Intervju u časopisu Borba

  • Post category:Vesti

INTERVJU U ČASOPISU BORBA – predsednik NSDR-URVS, doc. dr Vladimir M. Cvetković, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu

Verovao sam da će znanje odneti pobedu


Časopis Borba 21/06/2021


VLADIMIR M. CVETKOVIĆ, JEDAN OD NAJMLAĐIH DOKTORA NAUKA U SRBIJI


Sledite svoje snove i ne dopustite da vas bilo kakva prepreka zaustavi na tom putu jer imate snage i energije da promenite svet. Verujte u sebe i snovi će vam se obistiniti
Vladimira M. Cvetkovića, jednog od najmlađih doktora nauka u Srbiji, od ranog detinjstva su intrigirali bezbednosni fenomeni. Oduvek je, kaže, želeo da se uhvati ukoštac sa najtežim izazovima poput katastrofa Nakon završetka škole unutrašnjih poslova za policajce u Sremskoj kamenici (odakle nosi Vukovu diplomu) odlazi na studije Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu, gde ostaje upamćen kao jedini do tada s prosekom 10. Danas je na poziciji docenta na Fakultetu bezbednosti i svojim znanjem i iskustvom podstiče studente da veruju u sebe i da će im se svaki trud u životu isplatiti. Pored pedagoške profesije, Cvetković je i glavni i odgovorni urednik časopisa International Journal of Disaster Risk Management, predsednik i osnivač Naučno-stručno društva, kao i realizator brojnih seminara i obuka iz oblasti bezbednosti.


Naučio sam da cenim lјude, ne po onome što su uspeli i ostvarili, već po brojnosti i ozbilјnosti prepreka koje su morali da savladaju

Objavili ste preko 250 naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima. Da li vas je oduvek zanimao i naučni rad?


– Želјa za naučno-istraživačkim radom je rođena u najranijem periodu mog detinjstva, kada sam se intenzivno bavio elektrotehničkim konstruisanjem. Podstaknut time, a zamenivši tehničke sprave i opremu naučno-istraživačkim alatima, mladost sam nesebično posvetio realizaciji brojnih istraživanja. Možete prepoznati naučnike koji se time bave radi zadovolјena egzistencijalnih potreba, kao i one koji bi mogli danima da istražuju, ponekad zaboravlјajući na sebe same.
Kako ste nalazili motivaciju za dalјi rad i na koji način ste prevazilazili prepreke?
– Mnogo godina pre nego što su vanredne situacije aktuelizovane u Srbiji, istrajno i vrlo aktivno sam radio na unapređivanju teorijskog i empirijskog fonda naučnih saznanja u oblasti studija katastrofa. Ne mogu da kažem da je put do uspeha bio jednostavan, pogotovo kada se setim i osvrnem na pojedine starije kolege koje nisu umele da prikriju sujetu i na sve suptilne načine su pokušavale da me marginalizuju i ospore. Ipak, nisam se osvrtao na to, već sam težio svojim idealima i cilјevima da bih kroz inovativna rešenja unapredio oblast vanrednih situacija, kojom se bavim. Veliku snagu i energiju sam dobijao od studenata i u teškim trenu- cima govorio bih sebi da sam tu zbog njih, da im pomognem na putu duhovnog usavršavanja i sticanja znanja. Verovao sam da će rezultati rada biti moj štit, koji će me sačuvati od svih prepreka koje su se umnožavale kako sam se približavao cilјu. Svakako, najviše zahvalnosti na energiji i duhovnoj snazi dugujem božjoj moći, koja me je pratila na putu ostvarenja dobrih dela.


Veliku snagu i energiju sam dobijao od studenata i u teškim trenucima govorio bih sebi da sam tu zbog njih

U čemu je tajna uspeha?


– Put do uspeha iziskuje vrlo jaku snagu volјe i disciplinovanost, kao jednu od odlika karaktera, ali ponekad ni to nije sasvim dovolјno, već je potrebna nesumnjiva vera u boga i u ispravnost vaših postupaka. U danima mladosti, koji su znali biti teški, verovao sam da će znanje odneti pobedu i vodio sam se principom: “Ako želite da postignete uspeh, morate na svom putu imati i ozbilјnih prepreka.” Zato sam i naučio da cenim lјude, ne po onome što su uspeli i ostvarili, već po brojnosti i ozbilјnosti prepreka koje su morali da savladaju. Tajna uspeha leži u nepokoleblјivoj volјi u istrajnosti ostvarivanja cilјeva uprkos mnogobrojnim izazovima, kao što su životne poteškoće, sujeta lјudi koji ne praštaju uspeh, nesavršenosti sistema u kojem egzistiramo.


Pomoć da se zaštite životi


– Naučno-stručno društvo za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama je organizacija koja okuplјa naučnike, stručnjake, studente i ostale zainteresovane koji žele da unaprede bezbednost građana u prirodnim ili antropogenim katastrofama. Osnovao sam je 2018. uz podršku 12 profesora sa različitih relevantnih fakulteta u Srbiji. Društvo čini sve na planu realizacija brojnih obuka, kurseva, seminara i sprovođenja istraživanja koja treba da pomognu donosiocima odluka da zaštite živote u takvim situacijama. Od svog osnivanja društvo je okupilo više od 800 spomenutih aktivnih članova, koji su i pripadnici jedinice civilne zaštite opšte namene, koja se angažuje u teškim trenucima. U okviru društva razvijena je i izdavačka delatnost i do sada je objavlјeno više knjiga, monografija, praktikuma i zbornika radova koji se koriste u edukaciji na mnogobrojnim fakultetima. Takođe, osnovali smo i međunarodni časopis Inter-national Journal of Disaster Risk Management, kojim se vrlo rado ponosimo, imajući u vidu međunarodni naučni odbor – ističe dr Cvetković.


Dobitnik ste brojnih nagrada i stipendija. Šta vam one predstavlјaju?


– Nagrade predstavlјaju svojevrsna svedočanstva o jednom periodu života u okviru kojeg smo nesebično dali maksimum u različitim sferama života. One su nam putokaz u teškim trenucima da nas prisete ko smo zapravo mi i koja je naša misija na tom putu do uspeha. Nikada ne treba dozvoliti da nas one svojim sjajem za- slepe, već moramo iznova i iznova pobeđivati sebe u novim situacijama i okolnostima. Nagrada za najbolјeg mladog naučnika Srbije za 2017. Danubis young scientist award zauzima posebno mesto u mojim postignućima, imajući u vidu da ona dolazi od prestižnih institucija iz Evropske unije. Svakako, ponosan sam i na dodelјenu nagradu (Srebrna značka) od tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova za najbolјeg studenta Kriminalističko – policijskog univerziteta za ostvareni prosek 10, koji do tada nije ostvario nijedan polaznik u istoriji policijskog školstva.
Ako želite da postignete uspeh, morate na svom putu imati i ozbilјnih prepreka

Šta su danas pedagoški izazovi?


– U današnjim vremenima, koja su vrlo zahtevna i složena za visoko obrazovanje, pedagoški izazov predstavlјa uspostavlјanje kvalitetne i dvosmerne komunikacije, u okviru koje se može uticati na pravilan razvoj ličnosti, utemelјen na pravim sistemima vrednosti. Mladi se danas sve više povlače u sebe, slede loše primere i sisteme vrednosti, tako da sveobuhvatan prenos znanja jeste istinski izazov sa kojima se susreću svi profesori na univerzitetu. Podstaknuti pozitivnim razmišlјanji- ma, energija koja cirkuliše između vas i mladih mora uvek biti pozitivna, optimistična i ohrabrujuća. Morate biti njihov duhovni vođa koji će ih motivisati, davati im nadu, štiti ih, biti uz njih i imati razumevanja za njihove poglede na svet. Oni su naša budućnost i jedina mogućnost da unapredimo naše društvo i sisteme vrednosti.
Na koji način moti¬višete mlade i koju biste im poruku uputili?
– Da biste motivisali mlade, morate ih dobro poznavati i razumeti načine njihovih života, njihove strepnje i slutnje, životne okolnosti i želјe. Sve to u pojedinačnim razgovorima s njima treba da spoznate i na osnovu toga da im se obratite pravim i lepim rečima, koje će oni nositi u svom srcu. Imajte uvek vremena za njih i posvetite im punu pažnju i zainteresovanost za njih. A ponajviše, dajte im do znanja da na svom putu do uspeha nisu sami, da mogu da računaju na vas i da ćete uvek biti uz njih. Posvetio bih im posvetu iz svoje knji- ge koja glasi: “Sledite svoje snove i ne dopustite da vas bilo kakva prepreka zaustavi na tom putu jer imate snage i energije da promenite svet. Verujte u sebe i snovi će vam se obistiniti.”

Autor Tamara Jorgić

http://Videti časopis