Međunarodne i nacionalne baze podataka o katastrofama

  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama kontinuirano radi na realizaciji projekta objedinjavanja baza podataka o katastrofama na međunarodnom i nacionalnom nivou. Upravlјanje rizicima od katastrofa danas je nezamislivo bez upotrebe različitih servisa i baza podataka dostupnih onlajn, koji omogućavaju donosiocima odluka koji učestvuju u tom procesu da za kratko vreme sagledaju sve mogućnosti koje su im na raspolaganju i donesu odgovarajuće odluke. Da bi se analiza rizika unapredila, baze podataka o rizicima treba da sadrže različite informacije za duže periode kako bi se analizirali odnosi intenziteta i učestalosti. Takvi zahtevi uslovlјavaju uzimanje u obzir događaja visoke učestalosti i niske magnitude za procenu rizika, s velikom verovatnoćom pojave, ali i dovolјno događaja niske učestalosti i visoke magnitude kako bi se procenile opasnosti od ekstremnih događaja. Stoga, osim merenja, posmatranja i mapiranja skorijih opasnih događaja, veoma je važno sprovesti i opsežno istraživanje arhive. Tako je, na primer, u Italiji sproveden jedan od najsveobuhvatnijih projekata mapiranja klizišta i poplava – projekat AVI.

Baze podataka o katastrofama su podeljenje na dve celine: меđunarodne i nacionalne. Dostupno preko sajta, kliknuti na sliku ispod.

Оставите одговор