Odluka o formiranju jedinice civilne zaštite opšte namene NSDR-URVS

  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

Poštovani,

Prema Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama (,,Sl. glasnik RS“, br. 87/18), svako privredno društvo i drugo pravno lice dužno je da, u okviru svoje delatnosti preduzima sve mere prevencije i smanjenja rizika, kao i da se odazove zahtevu nadležnog štaba i uzme učešće u sprovođenju mera zaštite i spasavanja.

Polazeći od značaja edukacije studenata za smanjenje rizika od katastrofa i podizanja nivoa njihove osposobljenosti za reagovanje u takvim situacijama,

Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama donosi

ODLUKU

o formiranju jedinice civilne zaštite opšte namene

koju će sačinjavati svi zainteresovani studenti Univerziteta u Beogradu, Fakulteta bezbednosti, Geografskog, Šumarskog i Poljoprivrednog fakulteta, Kriminalističko-policijske akademije i ostalih srodnih fakulteta.

U skladu sa njihovom funkcijom i namenom, svi studenti biće osposobljeni (edukacija, kontinuirane obuke) i opremljeni (lična zaštitna oprema) za obavljanje poslova civilne zaštite.

Za sve realizovane obuke i aktivnosti, studenti će dobiti sertifikat.

Planirana edukacija i obuka za obavljanje poslova civilne zaštite biće finansirana od strane Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama (NSDR-URVS)

www.upravljanje-rizicima.com.

Svi pripadnici završavaju obuku i osposobljavaju se za izvršenje zadataka, a angažuju se po proceni operativnog štaba NSDR-URVS, kao i po zahtevu nadležnih državnih organa za pružanje pomoći u vanrednim situacijama.

Molimo sve zainteresovane studente da pošalju svoje podatke (ime i prezime, fakultet, datum rođenja, prebivalište) preko imejla – upravljanje.rizicima.vs@gmail.com.

Predsednik NSDR-URVS
Doc. dr Vladimir M. Cvetković

Vladimir Cvetkovic

Prof. dr Vladimir M. Cvetković je zaposlen na Univerziteta u Beogradu, Fakultetu bezbednosti i realizuje nastavu na predmetima: Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Zaštita od prirodnih i antropogenih katastrofa, Bezbednosni rizici i katastrofe, Metodologija procene rizika od katastrofa, Rukovodjenje u vanrednim situacijama, Smanjenje rizika od katastrofa. Više od 15 godina se bavi istraživanjem u oblasti studija katastrofa. Objavio je preko 250 naučnih radova i 20 knjiga iz oblasti studija katastrofa. Predsednik je i osnivač Naučnog stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa i glavni urednik Međunarodnog časopisa za upravlјanje rizicima od katastrofa (International Institute for Disaster Research). Dobitnik je brojnih nagrada od čega je najznačajnija nagrada za najboljeg mladog naučnika Srbije ,,Danubius Young Scientist Award 2017“ koja se dodeljuje od strane Austrijskog ministarstva za nauku, istraživanje i ekonomiju (BMWFW) i Instituta za Dunavski region i Centralnu Evropu (IDM) za izuzetna dostignuća u nauci. Više o njegovoj biografiji možete pogledati na sledećoj adresi - https://vladimircvetkovic.upravljanje-rizicima.edu.rs/.

Оставите одговор