Komandno-simulaciona vežba

  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

U subotu, 6. aprila u sportskoj hali „Crna rupa“ održana je komandno-simulaciona vežba na temu sanacije klizišta i rada Gradskog štaba za vanredne situacije. U vežbi su učestvovali članovi Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta, Šumarskog, Poljoprivrednog i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje koji su bili podeljeni u sledeće timove: 1) Gradski štab za vanredne situacije;2) Stručno-operativni tim za zaštitu i spasavanje od zemljotresa, klizišta, ruševina i građevinske poslove;3) Stručno-operativni tim za spasavanje, evakuaciju, sklanjanje i zbrinjavanje;4) Stručno-operativni tim za zaštitu i spasavanje od poplava.Četiri formirana radna tima suočila su se sa izazovima upravljanja rizicima hipotetički moguće nastale vanredne situacije prouzrokovane aktiviranjem klizišta Umka, a koja direktno ugrožava veliki broj domaćinstava, objekte kritične infrastrukture, saobraćajni put Beograd-Obrenovac, kao i životinjski i biljni fond. Za pružanje pomoći i sanaciju posledica, timovi su najpre napravili adekvatnu procenu koja je obuhvatila sve elemente na osnovu kojih su angažovali najoptimalnije ljudske i materijalne resurse u što je moguće kraćem vremenskom periodu, a u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih dobara i životne sredine. Na ovaj način uvežbavana je interna i eksterna koordinacija i komunikacija stručno-operativnih timova, kao i Gradskog štaba, a uz nadzor i stručnu konsultacije sa mentorima, učesnici su na praktičan način doprineli razvoju spremnosti zajednice za delovanje u vanrednim situacijama.

 

 

 

Vladimir Cvetkovic

Prof. dr Vladimir M. Cvetković je zaposlen na Univerziteta u Beogradu, Fakultetu bezbednosti i realizuje nastavu na predmetima: Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Zaštita od prirodnih i antropogenih katastrofa, Bezbednosni rizici i katastrofe, Metodologija procene rizika od katastrofa, Rukovodjenje u vanrednim situacijama, Smanjenje rizika od katastrofa. Više od 15 godina se bavi istraživanjem u oblasti studija katastrofa. Objavio je preko 250 naučnih radova i 20 knjiga iz oblasti studija katastrofa. Predsednik je i osnivač Naučnog stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa i glavni urednik Međunarodnog časopisa za upravlјanje rizicima od katastrofa (International Institute for Disaster Research). Dobitnik je brojnih nagrada od čega je najznačajnija nagrada za najboljeg mladog naučnika Srbije ,,Danubius Young Scientist Award 2017“ koja se dodeljuje od strane Austrijskog ministarstva za nauku, istraživanje i ekonomiju (BMWFW) i Instituta za Dunavski region i Centralnu Evropu (IDM) za izuzetna dostignuća u nauci. Više o njegovoj biografiji možete pogledati na sledećoj adresi - https://vladimircvetkovic.upravljanje-rizicima.edu.rs/.

Оставите одговор