Odluka o formiranju jedinice civilne zaštite opšte namene NSDR-URVS

  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

Poštovani,

Prema Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama (,,Sl. glasnik RS“, br. 87/18), svako privredno društvo i drugo pravno lice dužno je da, u okviru svoje delatnosti preduzima sve mere prevencije i smanjenja rizika, kao i da se odazove zahtevu nadležnog štaba i uzme učešće u sprovođenju mera zaštite i spasavanja.

Polazeći od značaja edukacije studenata za smanjenje rizika od katastrofa i podizanja nivoa njihove osposobljenosti za reagovanje u takvim situacijama,

Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama donosi

ODLUKU

o formiranju jedinice civilne zaštite opšte namene

koju će sačinjavati svi zainteresovani studenti Univerziteta u Beogradu, Fakulteta bezbednosti, Geografskog, Šumarskog i Poljoprivrednog fakulteta, Kriminalističko-policijske akademije i ostalih srodnih fakulteta.

U skladu sa njihovom funkcijom i namenom, svi studenti biće osposobljeni (edukacija, kontinuirane obuke) i opremljeni (lična zaštitna oprema) za obavljanje poslova civilne zaštite.

Za sve realizovane obuke i aktivnosti, studenti će dobiti sertifikat.

Planirana edukacija i obuka za obavljanje poslova civilne zaštite biće finansirana od strane Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama (NSDR-URVS)

www.upravljanje-rizicima.com.

Svi pripadnici završavaju obuku i osposobljavaju se za izvršenje zadataka, a angažuju se po proceni operativnog štaba NSDR-URVS, kao i po zahtevu nadležnih državnih organa za pružanje pomoći u vanrednim situacijama.

Molimo sve zainteresovane studente da pošalju svoje podatke (ime i prezime, fakultet, datum rođenja, prebivalište) preko imejla – upravljanje.rizicima.vs@gmail.com.

Predsednik NSDR-URVS
Doc. dr Vladimir M. Cvetković

Оставите одговор