Odluka o formiranju jedinice civilne zaštite opšte namene NSDR-URVS

  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

Poštovani,

Prema Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama (,,Sl. glasnik RS“, br. 87/18), svako privredno društvo i drugo pravno lice dužno je da, u okviru svoje delatnosti preduzima sve mere prevencije i smanjenja rizika, kao i da se odazove zahtevu nadležnog štaba i uzme učešće u sprovođenju mera zaštite i spasavanja.

Polazeći od značaja edukacije studenata za smanjenje rizika od katastrofa i podizanja nivoa njihove osposobljenosti za reagovanje u takvim situacijama,

Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama donosi

ODLUKU

o formiranju jedinice civilne zaštite opšte namene

koju će sačinjavati svi zainteresovani studenti Univerziteta u Beogradu, Fakulteta bezbednosti, Geografskog, Šumarskog i Poljoprivrednog fakulteta, Kriminalističko-policijske akademije i ostalih srodnih fakulteta.

U skladu sa njihovom funkcijom i namenom, svi studenti biće osposobljeni (edukacija, kontinuirane obuke) i opremljeni (lična zaštitna oprema) za obavljanje poslova civilne zaštite.

Za sve realizovane obuke i aktivnosti, studenti će dobiti sertifikat.

Planirana edukacija i obuka za obavljanje poslova civilne zaštite biće finansirana od strane Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama (NSDR-URVS)

www.upravljanje-rizicima.com.

Svi pripadnici završavaju obuku i osposobljavaju se za izvršenje zadataka, a angažuju se po proceni operativnog štaba NSDR-URVS, kao i po zahtevu nadležnih državnih organa za pružanje pomoći u vanrednim situacijama.

Molimo sve zainteresovane studente da pošalju svoje podatke (ime i prezime, fakultet, datum rođenja, prebivalište) preko imejla – upravljanje.rizicima.vs@gmail.com.

Predsednik NSDR-URVS
Doc. dr Vladimir M. Cvetković

Vladimir Cvetkovic

Vladimir M. Cvetkovic is the Assis. Prof. (Disaster Risk Management) at the University of Belgrade, Faculty of Security, and has been engaged in research in the field of disaster studies for 15 years. He has published over 250 research papers and 20 scientific monographs. He is the founder of the Scientific Professional Society for Disaster Risk Management in Serbia, the International Institute for Disaster Research, and Editor-in-Chief of the International Journal of Disaster Risk Management.

Оставите одговор