Komandno-simulaciona vežba

  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments

U subotu, 6. aprila u sportskoj hali „Crna rupa“ održana je komandno-simulaciona vežba na temu sanacije klizišta i rada Gradskog štaba za vanredne situacije. U vežbi su učestvovali članovi Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta, Šumarskog, Poljoprivrednog i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje koji su bili podeljeni u sledeće timove: 1) Gradski štab za vanredne situacije;2) Stručno-operativni tim za zaštitu i spasavanje od zemljotresa, klizišta, ruševina i građevinske poslove;3) Stručno-operativni tim za spasavanje, evakuaciju, sklanjanje i zbrinjavanje;4) Stručno-operativni tim za zaštitu i spasavanje od poplava.Četiri formirana radna tima suočila su se sa izazovima upravljanja rizicima hipotetički moguće nastale vanredne situacije prouzrokovane aktiviranjem klizišta Umka, a koja direktno ugrožava veliki broj domaćinstava, objekte kritične infrastrukture, saobraćajni put Beograd-Obrenovac, kao i životinjski i biljni fond. Za pružanje pomoći i sanaciju posledica, timovi su najpre napravili adekvatnu procenu koja je obuhvatila sve elemente na osnovu kojih su angažovali najoptimalnije ljudske i materijalne resurse u što je moguće kraćem vremenskom periodu, a u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih dobara i životne sredine. Na ovaj način uvežbavana je interna i eksterna koordinacija i komunikacija stručno-operativnih timova, kao i Gradskog štaba, a uz nadzor i stručnu konsultacije sa mentorima, učesnici su na praktičan način doprineli razvoju spremnosti zajednice za delovanje u vanrednim situacijama.

 

 

 

Оставите одговор