Srpski spasilački tim i njihove aktivnosti

  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

SRPSKI SPASILAČKI TIM je nevladina organizacija osnovana sa cilјem da interveniše na teritoriji Srbije, zemlјama u okruženju i Balkanu u hitnim slučajevima i vanrednim situacijama (zemlјotresi, poplave, požari, elementarne nepogode i sl.) kada je nečiji život, imovina ili životna sredina u opasnosti. U suštini mi predstavlјamo začetak građanskog samoorganizovanja, u svetu poznatijeg kao CIVILNA ZAŠTITA, u okviru kojeg volonteri pružaju logističku podršku profesionalnim i vladinim sektorima za požare, vanredne situacije u slučajevima prirodnih katastrofa, poplava, elementarnih nepogoda i suočavanjem sa posledicama i razaranjima koja nastaju kao posledice.
Kao organizacija postojimo od 23. 03. 2012. godine i u periodu od osnivanja radili smo na sopstvenoj organizaciji i stručnoj edukaciji naših članova. U tom smislu realizovan je u junu 2013. godine u Zemunu, stručni seminar i međunarodna pokazna vežba u saradnji sa Nacionalnim timom za vanredne situacije Grčke ΕΠΙΛΕΚΤΗ  ΟΜΑΔΑ  ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  ΣΙΝΤΙΚΗΣ  (ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α.), kao instruktorima, kojom prilikom je 15 članova Srpskog spasilačkog tima steklo svetski priznate sertifikate za bavlјenje spasilačkim aktivnostima (Spašavanje, Prva pomoć, Pretraga, Požar). Tom prilikom je održana i pokazna vežba na staroj zgradi SUP- a, u Ulici Kkneza Miloša u Beogradu. Tada je potpisan i Protokol o saradnji sa Nacionalnim timom za vanredne situacije Grčke, kao mentorima, o zajedničkom nastupanju, edukaciji i reagovanju u vanrednim situacijama.
U međuvremenu smo obezbeđivali Beogradski karneval brodova, Beogradsku regatu i mnoge druge javne manifestacije, koncerte i sl.
Učestvovali smo i u Atini, od 22. do 27. oktobra 2013. godine, na Međunarodnoj konferenciji i Pokaznoj vežbi za elementarne nepogode, sa spasilačkim timovima Grčke, Italije, Turske, Malte, Kipra, nakon čega je održana i velika pokazna vežba spašavanja.
SRPSKI SPASILAČKI TIM je sa svojih 7 članova boravio u periodu od 08. do 13. maja 2014. godine u Italiji, Soverato, kao predstavnik Srbije na Međunarodnoj pokaznoj vežbi spasilačkih timova Evrope u organizaciji CIVIL PROTECTIONE EDELWEISS. Na ovom skupu učestvovali su spasilački timovi iz PORTUGALA, KIPRA, MALTE, GRČKE, MAĐARSKE, AMERIKA, ENGLESKE, i ITALIJE kao zemlјe domaćina.

Tom prilikom je osnovan EVOLSAR, Evropska asocijacija volonterskih spasilačkih civilne zaštite timova, kao jedina evropska asocijacija volonterskih spasilačkih timova. SRPSKI SPASILAČKI TIM je primlјen u EVOLSAR u maju 2017. godine, na međunarodnoj konferenciji i pokaznoj vežbi na Malti.
Naš tim je tom prilikom bio jedini pozvan od svih zemalјa regiona, tj. država bivše Jugoslavije.

U novembru 2015. učestvovali smo na međunarodnoj vežbi EVOLSARA u Portugalu sa još 10 zemalјa Evorope i SAD, USAR DAY 2015, koja je održana po INSARAG metodu, metodu Ujedinjenih nacija, za ceo svet.

Nakon povratka sa navedene vežbe, 15. Maja 2015. godine , SRPSKI SPASILAČKI TIM tim je angažovan od strane Štaba i Sektora za vanredne situacije. Prva akcija je bila u Čačku, a nakon toga ostale dane u Obrenovcu, na pomoći i spašavanju ugroženih od poplava, o čemu kompletnu evidenciju poseduje Republički štab za vanredne situacije.

Tom prilikom nam je ponuđena pomoć prijatelјskih timova iz Grčke, Portugala, Engleske, Mađarske, Italije, Kipra, Malte koji su obzirom na smirivanje situacije, bili i na dalјe u pripravnosti za eventualno angažovanje.

Nakon varedne situacije, skuplјali smo i distribuirali humanitarnu pomoć. Možemo se pohvaliti da smo pomoć u količini od 135 tona, prikupili i distribuirali ugroženim delovima zemlјe, kao i u Republici Srpskoj.

U periodu od 13. do 17. novembra 2014. godine, naša 2 člana su završila međunarodni kurs spašavanja na brzim vodama, bujicama i poplavama , RESCUE 3 INTERNATIONAL, i time stekli zvanje Spasilac tehničar za brze vode.

Takođe, u maju 2015. jedan naš član je završio instruktorski kurs u Atini ERC-ov, EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL, BLS/ AED INSTRUCTOR COURSE, a 10 naših članova ima završen BLS/AED PROVIDER COURSE.

U martu 2016. god, na poziv Republičkog kriznog štaba, bili smo angažovani u vanrednoj situaciji poplava u Republici Srbiji, i to u Lajkovcu i Boru, sa naša 24 člana.
Na navedenom dežurstvu su bili specijalizovanji članovi za spašavalјe na vodi, lekari, ronioci, kao i tim za Rope rescue (tim sa užadima).

U Aprilu 2016. godine učestvovali smo na međunarodnoj spasilačkoj vežbi ( 12 zemalјa) u Italiji, Soverato, koja je održana od 22. do 25. aprila 2016 godine.
U Junu 2016. godine učestvovali smo na 2 Međunarodnoj konferenciji spasilačkih timova
(15 zemalјa) koja je održana od 02. do 05. juna 2016. godine u u Atini, Grčka.

U septembru 2016. godine učestvovali smo na spasilačkoj vežbi u Severnoj Osetiji, na Kavkazu, u simulaciji spašavanja iz vertikalnih sredina, u planinskim uslovima.

U toku je formiranje jedinica Srpskog spasilačkog tima, po gradovima Srbije.
Do sada su formirane jedinice u Kučevu, Požarevcu, Lajkovcu i Novim Banovcima, a u toku je formiranje u Valјevu,Kralјevu, Trasteniku, Užicu, Velikoj Plani kao i ostalim gradovima Republike Srbije.

SRPSKI SPASILAČKI TIM trenutno broji oko 200 članova, (među kojima i 5 lekara) a osnivamo i dalјe svoje regionalne jedinice, u pripravnosti je i na raspolaganju Sektoru za vanredne situacije, Ministarstvu odbrane i Republičkom kriznom štabu.

U maju 2017. godine Srpski Spasilački Tim je na Malti,primlјen u EVOLSAR, Evropsku asocijaciju volonterskih spasilačkih timova civilne zaštite.

SRPSKI SPASILAČKI TIM je u procesu akreditacije za sistem INSARAG, sistem reagovanja u vanrednim situacijama UJEDINјENIH NACIJA.

U toku 2017. godine Srpski spasilački tim je učestvovao na više radionica u preventivnom delovanju situacija poplava sa CARITAS Srbija.

U više gradova smo označeni kao organizacija od posebnog značaja u reagovanju u vanrednim situacijama.

Od 2018. godine smo angažovani na obezbeđenju svih Paraglajding manifestacije u Srbiji.

Obezbeđenje paraglajding manifestacija sastoji se iz praćenja, pretrage i spasavanja. Do sada je obavlјeno više od dvadeset (20) potraga sa spasavanjem, sve sa pozitivnim ishodom, bez ijednog fatalnog ishoda.

Srpski spasilački tim je uzeo punopravno učešće u projektu V.I.A.T.I.C.U.M. (Volunteers In Action To Improve Competences Union and Mood), „Volonteri u akciji pobolјšanja kompentencije, zajedništva i elana“, koji je započet je 2019. godine, kada je Udruženje Edelweiss dobilo sredstva iz Evropskog fonda kao deo finansiranja programa EU Erasmus + klјučna akcija 2, u posebnom strateškom partnerstvu za obrazovanje odraslih.
U projektu je učestvovalo 9 nacionalnih timova: EDELWEISS (ITALIJA) – E.F.R.U. (MALTA) – E.P.S. (PORTUGAL) – EPOMEA (GRČKA) – SERVE ON (VELIKA BRITANIJA) – O.P.V.E. (MAĐARSKA) – P.U.I. (FRANCUSKA) – U.C.R.S. (ŠPANIJA) – SST /S.R.T. (SRBIJA).
Ovaj projekat je prirodni nastavak drugog projekta, takođe evropskog, pod nazivom: “Saradnja evropskih dobrovolјačkih spasilačkih timova – Priručnik za spasilačke operacije” iz 2015. godine u organizaciji E.F.R.U sa Malte (hitna vatrogasna i spasilačka jedinica) u saradnji sa još 5 međunarodnih partnera: EDELWEISS (ITALIJA) – E.P.S. (PORTUGAL) – EPOMEA (GRČKA) – SERVE ON (VELIKA BRITANIJA) – CCPVC (KIPAR).
Dana 23. februara 2022. godine održana je prezentacija spasilačkih priručnika, u prostorijama sedišta Srpskog spasilačkog tima u Zemunu, Ulica rabina Alkalaja broj 13, kao deo projekta V.I.A.T.I.C.U.M.
Prezentaciji su prisustvovali predstavnici više od petnaest državnih institucija i organizacija koje su svaka u svom domenu uklјučene u oblast spasavanja, ili imaju potrebe za praćenje novosti i aktivnosti koje se u domenu spasavanja i civilne zaštite razvijaju.

Prisutne je na početku izuzetno emotivnim rečima pozdravila predsednik Srpskog Spasilčkog tima Svetlana Budimir, a zatim je predala reč Deanu Sretenoviću članu Srpskog spasilačkog tima koji je u najkraćim crtama upoznao prisutne sa realnim mogućnostima primene i sadržinom priručnika.

Na samom kraju, kratkim podsećanjem članica Srpskog spasilačkog tima Olivera Ourania Videnović primerenim rečima odala je zahvalnost prvom Predsedniku, osnivaču i komandantu Srpskog spasilačkog tima, pok. Danilu Budimiru Dači, na njegovom požrtvovanom radu I ogromnom doprinosu koji je dao Srpskom spasilačkom timu, spasilaštvu uopšte a posebno pripremi džepnih priručnika koji su predstavlјeni, koji su ostali kao njegova trajna zaostavština..

Predstavlјeni su džepni priručnici iz sledećih oblasti:


• OSNOVNO SPASAVANјE
• LOGISTIKA I UPRAVLjANјE
• SPASAVANјE IZ RUŠEVINA
• SPASAVANјE UŽETOM
• SPASAVANјE IZ VODA I POPLAVA
• REAGOVANјE NA POŽAR
• PRETRAGE: K9 I TEHNIČKA OPREMA
• SPASAVANјE IZ PEĆINA

Projekat V.I.A.T.I.C.U.M. je uspešno okončan na završnoj manifestaciji na Malti koja je održana od 6-10 jula 2022. godine, na kome je Srpski spasilački tim dobio priznanje za uspešno ispunjen plan postavlјenih zadataka u projektu.

OBUKE PRIPADNIKA SST

⦁ Maj 2013 – obuka od strane grčkog spasilačkog tima EPOMEA;
⦁ Oktobar 2013 – Grčka, Atina,, međunarodna vežba 7 zemalјa;
⦁ Maj 2014 – Italija, Soverato, međunarodna vežba 9 zemalјa;
⦁ Novembar 2014 – Republika Srpska, Foča, završen kurs RESCUE 3 INTERNATIONAL;
⦁ Januar 2015 – Grčka, Olimp, trening planiskog spašavanja;
⦁ Maj 2015 – Grčka, instruktorski kurs ERC-a, Evropskog saveta za reanimaciju;
⦁ Novembar 2015 – Portugal, Porto, međunarodna vežba 10 zemalјa, 32 tima, 350 spasilaca;
⦁ April 2016 – Italija, Soverato, međunarodna vežba 9 zemalјa;
⦁ Jun 2016 .- Grčka, Atina, međunarodna vežba 10 zemalјa;
⦁ Septembar 2016 – Severna Osetija, vežba na Kavkazu;
⦁ Novembar 2017- obuka 6 spasilaca u Rusko-Srpskom humanitarnom centru , pretraga i spasavanje na nepristupačnim terenima
⦁ Mart 2018 – Malta međunarodna vežba, SIMULEX 18;
⦁ Jun 2018 – Italija, međunarodna vežba RESCUE 2018;
⦁ Septembar 2018 – Španija, međunarodna vežba , ARGOS K9;
⦁ Oktobar 2018 – Rusija, Akademija za civilnu zaštitu, Obuka za instruktore za požar i spašavanje u tunelima;
⦁ Februar2019-obuka ERC BLS FIRST AID.
⦁ Septembar 2022- obuka u SRHC u Nišu za članove SST iz oblasti: izvođenje spasilačkih akcija u uskim prostorima, izvođenje spasilačkih akcija korišćenjem alpinističkih tehnologija (rad ia visiii), izvođenje akcija nretrage i snasavanja u urbanoj sredini (cnacananje iz ruševina), prva pomoć.
⦁ Septembar 2022- Obuka za akreditaciju za INSARAG u sedištu SST.
⦁ Februar 2023-obuka u spasavanju iz speleo objekata.

UČESTVOVANјE TIMA:

1. Jul 2014 – Obezbeđenje Beogradske regate;
2. Maj 2014, Srbija, poplave, Čačak i Obrenovac;
3. Leto 2014 – prikuplјeno 135 Tona humanitarne pomoći, i podelјeno Ćuprija, Petrovac na mlavi, Ub, Obrenovac, Mladenovac, Ljubovija, Doboj, Bajina Bašta;
4. Jul 2014 – Obezbeđenje CROSS FIT takmičenja;
5. Januar 2015- obezbeđenje Bogojavlјenskog plivanja Beograd, Obrenovac, Novi banovci;
6. Oktobar 2015- obezbeđenje kružne auto trke u Košutnjaku;
7. Januar 2016- obezbeđenje bogojavlјenskog plivanja Beograd, Novi Banovci;
8. Mart 2016- učestvovali u vanrednoj situaciji poplava u Boru i Lajkovcu;
9. Maj 2016- obezbeđenje brdske auto trke Košutnjak;
10. Jun 2016- Organizacija regate osoba sa invaliditetom;
11. Januar 2017- Organizacija obezbeđenja plivanja za Bogojavlјenje 2017 u Zemunu, Banovcima;
12. Maj 2017 – Malta međunarodna konferencija i vežba (20 zemalјa) ;
13. Jul 2017 – Spasilačko obezbeđenje regaste osoba sa invaliditetom na Drini, Ljubovija;
14. August 2017 – Spasilačko obezbeđenje Evropskog paraglajding kupa Kopaonik;
15. Septembar 2017 – Spasilačko obezbeđenje auto trke Užice 2017;
16. Januar 2018 – Spasilačko obezbeđenje Bogojavlјenskog plivanja Zemun, Banovci;
17. April 2018 – Sajam nautike Beograd;
18. April 2018 – Vršac, Spasilačko obezbeđenje paraglajding kupa;
19. Jun 2018 – Niš, Spasilačko obezbeđenje paraglajding kupa;
20. August 2018 – Kopaonik, Spasilačko obezbeđenje evropskog paraglajding kupa;
21. Oktobar 2018 – Zrenjanin, Spasilačko obezbeđenje regate osoba sa invaliditetom;
22. Jun 2019-International rescue Serbia-Bovansko jezero;
23. Jul 2019-forum upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama;
24. Jul 2019-spasilačko obezbeđenje predevropsko takmičenje Niš-paraglajding;
25. Avgust 2019- paraglajding regionalni kup -Kopaonik;
26. Septembar 2019-svetsko prvenstvo u paraglajdingu -Vršac;
27. Januar 2020- obezbeđenje plivanja za časni krst;
28. Mart 2020 cave rescue training -jama Petnica;
29. Jun 2020 cave rescue training-jama Petnica;
30. Septembar 2020-državno prvensto paraglajding Kopaonik;
31. Septembar 2020-državno prvenstvo paraglajding Novi Sad;
32. Septembar 2020-cave rescue jama Petnica;
33. Novembar 2020- seminar upravlјanje rizicima i prezentacija projekta Viatikum-Ovčar Banja;
34. Mart 2021-rope rescue training;
35. April 2021-Prvi nacionalni seminar iz oblasti vanrednih situacija;
36. Jun 2021 -državno prvensto paraglajding Vršac;
37. Jul 2021-svetski kup-paraglajding Kopaonik;
38. Avgust 2021 predevropsko takmičenje paraglajding Niš;
39. Avgust 2021- paraglajding takmičenje Kralјevo;
40. Mart 2022. godine Vršac precizno sletanje;
41. Jun 2022 – paraglajding takmičenje – prelet Vršac;
42. Jul 2022- paraglajding takmičenje – prelet Kralјevo;
43. Septembar 2022 moto kros takmičenje Raška.
44. Maj 2023-međunarodna vežba u organizaciji SST i SRHC. Gosti su Mađarski spasilački tim i Gorska služba spasavanja iz Republike Srpske odsek Banjaluka, odsek Jahorina, VOLF tim iz Foče .
45. Septembar 2023- moto kros Raška

Koristimo ovu priliku i da vas obavestimo da smo u mogućnosti da organizujemo spasilačke kurseve (međunarodno priznate) iz oblasti :

⦁ Spasavanje iz bujica, brzih voda i poplava (RESCUE 3 INTERNATIONAL) ;
⦁ Spasavanje iz vertikalnih sredina (ROPE RESCUE) ;
⦁ Pretraga, prva pomoć i spasavanje iz ruševina(SEARCH AND RESCUE) ;
⦁ Prva pomoć (FIRST AID, BLS-BASIC LIFE SUPPORT) ;
⦁ ostalih oblasti spasavanja.

 

Оставите одговор