POZIV ZA DOSTAVLJANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH I PREGLEDNIH RADOVA ZA ZBORNIK RADOVA

 • Post category:Vesti

R e p u b l i k a S r b i j a

NAUČNO-STRUČNO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA U VANREDNIM SITUACIJAMA MEĐUNARODNI INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE KATASTROFA

11080 Beograd, Dimitrija Tucovića 121

Matični broj: 28259727; PIB: 110885

e-mail: upravljanje.rizicima.vs@gmail.com www.upravljanje-rizicima.com

R e p u b l i k a S r b i j a

PRAVNI FAKULTET U NOVOM SADU, UNIVERZITET U NOVOM SADU

Trg Dositeja Obradovića 1 21102 Novi Sad

Matični broj: 28259727; PIB: 100728803

e-mail: dekanat@pf.uns.ac.rs www.pf.uns.ac.rs

 

POZIV

ZA DOSTAVLJANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH I PREGLEDNIH RADOVA ZA ZBORNIK RADOVA

Poštovana/poštovani,

Imamo izuzetnu čast i zadovoljstvo da vas pozovemo da uzmete učešće u pisanju rada za zbornik radova:

„PRAVNI I BEZBEDNOSNI ASPEKTI UPRAVLJANJA RIZICIMA OD PRIRODNIH I ANTROPOGENIH KATASTROFA“

koji zajedno izdaju Pravni fakultet, Univerzitet u Novom SaduN auč no -struč no druš tvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama i Međunarodni i ns ti tut za i s traži vanje katas trofa iz Beograda.

Ceneći Vaš doprinos u oblasti čijim se izučavanjem bavite, pozivamo Vas da napišete rad koji će biti objavljen u zborniku radova.

Glavni i odgovorni urednik zbornika – Doc. dr Vladimir M. Cvetković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti.

Urednici zbornika: prof. dr Branislav Ristivojević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; prof. dr Tatjana Bugarski, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi

Sad; Prof. dr Goran Milošević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; Prof. dr Bojan Janković, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu.

Naučni i programski odbor: Prof. dr Branislav Ristivojević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; prof. dr Tatjana Bugarski, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; doc. dr Vladimir M. Cvetković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Vladimir Jakovljević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Bojan Janković, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Srđan Milašinović, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Slavoljub Dragićević, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd; Prof. dr Želimir Kešetović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Goran Milošević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; Prof. dr Snežana Knežević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.

Redakcioni odbor: Prof. dr Branislav Ristivojević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; prof. dr Tatjana Bugarski, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; doc. dr Vladimir M. Cvetković, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Vladimir Jakovljević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Bojan Janković, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Srđan Milašinović, Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu; Prof. dr Slavoljub Dragićević, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd; Prof. dr Želimir Kešetović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Beograd; Prof. dr Goran Milošević, Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Novi Sad; Prof. dr Snežana Knežević, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd.

Molimo da Vašu prijavu naslova rada kao i apstrakte na srpskom i engleskom jeziku (dužina do 250 slovnih znakova za svaki apstrakt), dostavite elektronskom poštom na e-mail adresu: upravljanje.rizicima.vs@gmail.com najkasnije do 10. septembra 2021. godineKrajnji rok za dostavljanje prijavljenih radova je 10. oktobar 2021. godineRadove treba sačiniti u elektronskoj formi, na srpskom jeziku (na latinici do 5 stranica bez referenci), APA stil, koristeći ,,template“ i uputstvo za izradu rada koje vam dostavljamo i prijaviti preko predviđene platforme za zbornik radova ili ako imate poteškoća elektronskom poštom na e-mail adresu: upravljanje.rizicima.vs@gmail.com.

Tematske jedinice su sledeće:

Pravni aspekti upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa

 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u litosferskim katastrofama (zemljotres, klizišta i odroni, vulkanske erupcije);

 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u hidrosferskim katastrofama (poplave i bujice, lavine);

 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u atmosferskim katastrofama (olujno gradonosne pojave, suše, ekstremno niske i visoke temperature);

 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u biosferskim katastrofama (epidemije, epizootije i epifitonoze, šumski požari).

  Pravni aspekti upravljanja rizicima od antropogenih katastrofa

 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u nuklearnim i radiološkim katastrofama;

 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u industrijskim katastrofama;

 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u transportnim i infrastrukturnim katastrofama;

 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim opasnim materijama;

 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim ratnim razaranjima;

 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim požarima

 • Pravni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim upotrebom oružja za masovno uništavanje (hemijski, biološki, nuklearni i radiološki terorizam).

  Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa

 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u litosferskim katastrofama (zemljotres, klizišta i odroni, vulkanske erupcije);

 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u hidrosferskim katastrofama (poplave i bujice, lavine);

 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u atmosferskim katastrofama (olujno gradonosne pojave, suše, ekstremno niske i visoke temperature);

 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u biosferskim katastrofama (epidemije, epizootije i epifitonoze, šumski požari).

  Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima od antropogenih katastrofa

 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u nuklearnim i radiološkim katastrofama;

 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u industrijskim katastrofama;

 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u transportnim i infrastrukturnim katastrofama;

 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim opasnim materijama;

 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim ratnim razaranjima;

 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim požarima

 • Bezbednosni aspekti upravljanja rizicima u katastrofama izazvanim upotrebom oružja za masovno uništavanje (hemijski, biološki, nuklearni i radiološki terorizam).

U Beogradu, 29.8.2021. godine

Doc. dr Vladimir M. Cvetković

Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti,

Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd Međunarodni institut za istraživanje katastrofa, Beograd

Prof. dr Branislav Ristivojević

Dekan, Pravni fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu

 

Vladimir Cvetkovic

Prof. dr Vladimir M. Cvetković je zaposlen na Univerziteta u Beogradu, Fakultetu bezbednosti i realizuje nastavu na predmetima: Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Zaštita od prirodnih i antropogenih katastrofa, Bezbednosni rizici i katastrofe, Metodologija procene rizika od katastrofa, Rukovodjenje u vanrednim situacijama, Smanjenje rizika od katastrofa. Više od 15 godina se bavi istraživanjem u oblasti studija katastrofa. Objavio je preko 250 naučnih radova i 20 knjiga iz oblasti studija katastrofa. Predsednik je i osnivač Naučnog stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa i glavni urednik Međunarodnog časopisa za upravlјanje rizicima od katastrofa (International Institute for Disaster Research). Dobitnik je brojnih nagrada od čega je najznačajnija nagrada za najboljeg mladog naučnika Srbije ,,Danubius Young Scientist Award 2017“ koja se dodeljuje od strane Austrijskog ministarstva za nauku, istraživanje i ekonomiju (BMWFW) i Instituta za Dunavski region i Centralnu Evropu (IDM) za izuzetna dostignuća u nauci. Više o njegovoj biografiji možete pogledati na sledećoj adresi - https://vladimircvetkovic.upravljanje-rizicima.edu.rs/.