Ispitivanje faktora uticaja na percepciju javnosti o mitski zasnovanom ponašanju ljudi u uslovima katastrofa – Examination of the factors that influence public perception of mythically-based human behavior in disaster conditions

Polazeći od značaja percepcije rizika za preduzimanje određenih preventivnih mera zaštite ljudi i…

Continue ReadingIspitivanje faktora uticaja na percepciju javnosti o mitski zasnovanom ponašanju ljudi u uslovima katastrofa – Examination of the factors that influence public perception of mythically-based human behavior in disaster conditions