U skladu sa članom 11. stav 2. Zakona o udruženjima (Službeni glasnik RS br. 51/09) i članom 9. stav 1. tačka 4 Pravilnika o sadržini, načinu upisa i vođenja Registra udruženja, na osnovu slobodne volje grupe građana okupljenih u Osnivačkom odboru, pristupilo se održavanju Osnivačke Skupštine Udruženja građana “Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama” („Scientific-professional society for disaster risk management”). 

 

 Osnivački odbor Udruženja u sastavu: 

 

1. Vladimir M. Cvetković, 

2. Slavoljub Dragićević, 

3. Vladimir Jakovljević, 

4. Boban Milojković, 

5. Jasmina Gačić, 

6. Stanimir Kostadinov, 

7. Srđan Milašinović, 

8. Želimir Kešetović, 

9. Dragan Mlađan, 

10.Marina Filipović, 

11. Milosav Avramov, 

12. Miloš Veličković,

 

sazvao je Osnivačku skupštinu udruženja na dan 15.06.2018. godine sa početkom u 18 časova. Zasedanje Osnivačke skupštine održano je u Beogradu. Inicijator, doc. dr Vladimir M. Cvetković, otvorio je zasedanje osnivačke Skupštine nakon što je utvrđeno da Osnivačkoj skupštini prisustvuju svi osnivači i predložio dnevni red na usvajanje. 

 

Osnivačka skupština je jednoglasno usvojila sledeći dnevni red: 

 

1. Izbor predsedavajućeg Osnivačke skupštine i zapisničara; 

2. Zadaci i ciljevi udruženja građana ,,Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama” („Scientific-professional society for disaster risk management”) i donošenje akta o osnivanju Udruženja; 

3. Predstavljanje Predloga Statuta udruženja, diskusija o Predlogu statuta i usvajanje Statuta;
4. Izbor organa udruženja;
5. Izbor predsednika i potpredsednika upravnog odbora;
6. Razno.

 

Rad Osnivačke skuštine 

 

Prisutni osnivači, jednoglasno su usvojili, da predsedavajući Osnivačke skupštine bude doc. dr Vladimir M. Cvetković a zapisničar Marina Filipović. Predsedavajući Osnivačke skupštine doc. dr Vladimir M. Cvetković, održao je uvodnu reč o zadacima i ciljevima Udruženja i pročitao je prisutnim osnivačima Predlog osnivačkog akta Udruženja i stavila ga na glasanje. Svi prisutni glasali su za usvajanje osnivačkog akta Udruženja građana “Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama” („Scientific-professional society for disaster risk management”). Predsedavajući Osnivačke skupštine doc. dr Vladimir M. Cvetković pročitao je i obrazložio Predlog statuta, a zatim je stavio Predlog statuta na glasanje. Statut Udruženja je usvojen jednoglasno. Nakon usvajanja odluka, Osnivačka skupština je pristupila izboru organa Udruženja. Organi udruženja, pored skupštine udruženja koga čine svi članovi je upravni odbor koga čine tri člana i nadzorni odbor koga čine dva člana.

 

Za članove Upravnog odbora izabrani su: 

 

1. Dr Vladimir M. Cvetković, docent 

2. Dr Slavoljub Dragićević, redovni profesor 

3. Dr Boban Milojković, redovni profesor 

4. Dr Stanimir Kostadinov, redovni profesor 

5. Milosav Avramov 

6. Dr Vladimir Jakovljević, redovni profesor 

7. Dr Srđan Milašinović, redovni profesor 

 

Za članove nadzornog odbora izabrani su: 

 

1. Dr Jasmina Gačić, vanredni profesor 

2. Marina Filipović, doktorand 

3. Miloš Veličković

 

Nakon izbora organa udruženja ,,Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama”, osnivačka skupština je prekinuta na 30 minuta, kako bi izabrani članovi Upravnog odbora, na prvoj sednici predložili predsednika upravnog odbora. 

 

Na prvoj sednici upravnog odbora za predsednika je predložen doc. dr Vladimir M. Cvetković a za potpredsednika dr Slavoljub Dragićević, redovni profesor. Nakon završetka prve sednice upravnog odbora, nastavljena je Osnivačka skupština, na kome su učesnici Osnivačke skupštine jednoglasno izabrali predložene kandidate za predsednika i potpredsednika Uprvnog odbora. 

 

Za predsednika upravnog odbora, koji je istovremeno i zastupnik udruženja, izabran je doc. dr Vladimir M. Cvetković. Za potpredsednika upravnog odbora izabran je dr Slavoljub Dragićević, redovni profesor iz Obrenovca. 

 

Učesnici Osnivačke skupštine su aplauzom pozdravili izbor doc. dr Vladimira M. Cvetković za predsedavajućeg upravnog odbora i zastupnika udruženja, i potpredsednika upravnog odbora. Pošto se u okviru 5. tačke – razno, niko od prisutnih nije javio za reč, Osnivačka skupština završena u 18.20 minuta. U Beogradu, 15.06.2018. godine.