Poseta Rusko-srpskog humanitarnog centra

  • Post category:Vesti
Naučna i stručna saradnja Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama iz Beograda, Pravnog fakulteta u Novom Sadu i Rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu. Naime, predstavnici Pravnog fakulteta u Novom Sadu, dekan prof. dr Branislav Ristivojević, dr Ivan Milić i doc.dr Vladimir M. Cvetković sa Fakulteta bezbednosti, Univerziteta u Beogradu, posetili su Rusko-srpski humanitarni centar u okviru buduće međunarodne naučne i stručne saradnje. Tom prilikom, razgovarano je o različitim modalitetima međusobne saradnje u cilju unapređenja bezbednosti građana u oblasti katastrofa. 

Vladimir Cvetkovic

Prof. dr Vladimir M. Cvetković je zaposlen na Univerziteta u Beogradu, Fakultetu bezbednosti i realizuje nastavu na predmetima: Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Zaštita od prirodnih i antropogenih katastrofa, Bezbednosni rizici i katastrofe, Metodologija procene rizika od katastrofa, Rukovodjenje u vanrednim situacijama, Smanjenje rizika od katastrofa. Više od 15 godina se bavi istraživanjem u oblasti studija katastrofa. Objavio je preko 250 naučnih radova i 20 knjiga iz oblasti studija katastrofa. Predsednik je i osnivač Naučnog stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa i glavni urednik Međunarodnog časopisa za upravlјanje rizicima od katastrofa (International Institute for Disaster Research). Dobitnik je brojnih nagrada od čega je najznačajnija nagrada za najboljeg mladog naučnika Srbije ,,Danubius Young Scientist Award 2017“ koja se dodeljuje od strane Austrijskog ministarstva za nauku, istraživanje i ekonomiju (BMWFW) i Instituta za Dunavski region i Centralnu Evropu (IDM) za izuzetna dostignuća u nauci. Više o njegovoj biografiji možete pogledati na sledećoj adresi - https://vladimircvetkovic.upravljanje-rizicima.edu.rs/.