Vežba – Rescue 3 Europe

  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

Rescue 3 Europe proizvodi i sprovodi najsavremenije kurseve obuke za tehničko spašavanje. Rescue 3 Europe sertifikuje i upravlja svim evropskim Rescue 3 provajderima, instruktorima i studentima. Vodeći Rescue 3 kursevi su: tehničar za brze vode i spašavanje od poplava (SRT), tehničar spašavanja užetom (RRT), operater čamaca za spašavanje u brzim vodama i poplavama (SFRBO), tehničar za spašavanje u zatvorenom prostoru (CSRT) i tehničar za spašavanje na ledu (IRT).

U skladu sa aktivnostima Rescue 3, prvog dana obuke smo se bavili temama Rescue 3 filozofije, prioriteta i glavnih principa u spašavanju. Upoznali smo se sa ličnom i timskom opremom za spašavanje na vodi. Nakon teorijskog dela, na vodi smo učili plivanje u brzim vodama, koje može biti pasivno i agresivno, a takođe smo radili i prelaz preko plitke vode uz pomoć vesla. Nakon vežbi na vodi, bavili smo se užarijom i vezivanjem čvorova. 

Drugi dan obuke započeli smo pričom o hidrologiji, u okviru koje smo naučili orijentaciju na reci, pojave i karakteristike na reci, prepreke i rizike na reci, Međunarodnu skalu ocenjivanja reka, kao i da izračunamo zapreminu vode koja protekne u sekundi u bilo kojoj tački. Takođe, naučili smo osnovnu tehniku spašavanja i bacanja užeta (talk, reach, throw). Na vodi smo razradili tehniku bacanja užeta i spašavali smo „žrtve“ tehnikom navezanog (osiguranog) spasioca – true rescue. Trećeg dana obuke učili smo i uvežbavali pravljenje ankera i sistema zatezanja kojima se dobija mehanička prednost. 

 

 

Osim pravljenja samog sistema zatezanja, naučili smo i kako se, pomoću T metoda, računa dobijena mehanička prednost. Da bismo uspešno odradili neki zadatak na vodi potrebno je da imamo dobru komunikaciju koja se može ostvariti pištaljkom i signalizacijom rukama. Na vodi smo radili izvlačenje „žrtava“ pomoću čamca i ujedno smo vežbali komunikaciju. Takođe upoznali smo se sa tehnikom spašavanja pravljenjem penduluma. 

Nakon aktivnosti na vodi, ponovo se vraćamo teorijskom delu obuke i bavimo se poplavama, spašavanjem iz poplava, koje rizike i bolesti one mogu da proizvedu. Poslednji dan obuke je bio rezervisan za upravljanje incidentima. Tu spadaju planiranje, procena rizika, faze i opcije spašavanja, zone spašavanja, uloge tima za spašavanje i razne taktike spašavanja. Pretraga terena je takođe veoma bitna tema i tokom poplava, ali i prilikom nestajanja lica na vodi. 

Najbolji model za pretragu vode jeste model točka Roberta Kostera kojom se ograničava i zonira teren tokom primarne pretrage. Vežbe koje smo radili na vodi su bile spašavanje pomoću zategnute dijagonale i suočavanje sa preprekama ili zatezačima koji mogu biti veoma opasni.
Ova obuka nas uči raznim aspektima suočavanja sa vodom. Svako se može naći u situaciji da treba da spasi svoj ili tuđi život iz vode, a ova obuka nam je pomogla da spoznamo načine kako da se izborimo u takvim situacijama i da uradimo sve što možemo da pomognemo, u skladu sa našim mogućnostima i sposobnostima. Naravno, zahvaljujemo se instruktorima bez kojih ova obuka ne bi bila na ovom nivou. Aleksandar, Radoslav, Danijel i Dalibor su izvrsni, profesionalni poznavaoci vode i svih aktivnosti na njoj, koji su bili posvećeni i trudili se da svoja znanja prenesu na nas, verovali u nas i naše sposobnosti i onda kada ni mi sami nismo i ohrabrivali nas da unapređujemo svoja znanja i sposobnosti.

Ksenija Simonović
Sunčica Marković

Оставите одговор