Tamara Mančić

Završila je srednju „TŠ Rade Metalac“  kao jedan od najboljih đaka na smeru „Tehničar drumskog saobraćaja“ u Leskovcu na kom je i stekla vukovu diplomu. Odmah nakon završene srednje škole upisala je u Beogradu iste godine osnovne studije na Fakultetu bezbednosti u periodu od 2016-2020.godine na smeru“Studije odbrane“. Diplomirala je iz predmeta sistem zaštite i spasavanja  odbranivši diplomski rad na temu „Katatstrofe izazvane upotrebom oružja za masovno uništavanje u terorističkim napadima“ i stekavši zvanje „diplomirani menadžer bezbednosti“. Iste godine, odmah po diplomiranju upisala je i master studije takođe na Fakultetu bezbednosti na smeru“Studije upravljanja rizikom od elementarnih i drugih nepogoda“.Član je mnogobrojnih organizija. Pohađala je razne seminare, kurseve, treninge, konferekcije i obuka. Tokom osnovnih studija na Fakultetu bezbednosti bila je član „Klub studenata fakulteta bezbednosti u okviru sekcije Ujedinjenih Nacija“.  Saradnik je i aktivan član „Naučno stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i pripadnik jedinice civlne zaštite i ujedno vođa tima za pripremu u okviru grupe za edukaciju 2020.godine“. Član je „Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa u okviru Naučno stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacija“. Učestvovala je u afirmaciji naučno-istraživačkih aktivnosti u okviru projekta „Strengthening Integrated Disaster Risk Management System in Serbia-DISARIMES 2020.godine“. Uspešno je savladala osnovnu bezbednosnu obuku iz „oblasti upravljanja rizicima i zaštite i spasavanja od katastrofa u periodu od 13-16. Jula 2019“. Aktivan je član „Regionalne studentske mreže za strateško upravljanje rizicima i krizama“. Završila je trening u trajanju od tri dana u Beogradu “Žene u sektoru bezbednosti u organizaciji Instituta za evropske poslove u periodu od 14-16. decembra 2020.godine“.Učestvovala je na konferenciji o ekološkoj bezbednosti „Uozbiljimo se“ u Beogradu 9-10.novembra 2019. Završila je kurs „Primena specijalnih tehnika kriminalističkog isleđivanja u sektoru bezbednosti“ u Beogradu 2016.godine Završila je seminar u trajanju od tri dana „Snagom znanja u bezbednu budućnost“ na Zlatiboru u periodu od 28.februara-3.marta 2019.godine. Učestvovala je na konferenciji „ Budućnost bezbednosti i sigurnosti“ u Beogradu 2018.godine. Učestvovala je na konferenciji „START NOW“ 2019.godine 2019.godine u Beogradu. Učestvovala je u Segedinu predstavljajući delegaciju iz Srbije kao student Fakulteta bezbednosti na „Ekonomsko-Socijalnom savetu“ u periodu od 4-8. oktobra 2017 godine. Učestvovala je na konferenciji „Third International Scientific Conference on Importance of Applicative Research For Development Of Science And Solving Practical Problems In Modern Society“, Belgrade 15 november 2019. u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti (SANU).

Jovana Martinović

Nakon završene srednje turističke škole sa odličnim uspehom u Beogradu, upisala je osnovne studije na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu koje je završila u periodu od 2016-2020. godine. Diplomirala je iz predmeta Upravljanje u sistemima zaštite odbranivši diplomski rad na temu „Osnovni i napredni kursevi o smanjenju rizika od katastrofa“, čime je stekla zvanje „diplomirani menadžer bezbednosti“. Učestvovala je u realizaciji mnogobrojnih obuka u i saradnik je Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, kao i sekretar Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa u Beogradu. Koautor je knjige Upravljanje u nuklearnim katastrofama (2021) i objavljenog naučnog rada pod nazivom Inovativna rešenja za ublažavanje rizika od poplava (2020). Realizovala je brojne kurseve iz oblasti upravljanja rizicima od katastrofa u organizaciji mnogobrojnih relevantnih organizacija iz domena zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Stekla je sertifikat Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama za doprinos u realizaciji naučno-istraživačkih aktivnosti u okvirima nacionalnih i međunarodnih istraživanja.