Seminar – TAKTIKA ZAŠTITE I SPASAVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA: ISKUSTVA SA TERENA I POUKE

  • Post category:Vesti

Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodni institut za istraživanje katastrofa iz Beograda, u saradnji sa većim brojem relevantnih i društveno odgovornih subjekata i snaga zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, najavljuju


održavanje Prvog trodnevnog seminara za studente svih državnih i privatnih Univerziteta i Fakulteta sa područja Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske


Tema seminara – TAKTIKA ZAŠTITE I SPASAVANJA U VANREDNIM SITUACIJAMA: ISKUSTVA SA TERENA I POUKE


koji će biti održan u Beogradu, sredinom aprila ili maja u zavisnosti od aktuelnog bezbednosnog stanja u zemlji.

Seminar – Taktika zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama: iskustva sa terena i pouke


Kao gosti i predavači planirani su najistaknutiji stručnjaci iz: Ministarstva unutrašnjih poslova: policije opšte nadležnosti, Žandarmerije, SAJ-a, specijalističkih timova Sektora za vanredne situacije, pregovaračkih timova, saobraćajne policije, helikopterske jedinice; Kriminalističko-policijskog univerziteta; Nacionalnog trening centra za vanredne situacije; Ministarstva odbrane, Vojske Srbije, Ronilačkih klubova; Bezbednosno-informativne agencije; Crvenog krsta Srbije, Srpskog spasilačkog tima; Gorske službe spasavanja; Službe hitne medicinske pomoći; Vatrogasno-spasilačkih jedinica; Predstavnici privrednih društava iz oblasti bezbednosti; Klubova borilačkih veština; Republičkog seizmološkog zavoda, Republičkog hidrometeorološkog zavoda; Kriznog štaba RS; Direktorata za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije; Fakulteta bezbednosti, Katedre za vanredne situacije i ekološke bezbednosti; Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama; Rusko-Srpskog humanitarnog centra; Predstavnici NGO organizacija iz oblasti vanrednih situacija; Predstavnici različitih medija; Profesori iz oblasti vanrednih situacija sa Geografskog, Šumarskog, Poljoprivrednog, Građevinskog, Elektrotehničkog fakulteta, kao i druge relevantne organizacije.

Uskoro će biti dostupne informacije vezane za prijavu učestvovanja na seminaru.


Polaznici seminara osim teorijskih predavanja, učestvovaće i u praktičnim vežbama i svi polazaznici dobiće sertifikat sa propratnim dokumentom opisa aktivnosti i tema predavanja.

Polaznici seminara imaće priliku da upoznaju i razmene mišljenja sa rukovodiocima i stručnjacima iz različitih organizacija od značaja za bezbednost RS u vanrednim situacijama.


Takođe, svi prijavljeni i zainteresovani studenti i stručnjaci mogu učestvovati i u pisanju i dostavljanju radova za planirani zbornik radova – Taktika zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama: iskustva sa terena i pouke, koji će uređivati doc. dr Vladimir M. Cvetković. Uskoro ćete dobiti više informacija i o tom organizacionom aspektu seminara.


S poštovanjem
Predsednik organizacionog odboraDoc. dr Vladimir M. CvetkovićUniverzitet u Beogradu, Fakultet bezbednostiNaučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijamaMeđunarodni institut za istraživanje katastrofa, Beograd.

Vladimir Cvetkovic

Prof. dr Vladimir M. Cvetković je zaposlen na Univerziteta u Beogradu, Fakultetu bezbednosti i realizuje nastavu na predmetima: Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Zaštita od prirodnih i antropogenih katastrofa, Bezbednosni rizici i katastrofe, Metodologija procene rizika od katastrofa, Rukovodjenje u vanrednim situacijama, Smanjenje rizika od katastrofa. Više od 15 godina se bavi istraživanjem u oblasti studija katastrofa. Objavio je preko 250 naučnih radova i 20 knjiga iz oblasti studija katastrofa. Predsednik je i osnivač Naučnog stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa i glavni urednik Međunarodnog časopisa za upravlјanje rizicima od katastrofa (International Institute for Disaster Research). Dobitnik je brojnih nagrada od čega je najznačajnija nagrada za najboljeg mladog naučnika Srbije ,,Danubius Young Scientist Award 2017“ koja se dodeljuje od strane Austrijskog ministarstva za nauku, istraživanje i ekonomiju (BMWFW) i Instituta za Dunavski region i Centralnu Evropu (IDM) za izuzetna dostignuća u nauci. Više o njegovoj biografiji možete pogledati na sledećoj adresi - https://vladimircvetkovic.upravljanje-rizicima.edu.rs/.