Ispitivanje faktora uticaja na percepciju javnosti o mitski zasnovanom ponašanju ljudi u uslovima katastrofa – Examination of the factors that influence public perception of mythically-based human behavior in disaster conditions

Polazeći od značaja percepcije rizika za preduzimanje određenih preventivnih mera zaštite ljudi i njihove imovine od katastrofa, predmet istraživanja predstavlja…

Continue Reading Ispitivanje faktora uticaja na percepciju javnosti o mitski zasnovanom ponašanju ljudi u uslovima katastrofa – Examination of the factors that influence public perception of mythically-based human behavior in disaster conditions

End of content

No more pages to load