Odeljenje za istraživanje upravljanja rizicima od katastrofa namenjeno je sprovođenju istraživanja usmerenih na:
 1. Upoznavanje s teorijskim određenjem rizika od katastrofa, uz osvrt na vrste rizika;
 2. Razumevanje karakteristika upravljanja rizicima od katastrofa;
 3. Sticanje znanja o osnovnim karakteristikama savremenog upravljanja rizicima od katastrofa;
 4. Ovladavanje znanjima neophodnim za upravljanje rizicima;
 5. Upoznavanje s različitim fazama i procedurama upravljanja rizicima;
 6. Razumevanje okvira identifikovanja, analize i procene rizika od katastrofa;
 7. Sticanje znanja o osnovnim problemima analize rizika od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa;
 8. Spoznaje raznovrsnih modela procene rizika od katastrofa;
 9. Sticanje znanja o metodologiji procene rizika od katastrofa;
 10. Upoznavanje s načinima informisanja javnosti o rizicima od katastrofa;
 11. Razumevanje karakteristika i načina funkcionisanja informacionih sistema koji se koriste za upravljanje rizicima od katastrofa.
 12. Upoznavanje s osnovnim svojstvima baza podataka o rizicima od katastrofa.
 13. Razumevanje načina funkcionisanja međunarodne baze podataka o katastrofama.
 14. Upoznavanje s globalnom platformom posvećenoj rizicima od katastrofa.
 15. Sticanje osnovnih informacija o svetskom atlasu opasnosti.
 16. Upoznavanje s informacionim sistemom o katastrofama DesInventar.
 17. Objašnjenje funkcionisanja informacione platforme za smanjenje rizika od katastrofa PreventionWeb.
 18. Opisivanje i sagledavanje načina korišćenja servisa za upravljanje rizicima od katastrofa Copernicus i unapređenog informacionog sistema za požare.
 19. Razumevanje značaja i prednosti korišćenja satelitskog daljinskog očitavanja za potrebe smanjenja rizika od katastrofa.
 20. Sticanje osnovnih informacija o geografskom informacionom sistemu i njegovoj upotrebi za potrebe smanjenja rizika od katastrofa.
 21. Spoznaja inovativnih mogućnosti korišćenja pametnih sistema za početno reagovanje na katastrofe.
 22. Upoznavanje s globalnim monitoring centrom za požare i programom za procenu gubitaka od katastrofa.

 

Ključne reči: rizik od katastrofa; upravljanje rizicima od katastrofa; savremeno upravljanje; ciklusi integrisanog upravljanja u katastrofama; ublažavanje, pripremljenost, odgovor i oporavak; identifikovanje konteksta; profilisanje opasnosti; procena rizika; principi upravljanja; okvir upravljanja; indikatori upravljanja rizicima; indeks deficita od katastrofa; lokalni indeks od katastrofa; indeks upravljanja rizicima; modeli procene rizika; mape rizika; informisanje javnosti; percepcija rizika.