PRAVNI I BEZBEDNOSNI ASPEKTI UPRAVLJANJA RIZICIMA OD PRIRODNIH I ANTROPOGENIH KATASTROFA (LEGAL AND SECURITY ASPECTS OF NATURAL AND MAN-MADE DISASTER RISK MANAGEMENT)

  • Post category:Vesti
Poštovani autori,
obaveštavamo vas da su apstrakti prihvaćenih radova za publikovanje u Zborniku radova (Collection of Papers)
PRAVNI I BEZBEDNOSNI ASPEKTI UPRAVLJANJA RIZICIMA OD PRIRODNIH I ANTROPOGENIH KATASTROFA (LEGAL AND SECURITY ASPECTS OF NATURAL AND MAN-MADE DISASTER RISK MANAGEMENT)
izdavača Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa i Pravnog fakulteta u Novom Sadu
dostupni preko naše platforme na sledećem linku
Link – https://zbornik.upravljanje-rizicima.edu.rs/index.php/d/issue/view/2
Glavni i odgovorni urednik
Doc. dr Vladimir M. Cvetković Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama Međunarodni institut za istraživanje katastrofa