Poziv za dostavljanje radova – Zbornik radova – Integrisano upravljanje rizicima od katastrofa: pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak

 • Post category:Vesti
 • Post comments:0 Comments

Poštovani, imamo izuzetnu čast i zadovoljstvo da ispred organizatora seminara Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama pozovemo sve učesnike i predavače na Drugom nacionalnom seminaru iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama, da uzmu učešće u pisanju radova za zbornik radova

 „Integrisano upravljanje rizicima od katastrofa: pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak“

 koji priređuje Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodni institut za istraživanje katastrofa iz Beograda.

Ceneći Vaš doprinos u oblasti studija katastrofa, pozivamo Vas da napišete rad (do 5 stranica) koji će biti objavljen u zborniku radova. Napominjemo da rad može biti pregledni, istraživački, u formi studije slučaja, analize, kratkog saopštenja itd.

Posebno ohrabrujemo studente svih Fakulteta i Univerziteta da uzmu učešće na spomenutom seminaru i napišu svoj rad na jednu od tema u okviru predviđenih tematskih celina.

Glavni i odgovorni urednik zbornika – Prof. dr Vladimir M. Cvetković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti.

Naučni i programski odbor: Prof. dr Srđan Milašinović, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Hatidža Beriša, Univerzitet odbrane u Beogradu; Prof. dr Vladimir Jakovljević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Bojan Janković, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Slavoljub Dragićević, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd; Prof. dr Želimir Kešetović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Snežana Knežević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd; Prof. dr Alekandar Ivanov, Fakultet za bezbednost, Skoplje.

Redakcioni odbor: Prof. dr Srđan Milašinović, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Vladimir Jakovljević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Bojan Janković, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Slavoljub Dragićević, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd; Prof. dr Želimir Kešetović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Snežana Knežević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd; Prof. dr Alekandar Ivanov, Fakultet za bezbednost, Skoplje; Sofija Radojković, Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd.

Molimo da Vašu prijavu naslova rada kao i apstrakte na srpskom i engleskom jeziku (dužina do 250 reči), dostavite elektronskom poštom na imejl adresu: upravljanje.rizicima.vs@gmail.com najkasnije do 1. novembra 2023. godine.

Krajnji rok za dostavljanje prijavljenih radova je 30. novembar 2023. godine.

Radovi se dostavljaju preko platforme koja je dostupna preko sledećeg LINKA

Poziv za dostavljanje radova možete preuzeti preko sledećeg LINKA

Svi dostavljeni radovi podležu nepristrasnim i anonomnim recenzijama od strane najmanje dva recenzenta iz naučne discipline kojoj pripada tematika rada. Nakon recenzije, svi prihvaćeni radovi biće objavljeni u zbornik radova.

Radove treba napisati u elektronskoj formi, na srpskom jeziku (na latinici do 5 stranica bez referenci), APA stil,  koristeći ,,template“ i uputstvo za izradu rada koje vam dostavljamo i prijaviti preko predviđene platforme za zbornik radova. Ako imate poteškoća elektornskom poštom na e-mail adresu: upravljanje.rizicima.vs@gmail.com.

Kotizacija za objavljivanje radova u zborniku radova iznosi 2.500 dinara i uplata se vrši preko tekućeg računa: 340-11020546-63 Erste banka.

Tematske jedinice su sledeće:

Pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak od katastrofa izazvanih prirodnim opasnostima

 • Pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak – litosferske katastrofe (zemljotres, klizišta i odroni, vulkanske erupcije);
 • Pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak – hidrosferske katastrofe (poplave i bujice, lavine);
 • Pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak – atmosferske katastrofe (olujno gradonosne pojave, suše, ekstremno niske i visoke temperature);
 • Pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak – biosferske katastrofe (epidemije, epizootije i epifitonoze, šumski požari).

Pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak od katastrofa izazvanih antropogenim opasnostima

 • Pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak – nuklearne i radiološe katastrofe;
 • Pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak – industrijske katastrofe;
 • Pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak – transportne i infrastrukturne katastrofe;
 • Pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak – katastrofe izazvane opasnim materijama;
 • Pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak – katastrofe izazvane ratnim razaranjima;
 • Pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak – katastrofe izazvane požarima;
 • Pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak – katastrofe izazvane upotrebom oružja za masovno uništavanje (hemijski, biološki, nuklearni i radiološki terorizam).

Inovacije u oblasti pripremljenosti, ublažavanja, odgovora i oporavka od katastrofa izazvanih prirodnim i antropogenim opasnostima.

 

U Beogradu,

26.9.2023. godine                                           

Glavni i odgovorni urednik

Prof. dr Vladimir M. Cvetković

Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu

  
Poziv za dostavljanje radova - Zbornik radova - Integrisano upravljanje rizicima od katastrofa: pripremljenost, ublažavanje, odgovor i oporavak

Оставите одговор