Poseta Beogradskoj otvorenoj skoli u okviru Otvorenih vrata EU Resurs centra

  • Post category:Vesti

Predsednik Naucno-strucnog drustva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama prof.dr Vladimir M. Cvetkovic,zajedno sa predstavnicima drugih civilnih organizacija,prisustvovao je Prvim otvorenim vratima EU Resurs centra, koja su bila organizovana 15.septembra 2023. u Beogradskoj otvorenoj skoli, na temu:aktuelne finansijske podrske i registracije u bazu civilnog drustva.

EU Resurs centar za civilno drustvo u Srbiji je mesto podrske za predstavnike civilnog drustva koje rade na priblizavanju Srbije Evropskoj uniji.