Vanredne situacije na području Beograda – opština Zvezdara

  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

Dana 28.3.2019. godine u svečanoj sali opštine Zvezdara uz podršku Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima, održana je tribina u vezi sa stanjem vanrednih situacija na području grada Beograda. Prof. dr Proda Šećerov imao je izlaganje na temu ugroženosti od klizišta sa posebnim osvrtom na ranjivost grada Beograda. Predstavljen je novi Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, a potom je bilo reči i o ekonomskoj bezbednosti, snazi i opasnosti voda, a naročito klizišta. Na kraju, prisutnima se obratio predsednik Naučnog-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama doc. dr Vladimir M. Cvetković koji je održao završni govor i ukratko predstavio ciljeve i aktivnosti spomenutog društva.

 

Vladimir Cvetkovic

Prof. dr Vladimir M. Cvetković je zaposlen na Univerziteta u Beogradu, Fakultetu bezbednosti i realizuje nastavu na predmetima: Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Zaštita od prirodnih i antropogenih katastrofa, Bezbednosni rizici i katastrofe, Metodologija procene rizika od katastrofa, Rukovodjenje u vanrednim situacijama, Smanjenje rizika od katastrofa. Više od 15 godina se bavi istraživanjem u oblasti studija katastrofa. Objavio je preko 250 naučnih radova i 20 knjiga iz oblasti studija katastrofa. Predsednik je i osnivač Naučnog stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa i glavni urednik Međunarodnog časopisa za upravlјanje rizicima od katastrofa (International Institute for Disaster Research). Dobitnik je brojnih nagrada od čega je najznačajnija nagrada za najboljeg mladog naučnika Srbije ,,Danubius Young Scientist Award 2017“ koja se dodeljuje od strane Austrijskog ministarstva za nauku, istraživanje i ekonomiju (BMWFW) i Instituta za Dunavski region i Centralnu Evropu (IDM) za izuzetna dostignuća u nauci. Više o njegovoj biografiji možete pogledati na sledećoj adresi - https://vladimircvetkovic.upravljanje-rizicima.edu.rs/.

Оставите одговор