Sekretar

Zamenik sekretara

Una Radovanović Nenadić
master inženjer tehnologije, master menadžer

Rođena 1984. godine u Vršcu, Republika Srbija

Na multidisciplinarnim master akademskim studijama Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost stekla zvanje Master menadžer, sa odbranjenim master radom na temu: „Bioterorizam kao faktor ugrožavanja bezbednosti i mogućnosti prevencije i zaštite od istog u Republici Srbiji“.
Na Kriminalističko-policijskoj akademiji stekla zvanje Master inženjer tehnologije, sa odbranjenim master radom na temu: “Genetičko inženjerstvo u svrsi bioterorizma: bioteroristički agensi nove generacije“.
Osnovne studije pohađala na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, gde je na smeru Prevencija i tretman poremećaja ponašanja stekla zvanje Diplomirani defektolog.
Trenutno je na master akademskim studijama Upravljanje bezbednosnim rizicima prirodnih katastrofa na Kriminalističko-policijskom univerzitetu i doktorskim studijama na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane – Atomsko-biološko-hemijska odbrana.

Dobitnica je nagrade za Talentovanog mladog istraživača/istraživačicu 2013. godine na Četvrtoj godišnjoj konferenciji Viktimološkog društva Srbije. Pohađala je obuke iz različitih oblasti, od kojih izdvaja one koje se odnose na pisanje projekata, pružanje podrške žrtvama, zaštitu životne sredine i upravljanje u vanrednim situacijama. Učestvovala je u realizaciji različitih projekata, koautor je naučnih publikacija (monografija, pregledni i istraživački naučni radovi, a neki od njih su objavljeni i u međunarodnim časopisima na SCI listi) i učestvovala je kao izlagač na konferencijama međunarodnog karaktera. Za vreme studiranja je bila angažovana kao demonstrator na predmetima Viktimologija i Maloletnička delinkvencija i bila realizator programa prevencije poremećaja ponašanja u populaciji učesnika viših razreda osnovne škole i romskoj populaciji. Poslednjih deset godina je volonterski angažovana u okviru različitih organizacija. Poseduje iskustvo rada sa žrtvama kriminaliteta, mladima smeštenim u vaspitnim institucijama i odraslim osobama koje su se nalazile na izdržavanju zatvorske kazne. Ima iskustvo u obavljanju administrativnih i poslova logistike i komunikacije (organizacija međunarodnih konferencija, okruglih stolova, istraživanja i sl.). Od 2018. godine je koordinatorka EKOlogičnog SIG-a Mense Srbije, dok je u okviru iste organizacije angažovana i u Odseku za projekte i Beogradskom koordinacionom timu. Pripadnica je Jedinice civilne zaštite opšte namene Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama. Tečno govori engleski jezik.
Kako je njeno formalno i neformalno obrazovanje multidisciplinarnog karaktera, želja joj je da u svom naučnom i praktičnom angažovanju u okviru NSD-URVS primeni znanja i iskustva stečena iz oblasti kriminologije, viktomologije, forenzike, bezbednosti, vanrednih situacija, ABHO i zaštite životne sredine.

Kontakt: nauka@upravljanje-rizicima.com / sekretarijat@upravljanje-rizicima.com

Maja Svrdlin
master menadžer bezbednosti

Rođena je 1994. godine u Subotici, Republika Srbija.

Na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu stekla je diplomu master menadžera bezbednosti – menadžer rizika u oblasti upravljanja rizikom od elementarnih i drugih nepogoda, odbranivši master rad na temu „Rodna dimenzija ugroženosti građana od prirodnih katastrofa izazvanih poplavama 2014. godine: Studija slučaja Svilajnac”. Osnovne studije završila je na istom fakultetu, smer civilna zaštita i zaštita životne sredine, gde je stekla zvanje Menadžera bezbednosti.

Učestovala je u nacionalnim projektima poput „Škola bez nasilja“ (UNICEF), „Razvoj lokalne zajednice za delovanje u nesrećama” (Crveni krst Srbije), volontirala u više naučnih organizacija, te pohađala niz konferencija nacionalnog i međunarodnog karaktera. Koautor je 2 naučna rada. Član je Udruženja za vanredne situacije Republike Srbije. Komadantkinja je prvog voda Jedinice civilne zaštite opšte namene Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama. Pohađala je seminare i obuke iz oblasti upravljanja rizicima od katastrofa, pružanja psihosocijalne podrške, pregovaranja u bezbednosno kritičnim situacijama i rodne ravnopravnosti.

Bavi se oblastima rodne ravnopravnosti u sistemu bezbednosti, ugroženošću ranjivih grupa u katastrofama, reagovanju subjekata i snaga zaštite i spasavanja na prirodne katastrofe, kao i mirovnim aktivizmom.

Kao stručni saradnik za izradu Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja zaposlena je u Institutu za integrisanu bezbednost Zaštita Preventiva u Novom Sadu. Profesionalna iskustva želi da iskoristi za opsežnu izradu pomenutih akata, a kroz deljenje znanja obuči što više zainteresovanih članova NSD-URVS kako da na adekvatan način sagledaju izvore ugrožavanja, posledice, potrebe, mogućnosti i način sprovođenja mera i zadataka zaštite i spasavanja od katastrofa.

Tečno govori engleski jezik.

NSD-URVS smatra odrazom naše uloge kao građana u građenju otpornih zajednica na katastrofe, skupom odgovornih pojedinaca koji će svojim delovanjem povratiti veru u primat naučnih činjenica, potvrditi značaj veština i snage timskog duha.  

Kontakt: procene@upravljanje-rizicima.com / sekretarijat@upravljanje-rizicima.com