NAUČNO-STRUČNO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA
U VANREDNIM SITUACIJAMA (NSDR-URVS)

Izgradnja kulture prevencije i podizanje svesti o potrebi jačanja otpornosti i spremnosti pojedinaca i društva Republike Srbije, postalo je nezamislivo bez konkretne edukacije stanovništva i preduzimanja konkretnih mera usmerenih ka podizanju nivoa njihove obučenosti za pravoremeno i odgovorajuće reagovanje u vanrednim situacijama. Nažalost, većina građana nema dovoljno razvijenu svest o rizicima od katastrofama kao ni o merama i aktivnostima koje je potrebno preduzeti kako bi se sprečile ili ublažile njihove sve ozbiiljnije i učestalije posledice.

Doc. dr Vladimir M. Cvetković
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti
On-line kursevi
COVID-19 Informativni plakati #OstaniKodKuće
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

PrijatelJi udruženja