Odeljenje za istraživanje zaštite i spasavanja u katastrofama osnovano je sa ciljem sprovođenja istraživanja usmerenih na:
 1. Razumevanje pojmovnog određenja odgovora na katastrofe;
 2. Upoznavanje s osnovnim dimenzijama i karakteristikama planiranja i merama odgovora na rizike od katastrofa;
 3. Opisivanje različitih aktivnosti u okviru upozoravanja i evakuacije ugroženog stanovništva;
 4. Sticanje znanja o osnovnim dimenzijama potraga i spasavanja ugroženih ljudi;
 5. Upoznavanje s osnovnim elementima pružanja prve pomoći i procene šteta i gubitaka;
 6. Razumevanje organizacije i nadležnosti interventno-spasilačkih službi u uslovima katastrofa;
 7. Sveobuhvatno sagledavanje i razumevanje mesta i uloge različitih službi u katastrofama, kao što su policija, vatrogasno-spasilačke jedinice, vojska, služba hitne medicinske pomoći i štabovi;
 8. Upoznavanje s organizacijom rada i taktikom postupanja na strateškom, taktičkom i operativnom nivou reagovanja u katastrofama;
 9. Sagledavanje specifičnosti i karakteristika reagovanja na katastrofe izazvane prirodnim opasnostima;
 10. Sagledavanje specifičnosti i karakteristika reagovanja na katastrofe izazvane tehničko-tehnološkim opasnostima;
 11. Razumevanje prirode i karakteristika volontiranja u uslovima katastrofa;
 12. Sagledavanje izazova i ograničenja u pružanju pomoći ugroženim ljudima;
 13. Upoznavanje s načinom delovanja medija prilikom izveštavanja o katastrofama.
Ključne reči istraživanja: odgovor na rizike od katastrofa; planiranje i mere odgovora; upozoravanje i evakuacija; potraga i spasavanje; pružanje prve pomoći; procena šteta i gubitaka; organizacija i nadležnosti interventno-spasilačkih službi; policija; vatrogasno-spasilačke jedinice; vojska; služba hitne medicinske pomoći; štabovi; strateški, taktički i operativni nivo; reagovanje na katastrofe izazvane prirodni opasnostima; reagovanje na katastrofe izazvane tehničko-tehnološkim opasnostima; volontiranje u uslovima katastrofa; izazovi i ograničenja u pružanju pomoći; mediji i izveštavanje o katastrofama.