NAUČNO-STRUČNO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA U VANREDNIM SITUACIJAMA

Slider
Donošenjem Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ,,Sl. glasnik RS“, br. 87/18, ostvareni su preduslovi za integrisano smanjenje rizika od kastrofa, unapređenje prevencije i jačanje otpornosti i spremnosti pojedinaca i zajednice za reagovanje na posledice prirodnih i anrtropogenih katastrofa.
Doc. dr Vladimir M. Cvetković
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

Ciljevi društva

– Organizuje i sprovodi terenska istraživanja radi prikupljanja primarnih podataka neophodnih radi realizacije naučno-istraživačke delatnosti u oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama;

 – Objavljuje naučne monografije, zbornike radova sa nacionalnih i međunarodnih konferencija, zbirke propisa, časopise i druge publikacije iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama;

 – Unapređuje i radi na svom međunarodnom časopisu ,,International Journal of Disaster Risk Management;

 – Izrađuje procene rizika od katastrofa, procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, kao i planove zaštite i spasavanja;

 – Okuplja zainteresovanu naučnu i stručnu javnost radi unapređenja teorijskog promišljanja iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama, kao i unapređenja postupanja nadležnih subjekata i snaga sistema zaštite i spasavanja;

 – Sprovodi edukaciju građana, studenata i učenika u skladu sa usvojenim programima edukacije u okviru naučnog-stručnog društva za upravljanje rizicima u vanrednim situacijama;

 –  Utiče na donosioce odluka u državi da svoja rešenja u pogledu smanjenja rizika od vanrednih situacija zasnuju na rezultatima najnovijih istraživanja i preporukama relevantnih međunarodnih organizacija iz oblasti upravljanja rizicima u vanrednim situacijama. 

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

PrijatelJi udruženja

Pratite nas i na Facebook-u
Pratite nas i na Instagramu
Instagram did not return a 200.
Close Menu