Prof. dr Vladimir M. Cvetković: Apsolutna bezbednost od požara ne postoji, česti uzroci su nehat i nepažnja

  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

Cvetković: Apsolutna bezbednost od požara ne postoji, česti uzroci su nehat i nepažnja

Novobeograđane je juče probudio niz eksplozija i vatra iz Kineskog tržnog centra, koji je već jednom goreo, pre dve i po godine. Još se ispituje šta je uzrok požara. Profesor Fakulteta za bezbednost Vladimir Cvetković navodi za RTS da je taj objekat izgrađen u skladu sa svim preporukama Zakona o zaštiti od požara ali da apsolutna bezbednost ne postoji. Naveo je da se radi nova nacionalna strategija za smanjenje rizika od katastrofa u kojoj bi trebalo da budu otklonjeni postojeći nedostaci.

Sa vatrenom stihijom u Kineskom tržnom centru na Novom Beogradu, vatrogasci su se borili puna četiri sata. Vatru je gasilo 76 vatrogasca-spasilaca sa 25 vozila i tri helikoptera MUP-a.

Razgovor Milice Milosvlјević sa Vladimirom Cvetkovićem

Profesor Fakulteta za bezbednost Vladimir Cvetković navodi za RTS da je taj objekat izgrađen u skladu sa svim preporukama Zakona o zaštiti od požara.

„Naravno, apsolutna bezbednost ne postoji. Iako vi preduzmete sve tehničke mere zaštite od požara, ipak je uzrok požara vrlo često u rukama lјudi koji se nalaze unutar tih objekata. Vrlo često su to nehat i nepažnja“, navodi Cvetković.

Za smanjenje rizika od katastrofa važne preventivne mere

Ovakvi požari, kako navodi, uglavnom se dešavaju tokom zime, zbog kvarova na grejnim telima.

„Dakle, MUP je preduzeo sve mere, međutim, kada analizirate koji su to uslovi kada nastaje ovakva vrsta požara, dakle, radi se o niskim temperaturama kada, recimo, zaposleni koriste odgovarajuća grejna tela i usled nekih kvarova ili neispravnosti tih grejnih tela može vrlo lako doći do požara“, kaže gost Jutarnjeg dnevnika.

Kineski tržni centar bio je pun lako zapalјive robe – tekstila, plinskih boca. Na pitanje da li je uopšte moguće adekvatno obezbediti takve prostore, tržne centre, prodaje na otvorenom, zatvorenom, a da se takve situacije izbegnu, odgovara da su tu važne preventivne mere.

„Neophodno je preduzeti sve preventivne građevinske, mašinske, elektrotehničke i druge mere kako ne bi došlo do požara“, ističe gost Jutarnjeg dnevnika.

Požari u urbanim sredinama se brzo šire

Kada je reč o požarima u urbanim sredinama, napominje da su oni vrlo kompleksni jer se vrlo brzo šire, imajući u vidu gustinu naselјenosti, a i takođe neophodne taktičke i operativno-taktičke mere i radnje koje rukovodioci takvih intervencija moraju da preduzimaju u konkretnom slučaju.

„Kada je reč o Kineskom tržnom centru, dakle, sama vrsta i količina gorive materije koja je bila prisutna je dodatno otežavala ove operacije. Načelnik sektora je upravo i doneo odluku da angažuje helikoptersku jedinicu jer je doneta procena da je nemoguće uz pomoć 25 vozila i 76 vatrogasaca u kratkom periodu lokalizovati požar“, ukazuje Cvetković.

Nova nacionalna strategija za smanjenje rizika od katastrofa

Na pitanje kakav je naš sistem zaštite, da li je adekvatan, da li tu treba nešto promeniti, odgovara da je on na odgovarajućem nivou razvijenosti, ali da je MUP počeo proceduru izrade nove nacionalne strategije za smanjenje rizika od katastrofa, u kojoj se na sveobuhvatniji način identifikuju svi rizici i preduzimaju sve preventivne mere.

„Kao član radne grupe za izradu te nove nacionalne strategije, mi smo identifikovali određeni broj nedostataka, koje je neophodno u doglednoj budućnosti i dugoročno do 2030. godine otkloniti kako bi se rizik od potencijalnih katastrofa i ovakvih događaja smanjio na prihvatlјiv nivo“, navodi gost Jutarnjeg programa.

Ističe da hitno treba unaprediti opremlјenost naših snaga zaštite i spasavanja.

„Dakle, jednostavno nismo u dovolјnoj meri opremlјeni u odnosu na savremena inovativna rešenja zaštite i spasavanja lјudi. Potrebno je unaprediti institucionalne i normativno-pravne okvire našeg sistema, a pored toga potrebno je razviti odgovarajuće bezbednosne procedure za reagovanje u različitim vanrednim situacijama“, kaže Cvetković.

Unaprediti bezbednosnu kulturu građana

Pored toga, smatra gost Jutarnjeg programa, potrebno je unaprediti bezbednosnu kulturu građana.

„Vi možete preduzeti sve strukturne mere da ne dođe do požara, međutim, ako vam je nivo kulture otpornosti građana na niskom nivou, da građani ne znaju ili ne preduzimaju odgovarajuće mere kako bi sprečili nastanak požara, onda ceo taj sistem ne može doći do izražaja. Dakle, preporuka je da se kontinuirano radi na unapređenju bezbednosne kulture građana u smislu da oni znaju da identifikuju uzrok požara, da preduzmu sve preventivne mere, da do toga ne dođe, i ako dođe, da brzo obaveste nadležnu vatrogasno-spasilačku jedinicu“, zaklјučio je Cvetković.

Оставите одговор