Naučno-stručno društvo za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama

Slider
Donošenjem Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ,,Sl. glasnik RS“, br. 87/18, ostvareni su preduslovi za integrisano smanjenje rizika od kastrofa, unapređenje prevencije i jačanje otpornosti i spremnosti pojedinaca i zajednice za reagovanje na posledice prirodnih i anrtropogenih katastrofa.
Doc. dr Vladimir M. Cvetković
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

Ciljevi društva

– Organizuje i sprovodi terenska istraživanja radi prikupljanja primarnih podataka neophodnih radi realizacije naučno-istraživačke delatnosti u oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama;

 – Objavljuje naučne monografije, zbornike radova sa nacionalnih i međunarodnih konferencija, zbirke propisa, časopise i druge publikacije iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama;

 – Unapređuje i radi na svom međunarodnom časopisu ,,International Journal of Disaster Risk Management;

 – Izrađuje procene rizika od katastrofa, procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, kao i planove zaštite i spasavanja;

 – Okuplja zainteresovanu naučnu i stručnu javnost radi unapređenja teorijskog promišljanja iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama, kao i unapređenja postupanja nadležnih subjekata i snaga sistema zaštite i spasavanja;

 – Sprovodi edukaciju građana, studenata i učenika u skladu sa usvojenim programima edukacije u okviru naučnog-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama;

 –  Utiče na donosioce odluka u državi da svoja rešenja u pogledu smanjenja rizika od vanrednih situacija zasnuju na rezultatima najnovijih istraživanja i preporukama relevantnih međunarodnih organizacija iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama. 

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

PrijatelJi udruženja

Pratite nas i na Facebook-u
Pratite nas i na Instagramu
 • Instagram Image
 • Član naučno-stručnog društva Nemanja Stefanović održao je 11.4.2019. predavanje na temu: "Postupanje u vanrednim situacijama, uz osvrt na požare u domaćinstvima,šumske požare,poplave, klizišta i zemljotrese" u prostorijama srednje skole Babušnica. Predavanju su prisustvovali djaci svih razreda.
 • Članovi naučno-stručnog društva u obilasku najkritičnijih klizišta na teritoriji grada Beograda
 • Sekretar Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama Marina Filipović završila je kurs iz oblasti nuklearne zaštite i neproliferacije. Kurs je održan u periodu od 1. do 5. aprila 2019. godine u Italiji (Ispra) pod pokroviteljstvom Evropske komisije, Udruženg naučnog istraživačkog centra (Joint Research Center). #europeancommission #jrc #nsdurvs #italy
 • Instagram Image
 • Komandno-simulaciona vežba na temu sanacije klizišta i rada Gradskog štaba za vanredne situacije
 • Zvanični grb Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama (upravljanje-rizicima.com).
 • Prijave slati na: nsdr.urvs@gmail.com
 • International Journal of Disaster Risk Management, ISSN: 2620-2663, Vol. 1, No. 1. Publisher: Scientific-Professional Society for Disaster Risk Management.
 • Dana 28.3.2019. godine u svečanoj sali opštine Zvezdara uz podršku Sekretarijata za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima, održana je tribina u vezi sa stanjem vanrednih situacija na području grada Beograda. Prof. dr Proda Šećerov imao je izlaganje na temu ugroženosti od klizišta sa posebnim osvrtom na ranjivost grada Beograda. Predstavljen je novi Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, a potom je bilo reči i o ekonomskoj bezbednosti, snazi i opasnosti voda, a naročito klizišta. Na kraju, prisutnima se obratio predsednik Naučnog-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama doc. dr Vladimir M. Cvetković koji je održao završni govor i ukratko predstavio ciljeve i aktivnosti spomenutog društva.
 • Dana 16.03.2019. od 10:30h na Kosutnjaku, održana je obuka članova jedinica civilne zastite opste namene Naučno-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama.

Tema: Orijentacija za potrebe zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama.

Gost prof. dr Boban Milojković, redovni profesor Kriminalističko-policijskog univerziteta.
 • U petak 8. marta 2019. godine na Košutnjaku održana je prva obuka iz oblasti reagovanja u vanrednim situacijama na nepristupačnim terenima. Članovi jedinice civilne zaštite opšte namene upoznali su se sa osnovnim alpinističkim tehnikama i korišćenjem opreme, ulogom drona u vanrednim situacijama, a ujedno je održan i kondicioni trening. U realizaciji obuke učestvovala je Dragana Rajblović, prva žena iz Srbije koja se popela na najviši vrh sveta Mont Everest i član je tima za spasavanje iz ruševina.
Close Menu