Ispitivanje faktora uticaja na percepciju javnosti o mitski zasnovanom ponašanju ljudi u uslovima katastrofa – Examination of the factors that influence public perception of mythically-based human behavior in disaster conditions

  • Post category:Vesti

Polazeći od značaja percepcije rizika za preduzimanje određenih preventivnih mera zaštite ljudi i njihove imovine od katastrofa, predmet istraživanja predstavlja ispitivanje faktora uticaja na percepciju javnosti o mitski zasnovanom ponašanju ljudi u uslovima katastrofa. Metodom slučajnog uzorka, anketirano je 250 punoletnih ispitanika na području grada Beograda, korišćenjem posebno kreiranog i adaptiranog anketnog upitnika. Rezultati istraživanja pokazuju da ne postoji statistički značajan uticaj rodnih, starosnih, obrazovnih i ekonomskih faktora na percepciju javnosti o ponašanju ljudi u uslovima katastrofama. Rezultati istraživanja mogu biti iskorišćeni za poboljšanje strategija i kampanja zasnovanih na percepciji rizika, a usmerenih na unapređenje prihvatljivog ponašanja u uslovima katastrofa. Starting from the importance of risk perception for taking certain preventive measures to protect people and their property from disasters, the subject of the research is to examine the factors influencing public perception of mythically-based human behavior in disaster conditions. Using the random sampling method, 250 adult respondents were surveyed in the city of Belgrade, using a specially created and adapted survey questionnaire. The results of the research show that there is no statistically significant influence of gender, age, educational and economic factors on the public perception of human behavior in disaster conditions. The results of the research can be used to improve strategies and campaigns based on risk assessment, aimed at improving the safety of people in disasters.

Cvetković, V., & Jovanović, M. (2020). Ispitivanje faktora uticaja na percepciju javnosti o mitski zasnovanom ponašanju ljudi u uslovima katastrofa – Examination of the factors that influence public perception of mythically-based human behavior in disaster conditions. Glasnik Srpskog geografskog društva – Bulletin of the Serbian Geographica Society. 

Link do rada  – https://www.researchgate.net/publication/346216803_Ispitivanje_faktora_uticaja_na_percepciju_javnosti_o_mitski_zasnovanom_ponasanju_ljudi_u_uslovima_katastrofa_-_Examination_of_the_factors_that_influence_public_perception_of_mythically-based_human_beh

Vladimir Cvetkovic

Prof. dr Vladimir M. Cvetković je zaposlen na Univerziteta u Beogradu, Fakultetu bezbednosti i realizuje nastavu na predmetima: Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Zaštita od prirodnih i antropogenih katastrofa, Bezbednosni rizici i katastrofe, Metodologija procene rizika od katastrofa, Rukovodjenje u vanrednim situacijama, Smanjenje rizika od katastrofa. Više od 15 godina se bavi istraživanjem u oblasti studija katastrofa. Objavio je preko 250 naučnih radova i 20 knjiga iz oblasti studija katastrofa. Predsednik je i osnivač Naučnog stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa i glavni urednik Međunarodnog časopisa za upravlјanje rizicima od katastrofa (International Institute for Disaster Research). Dobitnik je brojnih nagrada od čega je najznačajnija nagrada za najboljeg mladog naučnika Srbije ,,Danubius Young Scientist Award 2017“ koja se dodeljuje od strane Austrijskog ministarstva za nauku, istraživanje i ekonomiju (BMWFW) i Instituta za Dunavski region i Centralnu Evropu (IDM) za izuzetna dostignuća u nauci. Više o njegovoj biografiji možete pogledati na sledećoj adresi - https://vladimircvetkovic.upravljanje-rizicima.edu.rs/.