Osnovna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija – Stara planina 2019. godina

  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

U organizaciji Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama (upravljanje-rizicima.com), realizovana je osnovna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija. Obuka je realizovana na Staroj planini u periodu od 13. do 16. jula 2019. godine. Nesebičnu podršku realizaciji obuke dali su Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu, Rusko-srpski humanitarni centar u Nišu i Srpski spasilački tim. Rukovodilac obuke doc. dr Vladimir M. Cvetković je izjavio da je obuka realizovana u potpunosti u skladu sa usvojenim elaboratom osnovne bezbednosne obuke i da će se u narednom periodu nastaviti sa organizacijama terenskih obuka kako bi se nivo obučenosti mladih ljudi i građana podigla na mnogo viši nivo. U realizaciji obuke učestvovali su prof. dr Boban Milojković sa Kriminalističko-policijskog univerziteta i profesorka Snežana Rajičić. Obuku je pohađalo više od 60 polaznika sa različitih Fakulteta u Republici Srbiji.
Po završetku obuke, polaznicima obuke, svečano su uručeni sertifikati. 

U toku obuke, realizovane su različite aktivnosti iz oblasti vanrednih situacija:

– zaštita i spasavanje na nepristupačnim terenima;
– zaštita i spasavanje ljudi ispod ruševina;
– zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama izazvanim 
požarima i eksplozijama;
– zaštita i spasavanje ljudi u vanrednim situacijama izazvanim upotrebom hemijskog, biološkog, radiološkog i nuklearnog oružja u terorističke svrhe;
– pružanje prve pomoći; 
– spasavanje ljudi s visina (alpinizam); 
– orijentacija na nepoznatom zemljištu pomoću topografske karte i savremenih uređaja za orijentaiju i pozicioniranje;
– upotreba operativnih policijskih veština u vanrednim situacijama;
– upotreba alata samoodbrane (JuJutsu) u vanrednim situacijama antropogenog porekla;
– pružanje prve medicinske pomoći i psihosocijalna podrška ugroženim ljudima;
– sklanjanje ljudi, životinja i imovine;
– zbrinjavanje povređenih i ugroženih lica;
– zaštita od zračenja, hemijskih i bioloških zagađenja;
– zaštita od eksplozivnih ostataka rata kao i drugih improvizovanih eksplozivnih naprava;
– asanacija terena;
– zaštita i očuvanje dobara od opšteg interesa za RS;
– uspostavljanje svih službi od javnog interesa.

Osnovna obuka iz oblasti vanrednih situacija – jedinica civilne zaštite opšte namene NSDR-URVS

Vladimir Cvetkovic

Prof. dr Vladimir M. Cvetković je zaposlen na Univerziteta u Beogradu, Fakultetu bezbednosti i realizuje nastavu na predmetima: Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Zaštita od prirodnih i antropogenih katastrofa, Bezbednosni rizici i katastrofe, Metodologija procene rizika od katastrofa, Rukovodjenje u vanrednim situacijama, Smanjenje rizika od katastrofa. Više od 15 godina se bavi istraživanjem u oblasti studija katastrofa. Objavio je preko 250 naučnih radova i 20 knjiga iz oblasti studija katastrofa. Predsednik je i osnivač Naučnog stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa i glavni urednik Međunarodnog časopisa za upravlјanje rizicima od katastrofa (International Institute for Disaster Research). Dobitnik je brojnih nagrada od čega je najznačajnija nagrada za najboljeg mladog naučnika Srbije ,,Danubius Young Scientist Award 2017“ koja se dodeljuje od strane Austrijskog ministarstva za nauku, istraživanje i ekonomiju (BMWFW) i Instituta za Dunavski region i Centralnu Evropu (IDM) za izuzetna dostignuća u nauci. Više o njegovoj biografiji možete pogledati na sledećoj adresi - https://vladimircvetkovic.upravljanje-rizicima.edu.rs/.

Оставите одговор