Zaštita kritične odbrambene infrastrukture u Jugoistočnoj Evropi

  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

Članovi Naučno-stručnog društva prisustvovali su međunarodnoj stručnoj konferenciji – ,,Zaštita kritične odbrambene infrastrukture u Jugoistočnoj Evropi”pod pokroviteljstvom Ministarstva odbrane i Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za zaštitu životne sredine sa NUUR-om i Fakultetom za inženjerski menadžment. Imao sam tu čast da kao predsedavajući vodim jedan od vrlo interesantnih panela.

 

Оставите одговор