POZIV – ZBORNIK RADOVA STUDENATA

 • Post category:Vesti

Poštovana/poštovani,

Imamo izuzetnu čast i zadovoljstvo da vas pozovemo da uzmete učešće u pisanju rada za zbornik radova sa seminara:

„TAKTIKA ZAŠTITE I SPASAVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA: ISKUSTVA SA TERENA I POUKE“

koju zajedno organizuju Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodni institut za istraživanje katastrofa iz Beograda. Ceneći Vaš doprinos u oblasti čijim se izučavanjem kao studenti na osnovnim akademskim, master i doktorskim studijama bavite, pozivamo Vas da napišete rad koji će biti objavljen u zborniku radova sa seminara.

Prema dogovoru organizatora, zbornik radova će urediti: doc. dr Vladimir M. Cvetković sa Univerziteta u Beogradu, Fakulteta bezbednosti. Molimo da Vašu prijavu naslova rada kao i apstrakte na srpskom i engleskom jeziku (dužina do 250 slovnih znakova za svaki apstrakt), dostavite elektronskom poštom na e-mail adresu: upravljanje.rizicima.vs@gmail.com najkasnije do 15. marta 2021. godine. Krajnji rok za dostavljanje prijavljenih radova je 1. april 2021. godine. Radove treba sačiniti u elektronskoj formi, na srpskom jeziku (na latinici do 5 stranica bez referenci), APA stil,  koristeći ,,template“ i uputstvo za izradu rada koje se koristi za pisanje radova u časopisu – International Journal of Disaster Risk Management.

Pravo da učestvuju u pisanju radova imaju studenti osnovnih akademskih, master i doktorskih studija svih Univerziteta i Fakulteta Srbije i regiona.

Poziv za učestvovanje možete preuzeti preko linka

Tematske jedinice su sledeće:

Fenomenologija katastrofa i opasnosti

 • Litosferske katastrofe;
 • Hidrosferske katastrofe;
 • Atmosferske katastrofe;
 • Biosferske katastrofe;
 • Katastrofe izazvane tehničko-tehnološkim opasnostima (nuklearne, radiološke, transportne, požari itd;
 • Katastrofe izazvane upotrebom oružja za masovno uništavanje (hemijski, biološki, nuklearni i radiološki terorizam).

Taktika zaštite i spasavanja u prirodnim katastrofama

 • Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u litosferskim katastrofama (zemljotres, klizišta i odroni, vulkanske erupcije);
 • Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u hidrosferskim katastrofama (poplave i bujice, lavine);
 • Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u atmosferskim katastrofama (olujno gradonosne pojave, suše, ekstremno niske i visoke temperature);
 • Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u biosferskim katastrofama (epidemije, epizootije i epifitonoze, šumski požari).

Taktika zaštite i spasavanja u antropogenim katastrofama (tehničko-tehnološkim)

 • Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u nuklearnim i radiološkim katastrofama;
 • Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u industrijskim katastrofama;
 • Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u transportnim i infrastrukturnim katastrofama;
 • Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u katastrofama izazvanim opasnim materijama;
 • Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u katastrofama izazvanim ratnim razaranjima;
 • Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u katastrofama izazvanim požarima
 • Taktika zaštite i spasavanja ljudi i imovine u katastrofama izazvanim upotrebom oružja za masovno uništavanje (hemijski, biološki, nuklearni i radiološki terorizam).

U ime organizacionog odbora vas puno pozdravljamo i očekujemo na našem seminaru.

Doc. dr Vladimir M. Cvetković Cvetković

Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti,

Naučno-stručno društvo za upravljanje

rizicima u vanrednim situacijama, Beograd

Međunarodni institut za istraživanje

katastrofa, Beograd 

Vladimir Cvetkovic

Prof. dr Vladimir M. Cvetković je zaposlen na Univerziteta u Beogradu, Fakultetu bezbednosti i realizuje nastavu na predmetima: Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Zaštita od prirodnih i antropogenih katastrofa, Bezbednosni rizici i katastrofe, Metodologija procene rizika od katastrofa, Rukovodjenje u vanrednim situacijama, Smanjenje rizika od katastrofa. Više od 15 godina se bavi istraživanjem u oblasti studija katastrofa. Objavio je preko 250 naučnih radova i 20 knjiga iz oblasti studija katastrofa. Predsednik je i osnivač Naučnog stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa i glavni urednik Međunarodnog časopisa za upravlјanje rizicima od katastrofa (International Institute for Disaster Research). Dobitnik je brojnih nagrada od čega je najznačajnija nagrada za najboljeg mladog naučnika Srbije ,,Danubius Young Scientist Award 2017“ koja se dodeljuje od strane Austrijskog ministarstva za nauku, istraživanje i ekonomiju (BMWFW) i Instituta za Dunavski region i Centralnu Evropu (IDM) za izuzetna dostignuća u nauci. Više o njegovoj biografiji možete pogledati na sledećoj adresi - https://vladimircvetkovic.upravljanje-rizicima.edu.rs/.