NAUČNO-STRUČNO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA U VANREDNIM SITUACIJAMA (NSDR-URVS)

Slider
Donošenjem Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ,,Sl. glasnik RS“, br. 87/18, ostvareni su preduslovi za integrisano smanjenje rizika od katastrofa, unapređenje prevencije i jačanje otpornosti i spremnosti pojedinaca i zajednice za reagovanje na posledice prirodnih i anrtropogenih katastrofa.
Assistant Professor, PhD Vladimir M. Cvetkovic
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

FRIENDS OF THE ASSOCIATION

Follow us on Facebook
Follow us on Instagram
 • Jedinica civilne zaštite opšte namene🚓 NSDR-URVS
 • Instagram Image
 • Instagram Image
 • Pripadnici prvog voda jedinice civilne zaštite (JCZ - NSDR-URVS) Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama (upravljanje-rizicima.com). Postani i ti deo prestižne jedinice civilne zaštite (nsdr.urvs@gmail.com). Unapredi nivo svoje fizičke i psihičke spremnosti, budi deo tima odabranih (,,hladan razum, vruće srce, čiste ruke"), pohađaj višegodišnje besplatne obuke: - zaštita i spasavanje na nepristupačnim terenima; - zaštita i spasavanje ljudi ispod ruševina; - zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama izazvanim požarima i eksplozijama; - zaštita i spasavanje ljudi u vanrednim situacijama izazvanim upotrebom hemijskog, biološkog, radiološkog i nuklearnog oružja u terorističke svrhe;- pružanje prve pomoći; - spasavanje ljudi s visina (alpinizam); - orijentacija na nepoznatom zemljištu pomoću topografske karte i savremenih uređaja za orijentaiju i pozicioniranje; - upotreba operativnih policijskih veština u vanrednim situacijama; - upotreba alata samoodbrane (JuJutsu) u vanrednim situacijama antropogenog porekla; - pružanje prve medicinske pomoći i psihosocijalna podrška ugroženim ljudima; - sklanjanje ljudi, životinja i imovine; - zbrinjavanje povređenih i ugroženih lica; - zaštita od zračenja, hemijskih i bioloških zagađenja; - zaštita od eksplozivnih ostataka rata kao i drugih improvizovanih eksplozivnih naprava; - asanacija terena; - zaštita i očuvanje dobara od opšteg interesa za RS; - uspostavljanje svih službi od javnog interesa.Prema Pravilniku o uniformama i oznakama jedinice civilne zaštite Naučnog-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama iz 2019. godine, propisano je da svaki pripadnik bude uniformisan radi efikasnijeg obavljanja poslova civilne zaštite u vanrednim situacijama. U tom pogledu, NSDR-URVS ima čast da vam predstavi izgled i obeležja jednog uniformisanog pripadnika civilne zaštite.
 • Prema Pravilniku o uniformama i oznakama jedinice civilne zaštite Naučnog-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama iz 2019. godine, propisano je da svaki pripadnik bude uniformisan radi efikasnijeg obavljanja poslova civilne zaštite u vanrednim situacijama. U tom pogledu, NSDR-URVS ima čast da vam predstavi izgled i obeležja jednog uniformisanog pripadnika civilne zaštite.
 • Poštovani članovi Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama, u narednom periodu organizovaćemo besplatni letnji kurs borilačkih veština - primena alata samoodbrane u vanrednim situacijama (JuJutsu) u trajanju od 7 dana. Kurs ima za cilj uvežbavanje odbrane od određenog napada (hvatom, udarcem, oružjem), primenom povezanih elemenata tehnike udaraca, bacanja i poluga.Više informacija uskoro!
 • Osnovna obuka članova NSDR-URVS - Primena alata samoodbrane (JuJutsu) u vanrednim situacijama.
 • U periodu od 13-16. jula (4dana) Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacija organizujeOSNOVNU BEZBEDNOSNU OBUKU Upravljanje rizicima i mere zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Obuka će biti održana na Staroj planini.CENA: 6500din. U cenu je uključena obuka, sertifikat na kraju obuke, smeštaj, prevoz, obroci (doručak, ručak i večera) i poseta odredjenih lokacija.Svi prijavljeni dobijaju gratis majicu i kačket Društva sa grbom i ostalim amblemima.PRIJAVA:Prijave će se vršiti u maloj sali Doma kulture Studentskog grada od 10-12h u sledećim terminima: 21. maja, 28. maja i 4. juna.Prilikom prijave neophodno je platiti 2000 dinara radi rezervacije mesta s obzirom da je broj mesta ogranicen. Takodje, nije neophodno lično prisustvo.Ostatak će se plaćati do 1. jula.
 • Instagram Image
 • Osnovna bezbednosna obukaUpravljanje rizicima i mere zaštite i spasavanja u vanrednim situacijamaStara planinaOrganizator: Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama
 • U organizaciji Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama održaće se letnja terenska osnovna bezbednosna obuka iz oblasti upravljanja rizicima i mera zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama. Elaboratom su utvrdjeni ciljevi i zadaci, planski i programski sadržaji, organizacione i metodičke pretpostavke za uspešnu pripremu i realizaciju osnovne bezbednosne obuke.
 • Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama (JCZON) - upravljanje-rizicima.com
Close Menu