Gostujuće predavanje po pozivu predsednika Društva na Pravnom fakultetu u Novom Sada

  • Post category:Vesti
Dana 22.10.2021. godine, predsednik Društva, doc. dr Vladimir M. Cvetković sa Fakulteta bezbednosti, Univerziteta u Beogradu, održao je gostujuće predavanje po pozivu na Univerzitetu u Novom Sadu, Pravnom Fakultetu u Novom Sadu. Tema predavanja je bila ,,Uticaj klimatskih promena na povećanje rizika od prirodnih katastrofa“. Tom prilikom, predavanje je realizovano u svečanoj sali Pravnog fakulteta u okviru Pravne klinike za zaštitu životne sredine. Studenti su interaktivno učestvovali u procesu nastave i bilo je brojnih diskusiju u pogledu direktnih i indirektnih uticaja klimatskih promena na rizike od prirodnih katastrofa.
 
👉🎓Gostujuće predavanje na Univerzitetu u Novom Sadu, Pravnom fakultetu u Novom Sadu
 
🌪🔥Pravna klinika za zaštitu životne sredine
 
🌏 🌊🌪Tema predavanja: Uticaj klimatskih promena na povećanje rizika od prirodnih katastrofa
 
👨‍🏫🧑‍⚖️ Ovom prilikom se zahvaljujem rukovodstvu, nastavnicima i studentima Pravnog fakultetu u Novom Sadu na pozivu za gostujuće predavanje🎓🎓🎓