Komandno-simulaciona vežba

  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

U subotu, 6. aprila u sportskoj hali „Crna rupa“ održana je komandno-simulaciona vežba na temu sanacije klizišta i rada Gradskog štaba za vanredne situacije. U vežbi su učestvovali članovi Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta, Šumarskog, Poljoprivrednog i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje koji su bili podeljeni u sledeće timove: 1) Gradski štab za vanredne situacije;2) Stručno-operativni tim za zaštitu i spasavanje od zemljotresa, klizišta, ruševina i građevinske poslove;3) Stručno-operativni tim za spasavanje, evakuaciju, sklanjanje i zbrinjavanje;4) Stručno-operativni tim za zaštitu i spasavanje od poplava.Četiri formirana radna tima suočila su se sa izazovima upravljanja rizicima hipotetički moguće nastale vanredne situacije prouzrokovane aktiviranjem klizišta Umka, a koja direktno ugrožava veliki broj domaćinstava, objekte kritične infrastrukture, saobraćajni put Beograd-Obrenovac, kao i životinjski i biljni fond. Za pružanje pomoći i sanaciju posledica, timovi su najpre napravili adekvatnu procenu koja je obuhvatila sve elemente na osnovu kojih su angažovali najoptimalnije ljudske i materijalne resurse u što je moguće kraćem vremenskom periodu, a u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih dobara i životne sredine. Na ovaj način uvežbavana je interna i eksterna koordinacija i komunikacija stručno-operativnih timova, kao i Gradskog štaba, a uz nadzor i stručnu konsultacije sa mentorima, učesnici su na praktičan način doprineli razvoju spremnosti zajednice za delovanje u vanrednim situacijama.

 

 

 

Vladimir Cvetkovic

Vladimir M. Cvetkovic is the Assis. Prof. (Disaster Risk Management) at the University of Belgrade, Faculty of Security, and has been engaged in research in the field of disaster studies for 15 years. He has published over 250 research papers and 20 scientific monographs. He is the founder of the Scientific Professional Society for Disaster Risk Management in Serbia, the International Institute for Disaster Research, and Editor-in-Chief of the International Journal of Disaster Risk Management.

Оставите одговор