Od svog osnivanja, Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama je usmereno ka stvaranju specijalizovanih stručnih knjiga iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama. Polazeći od multidisciplinarnosti naučnog polja, NSDR-URVS izdaje naučne monografije, zbirke propisa, praktikume, naučne časopise, periodične publikacije i drugu stručnu literaturu koja se koristi u nastavno-obrazovnom i naučnoistraživačkom radu. U okviru svoje izdavačke delatnosti, društvo nastoji da unapredi teorijski i istraživački fond znanja.

Sve objavljene knjige možete naručiti preko imejla društva – upravljanje.rizicima.vs@gmail.com.