Dr Vladimir M. Cvetković, docent

Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Gospodara Vučića 50                         
 Međunarodni institut za istraživanje katastrofa, Dimitrija Tucovića 121, Beograd
Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, Dimitrija Tucovića 121, Beograd
 

Osnovni biografski podaci i školovanje

Rođen je 08.02.1987. godine u Kragujevcu. Doktorirao je na Fakultetu bezbednosti Univerzitetu u Beogradu, na temu ,,Spremnost građana za reagovanje na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom u Republici Srbiji“ (2016) čime je stekao akademsko zvanje doktor nauka – nauke bezbednosti.
Na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu odbranio je master rad na temu ,,Upravljanje u vanrednim situacijama izazvanim zloupotrebom oružja za masovno uništavanje“ 2012. godine čime je stekao zvanje master kriminalista i diplomirao je 2010. godine kao student generacije sa prosečnom ocenom 10.00 (prvi polaznik u istoriji sa spomenutim ostvarenim prosekom), čime je stekao zvanje diplomirani kriminalista.
Završio je srednju školu unutrašnjih poslova (zvanje policajac) u Sremskoj Kamenici 2006. godine kao jedan od đaka generacije i nosilac Vukove diplome, i osnovnu školu ,,Sveti Sava“ u Batočini 2002. godine kao nosilac Vukove diplome. 

Nagrade i priznanja

 • Dobitnik je nagrade za najboljeg mladog naučnika Srbije ,,Danubius Young Scientist Award 2017“ koja se dodeljuje od strane Austrijskog ministarstva za nauku, istraživanje i ekonomiju (BMWFW) i Instituta za Dunavski region i Centralnu Evropu (IDM) za izuzetna dostignuća u nauci.

 • dobitnik je stipendije za talente Ministarstva prosvete RS – Grant by the Fund for Young talents of the Republic of Serbia for the undergraduate students of final years (2009/10);
 • dobitnik ,,Eurobank EFG školarine za najbolje studente Srbije“ u okviru projekta ,,Investirajmo u evropske vrednosti“, zbog posebnog isticanja u oblasti kriminalističko i policijsko-bezbednosnih studija, 2009. godina.
 • nagrada za najboljeg studenta I generacije Kriminalističko policijske akademije u Zemunu za ostvareni prosek 10.00, 2. oktobar 2010. godine, dodeljena srebrna značka;
 • nagrada za najboljeg studenta treće godine Kriminalističko policijske akademije u Zemunu, 2. oktobar 2009. godine, dodeljena kožna torba; nagrada za najboljeg studenta druge godine Kriminalističko-policijske akademije u Zemunu, 2. oktobar 2008. godine, dodeljena nagrada lap-top;
 • nagrada za najboljeg studenta prve godine Kriminalističko policijske akademije u Zemunu, 2. oktobar 2007. godine, dodeljena pohvalnica;
 • izabran na Skupštini opštine Lapova u toku godine za najboljeg studenta u istoriji opštine i kao nagradu, dodeljen mu je lap-top;
 • dodeljena nagrada za jednog od najboljeg kadeta sa prosekom 5.00 u Srednjoj školi unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici:
 • dobitnik je stipendije OEBS-a za treću godinu doktorskih studija na Univerzitetu u Beogradu, Fakultetu bezbednosti, 2015/2016. godine;
 • u Sektoru za vanredne situacije, u toku 2011. godine, realizovao je stručnu praksu;
 • osnovni kurs za vatrogasca – spasioca u 2012. godini u trajanju od 4 meseca,  završio je sa prosekom 5,00 (pet) u Upravi za vanredne situacije grada Beograda čime je stekao diplomu vatrogasca – spasioca;
 • položio je i stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara sa visokom stručnom spremom (2012. godine);
 • završio je osnovni specijalistički kurs za inspektore iz oblasti civilne zaštite i upravljanja rizikom, 2014. godina;
 • položen stručni ispit za procenu rizika od katastrofa i izradu planova zatštite i spasavanja u vanrednim situacijama, 2018. godina;
 • položen stručni ispit za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, 2018. godina;
 • završen kurs i izdato uverenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasca-spasioca izdato od strane MUP-a, R. Srbije 2012. godina;
 • diploma za majstorsko zvanje u borilačkim veštinama JuJutrsu, (crni pojas – prvi dan) 2005. godina;
 • diploma za radio amatera E klase, Sremska Kamenica, 2004. godina;
 • u osnovnoj školi za izuzetno postignute rezultate u takmičenjima, dodeljene su mu 6 posebnih diploma, i to za: fiziku, istoriju, srpski i nemački jezik, biologiju i tehničko obrazovanje. 

Zaposlenje i pedagoško iskustvo

Zaposlen je na Fakultetu bezbednosti, Univerziteta u Beogradu u zvanju docenta na Katedri studija vanrednih situacija i ekološke bezbednosti. Direktor je Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa (International Institute for Disaster Research) u Beogradu. Predsednik je i osnivač Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama u Beogradu. Angažovan je na sledećim predmetima: 
 – Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama;
 – Zaštita od prirodnih i antropogenih katastrofa;
 – Bezbednosni rizici i katastrofe (Sistem zaštite i spasavanja);
 – Metodologija procene rizika i izrada planova zaštite i spasavanja od elementarnih i drugih nepogoda;
 – Rukovođenje aktivnostima zaštita i spasavanja;
 – Sistem prevencije i smanjenja rizika od elementarnih i drugih nepogoda
U periodu od 2013. do 2017. godine bio je zaposlen na Kriminalističko-policijskoj akademiji kao saradnik u zvanju asistenta za sledeće predmete ,,Bezbednost u vanrednim situacijama“, ,,Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama“, ,,Sprečavanje i suzbijanje požara, eksplozija i havarija“, ,,Informacioni sistemi u vanrednim situacijama“. Takođe, na spomenutoj visoko obrazovnoj instituciji i predmetima, u periodu od 2011. do 2013. godine, bio je zaposlen kao saradnik u zvanje saradnika u nastavi. U toku 2006. godine bio je zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije kao policijski službenik.
Mentor odbranjennih master radova:
 1. Evakuacija iz stambenih objekata u vanrednim situacijama izazvanim požarima. Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti;
 2. Ispitivanje uticaja demografskih i socio – ekonomskih faktora na nivo pripremljenosti građana za reagovanje u vanrednim situacijama izazvanim šumskim požarima u Prijepolju. Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti;
 3.  Percepcija javnosti o terorističkim pretnjama upotrebe hemijskog oružja: implikacije na proces upravljanja rizicima u vanrednim situacijama. Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti;
 4. Demografska i socio-ekonomska perspektiva percepcije rizika od prirodnih katastrofa izazvanih poplavom: studija slučaja Beograd. Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti.
 5. Gender dimension of citizens’ vulnerability to natural disasters caused by the 2014 floods: the Svilajnac case study. University of Belgrade, Faculty of Security Studies.
 6. Comparative analysis of disaster risk management policy in South East Europe. University of Belgrade, Faculty of Security Studies.
 7.  Increasing the risk of disasters caused by the impact of climate change on natural hazards. University of Belgrade, Faculty of Security Studies.
 8. Uloga društvenih mreža u smanjenju rizika od katastrofa. Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti.
 9. Unapređenje spremnosti službenika obezbeđenja za postupanje u vanrednim situacijama izazvanim požarom. Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti.
 10. Povećanje rizika od katastrofa izazvanim opasnostima usled klimatskih promena. Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti.
 11. Integrisano upravljanje rizicima u vanrednoj situaciji izazvanoj požarom: studija slučaja elektrodistribucije Beograd
 12. Mitovi o ponašanju ljudi u uslovima katastrofa.

Profesionalni angažmani i sertifikati

 • Direktor Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa u Beogradu, Dimitrija Tucovića 121
 • Glavni i odgovorni urednik međunarodnog časopisa ,,International Journal of Disaster Risk Management“. Link
 • Predsednik Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama kao organizacije od posebnog značaja za sistem zaštite i spasavanja Republike Srbije, 2018. godina (http://upravljanje-rizicima.com/);
 • Rukovodilac i realizator osnovne bezbednosne obuke iz oblasti upravljanja rizicima i mera zaštite i spasavanja u vanrednim situaicjama, Stara Planina, 2019. godine.
 • Realizator seminara ,,Bezbednost učenika u školskim objektima“, kataloški broj 9 iz Kataloga programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika ZUOV za školsku 2014/2015. i 2015/2016. godine i za školsku 2016/2017. godinu;
 • Učestvovao je u realizaciji posebnih oblika nastave (obuka) tokom zaposlenja u Kriminalističko-policijskoj akademiji, kao što su osnovna policijska obuka sa studentima prve godine (rukovanje i manipulacija vatrenim oružjem policijskih službenika); osnovna policijsko-bezbednosna obuka za vanredne situacije sa studentima II godine osnovnih akademskih i strukovnih studija; letnja terenska obuka u Nastavnom centru „Mitrovo Polje“ MUP-a Republike Srbije na Goču sa studentima treće godine akademskih i druge godine strukovnih studija;
 • Sekretar Katedre bezbednosnih nauka, Kriminalističko-policijska akademija, od 2011. do 2015. godine.
 •  Na Kriminalističko-policijskoj akademiji od 2014. godine vodio je sekciju za vanredne situacije, a od 2016. godine i sekciju policijske samoodbrane (Jujutsu).
 • Bio je angažovan u školskoj policijskoj ispostavi i kao član komisije za samovrednovanje u Kriminalističko-policijskoj akademiji.
 • Poseduje sledeće sertifikate i licence:
  • certificate, DCAF Border Security Programme certifies that  has successfully participated in the seventh ,,Future Leaders Training“  which took place in Andermatt, Switzerland, Geneva Centre for The Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2011. година;
  • certificate of Participation, ,,Weapons of Mass Destruction Crime Scene Operations Course“, United States of America, Department of Defense International Counterproliferation Program, 2011. година;
  • certificate, Sixth Regional Course in ,,International Humanitarian Law“, BU Faculty of Political Sciences, 2009.
  • certificate of appreciation in recognition of the valuable contribution as a Participant of the NATO SPS Leadership Roundtable on Information-Related Hybrid Threats in South – East Europe, 6-12 October 2019, Republic of North Macedonia.
  • certificate that has successfully completed training on project design, proposal development and project management for EU Horizon 2020 programme, EUTA and UNDP;
  • certificate that has successfully completed IAEA Regional Workshop on Human Resource Devellopment, 30 October – 3 November 2017, organized by International Atomic Energy Agency (IAEA) and Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro;
  • certificate of completion on-line e-learning course on: Overview of Nuclear Security Threats and Risks; Nuclear Security Threats and Risks (4 modules); Introduction to and Overview of IAEA Nuclear Security Series Publications; Nuclear Security Disciplines course on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities;
  • Uverenje o položenom stručnom ispitu iz oblasti zaštite od požara za radnike na poslovima sa visokim obrazovanjem, 18.12.2012. godine;
  • Uverenje o završenom osnovnom kursu za radnike vatrogasnih i spasilačkih jedinica  – 97. klasa, održanog od 03.09. do 14.12.2011. godine;
  • Položen stručni ispit procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, 2018. godina;
  • Položen stručni ispit procene rizika od katastrofa i izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, 2018. godina; 

 Naučno-istraživački rad

Realizovao je veći broj naučnih istraživanja i objavio je više od  250 naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, zbornicima, od čega 16 naučnih monografija, 12 radova u časopisima na SCI/SSCI listi i doktorsku disertaciju u periodu od 2011. do 2018. godine. Link. Kvantifikacijom naučnih rezultata, dr Vladimir M. Cvetković ostvario je više od 500 naučnih poena. Uža oblast istraživačkih interesovanja  jesu bezbednost, vanredne situacije, upravljanje rizicima, civilna zaštita. Služi se engleskim i nemačkim jezikom.
 • Prema zvaničnim podacima naučne mreže ,,Research gate“ 2019. godine, ostvario je 214.56 (RG scores). 413.16 (total research interest), 14 h-index, 613 (citations), 129 (recommendations) i 40.153 čitanja. Link
 • Prema zvaničnim podacima ,,Google schoolar citations“ ostvario je 820 (citations), h-index 14 i i10-index 20. Link
Angažovan je na sledećim projektima i seminarima:
 • medjunarodno istraživački projekat ,,Horizon 2020 project DAREnet – Danube river region Resilience Exchange network targeting the Call topic: SEC-21–GM-2016/2017: Pan European Networks of practitioners and other actors in the field of security“. Link
 • član je naučno-istraživačkog projekta koji realizuje Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu pod nazivom: „Nacionalna bezbednost Republike Srbije i bezbednosne integracije“, 2014-2015. godina;
 • član je naučnoistraživačkog projekata koji realizuje Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu pod nazivom: Upravljanje policijskom organizacijom u sprečavanju i suzbijanju pretnji bezbednosti u Republici Srbiji. Od 2015.  do 2018. godine;
 • član je naučnoistraživačkog projekta  koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (br. 179045), koji realizuje Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu, 2011-2016. godina;
 • realizator je seminara: ,,Bezbednost učenika u školskim objektima“ koji je predviđen Katalogom programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2014/2015. i 2015/2016. godine i za školsku 2016/2017. godinu;
 • Učestvovao je u pripremanju međunarodnog projekta kao kordinator za Srbiju Horizon 2020 Call: H2020-DRS-2015 Topic: DRS-10-2015 Type of action: CSA Proposal number: 700501 Proposal acronym: SOSP. Science opportunities saving population.
Recenzirao je preko 50 naučnih  radova u domaćim časopisima i zbornicima (bezbednost, nauka, bezbednost i policija, zbornik međunarodne naučne konferencije) i u međunarodnim časopisima na SCI/SSCI listi:
 • International Journal of Environmental Research and Public Health (3 papers)
 • International Journal of Disaster Risk Reduction (5 papers)
 • International Journal of Architectural Heritage;
 • International Journal – Heliyon;
 • International Journal – Geomatics, Natural Hazards and Risk;
 • International Journal – Health Science Journal;
 • Journal of Infection and Public Health;
 • Preventive Medicine Reports;

 Rad u međunarodnom časopisu na SCI/SSCI listi

 1. Cvetković, V.M., Öcal , A., Lyamzina, Y., Noji, E.K., Nikolić, N., Milošević, G. (2021). Nuclear Power Risk Perception in Serbia: Fear of Exposure to Radiation vs. Social Benefits. Energies, 14, in press. Link
 2. Janković, B., Cvetković, V. M., Milojević, S., & Ivanović, Z. (2021). Relations between police and private security officers: a case study of Serbia. Security journal. doi:10.1057/s41284-021-00289-z. Link
 3. Cvetković, V., Nikolić, N., Nenadić, R. U., Ocal, A., & Zečević, M. (2020). Preparedness and Preventive Behaviors for a Pandemic Disaster Caused by COVID-19 in Serbia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(11), 4124 (M21) .Link
 4. Janković, B., & Cvetković Vladimir, M. (2020). Public perception of police behaviors in the disaster COVID-19 – The case of Serbia. Policing: An International Journal, 43(6), 979-992. doi:10.1108/PIJPSM-05-2020-0072. (2020). doi:10.1108/PIJPSM-05-2020-0072 (M22). Link
 5. Ocal, A., Cvetković, V. M., Baytiyeh, H., Tedim, F., & Zečević, M. (2020). Public reactions to the disaster COVID-19: A comparative study in Italy, Lebanon, Portugal, and Serbia. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 11(1), 1864-1885. doi:10.1080/19475705.2020.1811405. Link
 6. Cvetković, V. M., Öcal, A., & Ivanov, A. (2019). Young adults’ fear of disasters: A case study of residents from Turkey, Serbia and Macedonia. International Journal of Disaster Risk Reduction, 101095. (M21). Link
 7. Cvetković, V., Roder, G., Öcal, A., Tarolli, P., & Dragićević, S. (2018). The Role of Gender in Preparedness and Response Behaviors towards Flood Risk in Serbia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(12), 2761 (M21); Link
 8. Cvetković, V., Noji, E., Filipović, M., Marija, M. P., Želimir, K., & Nenad, R. (2018). Public Risk Perspectives Regarding the Threat of Terrorism in Belgrade: Implications for Risk Management Decision-Making for Individuals, Communities and Public Authorities. Journal of Criminal Investigation and Criminology/, 69(4), 279-298. (M23)  Link
 9. Cvetković, V., Kevin, R., Shaw, R., Filipović, M., Mano, R., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2018). Household earthquake preparedness in Serbia – a study from selected municipalities. Acta Geographica, 59(1), 27-43. (M23) Link
 10. Cvetković, V., Ristanović, E., & Gačić, J. (2018). Citizens Attitudes about the Emergency Situations Caused by Epidemics in Serbia – Stavovi građana o vanrednim situacijama izazvanim epidemijama: studija slučaja Srbije. Iranian Journal of Public Health, 47(8), 1213-1214. (M23) Link
 11. Cvetković, V., Dragićević, S., Petrović, M., Mijaković, S., Jakovljević, V., & Gačić, J. (2015). Knowledge and perception of secondary school students in Belgrade about earthquakes as natural disasters. Polish journal of environmental studies, 24(4), 1553-1561. (M23) Link
 12. Gačić, J., Jović, J. S., Terzić, N., Cvetković, V., Terzić, M., Stojanović, D., & Stojanović, G. (2019). Gender differences in stress intensity and coping strategies among students – Future emergency relief specialist. Vojnosanitetski pregled. Military-medical and pharmaceutical review, 78(5) (M23). Link
 13. Janković, B., Cvetković, V. M., Milojević, S., & Ivanović, Z. (2021). Relations between police and private security officers: a case study of Serbia. Security journal. doi:10.1057/s41284-021-00289-zl (M23) Link

 Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom

 1. Cvetković, V., Grbić, L. (2021). Public perception of climate change and its impact on natural disasters. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic. Link
2. Cvetković, V., Pavlović, S., & Janković, B. (2021). Factors of influence on preparedness of the private security members for fire emergencies. Journal of Criminalistic and Law, NBP, 26(1) (M24). Link
3. Cvetković, V., Tomašević, K., & Milašinović,  (2019). Bezbednosni rizici klimatskih promena: studija slučaja Beograda – Security risks of climate change: case study of Belgrade. 53(2), 596–626.(M24) Link
4. Cvetković, V., Milašinović, S., & Lazić, Ž. (2018). Examination of citizens’ attitudes towards providign support to vulnerable people and voluntereeing during disasters. Journal for social sciences, TEME, 42(1), 35-56.(M24) Link
5.  Cvetković, V., Lipovac, M., & Milojković, B. (2016). Knowledge of secondary school students in Belgrade as an element of flood preparedness. Journal for social sciences, TEME, 15(4), 1259-1273.(M24) Link
6. Cvetković, V. (2016). Fear and floods in Serbia: Citizens preparedness for responding to natural disaster. Matica Srpska Journal of Social Sciences, 155(2), 303-324. Link
7. Janković, B., Cvetković, V., & Ivanov, A. (2019). Perceptions of private security: А case study of students from Serbia and North Macedonia. Journal of Criminalistic and Law, NBP, 24(3) (M24). Link

Objavljenje knjige i monografije

 1. Cvetković, V., & Marina, J. (2021). Mitovi o katastrofama: istine i zablude (Myths about disasters: truths and misconceptions). Beograd: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.
 2. Cvetković, V., Martinović, J. (2021). Upravljanje u nuklearnim katastrofama. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.
 3. Cvetković, V. (2021). Bezbednosni rizici i katastrofe. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.
 4. Cvetković, V. (2020). Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama (750 str.)
 5. Cvetković, V. (2019). Upravljanje rizicima i sistemi zaštite i spasavanja od katastrofa. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama (praktikum).
 6. Cvetković, V. (2017). Metodologija naučnog istraživanja katastrofa – teorije, koncepti i metode. Beograd: Zadužbina Andrejević.
 7. Cvetković, V., Filipović, M., & Gačić, J. (2019). Zbirka propisa iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u oblasti vanrednih situacija
 8. Jakovljević, V., Cvetković, V., & Gačić, J. (2015). Prirodne katastrofe i obrazovanje. Beograd: Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu.
 9. Cvetković, V. (2016). Policija i prirodne katastrofe. Beograd: Zadužbina Andrejević.
 10. Cvetković, V., Gačić, J. (2016). Evakuacija u prirodnim katastrofama. Beograd: Zadužbina Andrejević.
 11. Ivanov, A., Cvetković, V. (2016). Prirodni katastrofi – geoprostorna i vremenska distribucija. Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“- Bitola, Fakultet za bezbednost, Skopje.
 12. Bošković, D., Cvetković, V. (2017). Procena rizika u sprečavanju izvršenja krivičnih dela eksplozivnim materijama. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija.
 13. Cvetković, V., Bošković, D., Janković, B., & Andrić, S. (2019). Percepcija rizika od vanrednih situacija. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija.
 14. Miladinović, S., Cvetković, V., & Milašinović, S. (2017). Upravljanje u kriznim situacijama izazvanim klizištima. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija.
 15. Cvetković, V., Filipović, M. (2017). Pripremljenost za prirodne katastrofe – preporuke za unapređenje pripremljenosti. Beograd: Zadužbina Andrejević.
 16. Cvetković, V., Milašinović, S., & Gostimirović, L. (2018). Istorijski razvoj policijskog obrazovanja u Srbiji. Doboj: Visoka poslovna tehnička škola.
 17. Cvetković, V. (2013). Interventno-spasilačke službe u vanrednim situacijama. Beograd: Zadužbina Andrejević.

Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika, leksikografske ili kartografsk epublikacije nacionalnog značaja – M49

 1. Suprostavljanje savremenom organizovanom kriminalu i terorizmu, urednici: Vladimir Cvetković (sekretar projekta), Marija Popović (sekretarka projekta), doc. dr Tanja Kesić i prof. dr Željko Nikač. Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija, 2015. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija. Rukovodilac projekta: prof. dr Saša Mijalković. ISBN 978-86-7020-333-4, COBISS.SR-ID 218844684.

Rad u medjunarodnom časopisu

 1. Cvetković, V., & Martinović, J. (2020). Inovative solutions for flood risk management. International Journal of Disaster Risk Management, 2(2).
 2. Cvetkovic, V. M. (2019). Risk Perception of Building Fires in Belgrade. International Journal of Disaster Risk Management, 1(1), 81-91.
 3. Perić, J., & Cvetković, V. (2019). Demographic, socio-economic and phycological perspective of risk perception from disasters caused by floods: case study Belgrade. International Journal of Disaster Risk Management, 1(2), 31-43
 4. Cvetković, V., & Todorović, S. (2021). Comparative analysis of disaster risk management policies in the region of south-east Europe. International yearbook Faculty of Security Studies, 1, 7-17. doi:10.20544/IYFS.39.1.19.P01

Rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značaja

 1. Cvetković, V., Filipović, M., Dragićević, S., & Novković, I. (2018). The role of social networks in disaster risk reduction. Paper presented at the Eight International Scientific Conference “Archibald Reiss Days” October 2–3, 2018.
 2. Mlađan, D., Cvetković, V. (2012). Police Deployment in Emergency Situations Caused by the Abuse of Weapons of Mass Destruction. Beograd: Međunarodni naučni skup ,,Dani Arčibalda Rajsa“, tematski zbornik radova međunarodnog značaj, organizacije Kriminalisticko-policijske akademije, 1-2 mart, 2012. godine, 533-547, Volume 2, ISBN 978-86-7020-190-3.
 3. Mlađan, D., Milojković, B., Baras, I., Cvetković, V. (2013). Cooperation of South-East European countries in Emergency Situations. International Scientific Conference, The Balkans between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration, 05-08 June 2013, Ohrid, 279-291, Tom II.
 4. Cvetković, V., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2017). Household supplies for natural disaster: factor of influence on the possession of supplies. Paper presented at the 8th International Scientific Conference – Security concepts and policies – new generation of risks and threats, at ohrid, republic of macedonia 4 – 5 june, 2017.
 5. Cvetković, V., Ivanov, A., & Sadiyeh, A. (2015). Knowledge and perceptions of students of the Academy of  criminalistic and police studies about natural disasters. International scientific conference “Archibald Reiss days” Thematic conference proceedings of international significance., Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies, Volume II, 181-195.
 6. Mlađan, D., Cvetković, V. (2013). Classification of Emergency Situations. International scientific conference “Archibald Reiss days” Thematic conference proceedings of international significance., Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies, 275-291. 
 7. Mijalković, S., Cvetković, V. (2013). Vulnerability of Critical Infrastructure by Natural Disasters. Belgrade, zbornik radova – National Critical Infrastructure Protection, Regional Perspective, 2013, 91-102, ISBN 978-86-84069-84-1, UDC 726.9:75.041.5 ID 176374796.
 8. Cvetković, V. (2014). Spatial and temporal distribution of floods like natural emergency situations. International scientific conference “Archibald Reiss days” Thematic conference proceedings of international significance (3-4 march 2014), Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies, 371-389, volume II. Editor in Chief – Dragana Kolarić. 
 9. Цветковић, В. (2014).  Заштита критичне инфраструктуре од последица природних катастрофа. Седма међународна знаствено-стручна конференција ,,Дани кризног управљања“. Хрватска: Велика Горица, 22. и 23. мај, 1281-1295, 2014. Уредник – Иван Нађ.
 10. Cvetković, V., & Ivanov, A. (2014). Comparative analysis of national strategies for protection and rescue in emergencies in Serbia and Montenegro with emphasis on Croatia. International conference: Macedonia and the Balkans, a hundred years after the world war I – security and euroatlantic integrations (3-5 june 2014). Skopje: University St. Kliment Ohridski – Bitola, Faculty of Security, 200-216. 
 11. Sudar, S., Aleksandar, I., & Cvetković, V. (2016). Environmental and social management framework (esmf) for fostering environmental protection and security in Drina river basin riparian countries. Paper presented at 7th International Scientific Contemporary Trends in Social Control of Crime.
 12. Cvetković, V., & Ivanov, A. (2016). Analiza faktora uticaja na znanje i percepciju učenika srednjih škola u Beogradu o epidemijama. Deveta međunarodna znastveno-stručna konferencija ,,Dani kriznog upravljanja“, Veleučilište Velika Gorica, Hrvatska, 12-13 aprila, Split, 859-868.
 13. Cvetković, V., Stojković, D. (2016). Analysis of geospatial and temporal distribution of storms as a natural disaster, 2016. The international conference is organized by the Faculty of Security – Skopje – University St. Kliment Ohridski – Bitola in collaboration with Faculty of detectives and security – FON University – Skopje. International scientific conference – criminalistic education, situation and perspectives – 20 years after Vodinelic. Skopje, Republic of Macedonia, from 24th to 25th October 2014.
 14. Aleksandar, I., Cvetković, V., & Sudar, S. (2016). Theoretical foundations related to Natural disasters and measuring the resilience of the communities before disasters happens – Establishing proposal variables“. Paper presented at the 7th International Scientific Contemporary Trends in Social Control of Crime.
 15. Gačić, J., Jakovljević, V., & Cvetković, V. (2015). Floods in the Republik of Serbia – vulnerability and human security. Twenty Years of Human Security: Theoretical Foundations and Practical Applications, University of Belgrade – Faculty of Security Studies, 277-286, April 2015.
 16. Cvetković, M. V., Ivanov, A., & Milojković, B. (2016). Influence of parenthood on citizen preparedness for response to natural disaster caused by floods. VI International scientific conference “Archibald Reiss days” Thematic conference proceedings of international significance, Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies.
 17. Cvetković, V., & Ivanov, A. (2016). Uticaj udaljenosti naselja od reke na spremnost građana za reagovanje na poplave u republici Srbiji. Deveta međunarodna znastveno-stručna konferencija ,,Dani kriznog upravljanja“, Veleučilište Velika Gorica, Hrvatska, 12-13 aprila, Split.
 18. Ivanov, A., Cvetković, V., & Sudar, S. (2015). Recognition and perception of risks and environmental hazards on the part of the student population in the republic of Macedonia. In: Zlatko Žlogev i Oliver Bacanović,  International scientific conference – Researching security – approaches, concepts  and policies, 02-03. University “St. Kliment Ohridski”- Bitola Faculty of Security – Skopje, 173-199.
 19. Mlađan, D., Cvetković, V. (2012). Police Deployment in Emergency Situations Caused by the Abuse of Weapons of Mass Destruction. Beograd: Međunarodni naučni skup ,,Dani Arčibalda Rajsa“, tematski zbornik radova međunarodnog značaj, organizacije Kriminalisticko-policijske akademije, 1-2 mart, 2012. godine, 533-547.
 20. Mlađan, D., Milojković, B., Baras, I., Cvetković, V. (2013). Cooperation of South-East European countries in Emergency Situations. International Scientific Conference, The Balkans between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration, 05-08 June 2013, Ohrid, 279-291, Tom II. 
 21. Cvetković, V., Ivanov, A., & Sadiyeh, A. (2015). Knowledge and perceptions of students of the Academy of  criminalistic and police studies about natural disasters. International scientific conference “Archibald Reiss days” Thematic conference proceedings of international significance., Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies, Volume II, 181-195.
 22. Mlađan, D., Cvetković, V. (2013). Classification of Emergency Situations. International scientific conference “Archibald Reiss days” Thematic conference proceedings of international significance., Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies, 275-291, 2013.
 23. Mijalković, S., Cvetković, V. (2013). Vulnerability of Critical Infrastructure by Natural Disasters. Belgrade, zbornik radova – National Critical Infrastructure Protection, Regional Perspective, 2013, 91-102, ISBN 978-86-84069-84-1, UDC 726.9:75.041.5 ID 176374796.
 24. Cvetković, V. (2014). Spatial and temporal distribution of floods like natural emergency situations. International scientific conference “Archibald Reiss days” Thematic conference proceedings of international significance (3-4 march 2014), Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies, 371-389, volume II.
 25. Cvetković, V., & Filipović, M. (2017). Information systems and disaster risk management. . Paper presented at the International scientific and professional conference – 40 years of higher education in the field of security – Theory and Practice, Skopje, Republic of Macedonia.
 26. Cvetković, V., & Gačić, J. (2017). Fires as threatening security phenomenon: factors of influence on knowledge about fires. Paper presented at the Conference: 10th International Conference “Crisis management days“ – security environment and challenges of crisis management, At 24, 25 and 26 May 2017.
 27. Цветковић, В. (2014). Заштита критичне инфраструктуре од последица природних катастрофа. Седма међународна знаствено-стручна конференција ,,Дани кризног управљања“. Хрватска: Велика Горица, 22. и 23. мај, 1281-1295, 2014. Уредник – Иван Нађ.
 28. Cvetković, V., & Ivanov, A. (2014). Comparative analysis of national strategies for protection and rescue in emergencies in Serbia and Montenegro with emphasis on Croatia. International conference: Macedonia and the Balkans, a hundred years after the world war I – security and euroatlantic integrations (3-5 june 2014). Skopje: University St. Kliment Ohridski – Bitola, Faculty of Security, 200-216. 
 29. Sudar, S., Aleksandar, I., & Cvetković, V. (2016). Environmental and social management framework (esmf) for fostering environmental protection and security in Drina river basin riparian countries. Paper presented at 7th International Scientific Contemporary Trends in Social Control of Crime.

Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja – M51

 1. Cvetković, V., & Svrdlin, M. (2020). Vulnerability of women to the consequences of naturally caused disasters: the Svilajnac case study. Bezbednost, 62(3), 43-61.
 2. Cvetković, V., & Jovanović, M. (2020). Examination of the factors that influence public perception of mythically-based human behavior in disaster conditions. Glasnik Srpskog geografskog društva, 100(2), 161-179.
 3. Cvetković, V. (2018). Percepcija javnosti o pripremljenosti za biosferske katastrofe izazvane epidemijama: implikacije na proces upravljanja rizicima. Bezbednost, 60(3), 5-25.
 4. Nikolić, N., Cvetković, V., & Zečević, M. (2019). Human Resource Management in Environmental Protection in Serbia. Bulletin of the Serbian Geographical Society, 100(1), 51-72.
 5. Cvetković, V. (2017). Prepreke unapređenju spremnosti građana za reagovanje u prirodnim katastrofama. Vojno delo, 69(2), 132-150.
 6. Cvetković, V. (2018). Baze podataka o rizicima i informacioni servisi podrške odlučivanju u vanrednim situacijama – Risk database and management support information services for emergencies.
 7. Cvetković, V., & Filipović, M. (2017). Posledice prirodnih katastrofa: faktori uticaja na percepciju građana Srbije – Consequences of natural disasters: factors of influence on Serbian citizens perception. Ecologica, 24(87), 572-578.
 8. Cvetković, V., & Filipović, M. (2018). Ispitivanje percepcije rizika o požarima u stambenim objektima: demografski i socio-ekonomski faktori uticaja – Examination of the fire risk perception in residential buildings: the impact of demographic and socio-economic factors. Vojno delo, 70(5), 82-98.
 9. Cvetković, V., & Filipović, M. (2018). Ispitivanje stavova učenika o uvodjenju nastavnog predmeta bezbednosna kultura u srednjim školama – Examination of students’ attitudes about the introduction of a course “safety culture” in secondary schools. Kultura polisa, 15(35), 277-286.
 10. Cvetković, V., & Filipović, M. (2018). Koncept otpornosti na katastrofe – Theory of disaster resilience. Ecologica, 25(89), 202-207.
 11. Cvetković, V., Filipović, M., & Gačić, J. (2018). Teorijski okvir istraživanja u oblasti katastrofa. Ecologica, 25(91), 545-551.
 12. Cvetković, V., Filipović, M., & Jakovljević, V. (2017). A survey of subjective opinions of population about seismic resistance of residential buildings. J. Geogr. Inst. Cvijic, 67(3), 265-278.
 13. Cvetković, V., Filipović, M., Popović, D., & Ostojić, G. (2017). Činioci uticaja na znanje o prirodnim katastrofama. Ecologica, 24(85), 121-126.
 14. Cvetković, V., Gačić, J., & Babić, S. (2017). Religiousness level and citizen preparedness for natural disasters. Vojno delo, 69(4), 253-262.
 15. Cvetković, V., Giulia, R., Ocal, A., Filipović, M., Janković, B., & Eric, N. (2018). Childrens and youths’ knowledge on forest fires: Discrepancies between basic perceptions and reality. Vojno delo, 70(1), 171-185.
 16. Cvetković, V., Jakovljević, V., Gačić, J., & Filipović, M. (2017). Obuka građana za reagovanje u vanrednim situacijama – Citizens’ training for emergency situations. Ecologica, 24(88), 856-882.
 17. Cvetković, V., & Miladinović, S. (2017). Ispitavanje stavova i znanja učenika o klizištima kao prirodnim opasnostima. Ecologica, 24(85), 121-126.
 18. Cvetković, V., & Milašinović, S. (2017). Teorija ugroženosti i smanjenje rizika od katastrofa. Kultura polisa, 14(33), 217-228.
 19. Cvetković, V. M., & Filipović, M. (2018). Ispitivanje uloge porodice u edukaciji dece o prirodnim katastrofama. Nauka, bezbednost, policija, 23(1), 71-85.
 20. Sultana, O., Cvetković, V., & Kutub, J. (2017). Problems of inhabitants of Muktagacha town in Mymenssingh district in terms of urban services important for security in natural disaster. Vojno delo, 70(1), 112-155.
 21. Cvetković, V. (2017). Spremnost građana za reagovanje u prirodnim katastrofama izazvanim poplavama u Republici Srbiji. Vojno delo, 69(1), 153-190.
 22. Cvetković, V. (2017). Uticaj personalnih i sredinskih faktora na očekivanje pomoći od interventno-spasilačkih službi i humanitarnih organizacija za vreme prirodnih katastrofa. Bezbednost, 59(3), 28-53.
 23. Cvetković, V. (2017). Krizne situacije – pripremljenost države, lokalne zajednice i građana. Vojno delo, 69(7), 122-136.
 24. Cvetković, V. (2017). Percepcija rizika od prirodnih katastrofa izazvanih poplavama. Vojno delo, 69(5), 160-175.
 25. Cvetković, M. V., & Miladinović, S. (2018). Spremnost sistema zaštite i spasavanja Republike Srbije za implementaciju integrisanog upravljanja rizicima od katastrofa – preporuke za sprovođenje istraživanja. Ecologica, 25(92), 995-1001.
 26. Cvetković, V. (2016). Uticaj demografskih, socio-ekonomskih i psiholoških faktora na preduzimanje preventivnih mera. Kultura polisa, XIII(32), 393-404.
 27. Cvetković, V. (2016). The relationship between educational level and citizen preparedness for responding to natural disasters. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 66(2), 237-253.
 28. Cvetković, V. (2014). Analiza geoprostorne i vremenske distribucije vulkanskih erupcija. NBP – Žurnal za kriminalistiku i pravo, 2/2014, 153-171.
 29. Cvetković, V., & Dragicević, S. (2014). Spatial and temporal distribution of natural disasters. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA, 64(3), 293-309.
 30. Popović, M., & Cvetković, V. (2012). Žene kao učesnici u mirovnim operacijama i donosioci odluka u sektoru bezbednosti. . Žene Kultura – Polis: časopis za negovanje demokratske kulture, 9(2), 273-291.
 31. Veličković, M., Cvetković, V. (2013). Uloga i obučavanje pripadnika vojske Srbije za eskortnu pratnju. Vojno delo, 55(2), 262-276.
 32. Vraćević, N., & Cvetković, V. (2014): Uloga privatnih oružanih snaga u tradicionalnim konceptima bezbednosti. Vojno delo, 64 (2), 126-144.
 33. Cvetkovic, V., & Mijalkovic, S. (2013). Spatial and temporal distribution of geophysical disasters. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA, 63(3), 345-359.
 34. Cvetković, V., Milojković, B., & Stojković, D. (2014). Analiza geoprostorne i vremenske distribucije zemljotresa kao prirodnih katastrofa. Vojno delo, 66(2), 166-185, 2014.
 35. Cvetković, V., Gaćić, J., & Petrović, D. (2015). Spremnost studenata Kriminalističko-policijske akademije za reagovanje na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom u Republici Srbiji. Ecologica, 22(78), 302-309.
 36. Cvetković, V., & Stojković, D. (2015). Knowledge and perceptions of secondary school students in Kraljevo about natural disasters. Ecologica, 22(77), 42-49, 2015.
 37. Mijalković, S., & Cvetković, V. (2015): Viktimizacija ljudi prirodnim katastrofama – geoprostorna i vremenska distribucija. Temida, časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu. 4(17), 19-43.
 38. Cvetković, V. (2016). Marital status of citizens and floods: citizen preparedness for response to natural disasters. Vojno delo, 66 (8), 89-116.
 39. Cvetković, V., Vučić, S., & Gačić, J. (2015). Klimatske promene i nacionalna odbrana. Vojno delo, 67 (5), 181-203.
 40. Cvetković, V., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2015). Uticaj statusa regulisane vojne obaveze na spremnost građana za reagovanje na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom u Republici Srbiji. Ecologica, 22(80), 584-590.
 41. Cvetković, V., Janković, B., & Milojević, S. (2016). Bezbednost učenika od posledica prirodnih katastrofa u školskim objektima. Ecologica, 23(84), 809-815.
 42. Milojević, S., Janković, B., & Cvetković, V. (2014). Prediction Model of Effective Studies at the Academy of Criminalistics and Police Studies. NBP – Journal of criminalistics and law, 135-149.
 43. Cvetković, V. (2016). Uticaj motivisanosti na spremnost građana Republike Srbije da reaguju na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom. Vojno delo, 67(3), 141-171.
 44. Lipovac, M., & Cvetković, V.: Problemi u implementaciji evropskih standarda u Republici Srbiji u oblasti integrisanog sistema zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama – broj 112 za hitne pozive. Evropsko zakonodavstvo, 54/2015, 300-306.
 45. Sandić, M., Mlađan, D., Cvetković, V. (2016). Spremnost građana Loznice za reagovanje na prirodnu katastrofu izazvanu zemljotresom. Ecologica, 81, 40-48.
 46. Cvetković, V. (2016). Influence of income level on citizen preparedness for response to natural disasters. Vojno delo, 66(4).
 47. Cvetković, V., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2015). Impact of climate change on the distribution of extreme temperatures as natural disasters. Vojno delo, 66(6), 21-42.
 48. Cvetković, V., Sandić, M. (2016). The fear of natural disaster caused by flood. Ecologica, 23 (82), 202-209.
 49. Cvetković, V. (2016). Uticaj zaposlenosti na spremnost građana za reaogovanje na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom. NBP – Žurnal za kriminalistiku i pravo, 20 (2), 49-94.
 50. Cvetković, V., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2016). Geoprostorna i vremenska distribucija šumskih požara kao prirodnih katastrofa. Vojno delo, 68 (2), 108-127.
 51. Janković, B., & Cvetković, V. (2016). Mesto i uloga FRONTEKS-a u sprovođenju nove politike granične bezbednosti Evropske unije. Evropsko zakonodavstvo, 55 (56-57), 265-277.
 52. Filipović, M., & Cvetković, M. V. (2019). Projekat ,,Prirodne Albanije“ kao pretnja teritorijalnom integritetu Republike Srbije. Vojno delo, 71(4), 114-125.
 53. Cvetković, V., & Katarina, A. (2019). Edukacija građana o smanjenju rizika od katastrofa korišćenjem multimedijalnih sadržaja – društvene igre, kompjuterske igrice i simulacije. Vojno delo, 71(6), 122-151.
 54. Mumović, N., & Cvetković, V. (2019). Činioci uticaja na donošenje odluka o sprovođenju evakuacije u uslovima katastrofa izazvanih požarima u stambenim objektima: studija slučaja Beograda. Vojno delo, 71(7), 142-163.
 55. Janković, B., Cvetković, M. V., Vučković, G., & Milojević, S. (2019). Uticaj akutnog mentalnog stresa na perfomanse gađanja: implikacije na obuku pripadnika bezbednosnih službi. Vojno delo, 71(6), 112-121.
 56. Svrdlin, M., & Cvetković, V. (2019). Mobilni komunikacioni sistemi i aplikacije od značaja za integrisano upravljanje katastrofama. Vojno delo, 71(7), 164-177.
 57. Vraćević, N., & Cvetković, M. V. (2019). Značaj i uloga privatnih vojnih kompanija u rešavanju savremenih problema nacionalne i međunarodne bezbednosti. Vojno delo, 71(3), 73-94.
 58. Ivanov, A., & Cvetković, V.: The role of education in natural disaster risk reduction. Horizons, international scientific journal, year X, Volume 16,115-131, 2014. Editor: Elena Kitanovska-Ristoska, ISSN 1857- 856X, UDC of work 37.017:504.4. Key words: education, natural disaster, reduction of risk, emergency situations, security.

Rad u časopisu nacionalnog značaja – M52

 1. Mlađan, D., Cvetković, V., Veličković, M. (2012). Sistem upravljanja u vanrednim situacijama u Sjedinjenim Američkim državama. Vojno delo, proleće/2012, UDK članka: 351.759.6(73); 351.862.21(73), YU ISSN 0042-8426. Urednik – Milan Tepšić. 
 2. Cvetković, V., Popović, M.: Mogućnosti zloupotrebe oružja za masovno uništavanje u terorističke svrhe. Bezbednost 2/2011, 149-168, UDK časopisa – 623.4/.459:343.326, YU ISSN 0409-2953, UDK članka 623.4/.459:343.326.
 3. Cvetković, V., & Bošković, D.: Analiza geoprostorne i vremenske distribucije suša kao prirodnih katastrofa. Bezbednost, 3/2014, 148-165, 2015. UDK časopisa – 343+351.74./75(05), YU ISSN 0409-2953, UDK – 632.112:551.515.9. 
 4. Cvetković, V.: Faktori uticaja na znanje i percepciju učenika srednjih škola u Beogradu o prirodnim katastrofama izazvanim klizištima. Bezbednost, 1/2015, 32-51. UDK zbornika – 623.4/.459:343.326, YU ISSN 0409-2953, UDK–373.5 37.011.33 (497.11) : 504.3. 
 5. Cvetković, V., & Milojković, B.: Uticaj demografskih faktora na nivo informisanosti građana o nadležnostima policije u prirodnim katastrofama. Bezbednost, 38 (2), 2016, 5-31. UDK: 551.311.2 : 351.78 314.182:001.87 005.57:351.74. 

 Rad u naučnom časopisu – M53

 1. Cvetković, V., & Stojković, D.: Komparativna analiza nacionalnih strategija bezbednosti Albanije, Makedonije i Crne Gore. Bezbjednost, policija i građani (3-4), 239-251, 2014. ISSN 1840-0698, UDK 35.74, UDK: 341.231.1(4-12), DOI: 10.7251/BPGBL1214251C. 
2. Cvetković, V.: The impact fo demographic factors on the expetation of assistance from the police inn natural disaster. Serbian Science Today, 1 (1), 8–17, 2016 (original scientific work). ISSN 2466-4189, COBISS.SR-ID 222708236, UDK of work – 351.759.6:627.51(497.11).Ključne reči: prirodna katastrofa, poplava, očekivanje pomoći, policija, pol, godine, nivo obrazovanja, uspeh u srednjoj školi.
3. Cvetković, V.: Fenomenologija prirodnih katastrofa – teorijsko određenje i klasifikacija prirodnih katastrofa. Bezbjednost, policija i građani, 3 – 4, 311-335, 2015. ISSN 1840-0698, UDK 35.74, UDK: 504.3/.4:001, DOI: 10.7251/BPGBL3415311C. 
4. Cvetković, V., Andrejević, T.: Qualitative research readiness of citizens to respond to natural disasters. Serbian science today, 1 (3), 393-404, 
5. Cvetković, V.: Spremnost za reagovanje na prirodnu katastrofu – pregled literature. Bezbjednost, policija i građani, 1-2/15(XI), 165-183, ISSN 1840-0698, UDK 35.74, UDK: 504.4:614.8.084, DOI: 10.7251/BPGBL1215165C. 
6. Cvetković, V. (2016). Povezanost uspeha u srednjoj školi i spremnosti građana za reagovanje u prirodnim katastrofama. Bezbjednost, policija i građani, UDK: 351.862.22:614.8]:37.03, DOI: 10.7251/BPG1603061C, 61-84. 
7. Kutub, J. R., Cvetković, V. M., & Huq, S. (2017). Assessment of Women’s Vulnerability and their Coping Mechanism Living in Flood prone Areas: A Case Study of Belkuchi Upazila, Sirajganj. Serbian Science Today.
8. Cvetković, V.: Mogućnosti zloupotrebe biološkog oružja u terorističke svrhe. Beograd: časopis Bezbednost, godina LV, 1/2013, 122-140, UDK časopisa: 343+351.74./75 (05), YU ISSN 0409-2953, UDK članka458.2:343.326, 2013. 

Rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja  – M45 

 1. Cvetković, V., & Filipović, M. (2017). Risk management of natural disasters: Concepts and Methods – Upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa: koncepti i metode. Paper presented at the New directions and challenges in transforming societies through a multidisciplinary approach.
 2.  Cvetković, V. (2012). Zadaci vatrogasno-spasilačkih jedinica u terorističkom napadu izazvanom upotrebom oružja za masovno uništavanje. U zbornik radova, Suprostavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu, Kriminalističko – policijska akademija, 2012. godina, 146-160, ISBN – 978-86-7020-232-0, COBISS.SR – ID 195570188. 
 3. Mlađan, D., Cvetković, V. (2011). Stanje i novi izazazovi vatrogasno – spasilačkih službi u svetu. Zbornik radova, Suprostavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu, Kriminalističko – policijska akademija, 2011. godina, 95-109, ISBN 978-86-7020-201-6, COBISS. SR – ID 188134156.
 4. Popović, M., Cvetković, V. (2013). Suprostavljanje savremenom terorizmu kao doprinos zaštiti ljudske bezbednosti u Republici Srbiji. U zbornik radova, Suprostavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu, Kriminalističko – policijska akademija, 2013. godina, 169-177, ISBN – 978-86-7020-267-2, COBISS.SR – ID 203874060. 
 5. Cvetković, V., Popović, M., Sadiah, A. (2014). Mogućnosti zloupotrebe hemijskog oružja u terorističke svrhe. U S. Mijalković. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, 341-357, 2014. ISBN 978-86-7020-302-0, CIP – 343.9.02(082), 343.341(082), 323.28(082), COBISS.SR-ID 212066828. 
 6. Cvetković, V., Petrović, D. (2015). Integrisano upravljanje prirodnim katastrofama. U C. Mijalković, Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija, knjiga VIII.
 7. Cvetković, V. (2014) Analiza geoprostorne i vremenske distribucije klimatskih katastrofa. Tranzicija i ekonomski kriminal II, tematski zbornik radova (pp. 163-183). 
 8. Cvetković, V. (2013). The impacts of climate changes on the risk of natural disasters. In Toma Batkovski (Editor in chief), International yearbook of the Faculty of security (pp. 51-62), 2013. Skopje: Faculty of security. UDC: 551.583:504.4. 
 9. Cvetković, V. (2014). Uloga policije u prirodnim katastrofama. Elementarne nepogode i vanredne situacije. Urednici – Nataša Mrvić, Dragan Petrović, Dragan Mlađan. Beograd, Institut za uporedno pravo i Kriminalističko-policijska akademija: 215-243, 2014. 

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini  – M33 

 1. Mlađan, D., Babić, Đ., Cvetković, V. (2012). Potreba za većim uključivanjem društvenih nauka u razvoj nauke o požarnoj bezbednosti. Treća međunarodna naučna konferencija ,,Bezbednosni inžinjering, požar, životna sredina, radna okolina, integrisani rizici i 13. međunarodna konferencija zaštite od požara i eksplozije, Novi Sad, 18-19. oktobar 2012. godine, Visoka tehnička škola strukovnih studija, ISBN 978-86-6211-037-4, COBISS.SR-ID 274477575. 
 2. Mlađan, D., Marić, P., Baras, I., Cvetković V. (2011). Aktivnosti Sektora za vanredne situacije na usklađivanju politike Republike Srbije sa bezbednosnom politikom EU u oblasti civilne zaštite, zbornik radova: „Usklađivanje spoljne politike Republike Srbije sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije“, Instutut za međunarodnu politiku i privredu. – Beograd, 10-11. oktobar 2011, str. 479 – 492, COBISS.SR-ID 194354956;  ISBN 978-86-7067-171, priređivački: dr Dragan Đukanović i Miloš Jončić. 
 3. Cvetković, V., Milojković, B., Mlađan, D. (2013). Climate Change as a Modern Security Threat. Belgrade, Jaroslav Černi Institute for the Development of Water Resources, International Conference Climate change Impacts on Water Resources, 17-18 October 2013, Belgrade, Serbia, ISBN 978-86-82565-41-3, 168-174.
 4. Cvetković, V., Janković, B., & Banović, B. (2014). Analiza geoprostorne i vremenske distribucije cunamija kao prirodnih katastrofa. Četvrta međunarodna naučna konferencija ,,Bezbednosni inženjering, požar, životna sredina, radna okolina, integrisani rizici“ i Četrnaesta međunarodna konferencija zaštita od požara i eksplozija, 02-03. oktobar 2014. Novi Sad: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, Tehnički univerzitet u Zvolenu i Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, str. 352-361, 2014. Urednici: prof. dr Verica Milanko, doc. dr Mirjana Laban, ing. dr Eva Mračkova. ISBN 978-86-6211-095-4, COBISS.SR-ID 289885191. 
 5. Ranđelović, D., Popović, B., Cvetković, V. (2010). Kompjuterski virusi. Zbornik radova, Naučni skup sa međunarodnim učešćem Pravo i forenzika u kriminalistici, Kragujevac, 15 – 17- septembra, Beograd, Kriminalističko – policijska akademija, 2010. godine, 187-198, ISBN 978–86–7020–171–2, COBISS. SR–ID 177999628, urednik: prof. dr Željko Nikač, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd. 
 6. Cvetković, V. (2014). Upravljanje u terorističkim vanrednim situacijama izazvanim upotrebom opasnih materija. Naučna konferencija: sigurnost urbanih sredina. Eldan Mujanović. Sarajevo, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije: 63-72. 
 7. Cvetković, V. & Mlađović, I. (2015). Mogućnosti zloupotrebe nuklearnog oružja u terorističke svrhe i krivično pravna zaštita. Osmi međunarodni naučni skup „Dani bezbjednosti“ na temu: Subjekti sistema bezbjednosti u ostvarivanju bezbjednosne funkcije države, Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka 12. jun 2015, 397-407 Glavni i odgovorni urednik: Krstan Borojević. UDC 351.74/.75:316.42 (082), ISBN 978-99955-23-52-7, COBISS:RS-ID 5049368. 
 8. Cvetković, V., & Filipović, M. (2017d). Vanredne situacije izazvane upotrebom radiološkog oružja u terorističke svrhe – Emergency situations caused by use of the radiological weapons for terrorist purposes. Paper presented at the First International Conference Environmental Safety and Health at Work, Zrenjanin.
 9. Filipović, M., Cvetković, V., & Jakovljević, V. (2017). Uticaj klimatskih promena na zaštitu i očuvanje biodiverziteta kao preduslova ekološke bezbednosti u Srbiji – The impact of climate change on protection and conservation of biodiversity as a precondition of environmental security in Serbia. Paper presented at the First Conference with International participation – Environmental Safety and Health at Work Zrenjanin.

 Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu – M34

 1. Mlađan, D., Milojković, B., Baras, I., Cvetković, V.: Cooperation of south-east european countries in emergency situations. International scientific conference: The Balkans between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration, 05-08 June 2013, Ohrid, Book of abstracts, 46-47. ISBN 978-608-4532-29-3, COBISS.MK-ID 94041098. 
 2. Cvetković, V., Mijalković, S.: Spatial and Temporal distribution of geophysical disasters. Serbian Academy of Sciences and Arts and Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA, International Conference Natural Hazards – Links between Science and Practice, 8-11 October 2013, ISBN 978-86-80029-58-0, Book of Abstracts.  Editor in chief – Milan Radovanović. Key words: geophysical disasters, statistic analysis, earthquake, volcanic eruptions, dry mass movement. CIP 504 (048), ISBN 978-86-80029-58-0, COBISS.SR-ID 201553676.
 3. Mijalković, S., Cvetković, V.: Vulnerability of Critical Infrastructure by Natural Disasters. Belgrade, International Scientific Conference, Regional Perspective, October 24th, 2013, Belgrade (Organization University of Belgrade – Faculty of Security Studies), Book of Abstracts, 28-29, ISBN 978-86-84069-82-7, COBISS.SR-ID 201998604. Key words: safety, critical infrastructure, natural disasters, the consequences of threats to critical infrastructure by natural disasters, protection of criticak infrastructure from natural disasters.
 4. Cvetković, V., Milojković, B., Mlađan, D., & Miladinović, S.: The role of police in achieving security on the Danube as international waterways in Serbia. The third romanian-bulgarian-hungarian-serbian conference: University of Belgrade, Faculty of Geography University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Managament: Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Book of Abstracts, Srebrno jezero, 18-21. september, 42-43, 2014 Editon in chief: Neda Mimica Dukić, PhD, Dejan Filipović, PhD ISBN 978-86-7031-344-6.
 5. Cvetković, V., & Ivanov, A.: Comparative analysis of national strategies for protection and rescue in emergencies in Serbia and Montenegro with emphasis on Croatia. International conference: Macedonia and the Balkans, a hundred years after the world war I – security and euroatlantic integrations, 03-05 june 2014, Book of abstracts. Skopje: University St. Kliment Ohridski – Bitola, Faculty of Security, 58-59, 2014. CIP -351.74(497.7)“20″(048.3)(062) 355.45(497.7)“20″(048.3)(062) 327.51.071(100-622NATO:497.7)(048.3)(062), ISBN 978-608-4532-46-0. Key words: comparative analysis, the national strategy for the protection and rescue, Serbia, Montenegro, Croatia, safety, emergency situations.
 6. Cvetković, V.: Upravljanje u terorističkim vanrednim situacijama izazvanim upotrebom opasnih materija. XIV Međunarodna naučna konferencija ,,Sigurnost urbanih sredina“, maj 2014. Zbornik sažetaka. Sarajevo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, str. 82-84. Ključne reči: upravljanje, opasne materije, organizacija rada, teroristički akti, 8 koraka, vanredna situacija, bezbednost.
 7. Cvetković, V.: Zaštita kritične infrastrukture od posledica prirodnih katastrofa. Sedma međunarodna znastveno-stručna konferencija ,,Dani kriznog upravljanja“, 22-23 maj, 2014. Zbornik sažetaka. Hrvatska: Velika Gorica, 231-233. UDK 005.334:338.49 – 351:504.4. CIP zapis dostupan u katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižice u Zagrebu pod brojem 877998, ISBN 978-953-7716-55. Ključne reči: kritična infrastruktura, prirodne katastrofe, posledice ugrožavnja, zaštita kritične infrastrukture, bezbednost, vanredne situacije.
 8. Gaćić, J., Jakovljević, V., Cvetković, V.: Floods in the Republic of Serbia – Vulnerability and Human Security. Second International Conference on Human Security: Twenty Years of Human Security Y20HS, Book of Abstracts, November 7th and 8th, 2014, 33-34. Editor – Dr Ivica Djordjevic, Dr Svetlana Stanarević, Dr Jasmina Gačić and Stevan Tatalovic, Faculty of Security Studie. ISBN 978-86-84069-92-6. Keywords: community, vulnerability, floods, resources, human security.
 9. Cvetković, M.V., Gačić, J., Petrović, D.: Spremnost studenata Kriminalističko-policijske akademije za reagovanje na prirodnu katastrofu izazvanu poplavomu Republici Srbiji, 2015. Zbornik apstrakata. Međunarodni naučni skup „Životna sredina i adaptacija privrede na klimatske promene“ 22 – 24. april 2015. godine, Beograd. Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije – Ecologica. Urednik – Larisa Jovanović. ISBN 978-86-89061-07-9, CIP 338.1:551.583(048), 574:33(048), 502.131.1:338.1(048), 574(048), COBISS.SR-ID 214412556. Ključne reči: bezbednost, vanredne situacije, prirodne katastrofe, studenti, Akademija, statistika, spremnost, poplave.
 10. Ivanov, A., Cvetković, V., & Sudar, S.: Recognition and perception of risks and environmental hazards on the part of the student population in the republic of Macedonia. In: Zlatko Žlogev i Oliver Bacanović, International scientific conference – Researching security – approaches, concepts  and policies, 02-03. 06. 2015. University “St. Kliment Ohridski”- Bitola Faculty of Security – Skopje, 112-113. ISBN 978-608-4532-62-0, COBISS.MK-ID 98686218.
 11. Cvetković, V., & Ivanov, A.: Uticaj udaljenosti naselja od reke na spremnost građana za reagovanje na poplave u republici Srbiji. Deveta međunarodna znastveno-stručna konferencija ,,Dani kriznog upravljanja“, Veleučilište Velika Gorica, Hrvatska, Zbornik apstrakata, 2016.
 12. Cvetković, V., Sandić, M.: The fear of natural disaster caused by flood. Međunarodni naučni skup: ekološka kriza: tehnogeneza i klimatske promene, 31-32, 2016. Book of abstract. CIP – 502/504(048) 3:551.583 (048) 316.334.5 (048), ISBN 978-86-89061-09-3, COBISS.SR-ID222768652. Key words: security, natural disaster, citizens, fear, floods, demographic and socio-economic characteristics.
 13. Cvetković, V., & Ivanov, A.: Analiza faktora uticaja na znanje i percepciju učenika srednjih škola u Beogradu o epidemijama. Paper presented at the Deveta međunarodna znastveno-stručna konferencija ,,Dani kriznog upravljanja“,, Veleučilište Velika Gorica, Hrvatska, Zbornik apstrakata, 2016.
 14. Aleksandar, I., Cvetković, V., & Sudar, S. (2016). Theoretical foundations related to Natural disasters and measuring the resilience of the communities before disasters happens – Establishing proposal variables“. Paper presented at the 7th International Scientific Contemporary Trends in Social Control of Crime (in press). Key words: Natural disaster; Community; Resilience; Sustainability.
 15. Sudar, S., Aleksandar, I., & Cvetković, V. (2016). Environmental and social management framework (esmf) for fostering environmental protection and security in Drina river basin riparian countries. Paper presented at the Paper presented at the 7th International Scientific Contemporary Trends in Social Control of Crime.
 16. Cvetković, V., Roder, G., Tarolli, P., Öcal, A., Ronan, K., & Dragićević, S. (2017). Gender disparities in flood risk perception and preparedness: a Serbian case study. Paper presented at the European Geosciences Union GmbH – EGU General Assembly 2017, At Vienna, Austria, Volume: Vol. 19, EGU2017-6720: Session HS1.9/NH1.18 Hydrological risk under a gender and age perspective, Wiena.

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini M63

 1. Mlađan, D., Cvetković, V.:Sistem obuke pripadnika Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih  poslova Republike Srbije“ u: Zbornik radova, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Zaštita na radu u  XXI veku,- terorija i praksa, Tara, 04 – 08. oktobara 2011., ISBN: 978-86-87495-24-1, CSR – ID 186569996, CIP 331.45/46(082) 502/504(082), 35-44.
 2. Cvetković, V., Aksentijević, V., & Ivović, M. (2015). Uloga službe hitne medicinske pomoći u vanrednim situacijama izazvanim terorističkim aktima. Suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta – analiza stanja, evropski standardi i mere za unapređenje (26-29. maj 2015), Kriminalističko-policijska akademija i Fondacija „Hans Zajdel” u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, Tom III, 355-367. Urednik: prof. dr Dragana Kolarić. CIP – 343.85:343.9.02(082), ISBN 978-86-7020-324-2, COBISS.SR-ID 216840972. Ključne reči: služba hitne medicinske pomoći, zadaci, oružje za masovno uništavanje, trijaža, transport, priprema bolnica, bezbednost, vanredna situacija.
 3. Cvetković, V., Jakovljević, V., & Stanić, M.: Osiguranje i smanjenje rizika od prirodnih katastrofa. VII naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Evropske integracije: pravda, sloboda i bezbednost“ Kriminalističko-policijska akademija i Fondacija „Hans Zajdel” u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, 24-26. maj 2016. godine Tara, hotel „Omorika“ Ključne reči: bezbednost, prirodne katastrofe, smanjenje rizika, osiguranje, građani, demografske, socio-ekonomske.

Odbranjena doktorska disertacija – M70

 1. Cvetković, V. (2015). Spremnost građana za reagovanje na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom u Republici Srbiji 1-608, (Doktorska disertacija), Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti.
 
 

 

 

Dr Vladimir M. Cvetković, docent

                                             Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Gospodara Vučića 50                         

                      Međunarodni institut za istraživanje katastrofa, Dimitrija Tucovića 121, Beograd                                                 Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, Dimitrija Tucovića 121, Beograd

 

Osnovni biografski podaci i školovanje

Rođen je 08.02.1987. godine u Kragujevcu. Doktorirao je na Fakultetu bezbednosti Univerzitetu u Beogradu, na temu ,,Spremnost građana za reagovanje na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom u Republici Srbiji“ (2016) čime je stekao akademsko zvanje doktor nauka – nauke bezbednosti.
Na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu odbranio je master rad na temu ,,Upravljanje u vanrednim situacijama izazvanim zloupotrebom oružja za masovno uništavanje“ 2012. godine čime je stekao zvanje master kriminalista i diplomirao je 2010. godine kao student generacije sa prosečnom ocenom 10.00 (prvi polaznik u istoriji sa spomenutim ostvarenim prosekom), čime je stekao zvanje diplomirani kriminalista.
Završio je srednju školu unutrašnjih poslova (zvanje policajac) u Sremskoj Kamenici 2006. godine kao jedan od đaka generacije i nosilac Vukove diplome, i osnovnu školu ,,Sveti Sava“ u Batočini 2002. godine kao nosilac Vukove diplome. 

Nagrade i priznanja

 • Dobitnik je nagrade za najboljeg mladog naučnika Srbije ,,Danubius Young Scientist Award 2017“ koja se dodeljuje od strane Austrijskog ministarstva za nauku, istraživanje i ekonomiju (BMWFW) i Instituta za Dunavski region i Centralnu Evropu (IDM) za izuzetna dostignuća u nauci.

 • dobitnik je stipendije za talente Ministarstva prosvete RS – Grant by the Fund for Young talents of the Republic of Serbia for the undergraduate students of final years (2009/10);
 • dobitnik ,,Eurobank EFG školarine za najbolje studente Srbije“ u okviru projekta ,,Investirajmo u evropske vrednosti“, zbog posebnog isticanja u oblasti kriminalističko i policijsko-bezbednosnih studija, 2009. godina.
 • nagrada za najboljeg studenta I generacije Kriminalističko policijske akademije u Zemunu za ostvareni prosek 10.00, 2. oktobar 2010. godine, dodeljena srebrna značka;
 • nagrada za najboljeg studenta treće godine Kriminalističko policijske akademije u Zemunu, 2. oktobar 2009. godine, dodeljena kožna torba; nagrada za najboljeg studenta druge godine Kriminalističko-policijske akademije u Zemunu, 2. oktobar 2008. godine, dodeljena nagrada lap-top;
 • nagrada za najboljeg studenta prve godine Kriminalističko policijske akademije u Zemunu, 2. oktobar 2007. godine, dodeljena pohvalnica;
 • izabran na Skupštini opštine Lapova u toku godine za najboljeg studenta u istoriji opštine i kao nagradu, dodeljen mu je lap-top;
 • dodeljena nagrada za jednog od najboljeg kadeta sa prosekom 5.00 u Srednjoj školi unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici:
 • dobitnik je stipendije OEBS-a za treću godinu doktorskih studija na Univerzitetu u Beogradu, Fakultetu bezbednosti, 2015/2016. godine;
 • u Sektoru za vanredne situacije, u toku 2011. godine, realizovao je stručnu praksu;
 • osnovni kurs za vatrogasca – spasioca u 2012. godini u trajanju od 4 meseca,  završio je sa prosekom 5,00 (pet) u Upravi za vanredne situacije grada Beograda čime je stekao diplomu vatrogasca – spasioca;
 • položio je i stručni ispit za obavljanje poslova zaštite od požara sa visokom stručnom spremom (2012. godine);
 • završio je osnovni specijalistički kurs za inspektore iz oblasti civilne zaštite i upravljanja rizikom, 2014. godina;
 • položen stručni ispit za procenu rizika od katastrofa i izradu planova zatštite i spasavanja u vanrednim situacijama, 2018. godina;
 • položen stručni ispit za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, 2018. godina;
 • završen kurs i izdato uverenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasca-spasioca izdato od strane MUP-a, R. Srbije 2012. godina;
 • diploma za majstorsko zvanje u borilačkim veštinama JuJutrsu, (crni pojas – prvi dan) 2005. godina;
 • diploma za radio amatera E klase, Sremska Kamenica, 2004. godina;
 • u osnovnoj školi za izuzetno postignute rezultate u takmičenjima, dodeljene su mu 6 posebnih diploma, i to za: fiziku, istoriju, srpski i nemački jezik, biologiju i tehničko obrazovanje. 

Zaposlenje i pedagoško iskustvo

Zaposlen je na Fakultetu bezbednosti, Univerziteta u Beogradu u zvanju docenta na Katedri studija vanrednih situacija i ekološke bezbednosti. Direktor je Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa (International Institute for Disaster Research) u Beogradu. Predsednik je i osnivač Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama u Beogradu. Angažovan je na sledećim predmetima: 
 – Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama;
 – Zaštita od prirodnih i antropogenih katastrofa;
 – Bezbednosni rizici i katastrofe (Sistem zaštite i spasavanja);
 – Metodologija procene rizika i izrada planova zaštite i spasavanja od elementarnih i drugih nepogoda;
 – Rukovođenje aktivnostima zaštita i spasavanja;
 – Sistem prevencije i smanjenja rizika od elementarnih i drugih nepogoda
U periodu od 2013. do 2017. godine bio je zaposlen na Kriminalističko-policijskoj akademiji kao saradnik u zvanju asistenta za sledeće predmete ,,Bezbednost u vanrednim situacijama“, ,,Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama“, ,,Sprečavanje i suzbijanje požara, eksplozija i havarija“, ,,Informacioni sistemi u vanrednim situacijama“. Takođe, na spomenutoj visoko obrazovnoj instituciji i predmetima, u periodu od 2011. do 2013. godine, bio je zaposlen kao saradnik u zvanje saradnika u nastavi. U toku 2006. godine bio je zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije kao policijski službenik.
Mentor odbranjennih master radova:
 1. Evakuacija iz stambenih objekata u vanrednim situacijama izazvanim požarima. Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti;
 2. Ispitivanje uticaja demografskih i socio – ekonomskih faktora na nivo pripremljenosti građana za reagovanje u vanrednim situacijama izazvanim šumskim požarima u Prijepolju. Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti;
 3.  Percepcija javnosti o terorističkim pretnjama upotrebe hemijskog oružja: implikacije na proces upravljanja rizicima u vanrednim situacijama. Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti;
 4. Demografska i socio-ekonomska perspektiva percepcije rizika od prirodnih katastrofa izazvanih poplavom: studija slučaja Beograd. Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti.
 5. Gender dimension of citizens’ vulnerability to natural disasters caused by the 2014 floods: the Svilajnac case study. University of Belgrade, Faculty of Security Studies.
 6. Comparative analysis of disaster risk management policy in South East Europe. University of Belgrade, Faculty of Security Studies.
 7.  Increasing the risk of disasters caused by the impact of climate change on natural hazards. University of Belgrade, Faculty of Security Studies.
 8. Uloga društvenih mreža u smanjenju rizika od katastrofa. Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti.
 9. Unapređenje spremnosti službenika obezbeđenja za postupanje u vanrednim situacijama izazvanim požarom. Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti.
 10. Povećanje rizika od katastrofa izazvanim opasnostima usled klimatskih promena. Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti.
 11. Integrisano upravljanje rizicima u vanrednoj situaciji izazvanoj požarom: studija slučaja elektrodistribucije Beograd
 12. Mitovi o ponašanju ljudi u uslovima katastrofa

Profesionalni angažmani i sertifikati

 • Direktor Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa u Beogradu, Dimitrija Tucovića 12
 • Glavni i odgovorni urednik međunarodnog časopisa ,,International Journal of Disaster Risk Management“. Link
 • Predsednik Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama kao organizacije od posebnog značaja za sistem zaštite i spasavanja Republike Srbije, 2018. godina (http://upravljanje-rizicima.com/);
 • Rukovodilac i realizator osnovne bezbednosne obuke iz oblasti upravljanja rizicima i mera zaštite i spasavanja u vanrednim situaicjama, Stara Planina, 2019. godine.
 • Realizator seminara ,,Bezbednost učenika u školskim objektima“, kataloški broj 9 iz Kataloga programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika ZUOV za školsku 2014/2015. i 2015/2016. godine i za školsku 2016/2017. godinu;
 • Učestvovao je u realizaciji posebnih oblika nastave (obuka) tokom zaposlenja u Kriminalističko-policijskoj akademiji, kao što su osnovna policijska obuka sa studentima prve godine (rukovanje i manipulacija vatrenim oružjem policijskih službenika); osnovna policijsko-bezbednosna obuka za vanredne situacije sa studentima II godine osnovnih akademskih i strukovnih studija; letnja terenska obuka u Nastavnom centru „Mitrovo Polje“ MUP-a Republike Srbije na Goču sa studentima treće godine akademskih i druge godine strukovnih studija;
 • Sekretar Katedre bezbednosnih nauka, Kriminalističko-policijska akademija, od 2011. do 2015. godine.
 •  Na Kriminalističko-policijskoj akademiji od 2014. godine vodio je sekciju za vanredne situacije, a od 2016. godine i sekciju policijske samoodbrane (Jujutsu).
 • Bio je angažovan u školskoj policijskoj ispostavi i kao član komisije za samovrednovanje u Kriminalističko-policijskoj akademiji.
 • Poseduje sledeće sertifikate i licence:
  • certificate, DCAF Border Security Programme certifies that  has successfully participated in the seventh ,,Future Leaders Training“  which took place in Andermatt, Switzerland, Geneva Centre for The Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2011. година;
  • certificate of Participation, ,,Weapons of Mass Destruction Crime Scene Operations Course“, United States of America, Department of Defense International Counterproliferation Program, 2011. година;
  • certificate, Sixth Regional Course in ,,International Humanitarian Law“, BU Faculty of Political Sciences, 2009.
  • certificate of appreciation in recognition of the valuable contribution as a Participant of the NATO SPS Leadership Roundtable on Information-Related Hybrid Threats in South – East Europe, 6-12 October 2019, Republic of North Macedonia.
  • certificate that has successfully completed training on project design, proposal development and project management for EU Horizon 2020 programme, EUTA and UNDP;
  • certificate that has successfully completed IAEA Regional Workshop on Human Resource Devellopment, 30 October – 3 November 2017, organized by International Atomic Energy Agency (IAEA) and Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro;
  • certificate of completion on-line e-learning course on: Overview of Nuclear Security Threats and Risks; Nuclear Security Threats and Risks (4 modules); Introduction to and Overview of IAEA Nuclear Security Series Publications; Nuclear Security Disciplines course on Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities;
  • Uverenje o položenom stručnom ispitu iz oblasti zaštite od požara za radnike na poslovima sa visokim obrazovanjem, 18.12.2012. godine;
  • Uverenje o završenom osnovnom kursu za radnike vatrogasnih i spasilačkih jedinica  – 97. klasa, održanog od 03.09. do 14.12.2011. godine;
  • Položen stručni ispit procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, 2018. godina;
  • Položen stručni ispit procene rizika od katastrofa i izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, 2018. godina; 

 Naučno-istraživački rad

Realizovao je veći broj naučnih istraživanja i objavio je više od  250 naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, zbornicima, od čega 16 naučnih monografija, 12 radova u časopisima na SCI/SSCI listi i doktorsku disertaciju u periodu od 2011. do 2018. godine. Link. Kvantifikacijom naučnih rezultata, dr Vladimir M. Cvetković ostvario je više od 500 naučnih poena. Uža oblast istraživačkih interesovanja  jesu bezbednost, vanredne situacije, upravljanje rizicima, civilna zaštita. Služi se engleskim i nemačkim jezikom.
 • Prema zvaničnim podacima naučne mreže ,,Research gate“ 2019. godine, ostvario je 214.56 (RG scores). 413.16 (total research interest), 14 h-index, 613 (citations), 129 (recommendations) i 40.153 čitanja. Link
 • Prema zvaničnim podacima ,,Google schoolar citations“ ostvario je 820 (citations), h-index 14 i i10-index 20. Link
Angažovan je na sledećim projektima i seminarima:
 • medjunarodno istraživački projekat ,,Horizon 2020 project DAREnet – Danube river region Resilience Exchange network targeting the Call topic: SEC-21–GM-2016/2017: Pan European Networks of practitioners and other actors in the field of security“. Link
 • član je naučno-istraživačkog projekta koji realizuje Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu pod nazivom: „Nacionalna bezbednost Republike Srbije i bezbednosne integracije“, 2014-2015. godina;
 • član je naučnoistraživačkog projekata koji realizuje Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu pod nazivom: Upravljanje policijskom organizacijom u sprečavanju i suzbijanju pretnji bezbednosti u Republici Srbiji. Od 2015.  do 2018. godine;
 • član je naučnoistraživačkog projekta  koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije: Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (br. 179045), koji realizuje Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu, 2011-2016. godina;
 • realizator je seminara: ,,Bezbednost učenika u školskim objektima“ koji je predviđen Katalogom programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2014/2015. i 2015/2016. godine i za školsku 2016/2017. godinu;
 • Učestvovao je u pripremanju međunarodnog projekta kao kordinator za Srbiju Horizon 2020 Call: H2020-DRS-2015 Topic: DRS-10-2015 Type of action: CSA Proposal number: 700501 Proposal acronym: SOSP. Science opportunities saving population.
Recenzirao je preko 50 naučnih  radova u domaćim časopisima i zbornicima (bezbednost, nauka, bezbednost i policija, zbornik međunarodne naučne konferencije) i u međunarodnim časopisima na SCI/SSCI listi:
 • International Journal of Environmental research and publik hea
 • International Journal of Architectural Heritage: Accidental impacts on historical and architectural heritage in port areas: the case of Brindisi. (2016)
 • International Journal – Heliyon: Perceived Farmland Vulnerability to Climate Change Risks in Varied Ecological Settings of Northwest Ethiopia. (2017)
 • International Journal – Geomatics, Natural Hazards and Risk: Spatial-Temporal Snapshots of Global Natural Disaster Impacts Revealed from EM-DAT for 1900-2015. (2018);
 • International Journal – Health Science Journal: Analysis of Gender Differences in Disaster Preparedness for Nankai Trough Earthquake. (2019)
 • International Journal of Disaster Risk Reduction: Affect provides feedback about cognition to influence natural hazard likelihood and perceived response preparedness. (2019)

 Rad u međunarodnom časopisu na SCI/SSCI listi

 1. Cvetković, V., Nikolić, N., Nenadić, R. U., Ocal, A., & Zečević, M. (2020). Preparedness and Preventive Behaviors for a Pandemic Disaster Caused by COVID-19 in Serbia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(11), 4124 (M21) .Link
 2. Janković, B., & Cvetković Vladimir, M. (2020). Public perception of police behaviors in the disaster COVID-19 – The case of Serbia. Policing: An International Journal, 43(6), 979-992. doi:10.1108/PIJPSM-05-2020-0072. (2020). doi:10.1108/PIJPSM-05-2020-0072 (M22). Link
 3. Ocal, A., Cvetković, V. M., Baytiyeh, H., Tedim, F., & Zečević, M. (2020). Public reactions to the disaster COVID-19: A comparative study in Italy, Lebanon, Portugal, and Serbia. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 11(1), 1864-1885. doi:10.1080/19475705.2020.1811405. Link
 4. Cvetković, V. M., Öcal, A., & Ivanov, A. (2019). Young adults’ fear of disasters: A case study of residents from Turkey, Serbia and Macedonia. International Journal of Disaster Risk Reduction, 101095. (M21). Link
 5. Cvetković, V., Roder, G., Öcal, A., Tarolli, P., & Dragićević, S. (2018). The Role of Gender in Preparedness and Response Behaviors towards Flood Risk in Serbia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(12), 2761 (M21); Link
 6. Cvetković, V., Noji, E., Filipović, M., Marija, M. P., Želimir, K., & Nenad, R. (2018). Public Risk Perspectives Regarding the Threat of Terrorism in Belgrade: Implications for Risk Management Decision-Making for Individuals, Communities and Public Authorities. Journal of Criminal Investigation and Criminology/, 69(4), 279-298. (M23)  Link
 7. Cvetković, V., Kevin, R., Shaw, R., Filipović, M., Mano, R., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2018). Household earthquake preparedness in Serbia – a study from selected municipalities. Acta Geographica, 59(1), 27-43. (M23) Link
 8. Cvetković, V., Ristanović, E., & Gačić, J. (2018). Citizens Attitudes about the Emergency Situations Caused by Epidemics in Serbia – Stavovi građana o vanrednim situacijama izazvanim epidemijama: studija slučaja Srbije. Iranian Journal of Public Health, 47(8), 1213-1214. (M23) Link
 9. Cvetković, V., Dragićević, S., Petrović, M., Mijaković, S., Jakovljević, V., & Gačić, J. (2015). Knowledge and perception of secondary school students in Belgrade about earthquakes as natural disasters. Polish journal of environmental studies, 24(4), 1553-1561. (M23) Link
 10. Gačić, J., Jović, J. S., Terzić, N., Cvetković, V., Terzić, M., Stojanović, D., & Stojanović, G. (2019). Gender differences in stress intensity and coping strategies among students – Future emergency relief specialist. Vojnosanitetski pregled. Military-medical and pharmaceutical review, 78(5) (M23). Link

 Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom

 1.Cvetković, V., Tomašević, K., & Milašinović,  (2019). Bezbednosni rizici klimatskih promena: studija slučaja Beograda – Security risks of climate change: case study of Belgrade. 53(2), 596–626.(M24) Link
2. Cvetković, V., Milašinović, S., & Lazić, Ž. (2018). Examination of citizens’ attitudes towards providign support to vulnerable people and voluntereeing during disasters. Journal for social sciences, TEME, 42(1), 35-56.(M24) Link
3.  Cvetković, V., Lipovac, M., & Milojković, B. (2016). Knowledge of secondary school students in Belgrade as an element of flood preparedness. Journal for social sciences, TEME, 15(4), 1259-1273.(M24) Link
4. Cvetković, V. (2016). Fear and floods in Serbia: Citizens preparedness for responding to natural disaster. Matica Srpska Journal of Social Sciences, 155(2), 303-324. Link
5. Janković, B., Cvetković, V., & Ivanov, A. (2019). Perceptions of private security: А case study of students from Serbia and North Macedonia. Journal of Criminalistic and Law, NBP, 24(3) (M24). Link

Objavljenje knjige i monografije

 1. Cvetković, V. (2021). Bezbednosni rizici i katastrofe. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.
 2. Cvetković, V. (2020). Upravljanje rizicima u vanrednim situacijama. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama (750 str.)
 3. Cvetković, V. (2019). Upravljanje rizicima i sistemi zaštite i spasavanja od katastrofa. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama (praktikum).
 4. Cvetković, V. (2017). Metodologija naučnog istraživanja katastrofa – teorije, koncepti i metode. Beograd: Zadužbina Andrejević.
 5. Cvetković, V., Filipović, M., & Gačić, J. (2019). Zbirka propisa iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama. Beograd: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u oblasti vanrednih situacija
 6. Jakovljević, V., Cvetković, V., & Gačić, J. (2015). Prirodne katastrofe i obrazovanje. Beograd: Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu.
 7. Cvetković, V. (2016). Policija i prirodne katastrofe. Beograd: Zadužbina Andrejević.
 8. Cvetković, V., Gačić, J. (2016). Evakuacija u prirodnim katastrofama. Beograd: Zadužbina Andrejević.
 9. Ivanov, A., Cvetković, V. (2016). Prirodni katastrofi – geoprostorna i vremenska distribucija. Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“- Bitola, Fakultet za bezbednost, Skopje.
 10. Bošković, D., Cvetković, V. (2017). Procena rizika u sprečavanju izvršenja krivičnih dela eksplozivnim materijama. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija.
 11. Cvetković, V., Bošković, D., Janković, B., & Andrić, S. (2019). Percepcija rizika od vanrednih situacija. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija.
 12. Miladinović, S., Cvetković, V., & Milašinović, S. (2017). Upravljanje u kriznim situacijama izazvanim klizištima. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija.
 13. Cvetković, V., Filipović, M. (2017). Pripremljenost za prirodne katastrofe – preporuke za unapređenje pripremljenosti. Beograd: Zadužbina Andrejević.
 14. Cvetković, V., Milašinović, S., & Gostimirović, L. (2018). Istorijski razvoj policijskog obrazovanja u Srbiji. Doboj: Visoka poslovna tehnička škola.
 15. Cvetković, V. (2013). Interventno-spasilačke službe u vanrednim situacijama. Beograd: Zadužbina Andrejević.

Uređivanje naučne monografije, tematskog zbornika, leksikografske ili kartografsk epublikacije nacionalnog značaja – M49

 1. Suprostavljanje savremenom organizovanom kriminalu i terorizmu, urednici: Vladimir Cvetković (sekretar projekta), Marija Popović (sekretarka projekta), doc. dr Tanja Kesić i prof. dr Željko Nikač. Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija, 2015. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija. Rukovodilac projekta: prof. dr Saša Mijalković. ISBN 978-86-7020-333-4, COBISS.SR-ID 218844684.

Rad u medjunarodnom časopisu

 1. Cvetković, V., & Martinović, J. (2020). Inovative solutions for flood risk management. International Journal of Disaster Risk Management, 2(2).
 2. Cvetkovic, V. M. (2019). Risk Perception of Building Fires in Belgrade. International Journal of Disaster Risk Management, 1(1), 81-91.
 3. Perić, J., & Cvetković, V. (2019). Demographic, socio-economic and phycological perspective of risk perception from disasters caused by floods: case study Belgrade. International Journal of Disaster Risk Management, 1(2), 31-43

Rad u tematskom zborniku vodećeg međunarodnog značaja

 1. Cvetković, V., Filipović, M., Dragićević, S., & Novković, I. (2018). The role of social networks in disaster risk reduction. Paper presented at the Eight International Scientific Conference “Archibald Reiss Days” October 2–3, 2018.
 2. Mlađan, D., Cvetković, V. (2012). Police Deployment in Emergency Situations Caused by the Abuse of Weapons of Mass Destruction. Beograd: Međunarodni naučni skup ,,Dani Arčibalda Rajsa“, tematski zbornik radova međunarodnog značaj, organizacije Kriminalisticko-policijske akademije, 1-2 mart, 2012. godine, 533-547, Volume 2, ISBN 978-86-7020-190-3.
 3. Mlađan, D., Milojković, B., Baras, I., Cvetković, V. (2013). Cooperation of South-East European countries in Emergency Situations. International Scientific Conference, The Balkans between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration, 05-08 June 2013, Ohrid, 279-291, Tom II.
 4. Cvetković, V., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2017). Household supplies for natural disaster: factor of influence on the possession of supplies. Paper presented at the 8th International Scientific Conference – Security concepts and policies – new generation of risks and threats, at ohrid, republic of macedonia 4 – 5 june, 2017.
 5. Cvetković, V., Ivanov, A., & Sadiyeh, A. (2015). Knowledge and perceptions of students of the Academy of  criminalistic and police studies about natural disasters. International scientific conference “Archibald Reiss days” Thematic conference proceedings of international significance., Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies, Volume II, 181-195.
 6. Mlađan, D., Cvetković, V. (2013). Classification of Emergency Situations. International scientific conference “Archibald Reiss days” Thematic conference proceedings of international significance., Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies, 275-291. 
 7. Mijalković, S., Cvetković, V. (2013). Vulnerability of Critical Infrastructure by Natural Disasters. Belgrade, zbornik radova – National Critical Infrastructure Protection, Regional Perspective, 2013, 91-102, ISBN 978-86-84069-84-1, UDC 726.9:75.041.5 ID 176374796.
 8. Cvetković, V. (2014). Spatial and temporal distribution of floods like natural emergency situations. International scientific conference “Archibald Reiss days” Thematic conference proceedings of international significance (3-4 march 2014), Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies, 371-389, volume II. Editor in Chief – Dragana Kolarić. 
 9. Цветковић, В. (2014).  Заштита критичне инфраструктуре од последица природних катастрофа. Седма међународна знаствено-стручна конференција ,,Дани кризног управљања“. Хрватска: Велика Горица, 22. и 23. мај, 1281-1295, 2014. Уредник – Иван Нађ.
 10. Cvetković, V., & Ivanov, A. (2014). Comparative analysis of national strategies for protection and rescue in emergencies in Serbia and Montenegro with emphasis on Croatia. International conference: Macedonia and the Balkans, a hundred years after the world war I – security and euroatlantic integrations (3-5 june 2014). Skopje: University St. Kliment Ohridski – Bitola, Faculty of Security, 200-216. 
 11. Sudar, S., Aleksandar, I., & Cvetković, V. (2016). Environmental and social management framework (esmf) for fostering environmental protection and security in Drina river basin riparian countries. Paper presented at 7th International Scientific Contemporary Trends in Social Control of Crime.
 12. Cvetković, V., & Ivanov, A. (2016). Analiza faktora uticaja na znanje i percepciju učenika srednjih škola u Beogradu o epidemijama. Deveta međunarodna znastveno-stručna konferencija ,,Dani kriznog upravljanja“, Veleučilište Velika Gorica, Hrvatska, 12-13 aprila, Split, 859-868.
 13. Cvetković, V., Stojković, D. (2016). Analysis of geospatial and temporal distribution of storms as a natural disaster, 2016. The international conference is organized by the Faculty of Security – Skopje – University St. Kliment Ohridski – Bitola in collaboration with Faculty of detectives and security – FON University – Skopje. International scientific conference – criminalistic education, situation and perspectives – 20 years after Vodinelic. Skopje, Republic of Macedonia, from 24th to 25th October 2014.
 14. Aleksandar, I., Cvetković, V., & Sudar, S. (2016). Theoretical foundations related to Natural disasters and measuring the resilience of the communities before disasters happens – Establishing proposal variables“. Paper presented at the 7th International Scientific Contemporary Trends in Social Control of Crime.
 15. Gačić, J., Jakovljević, V., & Cvetković, V. (2015). Floods in the Republik of Serbia – vulnerability and human security. Twenty Years of Human Security: Theoretical Foundations and Practical Applications, University of Belgrade – Faculty of Security Studies, 277-286, April 2015.
 16. Cvetković, M. V., Ivanov, A., & Milojković, B. (2016). Influence of parenthood on citizen preparedness for response to natural disaster caused by floods. VI International scientific conference “Archibald Reiss days” Thematic conference proceedings of international significance, Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies.
 17. Cvetković, V., & Ivanov, A. (2016). Uticaj udaljenosti naselja od reke na spremnost građana za reagovanje na poplave u republici Srbiji. Deveta međunarodna znastveno-stručna konferencija ,,Dani kriznog upravljanja“, Veleučilište Velika Gorica, Hrvatska, 12-13 aprila, Split.
 18. Ivanov, A., Cvetković, V., & Sudar, S. (2015). Recognition and perception of risks and environmental hazards on the part of the student population in the republic of Macedonia. In: Zlatko Žlogev i Oliver Bacanović,  International scientific conference – Researching security – approaches, concepts  and policies, 02-03. University “St. Kliment Ohridski”- Bitola Faculty of Security – Skopje, 173-199.
 19. Mlađan, D., Cvetković, V. (2012). Police Deployment in Emergency Situations Caused by the Abuse of Weapons of Mass Destruction. Beograd: Međunarodni naučni skup ,,Dani Arčibalda Rajsa“, tematski zbornik radova međunarodnog značaj, organizacije Kriminalisticko-policijske akademije, 1-2 mart, 2012. godine, 533-547.
 20. Mlađan, D., Milojković, B., Baras, I., Cvetković, V. (2013). Cooperation of South-East European countries in Emergency Situations. International Scientific Conference, The Balkans between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration, 05-08 June 2013, Ohrid, 279-291, Tom II. 
 21. Cvetković, V., Ivanov, A., & Sadiyeh, A. (2015). Knowledge and perceptions of students of the Academy of  criminalistic and police studies about natural disasters. International scientific conference “Archibald Reiss days” Thematic conference proceedings of international significance., Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies, Volume II, 181-195.
 22. Mlađan, D., Cvetković, V. (2013). Classification of Emergency Situations. International scientific conference “Archibald Reiss days” Thematic conference proceedings of international significance., Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies, 275-291, 2013.
 23. Mijalković, S., Cvetković, V. (2013). Vulnerability of Critical Infrastructure by Natural Disasters. Belgrade, zbornik radova – National Critical Infrastructure Protection, Regional Perspective, 2013, 91-102, ISBN 978-86-84069-84-1, UDC 726.9:75.041.5 ID 176374796.
 24. Cvetković, V. (2014). Spatial and temporal distribution of floods like natural emergency situations. International scientific conference “Archibald Reiss days” Thematic conference proceedings of international significance (3-4 march 2014), Belgrade, The Academy of Criminalistic and Police Studies, 371-389, volume II.
 25. Cvetković, V., & Filipović, M. (2017). Information systems and disaster risk management. . Paper presented at the International scientific and professional conference – 40 years of higher education in the field of security – Theory and Practice, Skopje, Republic of Macedonia.
 26. Cvetković, V., & Gačić, J. (2017). Fires as threatening security phenomenon: factors of influence on knowledge about fires. Paper presented at the Conference: 10th International Conference “Crisis management days“ – security environment and challenges of crisis management, At 24, 25 and 26 May 2017.
 27. Цветковић, В. (2014). Заштита критичне инфраструктуре од последица природних катастрофа. Седма међународна знаствено-стручна конференција ,,Дани кризног управљања“. Хрватска: Велика Горица, 22. и 23. мај, 1281-1295, 2014. Уредник – Иван Нађ.
 28. Cvetković, V., & Ivanov, A. (2014). Comparative analysis of national strategies for protection and rescue in emergencies in Serbia and Montenegro with emphasis on Croatia. International conference: Macedonia and the Balkans, a hundred years after the world war I – security and euroatlantic integrations (3-5 june 2014). Skopje: University St. Kliment Ohridski – Bitola, Faculty of Security, 200-216. 
 29. Sudar, S., Aleksandar, I., & Cvetković, V. (2016). Environmental and social management framework (esmf) for fostering environmental protection and security in Drina river basin riparian countries. Paper presented at 7th International Scientific Contemporary Trends in Social Control of Crime.

Rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja – M51

 1. Cvetković, V., & Svrdlin, M. (2020). Vulnerability of women to the consequences of naturally caused disasters: the Svilajnac case study. Bezbednost, 62(3), 43-61.
 2. Cvetković, V., & Jovanović, M. (2020). Examination of the factors that influence public perception of mythically-based human behavior in disaster conditions. Glasnik Srpskog geografskog društva, 100(2), 161-179.
 3. Cvetković, V. (2018). Percepcija javnosti o pripremljenosti za biosferske katastrofe izazvane epidemijama: implikacije na proces upravljanja rizicima. Bezbednost, 60(3), 5-25.
 4. Nikolić, N., Cvetković, V., & Zečević, M. (2019). Human Resource Management in Environmental Protection in Serbia. Bulletin of the Serbian Geographical Society, 100(1), 51-72.
 5. Cvetković, V. (2017). Prepreke unapređenju spremnosti građana za reagovanje u prirodnim katastrofama. Vojno delo, 69(2), 132-150.
 6. Cvetković, V. (2018). Baze podataka o rizicima i informacioni servisi podrške odlučivanju u vanrednim situacijama – Risk database and management support information services for emergencies.
 7. Cvetković, V., & Filipović, M. (2017). Posledice prirodnih katastrofa: faktori uticaja na percepciju građana Srbije – Consequences of natural disasters: factors of influence on Serbian citizens perception. Ecologica, 24(87), 572-578.
 8. Cvetković, V., & Filipović, M. (2018). Ispitivanje percepcije rizika o požarima u stambenim objektima: demografski i socio-ekonomski faktori uticaja – Examination of the fire risk perception in residential buildings: the impact of demographic and socio-economic factors. Vojno delo, 70(5), 82-98.
 9. Cvetković, V., & Filipović, M. (2018). Ispitivanje stavova učenika o uvodjenju nastavnog predmeta bezbednosna kultura u srednjim školama – Examination of students’ attitudes about the introduction of a course “safety culture” in secondary schools. Kultura polisa, 15(35), 277-286.
 10. Cvetković, V., & Filipović, M. (2018). Koncept otpornosti na katastrofe – Theory of disaster resilience. Ecologica, 25(89), 202-207.
 11. Cvetković, V., Filipović, M., & Gačić, J. (2018). Teorijski okvir istraživanja u oblasti katastrofa. Ecologica, 25(91), 545-551.
 12. Cvetković, V., Filipović, M., & Jakovljević, V. (2017). A survey of subjective opinions of population about seismic resistance of residential buildings. J. Geogr. Inst. Cvijic, 67(3), 265-278.
 13. Cvetković, V., Filipović, M., Popović, D., & Ostojić, G. (2017). Činioci uticaja na znanje o prirodnim katastrofama. Ecologica, 24(85), 121-126.
 14. Cvetković, V., Gačić, J., & Babić, S. (2017). Religiousness level and citizen preparedness for natural disasters. Vojno delo, 69(4), 253-262.
 15. Cvetković, V., Giulia, R., Ocal, A., Filipović, M., Janković, B., & Eric, N. (2018). Childrens and youths’ knowledge on forest fires: Discrepancies between basic perceptions and reality. Vojno delo, 70(1), 171-185.
 16. Cvetković, V., Jakovljević, V., Gačić, J., & Filipović, M. (2017). Obuka građana za reagovanje u vanrednim situacijama – Citizens’ training for emergency situations. Ecologica, 24(88), 856-882.
 17. Cvetković, V., & Miladinović, S. (2017). Ispitavanje stavova i znanja učenika o klizištima kao prirodnim opasnostima. Ecologica, 24(85), 121-126.
 18. Cvetković, V., & Milašinović, S. (2017). Teorija ugroženosti i smanjenje rizika od katastrofa. Kultura polisa, 14(33), 217-228.
 19. Cvetković, V. M., & Filipović, M. (2018). Ispitivanje uloge porodice u edukaciji dece o prirodnim katastrofama. Nauka, bezbednost, policija, 23(1), 71-85.
 20. Sultana, O., Cvetković, V., & Kutub, J. (2017). Problems of inhabitants of Muktagacha town in Mymenssingh district in terms of urban services important for security in natural disaster. Vojno delo, 70(1), 112-155.
 21. Cvetković, V. (2017). Spremnost građana za reagovanje u prirodnim katastrofama izazvanim poplavama u Republici Srbiji. Vojno delo, 69(1), 153-190.
 22. Cvetković, V. (2017). Uticaj personalnih i sredinskih faktora na očekivanje pomoći od interventno-spasilačkih službi i humanitarnih organizacija za vreme prirodnih katastrofa. Bezbednost, 59(3), 28-53.
 23. Cvetković, V. (2017). Krizne situacije – pripremljenost države, lokalne zajednice i građana. Vojno delo, 69(7), 122-136.
 24. Cvetković, V. (2017). Percepcija rizika od prirodnih katastrofa izazvanih poplavama. Vojno delo, 69(5), 160-175.
 25. Cvetković, M. V., & Miladinović, S. (2018). Spremnost sistema zaštite i spasavanja Republike Srbije za implementaciju integrisanog upravljanja rizicima od katastrofa – preporuke za sprovođenje istraživanja. Ecologica, 25(92), 995-1001.
 26. Cvetković, V. (2016). Uticaj demografskih, socio-ekonomskih i psiholoških faktora na preduzimanje preventivnih mera. Kultura polisa, XIII(32), 393-404.
 27. Cvetković, V. (2016). The relationship between educational level and citizen preparedness for responding to natural disasters. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 66(2), 237-253.
 28. Cvetković, V. (2014). Analiza geoprostorne i vremenske distribucije vulkanskih erupcija. NBP – Žurnal za kriminalistiku i pravo, 2/2014, 153-171.
 29. Cvetković, V., & Dragicević, S. (2014). Spatial and temporal distribution of natural disasters. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA, 64(3), 293-309.
 30. Popović, M., & Cvetković, V. (2012). Žene kao učesnici u mirovnim operacijama i donosioci odluka u sektoru bezbednosti. . Žene Kultura – Polis: časopis za negovanje demokratske kulture, 9(2), 273-291.
 31. Veličković, M., Cvetković, V. (2013). Uloga i obučavanje pripadnika vojske Srbije za eskortnu pratnju. Vojno delo, 55(2), 262-276.
 32. Vraćević, N., & Cvetković, V. (2014): Uloga privatnih oružanih snaga u tradicionalnim konceptima bezbednosti. Vojno delo, 64 (2), 126-144.
 33. Cvetkovic, V., & Mijalkovic, S. (2013). Spatial and temporal distribution of geophysical disasters. Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA, 63(3), 345-359.
 34. Cvetković, V., Milojković, B., & Stojković, D. (2014). Analiza geoprostorne i vremenske distribucije zemljotresa kao prirodnih katastrofa. Vojno delo, 66(2), 166-185, 2014.
 35. Cvetković, V., Gaćić, J., & Petrović, D. (2015). Spremnost studenata Kriminalističko-policijske akademije za reagovanje na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom u Republici Srbiji. Ecologica, 22(78), 302-309.
 36. Cvetković, V., & Stojković, D. (2015). Knowledge and perceptions of secondary school students in Kraljevo about natural disasters. Ecologica, 22(77), 42-49, 2015.
 37. Mijalković, S., & Cvetković, V. (2015): Viktimizacija ljudi prirodnim katastrofama – geoprostorna i vremenska distribucija. Temida, časopis o viktimizaciji, ljudskim pravima i rodu. 4(17), 19-43.
 38. Cvetković, V. (2016). Marital status of citizens and floods: citizen preparedness for response to natural disasters. Vojno delo, 66 (8), 89-116.
 39. Cvetković, V., Vučić, S., & Gačić, J. (2015). Klimatske promene i nacionalna odbrana. Vojno delo, 67 (5), 181-203.
 40. Cvetković, V., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2015). Uticaj statusa regulisane vojne obaveze na spremnost građana za reagovanje na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom u Republici Srbiji. Ecologica, 22(80), 584-590.
 41. Cvetković, V., Janković, B., & Milojević, S. (2016). Bezbednost učenika od posledica prirodnih katastrofa u školskim objektima. Ecologica, 23(84), 809-815.
 42. Milojević, S., Janković, B., & Cvetković, V. (2014). Prediction Model of Effective Studies at the Academy of Criminalistics and Police Studies. NBP – Journal of criminalistics and law, 135-149.
 43. Cvetković, V. (2016). Uticaj motivisanosti na spremnost građana Republike Srbije da reaguju na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom. Vojno delo, 67(3), 141-171.
 44. Lipovac, M., & Cvetković, V.: Problemi u implementaciji evropskih standarda u Republici Srbiji u oblasti integrisanog sistema zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama – broj 112 za hitne pozive. Evropsko zakonodavstvo, 54/2015, 300-306.
 45. Sandić, M., Mlađan, D., Cvetković, V. (2016). Spremnost građana Loznice za reagovanje na prirodnu katastrofu izazvanu zemljotresom. Ecologica, 81, 40-48.
 46. Cvetković, V. (2016). Influence of income level on citizen preparedness for response to natural disasters. Vojno delo, 66(4).
 47. Cvetković, V., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2015). Impact of climate change on the distribution of extreme temperatures as natural disasters. Vojno delo, 66(6), 21-42.
 48. Cvetković, V., Sandić, M. (2016). The fear of natural disaster caused by flood. Ecologica, 23 (82), 202-209.
 49. Cvetković, V. (2016). Uticaj zaposlenosti na spremnost građana za reaogovanje na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom. NBP – Žurnal za kriminalistiku i pravo, 20 (2), 49-94.
 50. Cvetković, V., Gačić, J., & Jakovljević, V. (2016). Geoprostorna i vremenska distribucija šumskih požara kao prirodnih katastrofa. Vojno delo, 68 (2), 108-127.
 51. Janković, B., & Cvetković, V. (2016). Mesto i uloga FRONTEKS-a u sprovođenju nove politike granične bezbednosti Evropske unije. Evropsko zakonodavstvo, 55 (56-57), 265-277.
 52. Filipović, M., & Cvetković, M. V. (2019). Projekat ,,Prirodne Albanije“ kao pretnja teritorijalnom integritetu Republike Srbije. Vojno delo, 71(4), 114-125.
 53. Cvetković, V., & Katarina, A. (2019). Edukacija građana o smanjenju rizika od katastrofa korišćenjem multimedijalnih sadržaja – društvene igre, kompjuterske igrice i simulacije. Vojno delo, 71(6), 122-151.
 54. Mumović, N., & Cvetković, V. (2019). Činioci uticaja na donošenje odluka o sprovođenju evakuacije u uslovima katastrofa izazvanih požarima u stambenim objektima: studija slučaja Beograda. Vojno delo, 71(7), 142-163.
 55. Janković, B., Cvetković, M. V., Vučković, G., & Milojević, S. (2019). Uticaj akutnog mentalnog stresa na perfomanse gađanja: implikacije na obuku pripadnika bezbednosnih službi. Vojno delo, 71(6), 112-121.
 56. Svrdlin, M., & Cvetković, V. (2019). Mobilni komunikacioni sistemi i aplikacije od značaja za integrisano upravljanje katastrofama. Vojno delo, 71(7), 164-177.
 57. Vraćević, N., & Cvetković, M. V. (2019). Značaj i uloga privatnih vojnih kompanija u rešavanju savremenih problema nacionalne i međunarodne bezbednosti. Vojno delo, 71(3), 73-94.
 58. Ivanov, A., & Cvetković, V.: The role of education in natural disaster risk reduction. Horizons, international scientific journal, year X, Volume 16,115-131, 2014. Editor: Elena Kitanovska-Ristoska, ISSN 1857- 856X, UDC of work 37.017:504.4. Key words: education, natural disaster, reduction of risk, emergency situations, security.

Rad u časopisu nacionalnog značaja – M52

 1. Mlađan, D., Cvetković, V., Veličković, M. (2012). Sistem upravljanja u vanrednim situacijama u Sjedinjenim Američkim državama. Vojno delo, proleće/2012, UDK članka: 351.759.6(73); 351.862.21(73), YU ISSN 0042-8426. Urednik – Milan Tepšić. 
 2. Cvetković, V., Popović, M.: Mogućnosti zloupotrebe oružja za masovno uništavanje u terorističke svrhe. Bezbednost 2/2011, 149-168, UDK časopisa – 623.4/.459:343.326, YU ISSN 0409-2953, UDK članka 623.4/.459:343.326.
 3. Cvetković, V., & Bošković, D.: Analiza geoprostorne i vremenske distribucije suša kao prirodnih katastrofa. Bezbednost, 3/2014, 148-165, 2015. UDK časopisa – 343+351.74./75(05), YU ISSN 0409-2953, UDK – 632.112:551.515.9. 
 4. Cvetković, V.: Faktori uticaja na znanje i percepciju učenika srednjih škola u Beogradu o prirodnim katastrofama izazvanim klizištima. Bezbednost, 1/2015, 32-51. UDK zbornika – 623.4/.459:343.326, YU ISSN 0409-2953, UDK–373.5 37.011.33 (497.11) : 504.3. 
 5. Cvetković, V., & Milojković, B.: Uticaj demografskih faktora na nivo informisanosti građana o nadležnostima policije u prirodnim katastrofama. Bezbednost, 38 (2), 2016, 5-31. UDK: 551.311.2 : 351.78 314.182:001.87 005.57:351.74. 

 Rad u naučnom časopisu – M53

 1. Cvetković, V., & Stojković, D.: Komparativna analiza nacionalnih strategija bezbednosti Albanije, Makedonije i Crne Gore. Bezbjednost, policija i građani (3-4), 239-251, 2014. ISSN 1840-0698, UDK 35.74, UDK: 341.231.1(4-12), DOI: 10.7251/BPGBL1214251C. 
2. Cvetković, V.: The impact fo demographic factors on the expetation of assistance from the police inn natural disaster. Serbian Science Today, 1 (1), 8–17, 2016 (original scientific work). ISSN 2466-4189, COBISS.SR-ID 222708236, UDK of work – 351.759.6:627.51(497.11).Ključne reči: prirodna katastrofa, poplava, očekivanje pomoći, policija, pol, godine, nivo obrazovanja, uspeh u srednjoj školi.
3. Cvetković, V.: Fenomenologija prirodnih katastrofa – teorijsko određenje i klasifikacija prirodnih katastrofa. Bezbjednost, policija i građani, 3 – 4, 311-335, 2015. ISSN 1840-0698, UDK 35.74, UDK: 504.3/.4:001, DOI: 10.7251/BPGBL3415311C. 
4. Cvetković, V., Andrejević, T.: Qualitative research readiness of citizens to respond to natural disasters. Serbian science today, 1 (3), 393-404, 
5. Cvetković, V.: Spremnost za reagovanje na prirodnu katastrofu – pregled literature. Bezbjednost, policija i građani, 1-2/15(XI), 165-183, ISSN 1840-0698, UDK 35.74, UDK: 504.4:614.8.084, DOI: 10.7251/BPGBL1215165C. 
6. Cvetković, V. (2016). Povezanost uspeha u srednjoj školi i spremnosti građana za reagovanje u prirodnim katastrofama. Bezbjednost, policija i građani, UDK: 351.862.22:614.8]:37.03, DOI: 10.7251/BPG1603061C, 61-84. 
7. Kutub, J. R., Cvetković, V. M., & Huq, S. (2017). Assessment of Women’s Vulnerability and their Coping Mechanism Living in Flood prone Areas: A Case Study of Belkuchi Upazila, Sirajganj. Serbian Science Today.
8. Cvetković, V.: Mogućnosti zloupotrebe biološkog oružja u terorističke svrhe. Beograd: časopis Bezbednost, godina LV, 1/2013, 122-140, UDK časopisa: 343+351.74./75 (05), YU ISSN 0409-2953, UDK članka458.2:343.326, 2013. 

Rad u tematskom zborniku nacionalnog značaja  – M45 

 1. Cvetković, V., & Filipović, M. (2017). Risk management of natural disasters: Concepts and Methods – Upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa: koncepti i metode. Paper presented at the New directions and challenges in transforming societies through a multidisciplinary approach.
 2.  Cvetković, V. (2012). Zadaci vatrogasno-spasilačkih jedinica u terorističkom napadu izazvanom upotrebom oružja za masovno uništavanje. U zbornik radova, Suprostavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu, Kriminalističko – policijska akademija, 2012. godina, 146-160, ISBN – 978-86-7020-232-0, COBISS.SR – ID 195570188. 
 3. Mlađan, D., Cvetković, V. (2011). Stanje i novi izazazovi vatrogasno – spasilačkih službi u svetu. Zbornik radova, Suprostavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu, Kriminalističko – policijska akademija, 2011. godina, 95-109, ISBN 978-86-7020-201-6, COBISS. SR – ID 188134156.
 4. Popović, M., Cvetković, V. (2013). Suprostavljanje savremenom terorizmu kao doprinos zaštiti ljudske bezbednosti u Republici Srbiji. U zbornik radova, Suprostavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu, Kriminalističko – policijska akademija, 2013. godina, 169-177, ISBN – 978-86-7020-267-2, COBISS.SR – ID 203874060. 
 5. Cvetković, V., Popović, M., Sadiah, A. (2014). Mogućnosti zloupotrebe hemijskog oružja u terorističke svrhe. U S. Mijalković. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija, 341-357, 2014. ISBN 978-86-7020-302-0, CIP – 343.9.02(082), 343.341(082), 323.28(082), COBISS.SR-ID 212066828. 
 6. Cvetković, V., Petrović, D. (2015). Integrisano upravljanje prirodnim katastrofama. U C. Mijalković, Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija, knjiga VIII.
 7. Cvetković, V. (2014) Analiza geoprostorne i vremenske distribucije klimatskih katastrofa. Tranzicija i ekonomski kriminal II, tematski zbornik radova (pp. 163-183). 
 8. Cvetković, V. (2013). The impacts of climate changes on the risk of natural disasters. In Toma Batkovski (Editor in chief), International yearbook of the Faculty of security (pp. 51-62), 2013. Skopje: Faculty of security. UDC: 551.583:504.4. 
 9. Cvetković, V. (2014). Uloga policije u prirodnim katastrofama. Elementarne nepogode i vanredne situacije. Urednici – Nataša Mrvić, Dragan Petrović, Dragan Mlađan. Beograd, Institut za uporedno pravo i Kriminalističko-policijska akademija: 215-243, 2014. 

Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini  – M33 

 1. Mlađan, D., Babić, Đ., Cvetković, V. (2012). Potreba za većim uključivanjem društvenih nauka u razvoj nauke o požarnoj bezbednosti. Treća međunarodna naučna konferencija ,,Bezbednosni inžinjering, požar, životna sredina, radna okolina, integrisani rizici i 13. međunarodna konferencija zaštite od požara i eksplozije, Novi Sad, 18-19. oktobar 2012. godine, Visoka tehnička škola strukovnih studija, ISBN 978-86-6211-037-4, COBISS.SR-ID 274477575. 
 2. Mlađan, D., Marić, P., Baras, I., Cvetković V. (2011). Aktivnosti Sektora za vanredne situacije na usklađivanju politike Republike Srbije sa bezbednosnom politikom EU u oblasti civilne zaštite, zbornik radova: „Usklađivanje spoljne politike Republike Srbije sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije“, Instutut za međunarodnu politiku i privredu. – Beograd, 10-11. oktobar 2011, str. 479 – 492, COBISS.SR-ID 194354956;  ISBN 978-86-7067-171, priređivački: dr Dragan Đukanović i Miloš Jončić. 
 3. Cvetković, V., Milojković, B., Mlađan, D. (2013). Climate Change as a Modern Security Threat. Belgrade, Jaroslav Černi Institute for the Development of Water Resources, International Conference Climate change Impacts on Water Resources, 17-18 October 2013, Belgrade, Serbia, ISBN 978-86-82565-41-3, 168-174.
 4. Cvetković, V., Janković, B., & Banović, B. (2014). Analiza geoprostorne i vremenske distribucije cunamija kao prirodnih katastrofa. Četvrta međunarodna naučna konferencija ,,Bezbednosni inženjering, požar, životna sredina, radna okolina, integrisani rizici“ i Četrnaesta međunarodna konferencija zaštita od požara i eksplozija, 02-03. oktobar 2014. Novi Sad: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, Tehnički univerzitet u Zvolenu i Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju, str. 352-361, 2014. Urednici: prof. dr Verica Milanko, doc. dr Mirjana Laban, ing. dr Eva Mračkova. ISBN 978-86-6211-095-4, COBISS.SR-ID 289885191. 
 5. Ranđelović, D., Popović, B., Cvetković, V. (2010). Kompjuterski virusi. Zbornik radova, Naučni skup sa međunarodnim učešćem Pravo i forenzika u kriminalistici, Kragujevac, 15 – 17- septembra, Beograd, Kriminalističko – policijska akademija, 2010. godine, 187-198, ISBN 978–86–7020–171–2, COBISS. SR–ID 177999628, urednik: prof. dr Željko Nikač, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd. 
 6. Cvetković, V. (2014). Upravljanje u terorističkim vanrednim situacijama izazvanim upotrebom opasnih materija. Naučna konferencija: sigurnost urbanih sredina. Eldan Mujanović. Sarajevo, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije: 63-72. 
 7. Cvetković, V. & Mlađović, I. (2015). Mogućnosti zloupotrebe nuklearnog oružja u terorističke svrhe i krivično pravna zaštita. Osmi međunarodni naučni skup „Dani bezbjednosti“ na temu: Subjekti sistema bezbjednosti u ostvarivanju bezbjednosne funkcije države, Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka 12. jun 2015, 397-407 Glavni i odgovorni urednik: Krstan Borojević. UDC 351.74/.75:316.42 (082), ISBN 978-99955-23-52-7, COBISS:RS-ID 5049368. 
 8. Cvetković, V., & Filipović, M. (2017d). Vanredne situacije izazvane upotrebom radiološkog oružja u terorističke svrhe – Emergency situations caused by use of the radiological weapons for terrorist purposes. Paper presented at the First International Conference Environmental Safety and Health at Work, Zrenjanin.
 9. Filipović, M., Cvetković, V., & Jakovljević, V. (2017). Uticaj klimatskih promena na zaštitu i očuvanje biodiverziteta kao preduslova ekološke bezbednosti u Srbiji – The impact of climate change on protection and conservation of biodiversity as a precondition of environmental security in Serbia. Paper presented at the First Conference with International participation – Environmental Safety and Health at Work Zrenjanin.

 Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u izvodu – M34

 1. Mlađan, D., Milojković, B., Baras, I., Cvetković, V.: Cooperation of south-east european countries in emergency situations. International scientific conference: The Balkans between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration, 05-08 June 2013, Ohrid, Book of abstracts, 46-47. ISBN 978-608-4532-29-3, COBISS.MK-ID 94041098. 
 2. Cvetković, V., Mijalković, S.: Spatial and Temporal distribution of geophysical disasters. Serbian Academy of Sciences and Arts and Geographical Institute Jovan Cvijic, SASA, International Conference Natural Hazards – Links between Science and Practice, 8-11 October 2013, ISBN 978-86-80029-58-0, Book of Abstracts.  Editor in chief – Milan Radovanović. Key words: geophysical disasters, statistic analysis, earthquake, volcanic eruptions, dry mass movement. CIP 504 (048), ISBN 978-86-80029-58-0, COBISS.SR-ID 201553676.
 3. Mijalković, S., Cvetković, V.: Vulnerability of Critical Infrastructure by Natural Disasters. Belgrade, International Scientific Conference, Regional Perspective, October 24th, 2013, Belgrade (Organization University of Belgrade – Faculty of Security Studies), Book of Abstracts, 28-29, ISBN 978-86-84069-82-7, COBISS.SR-ID 201998604. Key words: safety, critical infrastructure, natural disasters, the consequences of threats to critical infrastructure by natural disasters, protection of criticak infrastructure from natural disasters.
 4. Cvetković, V., Milojković, B., Mlađan, D., & Miladinović, S.: The role of police in achieving security on the Danube as international waterways in Serbia. The third romanian-bulgarian-hungarian-serbian conference: University of Belgrade, Faculty of Geography University of Novi Sad, Faculty of Sciences, Department of Geography, Tourism and Hotel Managament: Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Book of Abstracts, Srebrno jezero, 18-21. september, 42-43, 2014 Editon in chief: Neda Mimica Dukić, PhD, Dejan Filipović, PhD ISBN 978-86-7031-344-6.
 5. Cvetković, V., & Ivanov, A.: Comparative analysis of national strategies for protection and rescue in emergencies in Serbia and Montenegro with emphasis on Croatia. International conference: Macedonia and the Balkans, a hundred years after the world war I – security and euroatlantic integrations, 03-05 june 2014, Book of abstracts. Skopje: University St. Kliment Ohridski – Bitola, Faculty of Security, 58-59, 2014. CIP -351.74(497.7)“20″(048.3)(062) 355.45(497.7)“20″(048.3)(062) 327.51.071(100-622NATO:497.7)(048.3)(062), ISBN 978-608-4532-46-0. Key words: comparative analysis, the national strategy for the protection and rescue, Serbia, Montenegro, Croatia, safety, emergency situations.
 6. Cvetković, V.: Upravljanje u terorističkim vanrednim situacijama izazvanim upotrebom opasnih materija. XIV Međunarodna naučna konferencija ,,Sigurnost urbanih sredina“, maj 2014. Zbornik sažetaka. Sarajevo: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, str. 82-84. Ključne reči: upravljanje, opasne materije, organizacija rada, teroristički akti, 8 koraka, vanredna situacija, bezbednost.
 7. Cvetković, V.: Zaštita kritične infrastrukture od posledica prirodnih katastrofa. Sedma međunarodna znastveno-stručna konferencija ,,Dani kriznog upravljanja“, 22-23 maj, 2014. Zbornik sažetaka. Hrvatska: Velika Gorica, 231-233. UDK 005.334:338.49 – 351:504.4. CIP zapis dostupan u katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižice u Zagrebu pod brojem 877998, ISBN 978-953-7716-55. Ključne reči: kritična infrastruktura, prirodne katastrofe, posledice ugrožavnja, zaštita kritične infrastrukture, bezbednost, vanredne situacije.
 8. Gaćić, J., Jakovljević, V., Cvetković, V.: Floods in the Republic of Serbia – Vulnerability and Human Security. Second International Conference on Human Security: Twenty Years of Human Security Y20HS, Book of Abstracts, November 7th and 8th, 2014, 33-34. Editor – Dr Ivica Djordjevic, Dr Svetlana Stanarević, Dr Jasmina Gačić and Stevan Tatalovic, Faculty of Security Studie. ISBN 978-86-84069-92-6. Keywords: community, vulnerability, floods, resources, human security.
 9. Cvetković, M.V., Gačić, J., Petrović, D.: Spremnost studenata Kriminalističko-policijske akademije za reagovanje na prirodnu katastrofu izazvanu poplavomu Republici Srbiji, 2015. Zbornik apstrakata. Međunarodni naučni skup „Životna sredina i adaptacija privrede na klimatske promene“ 22 – 24. april 2015. godine, Beograd. Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije – Ecologica. Urednik – Larisa Jovanović. ISBN 978-86-89061-07-9, CIP 338.1:551.583(048), 574:33(048), 502.131.1:338.1(048), 574(048), COBISS.SR-ID 214412556. Ključne reči: bezbednost, vanredne situacije, prirodne katastrofe, studenti, Akademija, statistika, spremnost, poplave.
 10. Ivanov, A., Cvetković, V., & Sudar, S.: Recognition and perception of risks and environmental hazards on the part of the student population in the republic of Macedonia. In: Zlatko Žlogev i Oliver Bacanović, International scientific conference – Researching security – approaches, concepts  and policies, 02-03. 06. 2015. University “St. Kliment Ohridski”- Bitola Faculty of Security – Skopje, 112-113. ISBN 978-608-4532-62-0, COBISS.MK-ID 98686218.
 11. Cvetković, V., & Ivanov, A.: Uticaj udaljenosti naselja od reke na spremnost građana za reagovanje na poplave u republici Srbiji. Deveta međunarodna znastveno-stručna konferencija ,,Dani kriznog upravljanja“, Veleučilište Velika Gorica, Hrvatska, Zbornik apstrakata, 2016.
 12. Cvetković, V., Sandić, M.: The fear of natural disaster caused by flood. Međunarodni naučni skup: ekološka kriza: tehnogeneza i klimatske promene, 31-32, 2016. Book of abstract. CIP – 502/504(048) 3:551.583 (048) 316.334.5 (048), ISBN 978-86-89061-09-3, COBISS.SR-ID222768652. Key words: security, natural disaster, citizens, fear, floods, demographic and socio-economic characteristics.
 13. Cvetković, V., & Ivanov, A.: Analiza faktora uticaja na znanje i percepciju učenika srednjih škola u Beogradu o epidemijama. Paper presented at the Deveta međunarodna znastveno-stručna konferencija ,,Dani kriznog upravljanja“,, Veleučilište Velika Gorica, Hrvatska, Zbornik apstrakata, 2016.
 14. Aleksandar, I., Cvetković, V., & Sudar, S. (2016). Theoretical foundations related to Natural disasters and measuring the resilience of the communities before disasters happens – Establishing proposal variables“. Paper presented at the 7th International Scientific Contemporary Trends in Social Control of Crime (in press). Key words: Natural disaster; Community; Resilience; Sustainability.
 15. Sudar, S., Aleksandar, I., & Cvetković, V. (2016). Environmental and social management framework (esmf) for fostering environmental protection and security in Drina river basin riparian countries. Paper presented at the Paper presented at the 7th International Scientific Contemporary Trends in Social Control of Crime.
 16. Cvetković, V., Roder, G., Tarolli, P., Öcal, A., Ronan, K., & Dragićević, S. (2017). Gender disparities in flood risk perception and preparedness: a Serbian case study. Paper presented at the European Geosciences Union GmbH – EGU General Assembly 2017, At Vienna, Austria, Volume: Vol. 19, EGU2017-6720: Session HS1.9/NH1.18 Hydrological risk under a gender and age perspective, Wiena.

Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celini M63

 1. Mlađan, D., Cvetković, V.:Sistem obuke pripadnika Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih  poslova Republike Srbije“ u: Zbornik radova, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem, Zaštita na radu u  XXI veku,- terorija i praksa, Tara, 04 – 08. oktobara 2011., ISBN: 978-86-87495-24-1, CSR – ID 186569996, CIP 331.45/46(082) 502/504(082), 35-44.
 2. Cvetković, V., Aksentijević, V., & Ivović, M. (2015). Uloga službe hitne medicinske pomoći u vanrednim situacijama izazvanim terorističkim aktima. Suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta – analiza stanja, evropski standardi i mere za unapređenje (26-29. maj 2015), Kriminalističko-policijska akademija i Fondacija „Hans Zajdel” u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, Tom III, 355-367. Urednik: prof. dr Dragana Kolarić. CIP – 343.85:343.9.02(082), ISBN 978-86-7020-324-2, COBISS.SR-ID 216840972. Ključne reči: služba hitne medicinske pomoći, zadaci, oružje za masovno uništavanje, trijaža, transport, priprema bolnica, bezbednost, vanredna situacija.
 3. Cvetković, V., Jakovljević, V., & Stanić, M.: Osiguranje i smanjenje rizika od prirodnih katastrofa. VII naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Evropske integracije: pravda, sloboda i bezbednost“ Kriminalističko-policijska akademija i Fondacija „Hans Zajdel” u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, 24-26. maj 2016. godine Tara, hotel „Omorika“ Ključne reči: bezbednost, prirodne katastrofe, smanjenje rizika, osiguranje, građani, demografske, socio-ekonomske.

Odbranjena doktorska disertacija – M70

 1. Cvetković, V. (2015). Spremnost građana za reagovanje na prirodnu katastrofu izazvanu poplavom u Republici Srbiji 1-608, (Doktorska disertacija), Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti.