Gostujuće predavanje po pozivu predsednika Društva na Pravnom fakultetu u Novom Sada

  • Post category:Vesti
Dana 22.10.2021. godine, predsednik Društva, doc. dr Vladimir M. Cvetković sa Fakulteta bezbednosti, Univerziteta u Beogradu, održao je gostujuće predavanje po pozivu na Univerzitetu u Novom Sadu, Pravnom Fakultetu u Novom Sadu. Tema predavanja je bila ,,Uticaj klimatskih promena na povećanje rizika od prirodnih katastrofa“. Tom prilikom, predavanje je realizovano u svečanoj sali Pravnog fakulteta u okviru Pravne klinike za zaštitu životne sredine. Studenti su interaktivno učestvovali u procesu nastave i bilo je brojnih diskusiju u pogledu direktnih i indirektnih uticaja klimatskih promena na rizike od prirodnih katastrofa.
 
👉🎓Gostujuće predavanje na Univerzitetu u Novom Sadu, Pravnom fakultetu u Novom Sadu
 
🌪🔥Pravna klinika za zaštitu životne sredine
 
🌏 🌊🌪Tema predavanja: Uticaj klimatskih promena na povećanje rizika od prirodnih katastrofa
 
👨‍🏫🧑‍⚖️ Ovom prilikom se zahvaljujem rukovodstvu, nastavnicima i studentima Pravnog fakultetu u Novom Sadu na pozivu za gostujuće predavanje🎓🎓🎓

Vladimir Cvetkovic

Prof. dr Vladimir M. Cvetković je zaposlen na Univerziteta u Beogradu, Fakultetu bezbednosti i realizuje nastavu na predmetima: Upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Zaštita od prirodnih i antropogenih katastrofa, Bezbednosni rizici i katastrofe, Metodologija procene rizika od katastrofa, Rukovodjenje u vanrednim situacijama, Smanjenje rizika od katastrofa. Više od 15 godina se bavi istraživanjem u oblasti studija katastrofa. Objavio je preko 250 naučnih radova i 20 knjiga iz oblasti studija katastrofa. Predsednik je i osnivač Naučnog stručnog društva za upravlјanje rizicima u vanrednim situacijama, Međunarodnog instituta za istraživanje katastrofa i glavni urednik Međunarodnog časopisa za upravlјanje rizicima od katastrofa (International Institute for Disaster Research). Dobitnik je brojnih nagrada od čega je najznačajnija nagrada za najboljeg mladog naučnika Srbije ,,Danubius Young Scientist Award 2017“ koja se dodeljuje od strane Austrijskog ministarstva za nauku, istraživanje i ekonomiju (BMWFW) i Instituta za Dunavski region i Centralnu Evropu (IDM) za izuzetna dostignuća u nauci. Više o njegovoj biografiji možete pogledati na sledećoj adresi - https://vladimircvetkovic.upravljanje-rizicima.edu.rs/.