Odeljenje za istraživanje prevencije odnosno pripremljenosti i ublažavanja rizika od katastrofa osnovano je sa ciljem sprovođenja multimetodskih istraživanja usmerenih na:
 1. Razumevanje teorijskog određenja i karakteristika prevencije i ublažavanja kao jedne od faza integrisanog upravljanja u uslovima katastrofa.
 2. Izučavanje strukturnih (planiranje korišćenja zemljišta, premeštanje, fizičke i strukturne modifikacije, otporne konstrukcije itd.) i nestrukturnih mera (normativne mere, individualna i društvena svest, nestrukturne fizičke modifikacije itd.) za ublažavanje rizika od katastrofa.
 3. Sagledavanje svih funkcija ublažavanja rizika od katastrofa (smanjenje verovatnoće i posledica rizika, izbegavanje rizika itd.).
 4. Upoznavanje s konkretnim strukturnim i nestrukturnim merama za ublažavanje različitih posledica katastrofa.
 5. Opisivanje konkretnih mera za ublažavanje prirodnih opasnosti – litosferskih, atmosferskih, hidrosferskih, biosferskih i vanzemaljskih.
 6. Opisivanje konkretnih mera za ublažavanje tehničko-tehnoloških opasnosti.
 7. Prepoznavanje nedostataka projektovanih mera za ublažavanje rizika od katastrofa.
 8. Razumevanje dostupnih, inovativnih tehničkih rešenja za ublažavanje rizika od katastrofa.
 9. Sagledavanje procesa planiranja i implementacije mera za ublažavanje rizika od katastrofa.
 10. Razumevanje pojmovnog određenja pripremljenosti u nacionalnom i međunarodnom kulturnom ambijentu.
 11. Upoznavanje s osnovnim dimenzijama pripremljenosti i načinima njihove analize.
 12. Opisivanje različitih vrsta pripremljenosti – individualna i pripremljenost domaćinstva i lokalne zajednice.
 13. Prepoznavanje ključnih barijera za unapređenje nivoa pripremljenosti za rizike od katastrofa.
 14. Sticanje znanja o različitim aspektima obrazovanja i obučavanja za smanjenje rizika od katastrofa.
 15. Razmatranje uloge porodice u oblasti edukacije o prirodnim katastrofama.
 16. Sagledavanje transfera znanja i iskustva u okviru lokalnih zajednica.
 17. Upoznavanje s načinima edukacije o katastrofama korišćenjem multimedijalnih sadržaja, kao što su društvene igre, kompjuterske simulacije i video-igrice, edukativni video-snimci i brošure.
 18. Sticanje znanja o faktorima koji utiču na pripremljenost za reagovanje na katastrofe.
 19. Upoznavanje s merama pripremljenosti za rizike od katastrofa izazvanih prirodnim opasnostima.
 20. Razumevanje mera pripremljenosti za rizike od katastrofa izazvanih tehničko-tehnološkim opasnostima.
 21. Sveobuhvatno sagledavanje planiranja u uslovima katastrofa, s osvrtom na planove za smanjenje rizika i planove zaštite i spasavanja.
 22. Upoznavanje s osnovnom opremom i zalihama za reagovanje u uslovima katastrofa.

 

Ključne reči: prevencija; ublažavanje rizika; strategije i mere; strukturne i nestrukturne mere; funkcije ublažavanja; smanjenje verovatnoće i posledica; izbegavanje, transfer i prihvatanje rizika; ublažavanje rizika od prirodnih opasnosti; ublažavanje rizika od tehničko-tehnoloških opasnosti; upravljanje održivim razvojem.