to livelihoods support: rethinking the role of WFP in eastern, Sudan,
 322.  The future of food security in the Three Areas of Sudan,
 323.  Food aid and development in southern Sudan: implications of the Comprehensive, Peace Agreement for response planning,
 324.  Sub-regional integration in Sudan: the key to food security and recovery,
 325.  Accelerating progress on salt iodisation in Sudan: time for action,
 326.  The international humanitarian system and the 2004 Indian Ocean earthquake and tsunamis,
 327.  Rapid humanitarian assessments and rationality: a value-of-information study from Iraq, 2003–04,
 328.  Natural disasters and older US adults with disabilities: implications for evacuation,
 329.  Risk of flood-related mortality in Nepal,
 330.  Children and the Sphere standard on mental and social aspects of health,
 331.  Impact of psychological risk factors on disaster rescue operations: the case of Italian volunteers,
 332.  Mass casualty incident after the Taba terrorist attack: an organisational and medical challenge,
 333.  Violence and complex humanitarian emergencies: implications for livelihoods models,
 334.  Privatisation and outsourcing in wartime: the humanitarian challenges,
 335.  Democratic Republic of the Congo: undoing government by predation,
 336.  The concept of resilience revisited
 337.  Post-disaster resettlement, development and change: a case study of the 1990 Manjil earthquake in Iran,
 338.  An Aegean island earthquake protection strategy: an integrated analysis and policy methodology,
 339.  Implementing cash for work programmes in post-tsunami Aceh: experiences and lessons learned,
 340.  Cash-based interventions: lessons from southern Somalia,
 341.  Cash-based interventions: lessons from southern Somalia ,
 342.  Does money work? Cash transfers to ex-combatants in disarmament, demobilisation and reintegration processes,
 343.  Tsunami mortality and displacement in Aceh province, Indonesia
 344.  Examining the CDCynergy Event Assessment Tool: an investigation of the anthrax crisis in Boca Raton, Florida,
 345.  Are rapid population estimates accurate? A field trial of two different assessment methods,
 346.  World Disasters Report 2005: Focus on information in disasters,
 347.  Mainstreaming risk reduction in urban planning and housing: a challenge for international aid organisations,
 348.  Psychological assessment of children in disasters and emergencies,
 349.  Using design effects from previous cluster surveys to guide sample size calculation in emergency settings,
 350.  Organisational learning and selfadaptation in dynamic disaster environments,
 351.  The impacts of climate change on the risk of natural disasters,
 352.  Disaster risk, climate change and international development: scope for, and challenges to, integration,
 353.  Reducing hazard vulnerability: towards a common approach between disaster risk reduction and climate adaptation,
 354.  Financing climate change adaptation,
 355.  Climate change and disaster management,
 356.  Community-based disaster preparedness and climate adaptation: local capacitybuilding in the Philippines,
 357.  El Niño platforms: participatory disaster response in Peru,
 358.  Global sea-level rise is recognised, but flooding from anthropogenic land subsidence is ignored around northern Manila Bay, Philippines,
 359.  Local initiatives and adaptation to climate change,
 360.  The Big Flood: North Sea Storm Surge,
 361.  Refugee perceptions of the quality of healthcare: findings from a participatory assessment in Ngara, Tanzania,
 362.  Cracking the code: the genesis, use and future of the Code of Conduct,
 363.  Dead letter or living document? Ten years of the Code of Conduct for disaster relief,
 364.  Evidence against disaster-induced migration: the 2004 tornado in northcentral Bangladesh,
 365.  Container contamination as a possible source of a diarrhoea outbreak in Abou Shouk camp, Darfur province, Sudan,
 366.  Restoring sanitation services after an earthquake: field experience in Bam, Iran,
 367.  Standardising and mapping open-source information for crisis regions: the case of post-conflict Iraq,
 368.  A cluster-based decision support system for estimating earthquake damage and casualties,
 369.  Comparing reactions to two severe tornadoes in one Oklahoma community,
 370.  Management of dead bodies in disaster situations,
 371. Editorial: food security, complex emergencies and longer-term programming,
 372.  Food security in complex emergencies: enhancing food system resilience,
 373.  Food security in protracted crises: building more effective policy frameworks,
 374. A ‘principled’ approach to complex emergencies: testing a new aid delivery model in the Nuba Mountains,
 375.  Matching food security analysis to context: the experience of the SomaliaFood Security       Assessment Unit,
 376.  War and food security in Eritrea and Ethiopia, 1998–2000,
 377.  Incident, accident, catastrophe: cyanide on the Danube,
 378.  Planning environmental sanitation programmes in emergencies,
 379.  The mental health of expatriate and Kosovar Albanian humanitarian aid workers,
 380.  A critical analysis of earthquakes and urban planning in Turkey,
 381. Coping with seismic vulnerability: small manufacturing firms in western Athens
 382.  Aid in the midst of plenty: oil wealth, misery and advocacy in Angola,
 383.  Anatomy of an ambush: security risks facing international humanitarian assistance,
 384.  Civil society development versus the peace dividend: international aid in the Wanni,
 385.  First-aid training and capabilities of the lay public: a potential alternative, source of emergency medical assistance following a natural disaster,
 386.  An analysis of the causes and circumstances of flood disaster deaths,
 387.  Famine Intensity and Magnitude Scales: A Proposal for an Instrumental Definition of Famine
 388.  ‘We All Knew that a Cyclone Was Coming’: Disaster Preparedness and the Cyclone of                         1999 in Orissa, India,
 389.  The Health Sector Gap in the Southern Africa Crisis in 2002/2003,
 390.  Effects of a Tropical Cyclone on the Drinkingwater Quality of a Remote Pacific Island,    
 391.  Conflict-related Mortality: An Analysis of 37 Datasets,  
 392.  Editorial: Reproductive Health and Conflict: Looking Back and Moving Ahead,
 393.  Changes in HIV/AIDS/STI Knowledge, Attitudes and Practices among Commercial Sex  Workers and Military Forces in Port Loko, Sierra Leone,
 394. Using Evidence to Imrove Reproductive Health Qaulity along the Thailand-Burma Border.
 395.  Reproductive Health in Afghanistan:Results of a Knowledge, Attitudes and Practices Survey among Afghan Women in Kabul,
 396.  Effects of Social Interaction between Afghan Refugges and Iranians on Reproductive      Health Attitudes,
 397.  A Determination of the Prevalence of Genderbased Violence among Conflict-affected   Population in East Timor,
 398.   HIV/AIDS among Conflict-affected and Displaced Populations: Displaced Populations: Dispelling Myths and Taking Action,
 399.  About bridges and bonds: community responses to the 2000 floods in Mabalane District, Mozambique,
 400.  Economic evaluation of measles catch-up and follow-up campaigns in Afghanistan in 2002 and 2003.,
 401.  Natural disasters and climate change,
 402.  Humanitarian Action and Military Intervention: Temptations and Possibilities,
 403. The United Nations’ Humanitarian Pillar: Refocusing the UN’s Disaster and Emergency Roles and Responsibilities,
 404.  Human Immuno-deficiency Virus and Infant Feeding in Complex Humanitarian Emergencies: Priorities and Policy Considerations,
 405. From Disaster to Sustainable Civil Society: The Kobe Experience,
 406.  Human Vulnerability, Dislocation and Resettlement: Adaptation Processes of River-bank Erosion-induced Displacees in Bangladesh,
 407.  Housing Reconstruction After Two Major Earthquakes: The 1994 Northridge Earthquake in the United States and the 1999 Chi-Chi Earthquake in Taiwan,
 408.  Where to Go? Strategic Modelling of Access to Emergency Shelters in Mozambique,
 409.  Diversity and Adaptation of Shelters in Transitional Settlements    for IDPs in Afghanistan,
 410.  Integration of Different Data Bodies for Humanitarian Decision Support: An Example from Mine Action,
 411.  International NGOs and the Role of Network Centrality in Humanitarian Aid Operations:   A Case Study of Coordination During the 2000 Mozambique Floods
 412.  An Exploratory Comparison of Disasters, Riots and Terrorist Acts,
 413.  Preparedness for Emergency Response: Guidelines for the Emergency Planning Process,
 414. The Dual Imperative in Refugee Research: Some Methodological and Ethical  Considerations in Social Science Research on Forced Migration,
 415. Early Socio-political and Environmental Consequences of the Prestige Oil Spill in Galicia,
 416.  Constructing Vulnerability: The Historical, Natural and Social Generation of   Flooding in Metropolitan Manila,
 417.  The Afghan Experiment: The Afghan Support Group, Principled Common Programming   and the Strategic Framework
 418. Humanitarian Daily Rations: The Need for Evaluation and Guidelines,
 419.  Ethical Codes in Humanitarian Emergencies From Practice to Research?,
 420. Humanitarian Crises: What Determines the Level of Emergency Assistance? Media Coverage Donor Interests and the Aid Business,
 421.  The Application of Geographic Information Systems and Global Positioning Systems in Humanitarian Emergencie, Programme Implications and Future Research,
 422.  Mortality, Violence and Lack of Access to Healthcare in the Democratic Republic of Congo,
 423. Disasters and Development in Agricultural Input Markets: Bean Seed Markets in Honduras After Hurricane Mitch,
 424. The 1998 Flood in Bangladesh: Is Different Targeting Needed During Emergencies and Recovery to Tackle Malunutriton?,
 425. Planning STI/HIV Prevention among Refugees and Mobile Populations: Situation  Assessment of Sudanese Refugees,
 426. Nutritional Risk Factors for Older Refugees,
 427.  Elements of Resilience After the World Trade Center Disaster: Reconstituting New  York City’s Emergency Operations Centre,
 428.  Quality Design: A Planning Methodology for the Integration of Refugee and Local     Health Services, West Nile, Uganda,
 429.  Humanitarian Information Systems and Emergencies in the Greater Horn of Africa: Logical Components and Logical Linkages,
 430.  Editorial: Beyond Seeds and Tools: Effective Support to Farmers in Emergencies,
 431. The Role of Research Institution in Seed-related Disaster Relief: Seeeds of Hope Experiences in Rwanda,
 432.  The Needed to Look Beyond the Production and Provision of Relief Seed: Experiences from Southern Sudan,
 433.  Getting Off the Seeds-and-tools Treadmill with CRS Seed Vouchers and Fairs,
 434.  Emergency Seed Aid in Kenya: Some Case Study Insights on Lessons Learned During the 1990s
 435.  Do Farmers Need Relief Seed? A Methodology for Assessing Seed Systems,
 436.  Seeds and Rights: New Approaches to Post-war Agricultural Rehabilitation in Sierra Leone,
 437. Emergency Relief, Crop Diversification and Institution Building: The Case of Sesame in The Gambia,
 438. Being Good at Doing Good? Quality and Accountability of Humanitarian NGOs,
 439.  Destocking as a Drought-mitigation Strategy: Clarifying Rationales and Answering  Critiques,
 440. Nutritional Response to the 1998 Bangladesh Flood Disaster: Sphere Minimum Standards in Disaster Response,
 441. Zimbabwe’s Child Supplementary Feeding Programme: A Re-assessment Using Household Survey Data,
 442. The Ethiopian Crisis of 1999–2000: Lessons Learned, Questions Unanswered,
 443. Civil Society and the State: Turkey after the Earthquake
 444. Risk Removed? Steps Towards Building Trust in Humanitarian Mine Action
 445. Thinking Ahead about Reproductive Health: Contingency Planning and Emergency Preparedness in Crisis Situations (Iraq and West Africa)
 446. The Sphere Project: The Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response: Introduction
 447.  Birthing Sphere,
 448.  Locating Responsibility: The Sphere Humanitarian Charter and Its Rationale,
 449.  Rights, Standards and Quality in a Complex Humanitarian Space: Is Sphere the  Right Tool?,
 450.  Linking Rights and Standards: The Process of Developing ‘Rights-based’ Minimum   Standards on Food Security, Nutrition and Food Aid,
 451.  Dilemmas and Challenges for the Shelter Sector: Lessons Learned from the Sphere Revision Process,
 452.  Questionable Accountability: MSF and Sphere in 2003,
 453.  Measuring the Impact of Rehabilitation Services  on the Quality of Life of Disabled  People in Cambodia,
 454.  Nature’s Impartiality, Man’s Inhumanity: Reflections on Terrorism and World Crisis in a Context of Historical Disaster
 455. The Livelihoods Gap: Responding to the Economic Dynamics of Vulnerability in Somalia,
 456. Community Resilience and Volcano Hazard: The Eruption of Tungurahua and Evacuation of the Faldas in Ecuador,
 457.  The Economics of Landmine Clearance in Afghanistan,
 458.  Earthquake Drills and Simulations in Communitybased Training and Preparedness Programmes,
 459. Forced Migration, Processes of Return and Livelihood Construction among Pastoralists in Northern Sudan,
 460.  A Survey of International Urban Search-andrescue Teams following the Ji Ji  Earthquake,
 461. Editorial: Politics and Humanitarian Aid,
 462.  New Humanitarianism: Does It Provide a Moral Banner for the 21st Century?   ,
 463.  Apples, Pears and Porridge: The Origins and Impact of the Search for ‘Coherence’ between Human. and Political Responses to Chronic Political Emergencies,
 464.  Governing the Borderlands: Decoding the Power of Aid,
 465.  Politicisation of Humanitarian Aid and Its Consequences for Afghans,
 466.  Humanitarian War: A New Consensus?,
 467.  The Challenge of Civil-military Relations in International Peace Operations,
 468.  Therapeutic Governance: Psycho-social Intervention and Trauma Risk Management,
 469.  NGO Initatives in Risk Reduction: An Overiew,
 470.  Re-framing Risk: The Changing Context of Disaster Mitigation and Preparedness,
 471.  Disaster Mitigation and Preparedness: The Case of NGO s in the Philippines,
 472.  The Changing Emphasis of Disaster in Bangladesh NGOs,
 473.  Disaster Mitigation and Preparedness on the Nicaraguan Post-Mitch Agenda,
 474.  From Policy to Practice: Challenges in Infant Feeding in Emergencies During the Balkan Crisis,
 475.  Misanthropy Without Borders: The International Childen’s Rights Regime,
 476.  Review of Policies and Guideliness on Infant Feeding in Emergencies: Common Ground and Gaps,
 477.  The Accuracy of Mortality Reporting in Displaced Persons Camps During the Post-emergency Phase,
 478.  Getting the Scale Right: A Comparison of Analitycal Methods for Vulnerability Assessment and Household-level Taregeting,
 479.  Rending the World Unsafe:’Vulenarability’ as Western Discourse,
 480.  Needs Assessment of the Dispalced Population Following the August 1999 Earthquake in Turkey,
 481.  Disaster Warning and Evacuation Responses by Private Business Employess,
 482.  The Rationality of Resistance: Alternatives for Engagement in Complex Emergencies,
 483.  ‘Scaling-up’ in Emergencies: British NGOs after Hurricane Mitch,
 484. East Timor Emergging from Conflict: The Role of Local NGOs and International Assistance,
 485.  Editorial: Complex Political Emergencies Grasping Contexts,Seizing Opportunites,
 486.  What Happens to the State in Conflict?: Political Analysis as a Tool for Planning Humanitarian Assistance,
 487.  Matching Response to Context in Complex Political Emergencies:’Relief’,’Development’,’Peace-building’or Something In-between?,
 488.  Rehabilitation: Strategy, Proactive, Flexible, Risky?,
 489.  The Political Economy of Complex Emergency and Recovery in Northern Ethiopia,
 490.  Remittances and Their Economic Impact in post-war Somaliland,
 491.  Social Capital and the Political Economy of Violence: A Case Study of Sri Lanka,
 492.  HIV Risk and Prevention in Emergency-affected Populations: A Review,
 493. The Use of Cluster Sampling to Determine Aid Needs in Grozny, Chechnya in 1995.,
 494.  The Urban Poor in Dhaka City: Their Struggles and Coping Strategies during the Floods of 1998 
 495.  Let Them Eat Risk? Wealth, Rights and Disaster Vulnerability,
 496.  An Earthquake Disaster in Turkey: An Overview of the Experience of the Israeli Defence Forces Field Hospital in Adapazari,
 497.  Casualty Treatment after Earthquake Disasters: Development of a Regional Simulation Model,
 498.  From Holy War to Opium War? A Case Study of the Opium Economy in North-eastern Afghanistan,
 499.  Uncovering Local Perspectives on Humanitarian Assistance and Its Outcomes,
 500.  Coping Strategies Developed as a Results of Social Structure and Conflict: Kosovo in the 1990,
 501.   Making Exchange Entitlements Operational: The Food Economy Approach to Famine Prediction and the RiskMap Computer Program,
 502.  How Is Household Vulnerability Gendered? Female-headed Households in the Collectives of Suleimaniyah,Iraqi Kurdistan,
 503. Cyclone Mitigation, Resource Allocotion ond Postdisaster Reconstruction in South India: Lessons from Two Decades of Research,
 504. Gender and Drought: Experiences of Australian Women in the Drought of the 1990.,
 505.  Female Adolescents and Their Sexuality: Notions of Honour, Shame, Purity and Pollution during the Floods,
 506.  Conflict-induced Displacement and Involuntary Resettlement in Colombia: Putting Cernea’s IRLR Model to the Test.,
 507.  The Use of Cluster Sampling to Determine Aid Needs in Grozny, Chechnya in 1995.,
 508.  Internal Displacement in Burma,
 509.  The Urban Poor in Dhaka City: Their Struggles and Coping Strategies during the Floods of 1998.,
 510.  Let Them Eat Risk? Wealth, Rights and Disaster Vulnerability,
 511.  An Earthquake Disaster in Turkey: An Overview of the Experience of the Israeli Defence Forces Field Hospital in Adapazari,
 512.  Casualty Treatment after Earthquake Disasters: Development of a Regional Simulation Model,
 513.  From Holy War to Opium War? A Case Study of the Opium Economy in North-eastern  Afghanistan
 514.  Uncovering Local Perspectives on Humanitarian Assistance and Its Outcomes,
 515.  Coping Strategies Developed as a Results of Social Structure and Conflict: Kosovo in the   1990s
 516.  How Is Households Vulenrability Gendered? Female-headed Households in the Collectives of Suleimaniyah,Iraqi Kurdistan,
 517.  CrisisManagement to Controlled Recovery: The Emergency Planning Response to the Bombing of Manchester City Centre,
 518.  Identifying andMapping Community Vulnerability,
 519.  The Death of Humanitarianism?: An Anatomy of theAttack,
 520.  The Changing Nature of Conflict and Famine Vulnerability: The Case of Livestock Raiding in Turkana District, Kenya,
 521.  Normalising the Crisis in Africa,
 522.  Matching Response to Context in Complex Political Emergencies: ‘Relief’,’Development’,’Peace-buliding’ or Something In-between?,
 523.  Rehabilitation: Strategic,Proactive,Flexible,Risky?,
 524. The Political Economy of Complex Emergency and Recovery in Northern Ethiopia,
 525.  Remittances and Their Economic Impact in post-war Somaliland,
 526.  Social Capital and the Political Economy of Violence: A Case Study of Sri Lanka,
 527.  HIV Risk and Prevention in Emergency-affected Populations: A Review,

jj