Odeljenje za istraživanje oporavka od katastrofa osnovano je sa ciljem sprovođenja istraživanja usmerenih na:
  1. Istraživanje pojma i osnovnih elemenata oporavka od katastrofa;
  2. Istraživanje i razumevanje osnovnih faza oporavka od katastrofa, kao što su pomoć, obnova i rekonstrukcija, restauracija, rehabilitacija i ponovni razvoj;
  3. Istraživanje osnovnih dimenzija oporavka od katastrofe, kao što su oporavak životne sredine, društveno-psihiloški oporavak, obnavljanje usluga i oporavak kritične infrastrukture;
  4. Istraživanje planiranja oporavka od katastrofa – kratkoročno i dugoročno planiranje;
  5. Istraživanje i razumevanje kompleksnosti oporavka od katastrofa;
  6. Istraživanje i sveobuhvatno sagledavanje donacija i resursa zajednice važnih za oporavak;
  7. Istraživanje i sticanje znanja o osnovnim organizacijama za oporavak od katastrofa;
  8. Istraživanje i razumevanje aktivnosti u pogledu upravljanja otpadom nakon katastrofa;
  9. Istraživanje različitih izazova, poteškoća i problema oporavka nakon katastrofa;
  10. Istraživanje različitih modela oporavka od katastrofa.
 Ključne reči istraživanja: oporavak od katastrofe; faze oporavka; pomoć, obnova i rekonstrukcija; restauracija, rehabilitacija i ponovni razvoj; dimenzije i izazovi oporavka; oporavak životne sredine; društveno-psihološki oporavak; obnavljanje usluga nakon katastrofa; oporavak kritične infrastrukture; planiranje oporavka; kratkoročno i dugoročno planiranje; principi planiranja; kompleksnost oporavka; donacije; resursi zajednice; upravljanje otpadom; izazovi i izgledi; modeli oporavka.