Medjunarodni institut za istraživanje katastrofa, Beograd

  • Post category:Vesti

Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama sa ponosom obaveštava svoje saradnike i ostalu javnost da je zvanično osnovan

MEĐUNARODNI INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE KATASTROFA – INTERNATIONAL INSTITUTE FOR DISASTER RESEARCH

sa sedištem u Beogradu, Zvezdara.

U okviru međunarodnog instituta sprovodiće se sva kvantitativna i kvalitativna istraživanja iz oblasti studija katastrofa.

Osnivač doc. dr Vladimir M. Cvetković je
sa saradnicima Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama doneo Statut i tom prilikom su formirana sledeća odeljenja:

  • Odeljenje za istraživanje fenomenologije, ugroženosti i otpornosti na katastrofe;
  • Odeljenje za istraživanje pripremljenosti i ublažavanja rizika od katastrofa;
  • Odeljenje za istraživanje zaštite i spasavanja u katastrofama;
  • Odeljenje za istraživanje oporavka od katastrofa;
  • Odeljenje za upravljanje rizicima od katastrofa;
  • Odeljenje za istraživanje međunarodne saradnje i pravnog okvira smanjenja rizika od katastrofa.
  • Osnovna delatnost Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa je naučno istraživački rad u oblasti studija katastrofa i obavlja se u Institutu čije je sedište na spomenutoj adresi. Naučna delatnost Instituta obavlja se u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti Srbije i postavljenom i usvojenom programskom orijentacijom rada. Osnovnu delatnost, Institut ostvaruje kroz osnovna, primenjenja i razvojna naučna istraživanja iz oblasti naučne discipline upravljanja rizicima od katastrofa.

Takođe, u narednom periodu se očekuje raspisivanje javnog konkursa za prijem mladih istraživača na različitim pozicijama.

S poštovanjem