The Role of Gender in Preparedness and Response Behaviors towards Flood Risk in Serbia

  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

Predsednik NSDR-URVS, docent dr Vladimir M. Cvetković je sa svojim koautorima nakon nekoliko meseci istraživanja objavio rad ,,The Role of Gender in Preparedness and Response Behaviors towards Flood Risk in Serbia” u prestižnom međunarodnom časopisu ,,International Journal of Environmental Research and Public Health (ISSN 1660-4601)” na SCI/SSCI listi (M21).

Link https://www.mdpi.com/1660-4601/15/12/2761

Link https://www.researchgate.net/publication/329443207_The_Role_of_Gender_in_Preparedness_and_Response_Behaviors_towards_Flood_Risk_in_Serbia

Vladimir Cvetkovic

Prof. dr Vladimir M. Cvetković je zaposlen na Univerziteta u Beogradu, Fakultetu bezbednosti i realizuje nastavu na predmetima: Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Zaštita od prirodnih i antropogenih katastrofa, Bezbednosni rizici i katastrofe, Metodologija procene rizika od katastrofa, Rukovodjenje u vanrednim situacijama, Smanjenje rizika od katastrofa. Više od 15 godina se bavi istraživanjem u oblasti studija katastrofa. Objavio je preko 250 naučnih radova i 20 knjiga iz oblasti studija katastrofa. Predsednik je i osnivač Naučnog stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa i glavni urednik Međunarodnog časopisa za upravlјanje rizicima od katastrofa (International Institute for Disaster Research). Dobitnik je brojnih nagrada od čega je najznačajnija nagrada za najboljeg mladog naučnika Srbije ,,Danubius Young Scientist Award 2017“ koja se dodeljuje od strane Austrijskog ministarstva za nauku, istraživanje i ekonomiju (BMWFW) i Instituta za Dunavski region i Centralnu Evropu (IDM) za izuzetna dostignuća u nauci. Više o njegovoj biografiji možete pogledati na sledećoj adresi - https://vladimircvetkovic.upravljanje-rizicima.edu.rs/.

Оставите одговор