Nova naučna monografija – Human Resource Development for Environmental Security and Emergency Management
Nikolić, N., Cvetković, M.V., Ivanov, A. (2023). Human resource development for environmental security and emergency management. Belgrade: Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management.

Nova naučna monografija – Human Resource Development for Environmental Security and Emergency Management

Monografija predstavlja sveobuhvatno istraživanje koje istražuje ključne aspekte razvoja ljudskih resursa u kontekstu…

Continue ReadingNova naučna monografija – Human Resource Development for Environmental Security and Emergency Management