Brošura međunarodnog časopisa o upravljanju rizicima od katastrofa

  • Post category:Vesti
  • Post comments:0 Comments
Međunarodni časopis o upravljanju rizicima od katastrofa (International Journal of Disaster Risk Management)

Izdavač: Naučno-stručno društvo za upravaljanje rizicima u vanrednim situacijama

Poziv autorima za dostavljanje radova iz oblasti studija katastrofa

Brošura Međunarodnog časopisa o upravljanju rizicima od katastrofa (International Journal of Disaster Risk Management)
Međunarodni časopis o upravljanju rizicima od katastrofa (International Journal of Disaster Risk Management) Izdavač: Naučno-stručno društvo za upravaljanje rizicima u vanrednim situacijama Poziv autorima za dostavljanje radova iz oblasti studija katastrofa https://internationaljournalofdisasterriskmanagement.com/index.php?journal=Vol1&page=issue&op=view&path[]=11

Оставите одговор