PRAVNI I BEZBEDNOSNI ASPEKTI UPRAVLJANJA RIZICIMA OD PRIRODNIH I ANTROPOGENIH KATASTROFA (LEGAL AND SECURITY ASPECTS OF NATURAL AND MAN-MADE DISASTER RISK MANAGEMENT)

  • Post category:Vesti
Poštovani autori,
obaveštavamo vas da su apstrakti prihvaćenih radova za publikovanje u Zborniku radova (Collection of Papers)
PRAVNI I BEZBEDNOSNI ASPEKTI UPRAVLJANJA RIZICIMA OD PRIRODNIH I ANTROPOGENIH KATASTROFA (LEGAL AND SECURITY ASPECTS OF NATURAL AND MAN-MADE DISASTER RISK MANAGEMENT)
izdavača Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa i Pravnog fakulteta u Novom Sadu
dostupni preko naše platforme na sledećem linku
Link – https://zbornik.upravljanje-rizicima.edu.rs/index.php/d/issue/view/2
Glavni i odgovorni urednik
Doc. dr Vladimir M. Cvetković Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama Međunarodni institut za istraživanje katastrofa

Vladimir Cvetkovic

Prof. dr Vladimir M. Cvetković je zaposlen na Univerziteta u Beogradu, Fakultetu bezbednosti i realizuje nastavu na predmetima: Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Zaštita od prirodnih i antropogenih katastrofa, Bezbednosni rizici i katastrofe, Metodologija procene rizika od katastrofa, Rukovodjenje u vanrednim situacijama, Smanjenje rizika od katastrofa. Više od 15 godina se bavi istraživanjem u oblasti studija katastrofa. Objavio je preko 250 naučnih radova i 20 knjiga iz oblasti studija katastrofa. Predsednik je i osnivač Naučnog stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa i glavni urednik Međunarodnog časopisa za upravlјanje rizicima od katastrofa (International Institute for Disaster Research). Dobitnik je brojnih nagrada od čega je najznačajnija nagrada za najboljeg mladog naučnika Srbije ,,Danubius Young Scientist Award 2017“ koja se dodeljuje od strane Austrijskog ministarstva za nauku, istraživanje i ekonomiju (BMWFW) i Instituta za Dunavski region i Centralnu Evropu (IDM) za izuzetna dostignuća u nauci. Više o njegovoj biografiji možete pogledati na sledećoj adresi - https://vladimircvetkovic.upravljanje-rizicima.edu.rs/.