Uloga građana u smanjenju rizika od katastrofa – edukativna brošura
📚 Edukativna brošura: Aktivno učešće građana u smanjenju rizika od katastrofa 🌍🤝 🏡🤝📢 Važno je da se pripremimo za nepredviđene situacije! Zajedno možemo smanjiti rizik od katastrofa i bolje se zaštititi. Evo nekoliko korisnih saveta kako da aktivno doprinesete bezbednosti vaše zajednice:

Uloga građana u smanjenju rizika od katastrofa – edukativna brošura

📚 Edukativna brošura: Aktivno učešće građana u smanjenju rizika od katastrofa 🌍🤝 🏡🤝📢…

Continue ReadingUloga građana u smanjenju rizika od katastrofa – edukativna brošura