Oficijelni flajer NSDR-URVS

  • Post category:Vesti

Osnovni podaci i istorijski razvoj

U toku 15. juna 2018. godine, održana je osnivačka skupština i na predlog osnivača doc. dr Vladimira M. Cvetkovića, profesori sa Fakulteta bezbednosti, Kriminalističko-policijskog univerziteta, Geografskog i Šumarskog fakulteta su jednoglasno doneli Statut i formirali Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama (Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management). U cilјu unapređenja naučne delatnosti u okviru Društva, 21.12.2020. godine, donet je Statut i osnovan je Međunarodni institut za istraživanje katastrofa (International Institute for Disaster Research). Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama (NSDR-URVS) jeste nevladino, neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme, radi unapređenja postojećeg fonda teorijskih znanja u oblasti upravlјanja rizicima u vanrednim situacijama, sprovođenja kvantitativno-kvalitativnih istraživanja, organizovanja nacionalnih i međunarodnih konferencija, pokretanja i vođenja časopisa, sprovođenja obuka i procena rizika, kao i drugih, akademskih aktivnosti u pomenutoj oblasti.

Članovi i saradnici

U svom sastavu ima više od 800 članova koje čine profesori sa svih državnih i privatnih Univerziteta i Fakulteta u Srbiji, naučni istraživači, praktičari (pripadnici policije, vatrogasno-spasilačkih jedinica, službe hitne medicinske pomoći, vojske, NGO organizacija iz oblasti bezbednosti itd.) studenti i mladi koji se direktno ili indirektno bave istraživanjima i konkretnim delatnostima iz oblasti vanrednih situacija. Član se postaje popunjavanjem pristupnice koja se nalazi na Sajtu i slanjem preko imejla Društva – upravljanje.rizicima.vs@gmail.com.

Cilјevi

Cilјevi NSDR-URVS: a) sprovođenje istraživanja iz oblasti studija katastrofa; b) uspostavlјanje i vođenje međunarodnog časopisa – International Journal of Disaster Risk Management; v) pripremanje, konkurisanje i realizacija nacionalnih i međunarodnih projekata o različitim aspektima upravlјanja rizicima u vanrednim situacijama; g) promovisanje, osmišlјavanje, implementacija i unapređivanje preventivnih mera od katastrofa; d) osmišlјavanje i realizacija kampanja, programa, planova za jačanje svesti građana o neophodnosti unapređenja njihove pripremlјenosti za katastrofe; đ) organizovanje nacionalnih i međunarodnih naučnih konferencija o upravlјanju rizicima u vanrednim situacijama; e) sprovođenje stručnih procena rizika i izrada planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama; ž) organizovanje i sprovođenje različitih vidova obuka, kurserva, seminara i drugih usavršavanja građana, studenata i zaposlenih u zainteresovanim institucijama; z) obavlјanje i drugih poslova u skladu sa zakonom i njegovim Statutom.

Naučno-istraživačka i izdavačka delatnost

U okviru naučne i izdavačke delatnosti Društva objavlјen je veći broj udžbenika, monografija i zbirki: a) Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama – udžbenik, 2020. godine b) Mitovi o katastrofama: istine i zablude – naučna monografija, 2021. godine; v) Upravlјanje u nuklearnim katastrofamama – naučna monografija, 2021. godine; g) Bezbednosni rizici i katastrofe – praktikum, 2021. godine; d) Upravlјanje rizicima i sistemi zaštite i spasavanja od katastrofa – praktikum, 2021. godine; đ) Zbirka propisa iz oblasti upravlјanja rizicima od katastrofa, 2019. godina; Zbornik radova sa Prvog nacionalnog seminara iz oblasti vanrednih situacija – Taktika zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama: iskustva sa terena i pouke, 2021. godine. Saradnici društva su napisali više od pet projekata iz oblasti vanrednih situacija i više od 30 naučnih radova.

Održane obuke, kursevi i predavanja

U organizaciji Naučno-stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama realizovan je veći broj obuka i drugih aktivnosti usmerenih na edukaciji iz oblasti vanrednih situacija: Prva osnovna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija na Staroj planini od 13. do 16. jula 2018. godine (100 polaznika); Druga osnovna bezbednosna obuka iz oblasti zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri od 29. novembra do 1. decembra 2019. godine (60 polaznika); Treća osnovna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija od 29. oktobra do 1. novembra 2021. godine; Komandno-simulaciona vežba sanacije klizišta i rada Gradskog štaba za vanredne situacije, održana 6. aprila 2019. godine u sportskoj hali Crna rupa; Obuka orijentacija za potrebe zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, održana 16. marta 2019. godine na Košutnjaku (110 polaznika); Obuka iz oblasti zaštite i spasavanja lјudi na nepristupačnim terenima (alpinističke i spasilačke aktivnosti), 8. marta 2019. godine; Formirana jedinica civilne zaštite opšte namene za potrebe zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama shodno Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravlјanju u vanrednim situacijama; Obeležavanje Svetskog dana civilne zaštite u Svečanoj sali Stari dvor, 1. marta 2020. godine; Učestvovanje članova i saradnika Društva u pružanju pomoći ugroženom stanovništvu grada Beograda u toku epidemije izazvane Korona virusom, 2020. godina; Učestovanje Sekretara društva u Forumu mladih lidera održanom u Novom Sadu od 22. do 24. novembra 2019. godine; Učestvovanje članova i saradnika u konferenciji o ekološkoj bezbednosti ,,Uozbilјimo se“, 2020. godina; Osnovna bezbednosna obuka u rukovanju i manipulaciji vatrenim oružjem, strelјana MUŠ, Novi Beograd, 2020. godine (120 polazanika); Učestvovanje u edukativnom seminaru ,,Aktivne žene, aktivno društvo“, Beogradski fond za političku izuzetnost, od 26. do 29. septembra 2019. godine; Realizacija letnjeg kursa borilačkih veština, primena alata samoodbrane u vanrednim situacijama u trajanju od 7 dana, 2020. godine (90 polaznika); Učestvovanje članova i saradnika Društva u međunarodnoj terenskoj vežbi – Upravlјanje posledicama vanrednih situacija, Srbija 2018 u organizaciji Ministarstva unutrašnjnih poslova, Sektora za vanredne situacije i Evropskog atlantskog koordinacionog centra za vanredne situacije, od 8. do 11. oktobra 2018. godine; Održano predavanje Iskustva i pouke u zaštiti i spasavanju građana Srbije za vreme oružane agresije 1999 godine; Održana tribina o stanju vanrednih situacija na području grada Beograda, 28. marta 2019. godine u svečanoj sali opštine Zvezdara; 28. marta 2019. godine osnovan i objavlјen prvi međunarodni časopis – International Journal of Disaster Risk Management (IJDRM); Na osnivačkoj skupštini, održanoj 21.12.2020. godine, donet je Statut i osnovan je Međunarodni institut za istraživanje katastrofa (International Institute for Disaster Research), kao organizaciona jedinica Društva, osnivač doc. dr Vladimir M. Cvetković; Kreirana nacionalna elektronska platforma za online kurseve iz oblasti vanrednih situacija, 2021. godina.

Kontakt podaci

Podaci na flajeru – Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Beograd, Zvezdara, Dimitrija Tucovića 121, Matični broj: 28259727; PIB: 110885182, predsednik Vladimir M. Cvetković, sekretar Nemanja Milјković. Kontakt podaci: e-mail: upravljanje.rizicima.vs@gmail.com; nsdr.urvs@gmail.com; vladimirkpa@gmail.com. Veb sajt –   www.upravljanje-rizicima.com. Veb sajt časopisa – http://internationaljournalofdisasterriskmanagement.com/index.php/Vol1/issue/archive.

Vladimir Cvetkovic

Prof. dr Vladimir M. Cvetković je zaposlen na Univerziteta u Beogradu, Fakultetu bezbednosti i realizuje nastavu na predmetima: Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Zaštita od prirodnih i antropogenih katastrofa, Bezbednosni rizici i katastrofe, Metodologija procene rizika od katastrofa, Rukovodjenje u vanrednim situacijama, Smanjenje rizika od katastrofa. Više od 15 godina se bavi istraživanjem u oblasti studija katastrofa. Objavio je preko 250 naučnih radova i 20 knjiga iz oblasti studija katastrofa. Predsednik je i osnivač Naučnog stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa i glavni urednik Međunarodnog časopisa za upravlјanje rizicima od katastrofa (International Institute for Disaster Research). Dobitnik je brojnih nagrada od čega je najznačajnija nagrada za najboljeg mladog naučnika Srbije ,,Danubius Young Scientist Award 2017“ koja se dodeljuje od strane Austrijskog ministarstva za nauku, istraživanje i ekonomiju (BMWFW) i Instituta za Dunavski region i Centralnu Evropu (IDM) za izuzetna dostignuća u nauci. Više o njegovoj biografiji možete pogledati na sledećoj adresi - https://vladimircvetkovic.upravljanje-rizicima.edu.rs/.