NAUČNO-STRUČNO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA U VANREDNIM SITUACIJAMA (NSDR-URVS)

Slider
Izgradnja kulture prevencije i podizanje svesti o potrebi jačanja otpornosti i spremnosti pojedinaca i društva Republike Srbije, postalo je nezamislivo bez konkretne edukacije stanovništva i preduzimanja konkretnih mera usmerenih ka podizanju nivoa njihove obučenosti za pravoremeno i odgovorajuće reagovanje u vanrednim situacijama. Nažalost, većina građana nema dovoljno razvijenu svest o rizicima od katastrofama kao ni o merama i aktivnostima koje je potrebno preduzeti kako bi se sprečile ili ublažile njihove sve ozbiiljnije i učestalije posledice. Polazeći od aktuelnih zakonskih rešenja predviđenih Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljnaju vanrednim situacijama (Sl. glasnik RS, br. 87/18) prema kojima su građani dužni da se osposobljavaju za zaštitu i spasavanje, kao i da sprovode propisane i naređene mere zaštite i spasavanja, na sednici upravnog odbora Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama doneta je odluka o formiranju jedinice civilne zaštite opšte namene koju će sačinjavati svi zainteresovani studenti različitih Fakulteta u Srbiji. Rukovodeći se time, realizovana je osnovna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija na Staroj planini koja je nadmašila očekivanja organizatora obuke. U daljem radu, pripradnici jedinice civilne zaštite opšte namene imaće mogućnost da pohađaju višegodišnje kontinuirane i besplatne obuke iz oblasti: zaštite i spasavanja na nepristupačnim terenima; zaštite i spasavanja ljudi ispod ruševina; zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama izazvanim požarima i eksplozijama; zaštite i spasavanja ljudi u vanrednim situacijama izazvanim upotrebom hemijskog, biološkog, radiološkog i nuklearnog oružja u terorističke svrhe; pružanje prve pomoći; spasavanje ljudi s visina (alpinizam); orijentacije na nepoznatom zemljištu pomoću topografske karte i savremenih uređaja za orijentaiju i pozicioniranje; upotrebe operativnih policijskih veština u vanrednim situacijama; upotrebe alata samoodbrane (JuJutsu) u vanrednim situacijama antropogenog porekla; pružanje prve medicinske pomoći i psihosocijalne podrške ugroženim ljudima; sklanjanja ljudi, životinja i imovine; zbrinjavanja povređenih i ugroženih lica; zaštite od zračenja, hemijskih i bioloških zagađenja; zaštite od eksplozivnih ostataka rata kao i drugih improvizovanih eksplozivnih naprava; asanacije terena; zaštite i očuvanja dobara od opšteg interesa za RS; uspostavljanja svih službi od javnog interesa. Organizovanjem spomenutih obuka stvoriće se preduslovi za unapređenje otpornosti mladih ljudi na posledice katastrofa, kao i za njihovo aktivno učestvovanje u sistemu zaštite i spasavanja ugroženih ljudi u katastrofama.
Assistant Professor, PhD Vladimir M. Cvetkovic
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

FRIENDS OF THE ASSOCIATION

Follow us on Facebook
Follow us on Instagram
 • Osnovna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija.
 • Osnovna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija.
 • Osnovna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija.
 • U organizaciji Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama (upravljanje-rizicima.com), realizovana je osnovna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija. Obuka je realizovana na Staroj planini u periodu od 13. do 16. jula 2019. godine. Nesebičnu podršku realizaciji obuke dali su Kriminalističko-policijksi univerzitet u Beogradu, Rusko-srpski humanitarni centar u Nišu i Srpski spasilački tim. Po završetku obuke, polaznicima obuke, svečano su uručeni sertifikati.
 • U organizaciji Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama (upravljanje-rizicima.com), realizovana je osnovna bezbednosna obuka iz oblasti vanrednih situacija. Obuka je realizovana na Staroj planini u periodu od 13. do 16. jula 2019. godine. Nesebičnu podršku realizaciji obuke dali su Kriminalističko-policijksi univerzitet u Beogradu, Rusko-srpski humanitarni centar u Nišu i Srpski spasilački tim. Po završetku obuke, polaznicima obuke, svečano su uručeni sertifikati.
 • Instagram Image
 • Jedinica civilne zaštite opšte namene🚓 NSDR-URVS
 • Instagram Image
 • Instagram Image
 • Pripadnici prvog voda jedinice civilne zaštite (JCZ - NSDR-URVS) Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama (upravljanje-rizicima.com). Postani i ti deo prestižne jedinice civilne zaštite (nsdr.urvs@gmail.com). Unapredi nivo svoje fizičke i psihičke spremnosti, budi deo tima odabranih (,,hladan razum, vruće srce, čiste ruke"), pohađaj višegodišnje besplatne obuke: - zaštita i spasavanje na nepristupačnim terenima; - zaštita i spasavanje ljudi ispod ruševina; - zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama izazvanim požarima i eksplozijama; - zaštita i spasavanje ljudi u vanrednim situacijama izazvanim upotrebom hemijskog, biološkog, radiološkog i nuklearnog oružja u terorističke svrhe;- pružanje prve pomoći; - spasavanje ljudi s visina (alpinizam); - orijentacija na nepoznatom zemljištu pomoću topografske karte i savremenih uređaja za orijentaiju i pozicioniranje; - upotreba operativnih policijskih veština u vanrednim situacijama; - upotreba alata samoodbrane (JuJutsu) u vanrednim situacijama antropogenog porekla; - pružanje prve medicinske pomoći i psihosocijalna podrška ugroženim ljudima; - sklanjanje ljudi, životinja i imovine; - zbrinjavanje povređenih i ugroženih lica; - zaštita od zračenja, hemijskih i bioloških zagađenja; - zaštita od eksplozivnih ostataka rata kao i drugih improvizovanih eksplozivnih naprava; - asanacija terena; - zaštita i očuvanje dobara od opšteg interesa za RS; - uspostavljanje svih službi od javnog interesa.Prema Pravilniku o uniformama i oznakama jedinice civilne zaštite Naučnog-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama iz 2019. godine, propisano je da svaki pripadnik bude uniformisan radi efikasnijeg obavljanja poslova civilne zaštite u vanrednim situacijama. U tom pogledu, NSDR-URVS ima čast da vam predstavi izgled i obeležja jednog uniformisanog pripadnika civilne zaštite.
 • Prema Pravilniku o uniformama i oznakama jedinice civilne zaštite Naučnog-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama iz 2019. godine, propisano je da svaki pripadnik bude uniformisan radi efikasnijeg obavljanja poslova civilne zaštite u vanrednim situacijama. U tom pogledu, NSDR-URVS ima čast da vam predstavi izgled i obeležja jednog uniformisanog pripadnika civilne zaštite.
 • Poštovani članovi Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, u narednom periodu organizovaćemo besplatni letnji kurs borilačkih veština - primena alata samoodbrane u vanrednim situacijama (JuJutsu) u trajanju od 7 dana. Kurs ima za cilj uvežbavanje odbrane od određenog napada (hvatom, udarcem, oružjem), primenom povezanih elemenata tehnike udaraca, bacanja i poluga.Više informacija uskoro!
Close Menu