Osnovna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija – Stara planina 2019. godina

  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

U organizaciji Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama (upravljanje-rizicima.com), realizovana je osnovna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija. Obuka je realizovana na Staroj planini u periodu od 13. do 16. jula 2019. godine. Nesebičnu podršku realizaciji obuke dali su Kriminalističko-policijski univerzitet u Beogradu, Rusko-srpski humanitarni centar u Nišu i Srpski spasilački tim. Rukovodilac obuke doc. dr Vladimir M. Cvetković je izjavio da je obuka realizovana u potpunosti u skladu sa usvojenim elaboratom osnovne bezbednosne obuke i da će se u narednom periodu nastaviti sa organizacijama terenskih obuka kako bi se nivo obučenosti mladih ljudi i građana podigla na mnogo viši nivo. U realizaciji obuke učestvovali su prof. dr Boban Milojković sa Kriminalističko-policijskog univerziteta i profesorka Snežana Rajičić. Obuku je pohađalo više od 60 polaznika sa različitih Fakulteta u Republici Srbiji.
Po završetku obuke, polaznicima obuke, svečano su uručeni sertifikati. 

U toku obuke, realizovane su različite aktivnosti iz oblasti vanrednih situacija:

– zaštita i spasavanje na nepristupačnim terenima;
– zaštita i spasavanje ljudi ispod ruševina;
– zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama izazvanim 
požarima i eksplozijama;
– zaštita i spasavanje ljudi u vanrednim situacijama izazvanim upotrebom hemijskog, biološkog, radiološkog i nuklearnog oružja u terorističke svrhe;
– pružanje prve pomoći; 
– spasavanje ljudi s visina (alpinizam); 
– orijentacija na nepoznatom zemljištu pomoću topografske karte i savremenih uređaja za orijentaiju i pozicioniranje;
– upotreba operativnih policijskih veština u vanrednim situacijama;
– upotreba alata samoodbrane (JuJutsu) u vanrednim situacijama antropogenog porekla;
– pružanje prve medicinske pomoći i psihosocijalna podrška ugroženim ljudima;
– sklanjanje ljudi, životinja i imovine;
– zbrinjavanje povređenih i ugroženih lica;
– zaštita od zračenja, hemijskih i bioloških zagađenja;
– zaštita od eksplozivnih ostataka rata kao i drugih improvizovanih eksplozivnih naprava;
– asanacija terena;
– zaštita i očuvanje dobara od opšteg interesa za RS;
– uspostavljanje svih službi od javnog interesa.

Osnovna obuka iz oblasti vanrednih situacija – jedinica civilne zaštite opšte namene NSDR-URVS

Оставите одговор